Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)

2019 03 13 1858Министерството на образованието и науката за 18-та поредна година организира Националния конкурс „Бог е любов“. В конкурса участват ученици от І до ХІІ клас, разделени по възрастови групи: І-ІІ клас; ІІІ-ІV клас; V-VІ клас; VІІ-VІІІ клас; ІХ-Х клас; ХІ-ХІІ клас.

Конкурсните творби и произведения са разделени по следните направления:

  • проза (разказ или есе);
  • поезия;
  • рисунка;
  • приложни изкуства.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

І етап – Регионален – участието е по общини, райони, области. Училищата от отделните общини и райони до 22 март 2019 г. изпращат ученическите творби до съответното регионално управление по образованието (РУО). Областната комисия, назначена със заповед на началника на съответния РУО, определя първите три произведения от отделните видове творби по възрастови групи до 1 април 2019 г.

ІІ етап – Национален. До 8 април 2019 г. заелите първо място ученически произведения от отделните направления и възрастови групи се изпращат за участие в националния етап на конкурса. От РУО-тата по места класираните творби се изпращат  до главния експерт по религия в МОН. 

Националната комисия класира ученическите произведения по направления и възрастови групи. Няма да бъдат разглеждани ученически работи, изпратени в Министерството на образованието и науката, които не са класирани на първия етап и нямат приложен протокол от областната комисия, извършила журирането.

Авторите на отличените на първо място творби ще бъдат обявени не по-късно от две седмици преди тържествената церемония по награждаването, която ще се проведе през месец юни 2019 г. в град Русе. Класираните ученици ще бъдат своевременно информирани за организацията по провеждане на тържеството. Домакин на събитието ще бъдат Русенска митрополия и РУО-Русе.  

Изпратените в МОН ученически произведения не се връщат на участниците.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uddwu 

Разпространяване на статията:

 

 

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.