Мобилно меню

4.8367346938776 1 1 1 1 1 Rating 4.84 (49 Votes)

Sv. KiprianСтарозагорският митр. Киприан регистрира фондация в обществена полза с името „Св. Киприан Цамблак Чудотоворец“. Целта ѝ е да подпомага развитието на културно-историческото наследство на Стара Загора, да подкрепя ученици с изявени творчески способности, както и деца в неравностойно положение.

Сред целите на фондацията са: устойчиво развитие на политики по опазването на културното наследство, гарантиране на равен достъп на гражданите до културни ценности, превръщането на културното наследство в съществен фактор за социално икономическо развитие на гр. Стара Загора; осигуряване на финансови или материални средства за подпомагане на деца в неравностойно положение; подпомагане на развитието на талантливи ученици; реализиране на образователни програми за децата и др.

Фондацията ще набира средствата за своите цели чрез доброволни вноски от членовете си, чрез дарения от физически или юридически лица, с помощ от държавата, обществени организации, приходи от участия в национални и международни проекти и програми.

Митр. Киприан, който през 2016 г. оглави Старозагорска епархия, е споделял в интервюта, че познава живота на децата в неравностойно положение. Самият той е оставен от родителите си в социален дом, а по-късно е отгледан от приемно семейство. Благодарение на грижите на приемната си майка е развил творческите си заложби и е получил добро образование.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/udd6x 

Разпространяване на статията:

 

 

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.