Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (17 Votes)

2021 06 06 1248На книжния пазар излезе монографията „От berāḵāh към εὐχαριστία. От юдейската към християнската литургична практика“ на доц. свещ. д-р Иван Иванов (Кюмурджийски). Тя разглежда въпроси на литургичното и евхаристийното богословие през призмата на един нов за българската наука ракурс: връзката между юдейската култова практика и раннохристиянското богослужение.

В книгата се правят паралели между синагогалната богослужебна практика и денонощния богослужебен кръг на Църквата; представят се външните признаци на молитвата в синагогата; засягат се паралелите между юдейската пасха и Тайната вечеря и др. Същевременно изследователят подчертава христоцентричния характер на църковното богослужение, който го отличава от юдейското богослужение.

Изследването на свещенис Иван Иванов описва юдейските религиозни практики и търси възможно тяхно влияние в раннохристиянския период от живота на Църквата и върху формирането на християнското богослужение. Вниманието на автора се спира върху установяването на евхаристийните практики в апостолския период и свързаните с това богослужебни действия и последования. Работейки с извори, авторът ги прави достъпни за българските читатели, като същевременно представя своя литургичен анализ и интерпретация.

Трудът на отец доцент Иванов „От юдейската към християнската литургична практика“ разкрива един интересен поглед към живота на Църквата в първите векове след земното служение на Иисус Христос.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/8kaup 

Разпространяване на статията: