Мобилно меню

4.75 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (32 Votes)

685dНа 17 януари Върховната рада прие оспорваните поправки в Закона за свободата на съвестта и религиозните организации, който регулира процедурата за промяна на юрисдикционната принадлежност. За тях гласуваха 229 депутати (30 гласуваха против, 2 въздържали се, 40 негласували, над 100 неприсъствали). Поправките са известни като законопроект № 4128 и предизвикаха бурни дискусии преди една година. Оттогава законопроектът беше променен в някои точки.

Приетите поправки предвиждат, че всяка енория може да промени своята юрисдикция чрез провеждане на общо събрание на членовете на енорията, което може да бъде инициирано от самата енория. Ако за това решение гласуват две трети от участниците в събранието, то придобива юридическа сила независимо от позицията на местния митрополит, епархийски съвет или свещеник.

Законът уточнява понятието „религиозна община“ и механизма за промяна на нейната принадлежност. „Членството в религиозната община се основава на принципите на свободното волеизявление, а също и на изискванията на устава на религиозната община. Религиозната община по свое усмотрение приема нови и изключва съществуващи членове на общината по реда, определен в нейния устав“, се казва в закона.

Законът прави разлика между териториалната община и религиозната община, като право на участие в общото събрание имат само лица, „чиято принадлежност към религиозната община се определя от тяхната самоидентификация с тази религиозна община, потвърждение на което е участието им в религиозния живот на конкретната община“. Според вносителите така се гарантира участието в процедурата само на лица, които действително участват в религиозния живот на енорията и свещеникът или друго заинтересувано лице не може да доведе за участие в общото събрание непознати хора, които живеят в населеното място.

Според критиците на закона от страна на УПЦ - МП е обратното: ограничавайки правомощията на свещеника (досега само той имаше право да инициира общо събрание в енорията), законът облекчава преминаването на общините от УПЦ - МП към Православната църква в Украйна. Самата дума „самоидентифициране“ въвежда принципа на субективизма и допуска участието и на нецърковни хора в общото събрание, т. нар. „традиционно православни“.

За да влязат в сила, решенията трябва да бъдат внесени в устава и потвърдени с подписите на членовете на съответната религиозна община, които са подкрепили това решение (не по-малко от две трети).

Според вносителката, депутатката Ирина Подоляк, „решението за промяна на подчинението се приема с не по-малко от две трети от членовете на религиозната община... В селото могат да живеят различни хора, може да живеят хора, които изобщо не ходят на църква, но са жители на това село. В закона се говори за религиозна община, за онези хора, които са практикуващи християни“. Тя отбеляза, че ако част от общината иска да остане подчинена на предишната църква, те могат да създадат своя религиозна организация (енория) и да оформят договор за ползване на култовото имущество с общината, която е променила своето подчинение. От издаването на томоса на Вселенска патриаршия досега към новата Православна църква в Украйна са преминали около 70 общини.

Този принцип на юридическо самоопределяне се прилага в западните страни, където всяка енория е юридическо лице, а решенията на общото ѝ събрание имат юридическа сила за властите. На този принцип в края на миналата година смени своята юрисдикция руският храм във Флоренция, който премина от Руската екзархия (Вселенска патриаршия) към Московска патриаршия чрез общо събрание, но инициирано от местния свещеник.

Поправките в закона за свободата на съвестта влизат в сила от следващия ден. Те ще бъдат обжалвани от опозиционната партия, а нейният депутат, т. нар. „православен олигарх“ Вадим Новински заяви, че те ще внесат свои предложения за поправки, които няма да ограничават правото за промяна на религиозната принадлежност, но ще защитят материалното имущество на вероизповеданията към настоящия момент.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/u8cqq 

Разпространяване на статията: