Мобилно меню

4.9766081871345 1 1 1 1 1 Rating 4.98 (171 Votes)

BogoyavlenieБогоявление – утринна

На Бог Господ, тропар, гл. 1:

Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан, откри се поклонението на Света Троица; защото гласът на Отца свидетелстваше за Тебе, като Те нарече възлюбен Син; и Духът във вид на гълъб потвърди верността на тия думи. Христе Боже, Който се яви и просвети света, слава на Тебе. (3 пъти)

Малка ектения, възглас: Защото Твоя е властта и Твое е царството…

Първи седален, гл. 3, по Красоте девства:

Когато се яви на река Йордан, Спасителю Христе, и се кръсти от Предтечата, Ти беше засвидетелстван като възлюбения Син, тогава се показа и като събезначален на Отец, а над Тебе слезе Светият Дух; просветени от Него, ние възкликваме: слава на Троичния Бог!

Слава, и сега, гл. 4, по Скоро предвари:

Ти освети Йорданските води, Христе Боже наш, съкруши силата на греха, склони глава пред ръцете на Предтечата и спаси човешкия род от изма­мата; затова Те молим: спаси душите ни!

Малка ектения, възглас: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…

Втори седален, гл. 5, по Собезначальное Слово:

Ти, Който преславно си облечен в светлина, сега се по­кри с Йорданските води и в тях обнови естеството на Адам, повредено от лошото непослу­ша­ние, Слове Божи, затова всички Те възхваляваме и славословим Твоето свето явяване.

Слава, и сега, гл. 4, по Удивися Иосиф:

Река Йордан, защо се изуми, като видя Невидимия без дрехи? Видях и изтръпнах от страх, казва. И как да не изтръпна пред Него и да не се уплаша?  Ангелите Го видяха и изтръпнаха, небето се смая и земята затрепери, морето и всичко видимо и невидимо се стъписа: Христос се яви в река Йордан, за да освети водите.

Полиелей и величания (Катавасийник, с. 72)

Малка ектения, възглас: Защото се благослови Твоето име и се прослави Твоето царство…

Седален след полиелея, гл. 4, Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Дойдете, верни, да видим къде се кръсти Христос, да последваме до река Йордан гласа на викащия в пустинята и там да видим Твореца на Адам, Който заради неизказаното Си добросърдечие се кръщава от ръката на раб, и високо да извикаме към Него: Ти дойде и се яви в Йордан, за да осветиш водите.

Слава, и сега, същия:

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица.

И ныне: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.

Прокимен, гл. 4: Морето видя и побягна; Йордан се върна назад. (Пс. 113:3) Стих: Какво ти е, море, че бягаш, и (на тебе), Йордане, че се върна назад? (Ст.5)

Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим!

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец, Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме от светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме от светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Марк.

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Евангелие от Марк, зачало 2 (1:9-11)

50 псалом – чете се.

Слава, гл. 2: Всичко днес да се радва: Христос се яви в река Йордан.

И сега: същото.

Стих: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира след 50 псалом, гл. 6:

Бог Слово се яви в плът на човешкия род: Той стоеше в Йордан, за да се кръсти, а Предтечата Му каза: как да протегна ръка и да докосна главата на Този, Който държи вселената? Макар че си младенецът от Мария, аз зная, че Ти си предвечният Бог; ходиш по земята, възпяван от серафимите, но аз, слугата, не съм научен да кръщавам своя Господар; непостижими Господи, слава на Тебе!

Литийна молитва (дяконът)

Канони два: първият от монах Козма и вторият – от св. Йоан Дамаскин (непреведени).

Кондак, гл. 4: Яви се днес на вселената, Господи, и Твоята светлина се ознаменува над нас, които разумно Те възпяваме: дойде и се яви непристъпната Светлина!

Икос: Над езическа Галилея, в областта на Завулон и земята на Нефталим, както е казал пророкът, грейна голяма светлина, която е Христос; живеещите в мрак видяха сияйна зора, която блести от Витлеем, по-скоро от Мария роденият Господ, Слънцето на правдата, изпраща лъчите Си по цялата вселена; затова дойдете всички духовно оголели потомци на Адам да се облечем в Него (Христос) и да се сгреем, защото Той покрива голите и осветява помрачените. Дойде и се яви непристъпната Светлина!

Синаксарна бележка: В шестият ден на месец януари празнуваме светото Богоявление на нашия Господ Бог и Спасител Иисус Христос. Кръщението на Христос отвори небесата и въвежда в тях тези, които Го приеха. Предтечата кръсти Христос в реката в шестия ден. На Него слава и власт во веки веков! Амин!

Катавасии на Богоявление (двойни): Глубины открыл есть дно. Гл. 2.

Песен 1.

І. Могъщият в бран Господ се прослави, като откри дъното на морето и изтегли Своите по суша, а потопи в него противниците.

ІІ. Израил премина през вълнуващото се бурно море по внезапно явилата се суша, а Черното (в цсл. – Червеното) море с крепката сила на Господнята десница напълно покри египетските военачалници като застлан с вода гроб. 

Песен 3.

І. Господ, Който дава сила на нашите царе и издига знамето на Своите помазаници, се ражда от Дева и отива да се кръсти; затова, вярващи, нека извикаме: никой не е свят, както е нашият Бог, и няма друг справедлив освен Тебе, Господи!

ІІ. Избавени от древните примки, като бяха строшени зъбите на лъвовете, нека се зарадваме и да отворим уста, като изплетем словесно сладкопение на Словото, защото наслада е за Него да ни дава дарове.

Песен 4.

І. Чу (Йоан Кръстител), Господи, Твоите думи, които си изрекъл за него: „глас на викащия в пустинята“, а когато гръмко си извикал над водното множество, той свидетелства за Твоя Син и изцяло изпълнен от присъствието на Духа, извика: Ти си Христос, Божият мъдрост и сила!

ІІ. Очистен от огъня на тайнственото съзерцание, пророкът възпя обновата на човечеството и извиси възбуден от Духа глас, като посочи въплъщението на неизказаното Слово, чрез Когото беше съкрушена силата на властниците.

Песен 5. 

І. Иисус, Началникът на живота, идва да премахне осъждането на първосъздадения Адам и макар като Бог да не се нуждае от очистване, падналия Той очиства в Йордан; в него уби враждата и дарява мир, който надвишава всеки ум.

ІІ. Чрез очистването от Духа измити от отровата на мрачния и скверен враг, устремихме се по нов, лишен от заблуди път, който води към възвишената радост, достъпна само за ония, които са се помирили с Бога.

Песен 6. 

І. Гласът на Словото, светилникът на Светлината, Зорницата, Предтечата на Слънцето, от пустинята зове всички народи: покайте се и предварително се очистете, защото се яви Христос, Който избавя света от тлението.

ІІ. Отец с преблажен глас яви Своя въжделен (Син), Когото роди от утробата Си. Да, казва, Той стана (Моя) Рожба с еднакво естество, светозарен произлезе от човешкия род, живо Мое Слово и човек по (Мой) промисъл.

Песен 7.

І. Проникналият росен полъх и слизането на Божия ангел запази невредими благочестивите младежи, събрани в огнената пещ; затова, освежени сред пламъка, те с благодарност отправиха песен: благословен си, всевъзпявани Господи на отците ни и Боже!

ІІ. (Бог,) Който усмири високия пламък, обгърнал в пещта благочестивите младежи, Той изгори с водите (на Йордан) главите на змейовете и с росата на Духа измива целия необуздан мрак на греха.

Песен 8.

І. Вавилонската пещ показа странно чудо: тя стана извор на роса, защото Йордан щеше да приеме във водите си невеществения Огън и да покрие плътта на кръщавания Създател, Когото благославят народите и Го превъзнасят във всички векове. 

Стих: Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

ІІ. Осъзнава се освободено творението – синовете на светлината, които преди тънеха в мрак, единствен застъпникът на тъмнината стене. Нека сега ние, доскорошният жалък жребий от езичниците, да благословим единодушно Виновника! 

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Честнейшую не пеем, а пеем припевите на Богоявление:

Припев: Величай, душо моя, по-почитаната от небесните войнства – Девата, пречистата Богородица!

И ирмос: Недоумява всеки човек как по достойнство да те възхвали, затруднява се всеки ум, човешки и ангелски, как да те възпее, Богородице! Но ти, която си добросърдечна, приеми израза на вярата, защото знаеш нашата любов към Бога. Ти си закрилница на християните и ние те величаем.

Вторият хор пее същия припев и ирмос. А следващите 6 припева се припяват на всеки тропар веднъж:

Припев: Величай, душо моя, Просещия кръщение от Предтечата.

Припев: Величай, душо моя, Дошлия в Йордан да се кръсти.

Давиде, ела чрез Духа при просветените, като запееш на Бога и кажеш: пристъпете сега към Бога с вяра и се просветете; така извика високо бедният паднал Адам и Господ го чу, и дойде, и в струите на Йордан обнови тленния човек.

Припев: Величай, душо моя, Засвидетелствания от гласа на Отец.

Припев: Величай, душо моя, Единия от Троицата, Който склони глава и прие кръщение.

Исайя казва: умийте се и се очистете, оставете лукавите дела пред Господ и които жадувате, идете сега при живата вода, защото Христос ще напои с обновяваща вода тези, които с вяра идват при Него, и Той ги кръщава с Духа за нестареещ живот.

Припев: Пророче, дойди при Мене, простри ръката си и Ме кръсти скоро.

Припев: Пророче, остави сега и Ме кръсти, както искам, защото дойдох да изпълня всяка правда.

Нека се запазим, верни, чрез благодатта и печата на Духа, защото както някога евреите избягнаха унищожение през белязването с кръв на горния праг, така и това божествено излизане ще бъде за нас баня на възраждането; там ще видим и незалязващата светлина на Троицата.

След това първия хор пее припева на втория канон:

Днес Владиката прекланя глава под ръката на Предтечата.

И ирмоса: О, чудо на твоето раждане, което надвишава ума, всечиста Невесто, благословена Майко! Чрез тебе получихме пълното спасение и по достойнство ти благодарим като на благодетелка, и поднасяме дара си – благодарствена песен.

И вторият хор пее същия припев и ирмос. И следващите 5 припева, като единият се повтаря:

Припев: Днес Йоан кръщава Владиката в струите на Йордан.

Припев: Днес Владиката с вода погребва човешкия грях.

Нека проумеем показаното на Мойсей в къпината, станало по странни закони, както се спасиха и носещата Огъня Девица, която роди светлоносния Благодетел, и приелите Го струи на Йордан.

Припев: Днес Владиката е засвидетелстван от небесата като възлюбен Син.

Припев: Днес Владиката дойде да освети водното естество.

Припев: Днес Владиката приема кръщение от ръката на Предтечата.

В чистите струи Ти, безначални Царю, усъвършенства човешката същност, като я помаза с общението на Духа и посрами надменната сила на мрака; удостой ни сега с безкраен живот.

Двата хора заедно пеят първия припев на празника и ирмоса:

Недоумява всеки човек как по достойнство да те възхвали, затруднява се всеки ум, човешки и ангелски, как да те възпее, Богородице! Но ти, която си добросърдечна, приеми израза на вярата, защото знаеш нашата любов към Бога. Ти си закрилница на християните и ние те величаем.

Припев: Величай, душо моя, по-почитаната от небесните войнства – Девата, пречистата Богородица!

Ирмос: О, чудо на твоето раждане, което надвишава ума, всечиста Невесто, благословена Майко! Чрез тебе получихме пълното спасение и по достойнство ти благодарим като на благодетелка, и поднасяме дара си – благодарствена песен.

* Превел от гръцкия оригинал проф. Иван Желев Димитров за Богоявление, 6 януари 2016 г.

Малка ектения

Свещеникът, възглас: Защото Тебе хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава…

Светилен, гл. 3, по Посети́л ны ест:

Спасителят, Който е благодат и истина, се яви в струите на Йордан и просвети онези, които спяха в мрак и сянка, защото дойде и се яви Той, непристъпната Светлина. (3 пъти)

Хвалитни стихири на Всякое дихание, на 4, гл. 1, от патр. Герман

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс. 149:9) 

Светлина от Светлината изгря в света – Христос, нашият Спасител, Който е явилият се Бог; хора, нека Му се поклоним.

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1)

Как да Те почетем достойно като Владика, Христе, ние, твоите раби? Защото Ти във водите обнови всички ни.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Ти, Спасителю наш, се кръсти в Йордан и освети водите, докосна те ръката на Твоя раб и Ти излекува страстите на света; велика е тайната на Твоето снизхожзение, човеколюбиви Господи, слава на Тебе.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Истинската Светлина се появи и дарява просветление на всички, кръщава се с нас Христос, Който е над всяка чистота; Той влага освещение във водата и то очиства душите; това, което се случва, е на земята, но по значение надхвърля небесата; чрез кръщението идва спасението и чрез водата идва Духът, чрез потапяне се издигаме до Бога. Дивни са Твоите дела, Господи, слава на Тебе.

Слава, гл. 6, от патр. Анатолий Цариградски:

Спасителю, Който си облечен със светлина като с дреха, днес се облече с водите на река Йордан, и Ти, Който с педя си измерил небето, склони глава пред Предтечата, за да отвърнеш света от заблудата и да спасиш душите ни.

И ны́не, гл. 2, от същия автор:

Днес Христос дойде да се кръсти в Йордан, днес Йоан докосва главата на Владиката. небесните сили се изумиха, виждайки преславното тайнство; морето някога видя и се отдръпна, сега Йордан видя и се стъписа, а ние, осветилите се, нека кажем: Слава на явилия се Бог, Който беше видян на земята и просвети света.

Велико славословие

Тропар, гл. 1:

Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан, откри се поклонението на Света Троица; защото гласът на Отец свидетелстваше за Тебе, като Те нарече възлюбен Син; и Духът във вид на гълъб потвърди верността на тия думи. Христе Боже, Който се яви и просвети света, слава на Тебе.

На Литургията

Първи антифон: Молитвами Богородици..., въвеждан от стихове от Пс. 113:

Когато Израил излезе из Египет, домът Яковов – от другоплеменен народ. Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас. 

Юда стана Божия светиня, Израил – Божие владение. Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас. 

Морето видя и побягна; Йордан назад се върна. Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас. 

Какво ти е, море, че бягаш, и (на тебе), Йордане, че се назад върна. Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас. 

Слава…, и нине … Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.

Втори антифон: Спаси ни, Сине Божий..., въвеждан от стихове от Пс. 114:

Радвам се, че Господ чу гласа ми, молбата ми. Спаси ни, Сине Божий, во Иордане крестивийся, поющия ти: алилуия. 

Защото Той наклони към мене ухо, и затова ще Го призовавам през всичките си дни. Спаси ни, Сине Божий, во Иордане крестивийся, поющия ти: алилуия. 

Смъртни болки ме обвзеха, адски мъки ме постигнаха; аз срещнах утеснение и скръб, и тогава призовах името Господне. Спаси ни, Сине Божий, во Иордане крестивийся, поющия ти: алилуия. 

Милостив е Господ и праведен, и милосърден е нашият Бог. Спаси ни, Сине Божий, во Иордане крестивийся, поющия ти: алилуия. 

Слава…, и нине… Единородний Сине и Слове…

Трети антифон (на Малкия вход), пее се тропарът на празника, въвеждан от стихове от Пс. 117:

Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан, откри се поклонението на Света Троица; защото гласът на Отец свидетелстваше за Тебе, като Те нарече възлюбен Син; и Духът във вид на гълъб потвърди верността на тия думи. Христе Боже, Който се яви и просвети света, слава на Тебе. (повтаря се след останалите стихове).

Да каже сега (домът) Израилев: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.

Да каже сега домът Ааронов: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.

Да кажат сега, които се боят от Господа: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.

Прокимен, гл. 4, стихове от Пс. 117: Благословен, който иде в името Господне! (ст. 6) Стих: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. (ст. 1) Алилуйя, гл. 1, Пс. 28

Стих: Въздайте Господу слава на името Му; поклонете се Господу в благолепното Му светилище. (ст. 2) Стих: Гласът Господен е силен, гласът Господен е величествен. (ст. 4)

Вместо Приидите поклонимся: 

Благословен, който иде в името Господне! Господ е Бог и ни осия. (Пс. 117:26-27)

След входа пеем тропара на празника, гл. 1:

Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан, откри се поклонението на Света Троица; защото гласът на Отец свидетелстваше за Тебе, като Те нарече възлюбен Син; и Духът във вид на гълъб потвърди верността на тия думи. Христе Боже, Който се яви и просвети света, слава на Тебе.

Слава…, и нине… 

Кондак на празника, гл. 4: Яви се днес на вселената, Господи, и Твоята светлина се ознаменува над нас, които разумно Те възпяваме: дойде и се яви непристъпната Светлина!

Вместо Святий Боже:

Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Алилуйя. (Гал. 3:27)

* Проверено и поправено от проф. Иван Желев Димитров


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6f3pa 

Разпространяване на статията:

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]