Мобилно меню

1.921568627451 1 1 1 1 1 Rating 1.92 (51 Votes)

Защита На 3 ноември в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе публична защита на докторската дисертацията на Силва Маринова на тема: „Христовите притчи в монументалната живопис на Българското възраждане (херменевтика и иконография)“. Научното жури беше в състав: проф. дбн Емил Трайчев Стоянов (председател), доц. д-р Иван Рашков (научен ръководител на докторанта), проф. д-р Елена Генова, доц. д-р Миглена Прашкова и доц. д-р Ростислава Тодорова. Членовете на журито гласуваха единодушно за присъждане на образователната и научна степен „доктор“  на Силва Маринова.

Защита с рашковПредседателят на журито проф. Е. Трайчев отбеляза, че важното в тази дисертация е акцентирането върху новозаветната библеистика и по-точно – върху Христовите притчи.

В рецензията си проф. Трайчев отбелязва още: „Маринова обръща оправдано внимание върху постигнатото в родното църковно изкуство и прави опит за нов прочит на сложната проблематика в контекста на православното предание и на съвременното развитие на науката“.

Според изкуствоведа проф. д-р Елена Генова „силно впечатление прави последователността и упоритостта, с която авторката изследва всички аспекти на текста на притчата, тълкуванията и изображенията не само в паметниците от днешната територия на България, но и на балканската живопис. Изводите, направени след края на всеки текст, посветен на Христова притча, са особено ценни и приносни, защото засягат основополагащи тези за появата и характера на илюстрираните притчи, както и за промените, които настъпват в монументалната живопис през епохата на Българското възраждане“. Научният ръководител доц. д-р И. Рашков подчерта, че за първи път у нас се осъществява цялостно научно изследване на херменевтиката и иконографията на Христовите притчи в периода на Българското възраждане.

Силва Маринова е завършила богословие в Софийски университет. Специализирала е църковна история в Атинския университет, Гърция.

Защитата на дисертацията се състоя в намален състав в читалнята на библиотеката на Богословския факултет. Това е втората защита на докторска дисертация, която се провежда в условията на пандемия.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/64fd3 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]