Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (17 Votes)

DSC07173В началото на м. декември Богословският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проведе своето Общо събрание, на което наред с многото решения беше представен и отчетният доклад на декана, доц. д-р Ивайло Найденов. Основен акцент в него, както и в програмата на цялото събрание беше темата за преструктуриране на звената (катедри) в Богословския факултет и за необходимите действия те да станат четири, отговаряйки на дяловете на богословието: Библейско, Историческо, Систематическо и Практическо. Това преструктуриране всъщност е възстановяване на една традиция от миналото, променена поради законови изисквания, криза в поколенията на духовната школа, разминаване с университетската политика. Промяната е била цел на няколко декански ръководства, а усилията по постигането му сегашният декан определя като общо успешно дело на всички потрудили се, на цялото академично семейство и на добронамереността на ректорското ръководство и Академичния съвет, които подкрепиха и гласуваха възстановяване на тази справедливост.

2020 12 21 1407В отчета на декана за изминалата година се подчертава, че факултетът бележи темп на развитие въпреки сложната икономическа, демографска, а напоследък и пандемична ситуация. Отбелязва се и помощта на държавата за развитието на богословските факултети и катедри. С министерско постановление кандидат-студентите богослови (бакалаври и магистри) от випуск 2020-2021 г., държавна поръчка, са освободени от такса за целия период на обучение. Министерският съвет е определил и квота от десет места, държавна поръчка, за българи, живеещи в чужбина. През последните години факултетът обучава четирима бакалаври от Северна Македония, Украйна и Русия, както и четирима докторанти, съответно от Северна Македония, Румъния и САЩ (виж Графика 1).

2020 12 21 1408Освен утвърдените вече магистърски програми на Богословския факултет на СУ (това са „Вяра и живот“, „Религия и образование“, „Християнско поклонничество“, „Църковен мениджмънт“, „Литургия и музика“, „Църковно социално дело“, „Съвременни аспекти на богословието“) през изминалата учебна година (2019-2020) успешно стартира и нова програма – „Църковно изкуство в България (оценяване, опазване, презентиране)“.

В последната година Министерството на образованието и науката предложи програма „Практика – II част“. В тази програма министерството си партнира със Софийския университет, съответно Богословския факултет, и институция, която предоставя възможност за практика. В конкретния случай тази трета страна е БПЦ и звената ѝ (митрополии, манастири, музеи, архиви, библиотеки, образователни центрове, културни центрове). В програмата се включиха: Рилски манастир; Троянски манастир, Германски манастир „Св. Йоан Рилски“; Старозагорска митрополия; храм „Рождество Христово“ в ж. к. „Младост-3“, гр. София; Регионален исторически музей на гр. Перник; Музей на занаятите в Троян; Фондация „Поклонническо-просветен център „Св. Йоан Рилски“ и др. Резултатът е 49 регистрирани студенти в онлайн платформата и 13 успешно проведени летни практики с издадени сертификати на студенти в ОКС Магистър – двама души и в ОКС Бакалавър – единадесет души.

Две от програмите на МОН „Следдипломна квалификация“ и „Мотивирани учители“ се осъществяват в Богословския факултет. През 2019 г. се осъществи обучението на първия випуск по Квалификация – учител по религия на 18 човека. Свидетелствата им бяха връчени официално на 30.1.2020 г., празника на св. Трима светители, който е и празник на висшите богословски школи. Подобни курсове по програмите „Мотивирани учители“ и „Квалификация“ стартираха през 2020 г., като единият ще приключи през 2020 г., а другият – през 2021 г.

Въпреки трудностите, пред които е изправено образованието в ситуация на пандемия, Богословският факултет на СУ успява да посрещне достойно новите предизвикателства и се готви за честването на своята стогодишнина.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6qqy6 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]