Мобилно меню

4.9545454545455 1 1 1 1 1 Rating 4.95 (154 Votes)

14352.w625Службата за Успение Богоодично се изпълнява на 15 август (съответно вечерната в навечерието и утринната на самия ден) и на отданието на празника, 23 август, но на отданието не се полага на вечерната пеене на 1-ва катизма „Блажен муж“ и не се четат паримии, а на утринната се пропускат полиелеят с неговия седален и евангелският чин. Заслужава да се отбележи, че в Гърция е създаден обичаят някои храмове, посветени на Богородичното успение, да отбелязват празника си на 23 август вместо на 15 август. Това се прави от практически съображения, защото поради множеството храмове, посветени на този празник, не всички могат да имат архиерейско богослужение на 15 август, а така се дава възможност поне още един храм през тази година да отбележи тържествено с архиерейска служба своя годишен празник. 

Велика вечерна

На „Господи, воззвахстихири на 8, глас 1

Стих 1: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2)

О, дивно чудо! Изворът на живота се полага в гроб и гробът става стълба към небесата; весели се, Гетсимания, Богородично свещено място! Верни, като имаме архангел Гавриил за предводител, нека извикаме: радвай се, благодатна, с тебе е Господ, Който чрез тебе дава на света велика милост!

Стих 2: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2) (същата стихира)

Стих 3: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3) (същата стихира)

Стих 4: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:4)

Дивни са твоите тайни, Чиста Богородице! Ти, Владичице, се показа престол на Всевишния и днес се пресели от земята на небето. Славата ти е прекрасна, блестяща с богосияйни чудеса. Девици, възвисете се в небесата заедно с майката на Царя. Радвай се, благодатна, с тебе е Господ, Който чрез тебе дава на света велика милост!

Стих 5: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс. 129:6-7А) (същата стихира)

Стих 6: Защото има милост у Господа и изобилно изкупление в Него, Той ще изкупи Израил от всичките му беззакония. (Пс. 129:7Б-8) (същата стихира)

Стих 7: Всички народи, хвалете Господа; всички народи Го приветствайте!

Славят твоето успение власти, престоли, началства, господства, сили и херувими, и страшните серафими; радват се и хората, хвалейки твоята божествена слава; пред тебе коленичат царете и с архангелите и ангелите пеят: радвай се, благодатна, с тебе е Господ, Който чрез тебе дава на света велика милост!

Стих 8: Защото Неговата милост е укрепена над нас и истината Господна остава завинаги. (същата стихира)

Слава и ныне, глас 1: 

По указание от Бога богоносните апостоли, пренесени отвсякъде на облаци по въздуха, дойдоха при твоето пречисто и живоначално тяло и много го целуваха. А върховните небесни сили, дошли заедно със своя Владика, изпращат богоприемното и пречисто тяло, обладани от боязън, неописуемо и невидимо предшестваха и казваха на висшите чиноначалия: Ето Всецарицата Богоотроковица пристигна, отворете вратите и изрядно я посрещнете – тя е майката на вечната Светлина. Чрез нея стана спасението на целия човешки род; в нея не можем да се взрем и е невъзможно да й отдадем достойна почит, защото нейното превъзходство надминава всяко понятие. Затова, пречиста Богородице, която винаги живееш с живоносния Цар и твое чедо, моли се постоянно да запазва и спасява от всяко нападение на врага твоите нови чеда, защото сме под твоята закрила, като навеки бляскаво те ублажаваме.

Вход. Прокимен на деня и паримии на празника.

Стихири на литията, самогласни, глас 1:

На очевидците и служителите на Словото подобаваше да видят и успението по плът на Неговата майка, защото това беше последното извършено над нея тайнство, та да видят не само възхождането на Спасителя от земята, но и да свидетелстват за преселението на родилата Го; затова пренесени отвсякъде чрез божествената сила, те достигнаха Сион и съпроводиха отиваща на небето тази, която е по-висша от херувимите; заедно с тях и ние й се покланяме, защото тя се застъпва за нашите души.

От св. патр. Анатолий, глас 2: 

Тази, която е по-въздигната от небесата и е по-славна от херувимите, и превъзхожда по чест цялото творение, която заради преголямата си чистота стана обител на вечната Същност, днес предава пресветата си душа в ръцете на Сина си и заедно с нея се изпълва с радост цялата вселена и на нас се дарява велика милост.

От св. Йоан Дамаскин, глас 2: 

Всенепорочната невеста и майка на благоволението на Отца, предназначена от Бога да стане Негово жилище при неслитното Му съединение с човешката природа, днес предава на Твореца и Бога пречистата си душа, която безплътните сили боголепно приемат, и към живота се преселва тази, която е истинска майка на Живота, светилник на непристъпната Светлина, спасение на верните и упование за нашите души.

От патриарх Герман, глас 3: 

Елате, всички земни краища, да възхвалим свещеното преселване на Богомайката, защото тя предаде непорочната си душа в ръцете на Сина си; затова чрез нейното свято успение се оживотвори светът, който радостно празнува с псалми, химни и духовни песни заедно с безплътните сили и апостолите!

Слава, глас 5, от Теофан Начертани, еп. Никейски: 

Елате всички, които обичате празника, дойдете да се съберем заедно, дойдете с песни да увенчаем Църквата за упокоението на Божия кивот, защото днес небето простира обятията си, за да приеме тази, която роди Невместимия от целия свят, и земята, като отдава нея, извора на живота, се украсява с благословение и благолепие; ангелите стоят отстрани с апостолите и трепетно съзерцават преселващата се от живота към живота, родилата Началника на живота; нека всички й се поклоним и да се помолим: не забравяй, Владичице, близкото си родство с нас, които с вяра празнуваме всесвятото ти успение!

И ныне, глас 5: 

Възпейте, хора, майката на нашия Бог, възпейте я, защото днес тя предава всесветлата си душа в пречистите ръце на Този, Който безсеменно се въплъти от нея и Когото тя непрестанно моли да дари на вселената мир и великата Си милост.

Стиховни стихири, самогласни, глас 4:

Елате да възпеем, хора, пресветата чиста Дева, от която неизказано се роди въплътилото се Слово на Отец, като викаме и казваме: благословена си ти между жените, блажена е утробата, вместила Христос! Предавайки душата си в Неговите свети ръце, моли се, Пречиста, да се спасят душите ни.

Стих: Застани, Господи, на мястото на Твоя покой, – Ти и ковчегът на Твоето могъщество. (Пс. 131:8)

Нека запеем днес, хора, на Христос Бог Давидова песен: ще се доведат при Царя, рече той, девици след нея, ще се доведат с веселие и радост; защото тази, която е от Давидово семе и чрез която ние се обожествихме, славно и неизразимо се предава в ръцете на своя Син и Владика; възпявайки я като майка Божия, ние викаме и казваме: спаси от всякакви изпитания нас, които те изповядваме за Богородица, и избави от беди душите ни!

Стих: Кле се Господ Давиду в истината и няма да се отрече от нея. (ст. 11)

Всепочитаното твое успение, пресвята чиста Дево, ангелските множества на небесата и ние, родът човешки, на земята прославяме, защото ти стана майка на Христос Бог, Твореца на всичко; молим те, не преставай да Го молиш за нас, които след Бога надеждата си на тебе възлагаме, Богородице всехвална и непознала брак.

Слава, и ныне, глас 4:

Когато Ти, Богородице Дево, отиде при Родилия се неизказано от тебе, там бяха Яков, братът Божий и първи свещеноначалник, а Петър, най-почетният първовърховен апостол и началник на богословите, и целият божествен апостолски сонм с най-ясни богословски изрази възпяваха божественото и страшно тайнство на промисъла на Христос Бог, и като погребаха твоето тяло, което прие Бога и даде живот, те се радваха, Всевъзпявана, а свише всесветите и най-главни ангелски сили, поразени от чудото, навеждаха се едни към други и казваха: повдигнете портите си и приемете тази, която роди Твореца на небето и земята! Нека възпеем в славословия свещеното и свято тяло, което вмести Невидимия за нас Господ! Затова и ние, като празнуваме твоята памет, зовем към тебе: Всевъзпявана, въздигни силата на християните и спаси нашите души!

Тропар, глас 1: 

При раждането на Христос запази девството, в успението не остави света, Богороди­це: в живота премина ти, която си майка на Живота, и с твоите молитви избавяш от смърт душите ни. (три пъти)

——————————————————-

На утринната

на Бог Господ, тропар, гл. 1

При раждането запази девството, в успението не остави света, Богороди­це: в живота премина ти, която си майка на Живота, и с твоите молитви избавяш от смърт душите ни. (три пъти)

Малка ектения

Свещеникът: Защото Твоя е властта, и Твое е царството и силата и славата…

Първи седален, гл. 1, по Гроб Твой, Спасе:

Всечестният сонм на премъдрите апостоли по чудесен начин се събра славно да погребе твоето пречисто тяло, всевъзпявана Богородице; заедно с тях и ангелските множества възпяха и с почит хвалеха твоето преминаване (при Господ), което с вяра празнуваме.

Слава, и нине, същия:

Малка ектения

Втори седален, гл. 3, по Красоте девства:

Двойно чудо се случи с тебе, Богородице: при раждането на Спасителя – безсеменно зачатие, при твоето успение – мъртвост без тление. Как непорочна, непознала мъж, кърми младенец? Как Божията майка е смъртна, а мироухае? Затова с ангелите те възпяваме: радвай се, благодатна!

Слава, и нине, същия:

Полиелей и величания

Малка ектения. Възглас: Защото е благословено Твоето име и е величествено царството Ти…

Седален след полиелея, гл. 4, по Удивися Иосиф:

Кажи, Давиде, какъв е този празник, който в древност ти възпя в Книга­та на псалмите? Девицата, Божия дъщеря и дете, беше преместена в небесните жилища от Христос, Който от нея се роди безсеменно, и затова се радват майки, дъщери и невести Христови, като казват: радвай се ти, която се пресели в небесното царство!

Слава, и сега, същия.

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и с чистота засиява, свещенотайнствено се възвисява пред троичната Единица.

И ныне: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.

Прокимен, гл. 4: Ще възпявам Твоето име от род в род.

Стих: Чуй дъще и виж, наклони твоето ухо.

Евангелие (Лука 1:39-49, 56):

В ония дни стана Мариам, отиде набързо в планинската страна, в град Юдин, и влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета. Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата ѝ; и Елисавета се изпълни с Духа Светаго, извика с висок глас и рече: благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба! И откъде ми е това – да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното ѝ от Господа. И рече Мариам: душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове; задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му. И остана Мариам с нея около три месеца, и се върна у дома си.

Псалом 50. Слава: Молитвами Богородици…, И нине: Същото.

След 50-и псалом стихира, гл. 6, Византиево:

Когато се подготвяше преселването на твоето пречисто тяло, тогава апос­толите, обкръжили одъра ти, с трепет те гледаха: и едните смаяни съзерцаваха тялото ти, а Петър през сълзи ти казваше: о, Дево, виждам те яс­но как си легнала просната ти, която си живот на всички, и се удивявам, защото в нея се беше все­лило Наслаждението на бъдещия живот; но, о, пречиста, моли усърдно твоя Син и Бог да се спаси невредимо твоето стадо.

Литийна молитва (дяконът). Народът: Господи, помилуй (12 пъти). Свещеникът: По милостта и щедростите на…

Два канона: от св. Козма Маюмски, глас 1, и от св. Климент Охридски, глас 4 (взет с известни корекции от изданието „Св. Климент Охридски. Слова и служби“. Университетско изд., С., 2009.)

Песен 1. Ирмос:

Преукрасена с божествена слава, Дево, твоята свещена и славна памет събра за веселие всички верни, които, предвождани от Мариам, с песни и тимпани възпяват твоя единороден Син, защото славно се прослави.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Невеществените чинове окръжаваха твоето божествено тяло на Сион, а апостолското множество внезапно се събра от краищата на земята и пред тебе застана, Богородице; заедно с тях и ние, Чиста, славим твоята свещена памет.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Ти получи почести за победата над естеството, Чиста, защото носи в утробата си Бога; но подражавайки на своя Творец и Син, ти свръхестествено се подчиняваш на законите на естеството, затова и умирайки, възкръсваш за вечен живот със своя Син.

Друг. Ирмос:

Ще отворя уста и тя ще се изпълни с Дух Свети, ще изрека слово за царицата майка и в светло тържество ще възпея нейното успение.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Веселете се, небеса, приели Божията обител – единствената свята Дева, всевъзрадваната, която днес напуска света и се въздига към небесните жилища.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Пресветъл облак събира апостолите от всички земни краища, за да видят, Богородице, пресветото ти успение, което ние днес радостно почитаме.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Възвеселете се, всички родове, патриарси и пророци, защото Давидовата внучка днес остави земния свят и се въздига в небесата, отваряйки вечните двери на рая.

Песен 3. Ирмос:

О, Христе, Божия Премъдрост и Сила, Който твориш и поддържаш всичко, утвърди Църквата непоколебима и непоклатима, защото само Ти си свят и сред светците почиваш.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Знаейки те като смъртна жена, но и свръхестествено като майка Божия, Всенепорочна, славните апостоли с трепетни ръце се докосваха до тебе, сияеща в слава, гледайки те като богоприемно тяло.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Божието правосъдие постигна наглите ръце на дръзкия Атоний, като ги подложи на посичане и така заради славата на Божеството съхрани честта на одушевения кивот, в който Словото стана плът.

Друг. Ирмос:

Богородице, която си жив и изобилен извор, твоите певци, събрани в хор, духовно утвърди и в твоята божествена памет ги удостой с венците на славата.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радостно се весели всяка твар, почитайки днес светлото успение на Господарката. Избави ни, Владичице, от греховете ни!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Отхранена в Святая Святих с вечната храна и родила Хранещия света, днес се отправяш към Него и с милостта си избавяш човеците от страдания.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Ликът на богословите от краищата на вселената, а ангелското множество – от небесата отидоха в Сион, събрани от всесилната воля, за да послужат достойно на твоето погребение, Владичице.

Ипакои, глас 8: 

Облажаваме те всички родове, Богородице Дево, защото в тебе благоволи да се вмести невместимият наш Бог Христос; блажени сме и ние, които те имаме за закрилница, защото ден и нощ се молиш за нас и с твоите молитви се утвърждават скиптрите на царствата; затова , те възпяваме и ти казваме: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Песен 4. Ирмос:

Словата и загадките на пророците предизвестиха Твоето въплъщение от Девата, Христе, и сиянието на Твоя блясък, което ще се яви като светлина за народите; и (дори) бездната с радост зове към Тебе: слава на Твоята сила, Човеколюбче!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Вижте, хора, и се удивете, защото святата и най-славна Божия планина се въздига по-високо от небесните хълмове; Богородица, земното небе, се поселва в небесната и нетленна обител.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Твоята смърт стана преход към вечния и по-добър живот, Пречиста, като те пренесе от временния към наистина божествения и непреходен живот, Пренепорочна, та с веселие да съзерцаваш твоя Син и Господ.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Вдигнаха се небесните врати, ангелите запяха и Христос прие девственото съкровище на Своята майка; херувимите с веселие се преклониха пред тебе, а серафимите те славят с радост.

Друг. Ирмос:

Като проумя неизследимия Божи замисъл за Твоето, Всевишни, въплъщение от Девата, пророк Авакум извика: слава на Твоята сила, Господи!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Ангелските войнства в трепет се дивят на чудото и сега покриват твоето богоприемно тяло, Пречиста Богородице, и на небето го отнасят.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Запей сега духовни песни, Давиде, пророкувай за Якововата красота, над която като дъжд слезе Владиката на всичко Христос и сега я пренася на небесата.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Мойсей видя страшното чудо на твоето раждане, Пречиста, в предобраза на неизгарящата в божествения огън къпина на Синай.

Песен 5. Ирмос:

Ще изповядам божествената и неизразима красота на Твоите добродетели, Христе, защото Ти възсия от вечносъществуващата слава като съвечно и ипостасно сияние и въплъщавайки се от девствената утроба, Ти изгря като Слънце за намиращите се в тъмнина и сянка.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Апостолският лик, носен сякаш на облаци, се събра от краищата на земята в Сион, за да послужи на тебе, Дево – облак лек, от който за намиращите се в тъмнина и сянка изгря Всевишният Бог като Слънце на правдата.

Пресвета Богородице, спаси ни.

По-звучни от тръби бяха боговдъхновените езици на богословстващите мъже, които към Богородица зовяха, пеейки чрез Духа надгробна песен: радвай се, нетленен извор на живоначалното и спасително за всички Божие въплъщение!

Друг. Ирмос:

Всички твари се изумиха при твоето почитаемо успение; защото ти, невкусилата брак Девица, се пресели от земята във вечните обители и безкрайния живот, дарявайки спасение на всички, които те възпяват.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Разцъфналият Ааронов жезъл, Дево, е предобраз на безсеменно прорасналия прекрасен плод на твоята пречиста утроба; Него днес безплътните войнства почитат и тебе облажават.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Яков те видя като стълба, Дево, по която Божието Слово безсеменно слезе в утробата ти и те запази нетленна и след раждането, а сега в небесата те пренася.

Пресвета Богородице, спаси ни.

В древност пророкът те предрече като сенчеста планина и закрилница, от която изгря Слънцето на правдата, Пресвета Владичице, Което с раждането Си от тебе просвети целия свят, за да те възвеличава.

Песен 6. Ирмос:

Огънят в утробата обитаващия морските дълбини кит беше предобраз на Твоето тридневно погребение, на което Йона стана пророк, защото спасен и невредим, както беше преди да е непогълнат, той зовеше: жертва ще Ти принеса с хвалебен глас, Господи!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Бог, Царят на всичко, явява върху тебе свръхестественото, защото както при раждането Си Той те запази Девица, така и в гроба опази тялото ти нетленно и го прослави с божествено преселение, въздавайки ти чест като Син на майка.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Твоята Рожба наистина те постави в Святая Святих, Дево, като светъл светилник на невеществената Светлина, като златна кадилница на божествения въглен, като съд с манна и жезъл, като скрижал написан от Бога, като свят ковчег и трапеза на живия Хляб.

Друг. Ирмос:

Божествения и почитан от всички празник на Богомайката елате да празнуваме, богомъдри, и с ръце да запляскаме, славейки Родения от нея Бог.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Облаците се уподобиха на ангелски сили и събраха днес апостолите, за да почетат твоето преселване, Владичице.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Елате, христолюбци, да съставим хор почетен и единогласно да възпеем пресветата Божия майка, която днес се пренася в небесата.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Чудо на чудесата става днес – предвечното Слово, безсеменно станало в тебе плът и запазило те божествено чиста и нетленна, днес те преселва в небесата.

Кондак: Гробът и смъртта не удържаха неуморната в молитвите Богоро­ди­ца, която е неизменна надежда в застъпничествата, защото като майка на Живота Вселилият се във вечно девствената й утроба я пресели в живота.

Икос: Христе мой, огради моите помисли, защото дръзвам да възпея защитната сте­на на света, чистата Твоя майка, укрепи ме на кулата на словото и ме за­щи­ти при тежки мисли, защото Ти изпълняваш моленията на тези, които викат и молят с вяра. Ти ми дарувай непосрамващ език, слово и мисъл, защо­то всяка светла дабра от Тебе се изпраща, Светлоподателю, Който си се все­лил във вечно девствената утроба.

Синаксар: В този месец в петнадесетия ден празнуваме Успението (заспи­ва­не­то) на майката на нашия Господ Иисус Христос. Господи, по нейните молит­ви прости нашите грехове. Амин.

Стихове: Не е чудно, че е умряла спасителната за света Дева,

след като Творецът на света умря по плът.

Вечно жива е Богомайката, макар и да умря на петнадесетия ден.

По нейните свети молитви, Боже, помилвай ни и ни спаси, защото си благ и човеколюбив.

Песен 7. Ирмос:

Съпротивлявайки се на жестоката ярост и огъня, божествената любов угаси огъня с роса и се надсмя над яростта, като на музикалните инструменти отговори с боговдъхновената духовна триструнна лира от преподобните юноши, които посред пламъка пееха: препрославени Боже наш и на отците ни, благословен си!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Изработените от Бога скрижали, изписани от божествения Дух, Мойсей строши с гняв, но неговият Владика, запазвайки невредима тази, която Го роди, сега я всели в небесните обители; тържествувайки с нея, казваме на Христос: препрославени Боже наш и на отците ни, благословен си!

Пресвета Богородице, спаси ни.

С кимвали от чисти уста и с мелодичната лира на сърцето, с благозвучната тръба на възвишения ум и като усърдно пляскаме с ръце в този знаменит и избран ден на преселването на чистата Дева, казваме: препрославени Боже наш и на отците ни, благословен си!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Събери се, боговдъхновен народе, защото обителта на Божията слава от Сион се пренася в небесното жилище, където звучи чистият глас на празнуващите, гласът на неизказаната радост и с веселие всички зоват към Христа: препрославени Боже наш и на отците ни, благословен си!

Друг. Ирмос:

Богомъдрите отроци не почетоха творението повече отколкото Твореца, но мъжествено потъпкаха застрашаващия ги огън и радостно запяха: всехвални Господи и Боже на отците ни, благословен си!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Чудни неща днес удивяват творението, защото ангелите неспирно с несекващи гласове почитат твоето преселване, Владичице, и на небето те възнасят.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Събери ни, Владичице, от всички краища, както някога събра апостолите на твоето успение и не си спомняй нашите прегрешения, единствена премилостива.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Приеми, Владичице, молебна песен от устата на грешните, които светло празнуват твоето успение, имайки само тебе за помощница.

Песен 8. Ирмос:

Всемогъщият Божи ангел показа на юношите огъня като разхлаждащ светците, но изгарящ злочестивите; Той направи Богородица живоначален извор, от който блика разорение на смъртта и живот за тия, които пеят: ние, избавените, възпяваме Едничкия Създател и Го превъзнасяме във всички векове.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Цялото множество на богословите съпровождаше Божия кивот на Сион, говорейки такива слова: къде отиваш сега, скиния на живия Бог? Не преставай да се грижиш за тия, които с вяра пеят: ние, избавените, възпяваме Едничкия Създател и Го превъзнасяме във всички векове.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Отивайки си, Всенепорочната вдигна ръцете, с които прегръщаше въплътения Бог, и като Майка с дръзновение каза на Този, Когото роди: запази во веки тия, които ми повери, защото те Ти пеят: ние, избавените, възпяваме Едничкия Създател и Го превъзнасяме във всички векове!

Друг. Ирмос

Благочестивите отроци в пещта бяха спасени от Отрока на Богородица; тогава Той беше предизобразен, а сега в действителен вид събира цялата вселена, за да пее: творения, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Безплътните чинове днес заедно с апостолите светло тържествено изпращат богоносното тяло на Божията майка в небесните селения; подобно на тях и ние в един глас я величаем непрестанно.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Песни ти принасяме, Пречиста, и възхваляваме твоето представяне, с което ни очисти от грехове и страсти; покори враговете на нашия владетел, за да те величаем непрестанно.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Имайки само тебе за покров и застъпница, Пречиста, падаме пред тебе пленени от грехове и просим прошка за безбройните злини, като почитаме днес твоето преселване, чрез което се избавихме от всякакви беди.

Песен 9.

Припев: Всички родове те облажаваме, единствена Богородице.

Ирмос: В тебе, чиста Дево, се превъзмогват пределите на естеството, защото раждането остава девствено и смъртта се сгодява за живота; Богородице, Дева след раждането и жива след смъртта, ти винаги спасяваш твоето наследие.

Припев: Всички родове те облажаваме, единствена Богородице.

Изумяваха се ангелските сили, съзерцавайки на Сион своя Владика да приема в ръцете Си женската душа; защото Той, както подобаваше на Син, зовеше тази, която пречисто Го роди: ела, Пречиста, и бъди прославена с твоя Син и Бог!

Припев: Всички родове те облажаваме, единствена Богородице.

Апостолският лик приготви за погребение твоето приело Бога тяло и, гледайки към него в страх, със силен глас зовеше: възхождайки в небесните чертози при твоя Син, винаги спасявай, Богородице, твоето наследие!

Друг. Припев: Ангелите, виждайки успението на Пречистата, се удивиха как Девата възлиза от земята на небето.

Ирмос: Нека всички родени на земята радостно се веселят, просвещавани от Духа, нека тържествува естеството на безплътните умове, почитайки свещеното представяне на Богомайката, и да зове: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево!

Припев: Ангелите, виждайки успението на Пречистата, се удивиха как Девата възлиза от земята на небето.

Бог те показа на законодателя в Синай като къпина, Дево, а ти безсеменно Го понесе неизгарящо в утробата си, затова те величаем.

Припев: Ангелите, виждайки успението на Пречистата, се удивиха как Девата възлиза от земята на небето.

Озари ни със светлината на твоето лице, Пречиста, защото почитаме твоето свето преселване, с което ти премина от смъртта към Живота, процъфтял безсеменно от тебе.

Припев: Ангелите, виждайки успението на Пречистата, се удивиха как Девата възлиза от земята на небето.

Избави ни, Пречиста, с молитвите си! Ти роди безсеменно вечния Живот и към Него преминаваш, оставяйки света, преселваш се във вечните селения, с които сподоби и нас, които те величаем.

Припев: Ангелите, виждайки успението на Пречистата, се удивиха как Девата възлиза от земята на небето.

Марийо, пречиста Владичице, избави ни с молитвите си от всякакви беди; днес почитаме твоето пречисто успение, Дево, и подобаващо те величаем.

Катавасии на Успение: Преукрашенная. Гл. 1.

  1. Преукрасена с божествена слава, Дево, твоята свещена и славна памет събра за веселие всички верни, които, предвождани от Мариам, с песни и тимпани възпяват твоя единороден Син, защото славно се прослави.
  2. О, Христе, Божия Премъдрост и Сила, Който твориш и поддържаш всичко, утвърди Църквата непоколебима и непоклатима, защото само Ти си свят и сред светците почиваш.
  3. Словата и загадките на пророците предизвестиха Твоето въплъщение от Девата, Христе, и сиянието на Твоя блясък, което ще се яви като светлина за народите; и (дори) бездната с радост зове към Тебе: слава на Твоята сила, Човеколюбче!
  4. Ще изповядам божествената и неизразима красота на Твоите добродетели, Христе, защото Ти възсия от вечносъществуващата слава като съвечно и ипостасно сияние и въплъщавайки се от девствената утроба, Ти изгря като Слънце за намиращите се в тъмнина и сянка.
  5. Огънят в утробата на обитаващия морските дълбини кит беше предобраз на Твоето тридневно погребение, на което Йона стана пророк, защото спасен и невредим, както беше преди да е непогълнат, той зовеше: жертва ще Ти принеса с хвалебен глас, Господи!
  6. Съпротивлявайки се на жестоката ярост и огъня, божествената любов угаси огъня с роса и се надсмя над яростта, като на музикалните инструменти отговори с боговдъхновената духовна триструнна лира от преподобните юноши, които посред пламъка пееха: препрославени Боже наш и на отците ни, благословен си!

Припев: Хвалим, благославяме и се покланяме на Господ, като пеем и Го превъзнасяме во веки.

  1. Всемогъщият Божи ангел показа на юношите огъня като разхлаждащ светците, но изгарящ злочестивите; Той направи Богородица живоначален извор, от който блика разорение на смъртта и живот за тия, които пеят: ние, избавените, възпяваме Едничкия Създател и Го превъзнасяме във всички векове.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Не пеем Честнейшую, а припе­ва на празника:

За първия канон:

Всички родове те облажаваме, единствена Богородице!

Гл. 1. Песен 9, ирмос: В тебе, чиста Дево се преодоляват законите на природата: раждане в девство и смъртта предполага живот; Ти, Богородице, която си девица след раждането и жива след смъртта, винаги спасяваш твоето наследие.

Всички родове те облажаваме, единствена Богородице!

Удивиха се ангелските сили, като видяха в Сион своя Владика да носи в ръцете си женска душа, защото Той синовно казваше на нетленно родилата Го: ела, чиста, бъди про­славена със Сина и Бога!

Всички родове те облажаваме, единствена Богородице!

Апостолският сонм, застанал около богоприемното ти тяло, гледаше го със страх и с висок глас мълвеше: като отиваш в небесните жилища при Сина си, ти винаги спасяваш, Богородице, твоето наследие.

Втори канон. Припев: Ангелите, виждайки успението на Пречистата, се удивиха как Девата възлиза от земята на небето.

Гл. 4. Ирмос: Всеки човек, просветен от Духа, да се радва, да търже­ствуват безплътните умове, които почитат свещеното преселване на Богомайката, и да извикат: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево!

Ангелите, виждайки успението на Пречистата, се удивиха как Девата възлиза от земята на небето.

Елате на Сион, божествената и тучна планина на живия Бог, да се зарадваме, като видим Богородица, защото като Своя майка Христос я пресели в най-добрата и божествена сянка – в Святая Святих.

Ангелите, виждайки успението на Пречистата, се удивиха как Девата възлиза от земята на небето.

Елате, верни, да пристъпим към гроба на Божията майка и да го обградим, като искрено го докоснем със сърце и устни, с очи и лице и почерпим изобилни даро­ве на изцерения от вечно течащия извор.

Ангелите, виждайки успението на Пречистата, се удивиха как Девата възлиза от земята на небето.

Приеми от нас погребална песен, майко на живия Бог, и ни осени с твоята светоносна и божествена благодат, като даряваш победи на царя, мир на христо­лю­би­ви­те хора и прошка и спасение на душите на тези, които те възпяват.

Малка ектения

Възглас: Защото Тебе хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава…

Светилен по Небо звездами:

Апостоли, които се събрахте от краищата на света в Гетсиманската градина, погребете моето тяло, а Ти, Сине и Боже мой, приеми моя дух! (три пъти)

Всякое дихание

Хвалитни стихири, на 4, гл. 4, по Яко добля:

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.
Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Небесата се радват на твоето славно успение и ангелските войнства ликуват, цялата земя се весели и пее погребална песен на тебе, май­ко на Владеещия всичко, неизпитала брак пресвета Дево, която избавяш човешкия род от осъждането на прародителите.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

(повтаря се първата стихира)

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

От краищата на света избраните апостоли се събраха по Божия заповед да те погребат и като те видяха да се издигаш от земята във висините, с радостния Гавриилов глас ти извикаха: радвай се ти, която носиш Бога на всичко, радвай се, единствена, която чрез своето раждане съедини земните с небесните.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Дево майко богоневесто, която си родила Живота, с твоето почитаемо успение ти премина в безсмърт­ния живот, тържествено носена от ангели, начала и сили, апостоли, пророци и цялото творение, а твоя Син прие с нетленните Си длани твоята непорочна душа.

Слава, и сега, гл. 6:

На твоето безсмъртно успение, Богородице майко на Живота, облаци пренесоха по въз­духа апостолите и макар да бяха пръснати по света, заедно се събраха пред твоето пречисто тяло и като го погребаха достойно, с Гаврииловите думи пееха и казваха: радвай се, благодатна Дево, майко безневестна, Господ е с тебе. Заедно с тях моли твоя Син и наш Бог да се спасят душите ни.

Велико славословие

Тропар, гл. 1:

При раждането на Христос запази девството, в успението не остави света, Богороди­це: в живота премина ти, която си майка на Живота, и с твоите молитви избавяш от смърт душите ни.

————————————————————

НА ЛИТУРГИЯТА

Антифон 1, глас 2.

Стих 1: Възкликни към Бога, цяла земьо! (Пс. 65:1)             

Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

Стих 2: Славете Го, благославяйте името Му. (Пс. 99:4Б)     

Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

Стих 3: В града на Господа на силите, в града на нашия Бог. (Пс. 47:9)

Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

Стих 4: В Салим беше Неговото жилище, и Неговото пребивание – на Сион. (Пс. 75:3)       

Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

Слава, и ныне: Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.   

Антифон 2, глас 2.

Стих 1: Господ обича портите Сионски повече от всички селища на Иакова. (Пс. 86:2)              

Спаси ны, Сыне Божий, во святых дивен сый, поющия Ти: аллилуиа.

Стих 2: Граде Божий! славни работи се разгласят за тебе. (Пс. 86:3)

Спаси ны, Сыне Божий, во святых дивен сый, поющия Ти: аллилуиа.

Стих 3: Бог ще го утвърди навеки. (Пс. 47:9)              

Спаси ны, Сыне Божий, во святых дивен сый, поющия Ти: аллилуиа.

Стих 4: Освятил есть селение Свое Вышний. (Пс. 45:5)

Спаси ны, Сыне Божий, во святых дивен сый, поющия Ти: аллилуиа.

Слава, и ныне: Единородный Сыне и Слове Божий:

Антифон 3, глас 1.

Стих 1: Готово е сърцето ми, Боже, готово е сърцето ми: ще пея и ще славя. (Пс. 56:8)       

Тропар, глас 1:

В рождестве девство сохранила eси, во успении мира не оставила eси, Богородице, преставилася eси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.           

Стих 2: Какво да въздам Господу за всичките Му благодеяния към мене? (Пс. 115:3)                

Тропар: В рождестве девство сохранила eси...           

Стих 3: Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова. (Пс. 115:4)         

Тропар: В рождестве девство сохранила eси...    

Входно:

Дойдете да се поклоним и паднем пред Христос. Спаси ны, Сыне Божий, молитвами Богородицы поющия Ти: аллилуиа.            

Тропар, глас 1:

В рождестве девство сохранила eси, во успении мира не оставила eси, Богородице, преставилася eси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.           

Слава, и ныне, кондак, глас 2:

Гробът и смъртта не удържаха неуморната в молитвите Богоро­ди­ца, която е неизменна надежда в застъпничествата, защото като майка на Живота Вселилият се във вечнодевствената й утроба я пресели в живота.

Трисвятое.        

Прокимен, глас 3, песента на Богородица:

Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой. (Лука 1:46-47) Стих: Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове. (ст. 48)

Апостол из Послание на св. ап. Павел до филипяни (2:5-11):

Братя, вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Иисус Христос, Който, бидейки в образ Божий, не счете за похищение да бъде равен Богу; но понизи Себе Си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци; и по вид се оказа като човек, смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна. Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име, та в името на Иисуса да преклони колене всичко небесно, земно и подземно, и всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Алилуия, глас 2:

Стих: Застани, Господи, на мястото на Твоя покой, – Ти и ковчегът на Твоето могъщество. (Пс. 131:8) Стих: Кле се Господ Давиду в истината, и няма да се отрече от нея. (ст. 11)

Евангелие от Лука (10:38-42; 11:27-28):

В онова време, Иисус влезе в едно село; една жена, на име Марта, Го прие у дома си. Тя имаше сестра, на име Мария, която седна при нозете на Иисуса и слушаше речта Му. А Марта се улиса в голяма шетня и, като пристъпи, рече: Господи, небрежиш ли, дето сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й, прочее, да ми помогне. Иисус й отговори и рече: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, а пък едно е само потребно. И Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме.

А когато Той говореше това, една жена издигна глас от народа и Му рече: блажена е утробата, която Те е носила, и гърдите, от които си сукал! А Той рече: да, но блажени са и тия, които слушат словото Божие и го пазят.

Вместо Достойно се пее:

Ангели, успение Пречистыя видевше, удивишася, како Девая восходит от земли на небо.       

И ирмосът, глас 1: Побеждава се естествения Божествен закон в тебе, Дево чиста: раждане в девство и смъртта се обрича на живот, а бидейки девица след раждането и жива след смъртта, спасяваш, винаги Богородице, твоето наследие.

Така се пее до отданиетона Успение.  

Причастен: Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова. Алилуия. (Пс. 115:4).

На трапезата се разрешава блажна храна; ако е сряда или петък – риба.

Бел. ред.: Вечерната и канонът от утринната са в превод на о. Иван Латковски.

Текстовете на вечерната и утринната, без каноните, са сверени с гръцкия оригинал от И. Ж. Д.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/66hfy 

Разпространяване на статията:

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]