Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (21 Votes)
1_2.jpg"Смисълът на брака се състои в придобиването на духовно единство на двете личности, встъпващи в него, а раждането на деца е естествено следствие от него" - с тези думи отец Андрей Лоргус, декан на факултета по психология към Православния университет "Св. Йоан Богослов" в Москва, започна изнасянето на цикъл от лекции в московския културен център „Духовна библиотека”.

„Смисълът на брака е да създаде духовен съюз между две личности. Раждането на деца е естествено следствие от брака, а не условие, нито цел”. Според о. Андрей Лоргус, старозаветната заповед за раждането на деца се явява вторична и от богословска, и от пастирска, и от психологическа гледна точка. ”Смисълът на брака е възстановяването на това единство, което е било дадено на Адам и Ева от Бога в рая. Да бъдат двамата една плът, това със сигурност няма нищо общо с детераждането” подчерта в лекцията си отецът.

„Ако целта на брака се явяваше раждането на деца, то бездетният брак трябваше да бъде определен като несъстоял се. Съпрузите, които са достигнали любов, разбирателство, щастие се оказва, че не са изпълнили своето предназначение. Бездетието не е признак за несъстоятелност на брака”, заяви още о. Андрей.


Той също така подчерта, че „многодетността сама по себе си, не се явява показател за духовност и християнско отношение към брака”.

„Ако децата са мерило за брака, то би следвало да признаем, че най-успешният брак е задължително този на многодетното семейство. Тогава за такива трябва да считаме и тези, които не водят духовен живот, а асоциален и безнравствен и благодарение на това са станали многодетни”.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/33ac4 

Разпространяване на статията: