Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)

1ІV ПРЕДСЪБОРНО ВСЕПРАВОСЛАВНО СЪВЕЩАНИЕ
Православен център на Вселенската патриаршия
Шамбези, 6-13 юни 2009 г.

Четвъртото предсъборно всеправославно съвещание, свикано от Негово Светейшество Вселенския патриарх Вартоломей със съгласието на блаженейшите предстоятели на поместните православни църкви, изразено по време на свещеното им събрание във Фенер от 10 до 12 октомври 2008 г., се проведе в Православния център на Вселенската патриаршия в Шамбези, Женева, от 6 до 13 юни 2009 г.

Работата на съвещанието започна с всеправославна св. Литургия в деня на Петдесетница и се проведе под председателството на Високопреосвещения Пергамски митр. Йоан, представител на Вселенската патриаршия, със съдействието на секретаря по подготовката на Светия и велик събор на Православната църква, Високопреосвещения митрополит за Швейцария (Вселенска патриаршия, бел. прев.) Йеремия. В работата на съвещанието участваха представители на всички автокефални православни църкви, поканени от Негово Светейшество Вселенския патриарх Вартоломей.

Предстоятелите на поместните православни църкви изпратиха приветствия до участниците в съвещанието с лични послания или чрез своите представители. Членовете на съвещанието изпратиха телеграми до всички предстоятели на поместните църкви, за да изпросят техните молитви и благословение за предстоящото им дело.

Тема на ІV-ото предсъборно всеправославно съвещание съгласно волята на предстоятелите и представителите на поместните православни църкви, изразена в посланието от тяхното свещено събрание във Фенер (октомври 2008 г.), беше обсъждането на въпроса за каноничната уредба на православната диаспора. Съответното решение за дневния ред беше взето от съвещанието при започването на неговата работа.

Съвещанието проучи текстовете, подготвени от Междуправославната подготвителна комисия на нейните заседания в Шамбези, т. е., 1) от 10 до 17 ноември 1990 г. и 2) от 7 до 13 ноември 1993 г., както и текста на свиканата в Шамбези от 9 до 14 април 1995 г. конференция на канонисти. Тези текстове, по които бяха направени уточнения, поправки и допълнения, бяха одобрени единодушно.

Съвещанието изрази общата воля на всички православни църкви за разрешаване на въпроса за каноничната уредба на православната диаспора съгласно с еклисиологията, каноничната традиция и практика на Православната църква.

Съвещанието реши да се учредят нови епископски събрания в определени региони на света, за да се уреди въпросът за диаспората, т. е. за православните вярващи, които живеят извън традиционните граници на поместните православни църкви.

Председатели на събранията са първите (по старшинство, бел. прев.) от епископите на Вселенската патриаршия в дадения регион, а когато те отсъстват – следващите според реда на диптихите на църквите.

Членове на тези събрания са всички епископи, признати от всички православни църкви за канонични, които обгрижват съществуващите в дадения регион общини.

Задача на епископските събрания е показването и развиването на единството на Православната църква, общото пастирско обслужване на православните вярващи в региона и съвместното им свидетелство пред света.

Решенията на епископските събрания се взимат въз основа на принципа на единодушието на църквите, които са представени в тях чрез епископи. 

12 юни 2009 г.   
                       

Председател на съвещанието
 (п)       
Пергамски митрополит Йоан
 
Превод от гръцки: Иван Ж. Димитров

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3393c 

Разпространяване на статията: