Мобилно меню

4.9333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.93 (60 Votes)

356629704 1014808496571369 8709378292211159493 nНа проведените днес избори за нов декан на Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“ на поста за първи път беше избрана жена. Това е проф. Магдалена Легкоступ.

При избора на декан бяха издигнати кандидатурите на проф. д-р Красимир Русев, преподавател в катедра „Църковни изкуства“, и проф. д-р Магдалена Легкоступ, преподавател в катедра „Историческо и практическо богословие“, изпълняваща през последните четири години длъжността заместник-декан на Православния богословски факултет по учебната дейност и акредитацията.

Кандидатите презентираха своите концепции за развитието на Православния богословски факултет, които бяха обсъждани предварително на предизборни срещи с академичния състав. При проведеното тайно гласуване за декан с убедително мнозинство беше избрана проф. Легкоступ. Тя прие деканския пост от доц. Евгений Николов, който пък беше избран за председател на Общото събрание на факултета.

В екипа на проф. д-р Магдалена Легкоступ през новия мандат ще бъдат богословът доц. д-р Свилен Тутеков – зам.-декан по научно-изследователската и художествено-творческата дейност, и изкуствоведът доц. д-р Мариета Конова – зам.-декан по учебната дейност и акредитацията.

Проф. Легкоступ завършва Теология в Православния богословски факултет на ВТУ през 1998 г. През 1990 г. в същия университет завършва магистърска степен по Начална училищна педагогика. Образователната и научна степен „доктор“ защитава през 2010 г. с дисертация на тема „Св. Кирил Йерусалимски като катехет“. От 2000 г. професионалният ѝ път е свързан основно с преподавателска дейност – като учител по Религия и преподавател по Религиозна педагогика в ПБФ на ВТУ (последователно като асистент, старши асистент, главен асистент до 2013 г., от 2013 г. като доцент и от 2022 г. – като професор). Хоноруван преподавател е в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2019 г. е зам.-декан по учебната дейност и акредитацията в ПБФ на ВТУ.

Научните ѝ разработки са в сферата на църковната катехизация, религиозното образование и теорията и методиката на обучението по Религия. Автор и съавтор е на монографии, учебни програми по религия и по вероучение, на учебници и учебни помагала, както и на множество студии и статии в специализирани издания.

Проф. Легкоступ е първата жена декан въобще в българските университети, където се преподава богословие. И се надяваме да не е единствената.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/d988x 

Разпространяване на статията: