Мобилно меню

3 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (32 Votes)

214612816 10159396012549510 7504225480937362378 nНа 6 юли в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя защита на докторската дисертация на Николинка Климукова на тема „Новата митрополия в Несебър. Иконографска програма и литургични особености на стенописите от XVI век“. Научен ръководител на г-жа Климукова беше проф. дбн Дилян Николчев. Председател на научното жури беше доц. свещ. д-р Иван Стоянов Иванов.

Рецензии бяха представени от проф. д-р Ростислава Тодорова-Енчева и доц. свещ. Ив. Ст. Иванов. Становища за дисертационния труд дадоха проф. Д. Николчев, проф. д-р Елена Генова и проф. д-р Миглена Прашкова.

Обект на научното съчинение на Николинка Климукова е зографията от XVI в. на Новата митрополия („Св. Стефан“ – „Св. Богородица Живоносен източник“) в Несебър. Предмет на изследването е иконографската програма на храма, богословското ѝ значение и обвързаността ѝ с православното богослужение.

212836224 10159396013354510 2955765057445515864 nАнализът на иконографската програма е направен на базата на съставените от авторката схеми на стенописите. Посочено е мястото на съответната тема или образ в архитектурния контекст на храма, цитирани са текстове от Свещ. Писание или от богослужебните текстове, на които се базира изображението. Проследена е появата и развитието на по-важните иконографски композиции, посочени са определени процеси, зависимости и тенденции, които се наблюдават в стенописи и икони от българските земи, от Балканите или от други страни на Европа с близка иконографска традиция.

В положителната си рецензия за представената дисертация проф. Ростислава Тодорова-Енчева извежда на преден план личната ангажираност на авторката с темата, както и старанието и изчерпателността, които е проявила при разработката на това „прецизно и значимо изследване“.

Проф. Елена Генова в становището си отбелязва приносния характер на цялостното изследване на иконографската програма и особено на връзките със светата литургия и богослужението.

В края на защитата научното жури единодушно гласува присъждането на образователната и научна степен „доктор“ на Николинка Климукова.

Д-р Николинка Климукова е завършила Изобразително изкуство в Учителския институт в гр. Станке Димитров, днес Дупница, Богословския факултет на Софийския университет, както и Националната художествена академия. Директор е на галерия „Арт Муза“. Работи като учител по рисуване във фондация „Конкордия България“ и учител по религия в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография в София.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/8arha 

Разпространяване на статията: