Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

/imG 7003 1В деня на светите братя Кирил и Методий в Зала 8 на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя семинар, посветен на добрите практики в обучението по предмета религия, който събра учители от цялата страна. Събитието беше организирано от БФ на СУ и РУО – София-град. Началото на подобни срещи на работещите в сферата на религиозното образование в София беше положено преди повече от двадесет години. Тяхната цел е обмяна на опит и общуване между педагозите.

Тазгодишният работен семинар представи добри практики на учители с дългогодишен стаж в тази област. Затова и техните разработки показаха зрялост в предлаганите подходи и задълбоченост в осмислянето на начините за преподаване на религиозните истини на съвременните ученици.

На семинара присъства главният експерт по Религия към МОН г-жа Ваня Найденова, която участва в дискусиите и даде разяснения по някои въпроси.

/imG 6228Семинарът започна с поздрав от ученици на 150-о ОУ „Цар Симеон Първи“, което е базово на Богословския факултет. Децата изпълниха песни и показаха какво са научили в часовете по религия под ръководството на учителката си Елена Дюлгерова. Те получиха специални грамоти и подаръци като поощрение и благодарност за тяхното усърдие в часовете по религия.

След това малките ученици имаха възможност да разгледат сградата на БФ с г-жа Дюлгерова, като специално внимание беше отделено на академичния параклис.

Гл. ас. д-р Полина Спирова, преподавател по религиозна педагогика в Богословския факултет, откри семинара и приветства с добре дошли експертите, студентите, учителите и родителите, като изрази надежда форумът да роди добри идеи и плодотворни сътрудничества. Тя отбеляза, че събитието се провежда в деня на св. братя Кирил и Методий, които са не само покровители на родната просвета, но също така пример и вдъхновение за всички, посветили се на попрището на религиозното образование.

/imG 6798 1Ваня Станчева, старши експерт в РУО – София-град, сподели вълнението си от изпълнението на малките ученици от 150-о училище, в което е работила като учител по религия. Тя припомни как на този ден преди повече от двадесет години в 150-о ОУ е бил осветен първият кабинет по религия в София и подчерта значимостта за неговото осъществяване на сътрудничеството между светските и църковните власти в лицето на Тодор Патриков, кмет на Район „Искър“ по онова време, и о. Христо Пудин – енорийски свещеник. Ваня Станчева отбеляза, че по това време преди почти двадесет години е поставено началото на работните семинари за учители по религия, организирани от БФ и РУО – София-град. Те съчетават теория и практика и продължават да се провеждат до днес, каза Ваня Станчева и изрази радостта си, че и двете начинания – кабинетът по религия и работните семинари – продължават да функционират и да дават духовни плодове.

„Съвместната работа и усилията на Църквата и държавата са от съществено значение за устойчивостта и успеха на религиозното образование. Мотото на РУО – София-град, „Заедно можем повече“, подчертава тази идея и ни напомня, че обединението на усилията е ключово за постигането на общи цели. Този подход е необходим за успешното завършване на всяко начинание, особено в областта на религиозното образование, където сътрудничеството между различните сектори е от решаващо значение“, заключи г-жа Станчева.

Семинарът беше организиран в серия от модули, които разглеждат използването на новите технологии в учебния процес, възможностите за междупредметни връзки в обучението, новите подходи в религиозното образование и методите на работа в неделните училища.

/imG 6825В рамките на първия модул директорът на 107-о училище и учител по религия Данко Калапиш представи доклад за използването на дигитални средства в сферата на религиозното образование. Той отбеляза, че е необходим нов подход, в който да бъдат използвани новите технологични възможности при обучението по религия. Г-н Калапиш сподели своя опит и практики за интегриране на технологиите в учебния процес чрез включване в обучението на творчески задачи, което предизвика интерес и дискусии сред колегите.

Темата за използването на новите технологии в обучението продължи Дарина Кючукова, която представи добра педагогическа практиката от урок по религия, проведен едновременно с ученици от 2. и 6. клас. Тя демонстрира възможностите на няколко дигитални платформи за създаване на интерактивни уроци, които стимулират творческия потенциал на децата.

/imG 6866Вторият модул на семинара беше посветен на междупредметните връзки в обучението по религия. Д-р Полина Спирова и д-р Златина Иванова представиха вариант на урок по Религия за 3. клас, посветен на делото на св. княз Борис Покръстител. В него се предлага подход, който дава възможност сложната историческа материя да бъде преподадена на малките ученици по достъпен начин. Чрез урока също така беше демонстриран методът на учебните задачи и неговото приложение в обучението по религия.

/imG 6884Д-р Николинка Климукова, учител по религия в Националната гимназия  по фотография и полиграфия, на основата на своя опит представи връзките между религиозното образование и рисуването. Тя разказа за различни варианти за запознаване на учениците с християнското изкуство и представи творби на свои ученици от различни възрастови групи.

Семинарът продължи с представяния на добри практики на учители от Варна, Сандански и София. Техните презентации показаха разнообразието и богатството на подходите в обучението по Религия и предложиха нови идеи за активно включване на учениците в учебния процес.

/imG 6898Дарина Кючукова сподели своя опит от работа с деца със СОП и представи разработени от нея адаптирани нагледни средства за тях като „Тихи книжки“, „Сензорни приказки“ и др.

Ваня Иванова разказа за работата си като учител по религия в 3-то ОУ „Христо Ботев“ в гр. Сандански, където 330 ученици изучават нейния предмет. Тя обърна внимание на моралната и финансовата подкрепа на Неврокопска митрополия за религиозното образование в Сандански и цялата епархия. Г-жа Иванова отбеляза, че за учителя по религия е много важно да има и подкрепата на директора и педагогическия колектив на училището, в което преподава, да работи за своето професионално развитите и да поддържа тясна връзка с родителите. Мащабната пък извънкласна дейност с учениците – училищни концерти и представления – допринася за включването на християнските празници в дневния ред на обществеността в града. Всичко това е възможно, ако учителят по религия работи в екип със свои колеги и сътрудници, с подкрепата на духовенството, подчерта г-жа Иванова.

/imG 6924Последният модул от работния семинар беше посветен на методите на работа в неделните училища. Бяха представени две практики от София и Драгалевци.

Тодор Башиянов, помощник-учител в неделното училище към храм „Покров Богородичен“, представи своята авторска игра „Живи картини“, базирана на притчата за блудния син. Тя дава възможност на учениците не само да се запознаят със сюжета на притчата, но и да я осмислят и разберат в дълбочина.

/imG 6959Майка Серафима (Пиринска), игумения на Драгалевския манастир, и нейният екип от учителки споделиха опита си от работата в неделното училище към манастира. В него децата и техните родители заедно участват в обучителния процес. Ненатрапчиво, чрез специално подбрани от учителките техники малките и големи ученици навлизат в посланията на евангелското литургийно четиво и сами извеждат от него необходимите им поуки. В това просветно дело се включва и актрисата Ирен Кривошиева, която по време на семинара разказа за своята роля в неделното училище и радостта от участието си в този процес по навлизане и осмисляне на евангелския текст.

В края на работната среща участниците се обединиха около мнението, че сътрудничеството между хора и институции и работата в екип са ключови в сферата на религиозното образование и за работата на учителите по религия и учителите в неделните училища. Като цяло семинарът беше не само платформа за обмен на опит, но и възможност за участниците да се свържат, да обсъдят предизвикателства и да търсят съвместни решения за подобряване на образователната среда. Събитието завърши с обща дискусия, в която всеки имаше възможност да изрази своите мисли и мнения.

Снимки: Елена Дюлгерова

/imG 6801

/imG 6225

Ученици от 150-о училище и техни учители на посещение в параклиса на БФ:

/imG 6817

 /imG 6827

Учителките от екипа на майка Серафима – Веселина Терзийска и Весела Русинова:

/imG 6974

Експертите от МОН – Ваня Найденова и от РУО – София-град Ваня Станчева (на долните снимки) – се включваха активно в дискусиите по време на семинара:

/imG 6

/imG 6850

/imG 6931

/imG 6932

Добри практики от неделните училища представиха майка Серафима, Ирен Кривошиева и Тодор Башиянов:

 /imG 6977

viber image 2024 05 12 12 36 20 995


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/dy8yu 

Разпространяване на статията: