Мобилно меню

4.9805194805195 1 1 1 1 1 Rating 4.98 (154 Votes)

0ff25f75c440eb1fe3715a4240976bcaАКАТИСТ на св. Паисий Светогорец

Кондак 1 

Преподобния подвижник от Панагуда, произрастнал в Кападокия като благоухаещ съсъд и неуморен молитвеник, нека да възпеем заедно, защото той, като подражаваше на Ангелите по живот, благоугоди на Света Троица. Затова му пеем: Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите!

Икос 1

Бил си като Ангел в избрания жребий на Богородица, и наш горещ застъпник пред Бога, отче Паисие, затова те възпяваме:
Радвай се, добронравно миро на Кападокия,
радвай се, дал ни пример за възвишен живот, радвай се, цвете на Мала Азия,
радвай се, похвала на свети Арсений,
радвай се, винаги възпяван от народа си,
радвай се, правило за монасите,
радвай се, пазителю на вярата,
радвай се, светило за родината си,
радвай се, божествено чедо на Византия,
радвай се, красота и орел на Атон,
радвай се, небесни жителю, пребиваващ на Небето.
Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите! 

Кондак 2
Като те видяхме да приемаш Кръщение от ръцете на свети Арсений във Фараса в Кападокия, родила много светии, и по неговото благословение да си многоплодна клонка от Малоазийската лоза, прославяме те достойно, като пеем на Бог: Алилуия!

Икос 2

Ти разбра и изпита страданията на изгонените от родината си и като скиташе и тъжеше за разрушения дом на родителите си, усили се във вярата и прие светлината на богоразумието и благодатта Божия. Затова и ние, като се вглеждаме в чудесата ти, възклицаваме към тебе така:
Радвай се, придобил Иисусовото благословение,
радвай се, божествено светило в градината на Богородица,
радвай се, разпръскващ многомъдри благодеяния,
радвай се, облагоухан с даровете на Всевишния,
радвай се, на Духа Божий най-блаженно сияние,
радвай се, на добродетелите неизказано благоухание,
радвай се, атонска лоза прекрасна,
радвай се, като Силоамска баня лекуващ всяка страст, 

радвай се, на Пресветата преблажен служителю,
радвай се, вожде на Света гора и победно възклицание, 

радвай се, на поста и молитвата извършителю неуморен, 

радвай се, застъпниче на всеки страдащ и печален. 

Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите!

Кондак 3
Ти четеше и разбираше житията на светите мъченици, укрепявани чрез силата на Бога, и блаженната ти душа се въздигаше към непрестанно славословие на Твореца. А ние спомняйки си за това, казваме: Алилуия!

Икос 3

Аз съм Възкресението и Живота. Който вярва в Мене няма да умре никога“. Чувайки тези думи на Небесния жених и изпълнен с Божествената светлина, ти отхвърли прелестта на неверието. Затова с благодарност ти пеем така: 

Радвай се, от дете победил мрежите на безбожието, радвай се, наяве видял Христа,
радвай се, построил Стомионския манастир, 

радвай се, победител над Конитските еретици, 

радвай се, незичерпаем извор на милостинята, 

радвай се, укрепяван от небесното сияние, 

радвай се, подвижниче на Синайската планина,
радвай се, молитвениче в обителта на света Екатерина, 

радвай се, подражателю на мъдростта на девицата*, 

радвай се, събеседниче на светите Галактион и Епистима, 

радвай се, градина, произраснала в планината на Моисей, 

радвай се, възпяващ Ангелски молитви на земята.
Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите!

*Света Екатерина

Кондак 4
Заради божественото ти усърдие към Майката Божия, отче най-чисти, ти Я придоби за Застъпница и неуморна Пазителка. Затова и ние, като желаем да се приобщим към твоя дар, пеем за теб: Алилуия!

Икос 4

Земните краища чуха за твоето име, Паисие отче, а ти блестейки като слънце в последните времена, утвърдяваш Православието чрез името на Господа Иисуса Христа. Ние единомислено, помнейки твоите божествени поучения, ти принасяме такива думи: 

Радвай се, много възлюбен от Пресветата,
радвай се, милващо ни цвете на Майката Божия,
радвай се, съмолитвениче на Херувимите,
радвай се, единонравен на Серафимите,
радвай се, крепило на Православието,
радвай се, съсъд предизбран,
радвай се, стена за монасите и пазител на родината,
радвай се, израснал в Коница и молител за Стомион,
радвай се, като лоза на Богомайката принасящ плод своевременен,
радвай се, благоуханно лозе на покаянието,
радвай се, говорил с Божествени думи,
радвай се, елей за раните на грешниците.
Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите!

Кондак 5
Придобивайки угодна на Бога любов, ти се положи в жертва на братството и по благословението на Пречистата обдаряваше всички. Заради това твое отречение днес прославяш Христа с Ангелите, а ние събрани в твоя памет, казваме: Алилуия!

Икос 5

Видяхме, че полагаш душата си за ближния, блаженне Паисие, и бързаме към теб с молитва: бъди милостив към нас и като предстоиш пред Владиката Христа, помоли Го да премахне помрачаващата ума греховна тъмнина от възпяващите молебни песни така: 

Радвай се, благородни защитниче на Панагуда,
радвай се, за заблудените пътеводна звезда,
радвай се, утешение на плачещите,
радвай се, помощ за страдащите,
радвай се, на тъгуващите Божествена подкрепа,
радвай се, неотстъпна грижа за монасите,
радвай се, молитвеник за нас пред Милостивата,
радвай се, на болните безкористен лечителю,
радвай се, насочващ подвизаващите се,
радвай се, достойно пял на Богородица Вратарница. 

Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите!

Кондак 6
Богоносен проповедник си и стълб на вярата, измолващ за нас даровете на Светия Дух - Бога, затова и ний, пречудни старче, неспирно пеем: Алилуия!

Икос 6

Заблестя като неугасимо кандило чрез светлината на Трислънчевото Божество, свети отче Паисие, и стана наставник в покянието. По твоето застъпничество и ние приемаме утеха свише и за благодатта познание, и те хвалим, като казваме: 

Радвай се, съкровищница на себеотричането и въздържанието,
радвай се, обливащ ни с благодатта на Утешителя, 

радвай се, Слънцето-Христос на маловерните показващ, 

радвай се, чрез милостта на Човеколюбеца помилвал всички, 

радвай се, винаги облагоухан чрез молитва за целия свят, 

радвай се, като сладко вино изпълващ душите с радост, 

радвай се, избрани славею на Богородица,
радвай се, принасящ на Христа сълзи като благоуханна роза, 

радвай се, молител пред иконите и могъщо възклицание, 

радвай се, на Откровението гръмогласно възглашение, 

радвай се, с чиста душа на Тайната Вечеря причастниче, 

радвай се, на изповядването на помислите усърдни поддържниче. 

Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите! 

 

Кондак 7
Като искаше да следваш Спасителя, ти показа ревност за мъченическо житие, и с нескверна душа и тяло, и Божествена любов последва Христа. Затова те величаем всесъгласно, като пеем на Бог: Алилуия!

Икос 7

С любов и молитва ти ни показа нова победа над невидимите и видими врагове и като доби съвършено смирение, съкруши бесовските козни и гадания, и на Бога пя с благодарност, а ние ти пеем така: 

Радвай се, съкровищнице на Божествената светлина,
радвай се, дарохранителнице на Христовото милосърдие,
радвай се, пеене на Давидовия псалтир,
радвай се, на свети Арсений моление,
радвай се, поправяне и бодрост на грешните,
радвай се, изпросващ ни милост от Богородица,
радвай се, увенчан връх на подвижниците,
радвай се, росоносна сянка за страдащите,
радвай се, оживяваща вода за препъващите се,
радвай се, мосте, спасяващ удавниците,
радвай се, стълб и крепило за падналите грешници,
радвай се, за болните тих одър и успокоение.
Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите!

Кондак 8
Чужд си бил за света, Паисие, обикнал Господа и победил страстите с Божията благодат, и сега като зорница огряваш пеещите винаги така: Алилуия! 

 

Икос 8
Никой, който идва при теб, не си тръгва без утешение. Но като проси благодат, приема дарование. Затова и ти пеем:
Радвай се, лъченосна звезда за помръкналите, 

радвай се, на каещите се наставник и начало,
радвай се, носещ теготите на атонските братя,
радвай се, цвят най-прекрасен в градината на Богородица, 

радвай се, сладко разказващ ни за Христовата доброта, 

радвай се, на небесните молитви мироухание,
радвай се, възвестяващ в света Месията,
радвай се, възпяващ архангелската песен към Пресветата, 

радвай се, горял с надежда, милост и любов,
радавй се, в борбата с врага божествена баня,
радвай се, приел дара на пророците,
радвай се, подобие на милостта на Небесния Отец.
Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите!

Кондак 9
На цялата природа си проповядвал словото подобно на апостолите, и като слънце си огрял земята с грижа и любов към ближните, прослявайки Светата Троица с „Алилуия“!

Икос 9

Потоци сълзи си изливал от душата си, за страдащите по душа и тяло сърцето ти болееше. Така и ние от душа ти възнасяме песнопение, и в смирение прилежно пеем: 

Радвай се, неуморен служителю на Евангелието, 

радвай се, неугасим трисвещниче на Трислънчевото Божество,
радвай се, на поста свършил надпреварата*,
радвай се, по смирение другите изпреварил,
радвай се, на Атон възсиял с вяра,
радвай се, на Всесветата сладко песнопение,
радвай се, учителю славен на дело и в поучение,
радвай се, защото с мъдрост си постигнал виждане на Божественото,
радвай се, в лозето на Пречистата незаспиващ работник,
радвай се, събеседниче на свети Лукилиан, Пантелеймон и Евфимия,
радвай се, чул наяве гласа на Богоотроковицата,
радвай се, видял Я жива като на Иерусалимската икона. 

Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите! 

 

*вж 1Кор. (глава 19, стих 24-26) 

 

Кондак 10
Ти си великолепие на Елада и Кападокия и горещ молитвеник, свети Паисие. Изкачил си се угодно на Бога по стълбата на добродетелите, непрестанно пеейки на Света Троица: Алилуия!

Икос 10

Стена си за верните, отче Паисие, обикнал ангелското житие, и с трудовете си постигнал постоянно да стоиш пред Бога. Затова благодарно ти пеем от душа и сърце и ти казваме: 

Радвай се, от Атон богоявен на света в сияние,
радвай се, с прекрасен глас възвестяващ Словото,
радвай се, многодетни, милостив към човешките болести,
радвай се, изправящ пътеките на заслепените,
радвай се, пял „Радвай се!“ на Неневестната Невеста,
радвай се, достигнал пътя към Царството Божие,
радвай се, съименен на кандилото на Духа*,
радвай се, защото вида ти ни утешава,
радвай се, по цял свят до краищата на вселената се носят твоите думи,
радвай се, с молитва съкрушил главата на левиатана,
радвай се, непрестанно извършвал молитвата Иисусова,
радвай се, придобил неизказана любов към Божия Майка.
Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите!

*Свети Паисий Велики

Кондак 11
Съчетавал си смирено прославата на Твореца и Винагидевата с борбата си денем и нощем, затова си носител на Божия Дух. А ние, като се прекланяме пред Светата Троица, заради теб пеем и казваме: Алилуия!

Икос 11

Светлина и мироуханно благочестие, и любов, и безгранично самоотречение, и изцеления принася твойта свята памет, преподобне. И ние се стараем с молитвени гласове към теб да извикаме: 

Радвай се, на всекиго показващ път към небето,
радвай се, защото твоите медоточни думи ни изпълват с радост,
радвай се, пълноводна Атонска река,
радвай се, звезда на Света Гора, озаряваща пътя на верните,
радвай се, вечно ходатайство за нас пред Богородица, 

радвай се, застъпничество на усърдстващите в Ангелски живот,
радвай се, най-добродетелна плодоносна лоза,
радвай се, сълза за целия свят, достигаща до Престола, 

радвай се, нови апостоле, призоваващ към вяра в Христа, 

радвай се, глас на Православието, съвъздигнал мнозина, 

радвай се, многоплодно дърво, напоявано от Пресветата, 

радвай се, знаме на гърците, простряно над целия свят. 

Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите! 

 

Кондак 12
Ти стана Извор за благодатта Божия, отче, след успението си, и възрадва Ангелите. Чрез това и ние, като се сподобихме да получим ходатай за спасението си, радваме се и казаваме: Алилуия! 

 

Икос 12

Възпявайки безкрайните ти чудеса и подвизите на търпението ти, отче, от сърце ти пеем похвални песнопения, и като почитаме благоговейно паметта ти, пеем ти така: 

Радвай се, вестител на надеждата в предаденото на забрава отечество,
радвай се, за освобождението на Света София и великия град проповедниче, 

радвай се, нова надежда за Цариград ни предсказал, 

радвай се, ходатай за славната област, от своите изоставена*,
радвай се, не само своите наставляващ, но и от цял свят идващите, 

радвай се, защото обичайки Православните, с нежност си ги приемал,
радвай се, предрекъл възраждане за плененото отечество, 

радвай се, красото на света, неуморно възгласявала вярата, 

радвай се, разбиращ смисъла на знаците и времената, 

радвай се, посветен в тайните на Откровението,
радвай се, като апостол изобразяващ обещанията**, 

радвай се, надежда за избавлението на Мала Азия.
Радвай се, преподобни Паисие, дивна утеха на вярващите! 

 

*Кападокия
**на Господа Иисуса Христа 

 

Кондак 13
О, преподобни отче Паисие, цвят нов благоуханен, произрастнал в последните времена, моли Христа Бога да се спасят душите на пеещите ти: Алилуия! 

(Този Кондак се чете 3 пъти и веднага след него Икос 1 и Кондак 1)

 

Възкресна Вечерна и Утринна

 

ГЛАС 4, УТРИННО ЕВАНГЕЛИЕ 5

Преподобни Паисий Светогорец (+1994)

 

В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНЯТА

Господи, воззвах (Пс.129, 116)глас 4:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Тебе призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! Пс.141:7 

На животворящия Ти Кръст непрестанно се покланяме, Христе Боже, и славим Твоето тридневно възкресение: чрез него Ти обнови тленното човешко естество, Всесилни, и чрез него ни показа пътя към небето, защото Си единствен Благ и Човеколюбец.

Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. Пс.141:8 

Спасителю, Ти отмени наказанието, дошло заради дървото на непослушанието, Спасителю, като доброволно бе прикован на кръстното дърво и като слезе в ада, Силний, като Бог разкъса оковите на смъртта. Затова се покланяме на Твоето възкресение от мъртвите, с радост викайки: Всесилни Господи, слава на Тебе!

Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. Пс.129

Съкрушил Си вратите адови, Господи, и чрез смъртта Си разруши царството на смъртта; освободил Си от тлението човешкия род, дарявайки живот и нетление  и велика милост на света.

 

Други стихири, за св Паисий:

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. Пс.129:2

Гл.4: Преподобни свети Паисие, когато топлината на любовта ти се изля от пречистото ти сърце, тя обгърна изцяло творението. Така много хора намериха у теб отец, състрадателен, мил, привързан, загрижен. Дори и животни идваха при теб, отче, без страх, както отиваха при Адам в Рая преди неговото непокорство към божествената заповед на Създателя.

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. Пс.129:3

Гл.1: Светъл и радостен е празникът днес на твоята тържествена памет, преподобни Паисие. Радва се Кападокия, която те е родила, ти, който си подражавал живота на древните свети отци и така станал техен другар. Планината Атон сега се радва с възхищение и страхопочитание от твоя ангелски живот. Също така целият свят вика с настойчива молитва: „Милостиви отче, чрез твоите молитви укрепи всички нас.“

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. Пс.129:4

Гл.1: Какво странно чудо! Как ти, отче, бидейки в тяло, чу звука от ангелите, когато прославяха нашия Бог? И как беше, когато ръцете ти приеха храна като подарък от Божията майка? И също така как беше, когато заедно с мъченица Евфимия сте се обръщали с благоговение? Още повече, как беше, когато видя Господаря на всички ярко светещ в красота, благословени светецо прославен от Бога?

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! Пс.129:6

Гл.1: Кой не се учуди, виждайки те изцяло блестящ с Божието сияние, преподобни отче, което показва вътрешната ти чистота? И кой не е претърпял доброто обръщане и промяна само като те види? Наистина твоят лъчезарен поглед и весел изглед веднага биха посочили съкровище от божествен копнеж,  дълбоко смирение, богатство на предаността, и океана от твоята любов към всички.

Слава, гл. 5

Светъл празник се надигна във нас днес, развеселявайки сърцата ни и издигайки ума ни към небето. Защото небесен човек и земен ангел се празнува, преподобният Паисий. Той премина живота си на земята и заживя като гражданин на небето. Никога не се е занимавал със земни грижи; а се възхищаваше от Господа и ходеше в светлината Му. С чист пост той получи хляба на ангелите; чрез непрестанна молитва той въведе сърцето си на небето. Този благословен човек се възнесе по божествените стъпала и се присъедини към ангелите, като пее светото Трисветое. Затова нека всички най-благоговейно да му извикаме: „Паисие, другар на ангелите, дай ни дял в безкрайното великолепие, чрез твоето ходатайство към Господа“.

И ныне, (първи Богородичен на гласа), гл. 4:

Заради тебе праотецът Божи, пророк Давид, извика в песен, отнасяща се до тебе към Онзи, който е направил великолепни неща за тебе: Застана Царицата от дясната Ти страна. Защото Бог, Който с радост стана човек чрез тебе без баща, те показа като майка и ходатайка на Живота, за да може да възстанови в нас Своя образ, покварен от страсти. След като намери заблудената овца, уловена в планината, той я положи на раменете си и я донесе при Отца, по Своята свободна воля Той я постави сред небесните войнства. Христос, Който има голяма и изобилна милост, Богородице, ще спаси света.

Вход с кадилница. Свете Тихий: 

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.

Прокимен, Пс.92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен.

 

Паримии. Сугуба ектения.

Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Просителна ектения

На стиховните стихири, възкресни, глас 4:

Господи, Който Си се издигнал на кръста, унищожил Си клетвата на праотците, и слизайки в ада, свързаните от века си освободил, като Си дарувал нетеление на човечеството. За всичко това пеейки славим животворното и спасително Твое възкресение.

Други стихири:

Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. Пс.92:1

Увиснал на дървото, единствен Силни, разтресъл си цялото творение, а когато беше положен в гроба, възкресил си живеещите в гробовете, и дарува живот и нетление на човешкия род. Затова пеейки славим Твоето възкресение на третия ден.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. Пс.92:1

Беззаконите хора, Христе, които Те предадоха на Пилат, Те осъдиха да бъдеш разпънат, и се оказаха неблагодарни към своя Благодетел. Но доброволно си претърпял погребение, самовластно си възкръснал на третия ден като Бог, дарувайки ни безкраен живот и велика милост.

Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. Пс.92:5 

Дошлите на гроба жени със сълзи Те търсеха, но като не Те намериха, ридаейки в плач извикаха, казвайки: уви, Спасителю наш Царю на всички, как така те откраднаха, кое място държи живоносното Твое Тяло? Ангелът пък им отговори: не плачете, казва, но идете проповядвайте, че Господ възкръсна, дарявайки ни радост, като единствен Добър.

 

Слава, на Св. Паисий, глас 8

Утешавай, да, утешавай хората ми, казва Пророкът; защото нашият Бог е Бог на утехата. Така, ти подражаваше Бог, богоносни св. Паисие, и стана извор на утеха. Ти хранеше гладни души с хляба на думите ти. Ти даде напитката на покоя на онези, които бяха жадни в разгара на неприятности. Ти облече голите на добродетели, с дрехата на добродетелния живот. За странниците стана баща, брат и майка. Излекува болните чрез молбите си. Дори посети осъдени на смърт и им даде освежаване с молитвите си, преподобни отче. И сега, когато стана наследник на управлението и царството на Христос, ти не преставаш да правиш добро и да лекуваш болестите на нашите души и тела.

И ныне, Богородичен, глас 8: Иже нас ради рождейся от Девы / и, распятие претерпев, Благий, / испровергий смертию смерть / и Воскресение явлей яко Бог, / не презри, яже создал еси рукою Твоею; / яви человеколюбие Твое, Милостиве. / Приими рождшую Тя, Богородицу, молящуюся за ны, / и спаси, Спасе наш, люди отчаянныя.

Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля.

 

Трисвятое

Възкресен тропар, глас 4:

Узнали от ангела светлата вест за възкресението и отхвърлили прародителското осъждане, Господните ученички се хвалеха на апостолите и казваха: обезоръжена е смъртта, възкръсна Христос Бог, Който дарява на света велика милост.

Слава, на св. Паисий, гл. 5

Щом огънят на любовта към Господ се запали в тебе, ти с аскетична строгост напълно се отдаде на Бога, богоносни Паисие, за мнозина ти стана утеха, давайки съвет с боговдъхновени думи и чрез молитвите си вършиш чудеса. И сега, преподобни, не преставай да ходатайстваш за целия свят.

И ныне, Богородичен, гл. 4: Еже от века утаеное 

От века скритото и за Ангелите неизвестно тайнство, чрез Тебе, Богородице, на живеещите на земята се яви Бог и се въплъщава в несъединимо единство на две природи и заради нас доброволно прие Кръста – с него Той възкреси първосъздаденият Адам и спаси от смъртта нашите души.

 

Отпуст

 

————————————————————

 

ГЛАС 4

 

В НЕДЕЛЯ НА УТРЕНЯТА

След Шестопсалмието Бог Господьна глас 4.

Възкресен тропар, глас 4:

Узнали от ангела светлата вест за възкресението и отхвърлили прародителското осъждане, Господните ученички се хвалеха на апостолите и казваха: обезоръжена е смъртта, възкръсна Христос Бог, Който дарява на света велика милост. (два пъти)

Слава, на св. Паисий, гл. 5

Щом огънят на любовта към Господ се запали в тебе, ти с аскетична строгост напълно се отдаде на Бога, богоносни Паисие, за мнозина ти стана утеха, давайки съвет с боговдъхновени думи и чрез молитвите си вършиш чудеса. И сега, преподобни, не преставай да ходатайстваш за целия свят.

И ныне, Богородичен, гл. 4: Еже от века утаеное 

От века скритото и за Ангелите неизвестно тайнство, чрез Тебе, Богородице, на живеещите на земята се яви Бог и се въплъщава в несъединимо единство на две природи и заради нас доброволно прие Кръста – с него Той възкреси първосъздаденият Адам и спаси от смъртта нашите души.

 

Обичайните стихословия от Псалтира.

1-ви седален, глас 4:

Поглеждайки към входа на гроба и не можейки да издържи на ангелското сияние, мироносиците жени трепереха и казаха учудено: Той ли беше откраднат, Който на разбойника отвори Рая? Възкръснал ли е Този, Който говорѝ за възкръсване, преди дори да страда? Наистина възкръсна Христос и на седящите в ада дари живот и възкресение.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. Пс.9:33 

Спасителю, Който с дума си създал света, с Твоята свободна воля Си претърпял кръст и от смъртни човеци беше положен в нов гроб. Затова беше вързан врагът, смъртта люто пленена, а всички стоящи в ада възклицаваха при живоносното Твое възкресение: Христос, Който винаги е давал живот, възкръсна!

Слава, и ныне, Богородичен: Удиви се Йосиф, виждайки Твоето свръхестествено и надвишаващо ума безсеменно зачатие, Богородице, и размисляйки за росата върху руното, за неизгарящата в огъня къпина и за разцъфналия Ааронов жезъл, Твоят обручник и пазител свидетелстваше пред свещениците с думите: „Девата ражда и след раждането пак Дева остава!“

 

2-ри възкресни седални, глас 4:

Подобен: Скоро предвари:

Спасителю, възкръсна от гроба като безсмъртен, с Твоята сила си съ-издигнал Твоя свят, Христе Боже наш. Съкрушил Си със сила господството на смъртта, показал Си, Милостиви, възкресение на всички, затова и Те славим, единствен Човеколюбче.

Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. Пс.9:1

Гавриил, облечен в бяло, слезе от висините и дойде при камъка, където беше положен Камъка на живота, извика към плачещите: престанете от воплите на риданията, които сега милостиво редите. Дерзайте, защото наистина възкръсна Този, Когото оплаквате и търсите. Затова извикайте на апостолите: приемете радостта, поклонете се на Възкръсналия, защото Господ възкръсна. Дерзайте вие, а също и Ева!

 

Слава, и ныне, Богородичен: Удивиха се, Чиста, всички ангелски войнства на страшното тайнство на твоето рождение: как така Този, Който всичко държи с една команда, Го държиш в обятията си като човек, и Предвечният приема начало и е кърмен с мляко, Този Който храни всичко живо с неизказана милост? Затова те хвалят и славят, като истинска Божия Майка.

 

„Благословен си Ти, Господи“, Глас 5

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви като Те видя между мъртвите, а като разруши крепостта на смъртта, Спасителю, издигна със Себе Си Адам и освободи всички от ада.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

„Защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички?“ Блестящият в гроба ангел на мироносиците благовестеше: „Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.“

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангела и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а разкажете на апостолите за възкресението.“

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю. Ангелът се обърна към тях казвайки: „Защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.“

Слава

Да се поклоним на Отца и Неговия Син, и Светия Дух, Троицата в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И нине

Раждайки Животодателя, Дево, ти си избавила Адам от греха, а на Ева си дала радост в мястото на печал. Вдигна отпадналите от този живот, въплътеният от тебе Бог и Човек. 

Алилуия, алилуия, алилуия, слава Тебе Боже! (3 пъти)

 

Малка ектения

С: Защото е благословено Твоето име, и величествено е Царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

 

3-ти седален, глас 3на св. Паисий

Подобен: Красоте девства: 

Преподобни, кой би могъл да знае твоето усърдие, което изгаря като огън, или знае всичките ти борби, или да измери твоята любов, която се излива изобилно от тебе като непрекъснато течащи реки, отче? Всеки ден умираше отново, като даваше сила на страдащите. И ако беше възможно, би отдал самото си сърце, в подражание на добросърдечието на Иисус, Който се смири заради всички.

Слава: Устремил се да се извисиш до Бога, преподобни, чрез делата ти постигна чистота на душата и сила на съзерцанието, затова ни даде, отче, стълбата на добродетелта, която има за стъпала твоите богомъдри слова, с които от низините на страстите се изкачваме на висините на безстрастието.

 

И нине: Как да те наречем сега, безневестна Майко? Владичица на ангелите, ходатайка за целия свят, съкровище на божествената благодат, алабастрен съд на божественото миро, неизгарящата къпина, сгомна пълна с маната, стълба, която води от земята до небесните обители, и покров, по-широк от небесата, който ни закриля и ни спасява.

 

Ипакои, глас 4:

Изпреварилите мироносици проповядваха на апостолите, Христе, че си възкръснал като Бог, и чрез Твоето преславно възкресение подаваш на света велика милост.

 

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-виповтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господа, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава, И ныне: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и с чистота се възвисява, а чрез единството на Света Троица тайнствено се просветлява.

 

Антифон 2:

Топло виках към Тебе, Господи, от дълбината на душата ми, дано Твоите божествени уши ме чуят.

Придобилият надежда в Господа е по-висш от тези, които Го наскърбяват.

Слава, И ныне: 

От Светия Дух изтичат благодатни потоци, които напояват всяка твар за да се оживи.

 

Антифон 3:

Сърцето ми да се издигне към Тебе, Слове, и нищо от светските красоти да не ме услажда.

Както към своята майка човек има любов, така към Господа трябва да имаме по-пламенна любов.

Слава, и нине:

В Светия Дух е богатството на познанието за Бога, съзерцанието и мъдростта. Защото в Него Словото открива всички догми на Отца.

 

Пс 43 Прокимен, гл. 4

Дигни се нам на помощ, и ни избави поради Твоята милост. Пс.43:27. Стих: Боже, с ушите си сме чули, нашите отци са ни разказвали за делото, което си сторил през техни дни, в стародавни дни. Пс.43:1-2.

 

Канон възкресен, от св. Иоан Дамаскин

Глас 4

Песен 1

Ирмос: Моря чермную пучину / невлажными стопами / древний пешешествовав Израиль, / крестообразныма Моисеовыма рукама / Амаликову силу в пустыни победил есть.

 

Припев: Слава Господи, святому Воскресению Твоему.

Вознеслся еси на пречистем древе крестнем, / наше отпадение исправляя, / еже на древе исцеляя всегубительство, Владыко, / яко Благ и Всесилен.

Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог: / в раи же с разбойником, и на Престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, / вся исполняя Неописанный.

 

Богородичен: Без семене Отчею волею / от Божественнаго Духа Божия зачала еси Сына, / и плотию родила еси: / Иже из Отца без матере, / нас же ради, из Тебе без отца.

 

Песен 3

Ирмос: Веселится о Тебе Церковь Твоя, Христе, зовущи: / Ты моя крепость, Господи, / и прибежище, и утверждение.

Древо животное, мысленный истинный виноград, / на Кресте висит, всем источая нетление.

Яко велик, яко страшен, яко адово низложь шатание, / и яко Бог нетленен, ныне плотски воскресе.

Богородичен: Ты едина сущим на земли, / яже паче естества благих Ходатаица, / Мати Божия была еси: / 

темже Ти, радуйся, приносим.

 

Песен 4

Ирмос: Вознесена Тя видевши Церковь на Кресте, / Солнце Праведное, / ста в чине своем, / достойно взывающи: / слава силе Твоей, Господи.

Возшел еси, страсти моя исцеляя, на Крест / страстию Пречистыя плоти Твоея, / в нюже волею облеклся еси. / Темже Ти взываем: / слава силе Твоей, Господи.

Безгрешнаго смерть вкусивши, / Животворящаго Тела Твоего, / достойно, Владыко, умертвися: / мы же вопием Ти, / слава силе Твоей, Господи.

Богородичен: Неискусобрачно родила еси, Дево, / и по рождестве явилася еси девствующи паки: / темже немолчными гласы, / еже радуйся, Тебе, Владычице, / верою несумненною взываем.

 

Песен 5

Ирмос: Ты, Господи мой, Свет в мир пришел еси, / Свет Святый, обращаяй из мрачна неведения / верою воспевающия Тя.

Ты, Господи, к земли милостивно сошел еси: / Ты вознесл еси падшее человеческое существо, на древе воздвизаемь.

Ты взял ми еси, Христе, прегрешений осуждение: / Ты разрушил еси болезни смертныя, Щедре, Божественным воскресением Твоим.

Богородичен: Тя оружие непобедимое на враги предлагаем, / Тя утверждение, и надежду нашего спасения, Богоневесто, стяжахом.

 

Песен 6

Ирмос: Пожру Ти со гласом хваления, Господи, / Церковь вопиет Ти, / от бесовския крове очищшися / ради милости от ребр Твоих / истекшею Кровию.

Возшел еси на Крест, силою препоясався, / и соплется с мучителем, яко Бог, с высоты свергл еси, / Адама же непобедимою силою воскресил еси.

Воскресл еси блистаяйся красный из гроба, Христе, / и разгнал еси вся враги Божественною силою Твоею, / и вся, яко Бог, веселия исполнил еси.

Богородичен: О чудо всех чудес новейшее! / Яко Дева во утробе, всяческая обдержащаго / неискусомужно заченши, не тесновмести.

 

Кондак възкресен, глас 4Подобен: Явился еси днесь:

Спасителят и мой Избавител, като Бог, от гроба възкреси свързаните земнородени, съкруши адовите врата, и като Владика възкръсна на третия ден.

ИкосДа възпеем всички родени на земята възкръсналия от мъртвите тридневен от гроба, Христос – Животодавеца, и Съкрушилия днес със собствена сила вратата на смъртта, Умъртвителят на ада, и Потъпкалия жилото на смъртта, Освободителя на Адам и Ева, като пеем прилежна похвала, защото Той, като единствен могъщ Бог и Владика, възкръсна на третия ден. 

 

Кондак, гл. 8 на Св. Паисий Светогорец

Живял като ангел на земята и просиял чрез любовта си, преподобни Паисие, ти стана велика подкрепа за монасите, пътеводител за вярващите към светия живот, най-голяма наслада за целия свят; затова ти викаме: радвай се, отче, познат по целия свят!

 

Икос

Ангелите се чудеха, как ти, отче, бидейки в тялото, чрез любовта се изкачи в небесата и оттам, изпълнен с божествена любов, със светлината на любовта си направил земята небе! А ние, като ти се удивяваме, с голямо благоговение те поздравяваме така: 

Радвай се ти, който си посветен в божественото безмълвие; радвай се, съсъд на божествената любов.

Радвай се ти, който получи ангелския хляб; радвай се, защото прие светии в килията си.

Радвай се, защото се удостои да видиш Богочовека Христос; радвай се, защото си видял образа на Божията майка.

Радвай се, най-състрадателен молитвеник за всички хора; радвай се, невидим благодетел на целия свят.

Радвай се, изтъкнат защитник на православието; радвай се, могъщ противник на ересите.

Радвай се, великолепие за Света гора; радвай се, покровител на обителта на Богослова.

Радвай се, отче, познат по целия свят!

 

Песен 7

Ирмос: В пещи Авраамстии отроцы персидстей, / любовию благочестия паче, / нежели пламенем, опаляеми, взываху: / благословен еси в храме славы Твоея, Господи.

К нетлению человечество призвася, / Божественною измовено Кровию Христовою, благодарно воспевающее: / благословен еси в храме Славы Твоея, Господи.

Яко Живоносец, яко рая краснейший / воистинну, и чертога всякаго царскаго показася светлейший, Христе, гроб Твой, / источник нашего воскресения.

Богородичен: Вышняго освященное Божественное селение, радуйся, / Тобою бо дадеся радость, Богородице, зовущим: / благословена Ты в женах еси, Всенепорочная Владычице.

 

Песен 8

Ирмос: Руце распростер Даниил, / львов зияния в рове затче, / огненную же силу угасиша, / добродетелию препоясавшеся, / благочестия рачители, отроцы, взывающе: / благословите, вся дела Господня, Господа.

Руце распростер на Кресте, языки вся собрал еси, / и едину явил еси, Владыко / Церковь воспевающую Тя, земную и небесную, согласно поющим: / благословите вся дела Господня, Господа, / пойте и превозносите Его во веки.

 

Белообразен явися женам, / неприступным светом воскресения блистаяйся Ангел, / что Живаго во гробе, вопия, ищете яко мертва; / воистинну воста Христос, Емуже вопием: / вся дела пойте Господа, / и превозносите во вся веки.

Богородичен: Ты Едина во всех родех, Дево Пречистая, / Мати явилася еси Божия: / Ты Божества была еси жилище, Всенепорочная, / не опальшися огнем Неприступнаго Света. / Темже вси Тя благословим, Марие Богоневесто.

 

Песен 9

Ирмос: Камень нерукосечный / от несекомыя горы Тебе, Дево, / краеугольный отсечеся, / Христос, совокупивый разстоящаяся естества. / Тем веселящеся Тя, Богородице, величаем.

Всего мя восприял еси весь в совокуплении неслитно, / всему ми дая, Боже мой, Спасение страстию Твоею, / юже на Кресте претерпел еси телесне, / благоутробия ради многаго.

Твои ученицы зряще отверзен гроб Твой, / и богоносныя плащаницы испражнены воскресением Твоим, / с ангелом глаголаху: воистинну воста Господь.

Троичен: Единице убо Божественнаго Существа, но Ипостасьми Троице, / вси вернии покланяющеся, / в неслиянных Ипостасех Равносильную Единочестную / ныне благочтуще величаем.

 

Катавасии Отверзу уста моя, гл. 4 (до 8-ма песен)

  1. Ще отворя устата си и с Дух ще се изпълнят, и слово ще рукне от тях към Царицата и Майката, и ще се явя в светло тържество, и ще възпея с радост чудесата ѝ.
  2. Богородице – жив и несекващ Изворе – утвърди духовно възпяващите те, събрани в хор, и в твоята божествена слава ги удостой с венци на прослава.
  3. Пребожественият Иисус, Който седи в слава на божествения престол, в лек облак дойде от нетленната Длан и спаси викащите: слава на Твоята сила, Господи!
  4. Всички се удивиха със страх пред божествената ти слава, понеже ти, брак непознаваща Дево си поела в утробата си Бога над всички и си родила безвременния Син, и на всички възпяващи те ти даваш мир.
  5. Като извършваме това божествено и всечестно празненство на Богородица, о богомъдри, дойдете с ръце да запляскаме и Родилия се от нея Бог да славословим.
  6. Не послужиха на творението богомъдрите, вместо на Твореца, но като стъпкаха страховития огън мъжествено, с радост пееха: дивно възпяван Господи и Боже, благословен си!

Хвалиме, благославяме, покланяме се на Господа, като Го възпяваме и превъзнасяме през всички векове.

  1. Благочестивите момци в пещта бяха спасени от рождеството на Богородица: тогава пророчески изобразено, сега в действителност изпълнено, то вдига цялата вселена да Ти пее: Господа възпявайте, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!

 

Евангелски чин

Дяконът: На Господа да се помолим. 

Народът: Господи помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господа Бога да помолим!

Народа: Господи помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеника: Ще се чете из светото Евангелие според Лука.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

 

 5-то възкресно Евангелие 

Лука 24:12-35

В това време, Петър стана, затече се към гроба и, като се наведе, видя вътре само повивките и се върна, чудейки се сам в себе си за станалото. 

В същия ден двама от тях отиваха в едно село, на име Емаус, което беше на шейсет стадии далеч от Иерусалим, и разговаряха се помежду си за всичко онова, що се бе случило. И както се разговаряха и разсъждаваха помежду си, Сам Иисус се приближи и вървеше с тях; но очите им се премрежиха, за да Го не познаят. А Той им рече: какви са тия думи, които, вървешком, разменяте помежду си, и защо сте тъжни? Единият от тях, на име Клеопа, Му отговори и рече: Ти ли си единствения странник в Иерусалим и не си узнал това, което е в него станало през тия дни? И попита ги: кое? Те Му отговориха: което стана с Иисуса Назарееца, Който беше пророк, силен на дело и слово пред Бога и целия народ; как нашите първосвещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпнаха; а ние се надявахме, че Той е Оня, Който щеше да избави Израиля; но при всичко това днес е вече трети ден, откак стана това; па и някои жени от нашите ни слисаха: те ходили рано на гроба, и не намерили тялото Му; и като дойдоха, разправяха, че им се явили и Ангели, които казвали, че Той е жив; и някои от нашите отидоха на гроба, и намерили тъй, както и жените казаха; ала Него не видели. Тогава Той им рече: о, несмислени и мудни по сърце да вярвате на всичко, що са казали пророците! Нали тъй трябваше да пострада Христос и да влезе в славата Си?

И като начена от Моисея и от всички пророци, обясняваше им казаното за Него в цялото Писание. И те се приближиха до селото, в което отиваха; а Той показваше вид, че иска да върви по-нататък; но те Го задържаха, като казваха: остани с нас, понеже е привечер, и денят се превали. И Той влезе, за да остане с тях.

И когато Той седеше с тях на трапезата, взе хляба, благослови, преломи и им подаваше; тогава им се отвориха очите, и те Го познаха; ала Той стана невидим за тях. И те си казаха един другиму: не гореше ли в нас сърцето ни, когато Той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше Писанието? 

И в същия час станаха, върнаха се в Иерусалим и намериха събрани единайсетте и ония, които бяха с тях, да казват, че Господ наистина възкръснал и се явил на Симона. И те разказваха за случилото се по пътя, и как Го познаха, когато преломяваше хляба.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Натам по реда. 

Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.

Псалом 50 

Молитвами апостолов… Литийна молитва (дяконът)

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината, с песни да възвеличим!

Честнейшую херувим 

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека. 

9-та песен от катавасийте 

Нека всеки роден на земята човек се възрадва, от Духа просвещаван, нека безплътните по естество духовни същества да тържествуват, почитайки свещения празник на Божията Майка, и да викат: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Вечнодево!

 

Малка ектения

С: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.

 

Свят Господь Бог наш. Ексапостиларий 5-ти възкресен

Гл. 2: Когато Христос, който е животът и пътят, от мъртвите стана, Той вървеше с Лука и Клеопа, които го познаха, когато преломяваше хляба в Емаус. Душите и сърцата им в тях горяха, докато Той разговаряше с тях по пътя, и им тълкуваше в писанията всички неща, които беше претърпял. С тях извикайте, че Той възкръсна и се яви на Петър.

На св. Паисий: Гл. 3

Богоносни отече Паисие, ти си станал вечнотечащ извор на любовта по подражание на Христос, напоявайки целия свят с реката на твоите слова и дъжда от твоите чудеса.

 

Друг светилен на преподобния

Гл. 2: Събрани днес за твоята света памет в твоя храм, преподобни, и около твоя гроб, с благоговение ти казваме: отче Паисие, дори скрит в гроба, ти невидимо си сред нас, затова приеми молитвите на всички и чрез твоето застъпничество дари спасение на всички нас.

Богородичен: Всечиста и всеблагословена Дево, ти намери най-голямото благоволение и благодат от Бога, както каза Гавриил в своя поздрав. А ние от своя страна, с голяма радост, искрено сега те поздравяваме: Радвай се, защото ти си тази, която се моли пламенно на Господа за нас! Радвай се, чрез тебе бяхме дарени с божествено причастие! Няма да престанем да ти пеем „Радвай се“, всехвална Владичице.

 

На хвалитните стихири, възкресни, глас 4:

Всякое дихание

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Теб, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Теб, Боже, подобава песен.

Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. Пс.149:9 

Всесилни Господи, с кръстна смърт Си пострадал и възкръсна от мъртвите. Възхваляваме Твоето възкресение.

 

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. Пс.150:1

Христе, Ти с кръста Си ни спасил от древното проклятие, и чрез смъртта Си ни избави от дявола, който измъчва нашата природа. С Твоето възкресение, всичко Си изпълнил с радост. Затова Ти пеем: Господи, който Си възкръснал от мъртвите, слава на Тебе!

 

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. Пс.150:2

Чрез твоя кръст, Христе Спасителю, Ти си ни наставил в Твоята истина, и избавил от примките на врага, като възкръсна от мъртвите, издигна ни, паданалите в грехове. Простри Твоята ръка, Человеколюбче Господи, по молитвите на Твоите светии.

 

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. Пс.150:3 

Не отстъпвайки от недрата на Отца, Единородни Слове Божий, дойде на земята поради човеколюбие, стана истински Човек, кръст и смърт по плът Си претърпял, въпреки, че Божеството Ти не търпи страдание, а чрез твоето възкресние даде на човешкия род безсмъртие, защото Си единствен Всесилен.

 

На св. Паисий Светогорец

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Заедно с Атон в този ден, всички планини, скачайте от радост! Нека целият свят да празнува и с песни да прославя Господ, Който в последните времена ни дари Паисий, гордост за преподобните, подкрепа на вярващите, учител на покаянието и отличен защитник на истината.

 

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

С какви благодатни хубости си разкрасил душата си, преподобни отче Паисие! Защото ти имаше огнената ревност на Илия, благоразумието на Даниил, смелия дух на братята Макавеи, божествената любов на Игнатий и над всичко – безмерната любов на Павел.

 

Стих: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. (Пс. 115:6)

Твоята голяма любов беше наистина неизчерпаемо съкровище, всеблажени, заради нея ти страдаше със страдащите и понесе на раменете си техните болки, като с готовност пое по пътя на разпятието, а като намери чрез него радостта от Възкресението, ти стана утешител за целия свят.

 

Стих: Блажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите заповеди. (Пс. 111:1)

Яви ни се от небето, преподобни Паисие, като наш могъщ защитник, молим ти се, защити, запази и ни избави от всяка скръб, спри жестоката буря на войните и укрепи православната вяра, с твоето застъпничество дарувай мир на душите ни.

 

Слава, утринна Евангелска стихира, глас 5.

О, колко мъдри са Твоите съдби*, Христе! Как така на Петър Ти даде да разбере Твоето възкресение само от погребалния плащ, а пък с Лука и Клеопас си говорил, когато ходеше с тях, и беседвайки не Си се разкрил веднага? И поради това Ти беше упрекнат като единствения посетител на Йерусалим, който не знаеше какво се е случило там през онези дни. Тогава Ти, който устрояваш всичко в полза на Твоето създание, тълкуваш пророчествата, отнасящи се до Тебе, и когато Ти благослови хляба, те Те познаха. Дори преди това сърцата им горяха в разпознаване на Тебе. След това на учениците, които се бяха събрали, веднага те ясно проповядваха Твоето възкресение; чрез което се смили над нас.

(*отсъждания)

И ныне, глас 2Преблагословена си, Богородице Дево, защото Въплътеният от тебе плени ада, извика Адам, потъпка клетвата, освободи Ева, умъртви смъртта, а ние оживяхме. Затова пеейки възкликваме: благословен е Христос Бог, който така е благоволил, слава на Тебе!

Велико славословие

Възкресен тропар

Днес стана спасението на света. Нека възпеем Възкръсналият от мъртвите, Авторът на нашия живот: защото като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6ufah 

Разпространяване на статията:

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]