Мобилно меню

4.6481481481481 1 1 1 1 1 Rating 4.65 (54 Votes)

6dbbbe2614f38b012cd75366d4cebfbeВ края на годината в областта на практическото богословие в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведоха две успешни процедури за доценти – по Омилетика и по Пастирско богословие.

В Омилетиката след такива специалисти като професорите Тодор Поптодоров, Иван Денев и Божидар Андонов вече се хабилитира досегашният гл. асистент д-р Андриан Александров, който беше единствен кандидат в конкурса. Основен труд е неговата монография Проповед. Проповедник. Слушатели, С. 2018, където е направен опит, да се представят трите страни на омилетичната комуникация – проповедта, проповедника и слушателите, като в текста са включени и методически насоки за изготвяне и произнасяне на проповеди. Други негови трудове са: Възрожденски проповеди в архива на Рилския манастир, в съавторство с Иван Денев, С. 2007; „Post-Constantine Preaching: the Three Holy Hierarchs“ – In: The Christian Paradigm of a United Europe. The Historical and Religious Dimension of the Reign of Saint Constantine the Great and his Present Reception. International Scientific Symposium, Craiova 2014, както и „Мисионерство, катехизация и масмедии“ – В: Осми Светониколаевски православни образователни четения, Бургас 2010.

Научното жури в състав: проф. Александър Омарчевски – председател, и членове – проф. Божидар Андонов, проф. Иванка Мавродиева, проф. Емил Трайчев, проф. Янка Тоцева, доц. Гергана Дянкова и доц. свещ. Людмил Малев, гласува единодушно да бъде предложен на Факултетния съвет и да бъде избран гл. ас. д-р Андриан Александров за доцент по Омилетика, което Факултетният съвет направи на 20 септември 2018 г.

90fd049414c9279293dabe4724022165Втората процедура беше по Пастирското богословие, в която област са работили бележитите пасторолози проф. прот. Георги Шавелски, проф. ставр. прот. Христо Димитров и доц. прот. Василий Николов, но в продължение на над четиридесет години нямаше хабилитиран специалист. Единствен кандидат беше сегашният преподавател по Пастирско богословие и Пастирска психология и психотерапия гл. асистент д-р Иво Янев. Основен труд е неговата монография Грижа за страдащата душа (Пастирски грижи за хората с психични заболявания и душевни разстройства), С. 2018, което е първото изследване в областта на Пастирската психология и психотерапия у нас. В съчинението са представени основните моменти в двата аспекта на Пастирската психология и психотерапия – светската психология, от една страна, с нейните методи, етиология на заболяванията и начините за лечение, а, от друга, светоотеческата и пастирската психология с разбирането за човека, за съставните му части, за състоянието на душата и нейните патологични изменения след греха и страстта, а също и лечението посредством духовните упражнения – пост, молитва, участие в богослужението и, разбира се, тайнствата на Църквата. Подробно са анализирани основни психични заболявания като депресия, неврози, хистерия, психопатия, психоза, шизофрения, епилепсия и други, както и пастирските методи на душегрижие към хората, страдащи от посочените заболявания. Други научни статии са „Проф. Н. Н. Глубоковски и реформата в духовното образование в Русия в края на 19 и нач. на 20 век (към въпроса за подготовката и образованието на свещенството) – В: Богословска мисъл, том: Сборник в чест на проф. д-р Николай Никанорович Глубоковски, 2, 2014, 2016; „Капеланството и неговата роля при категориалното душегрижие в Църквата“ – В: Мисъл, слово, текст, 5, Пловдив 2018; „Пастирски грижи за хората, страдащи от зависимости“ –В: Мисъл, слово, текст, 2: Традиция и теология: синергия и практика, Пловдив 2016; Пастирското служение на св. Климент Охридски. Благовестие и мисия. Мисионерско и просветителско дело на св. братя Кирил и Методий и св. Климент Охридски, С. 2018, а също и „Депресия и униние според св. отци на Църквата“ – В: Мултикултурният човек. Сборник в чест на д. и. н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена), С. 2016.

Научното жури в състав: проф. Божидар Андонов – председател, и членове – проф. Албена Чавдарова, проф. Розалия Кузманова-Карталова, проф. Иван Христов, доц. Ивайло Шалафов, доц. свещ. Людмил Малев и доц. Свилен Тутеков, въз основа на положителните рецензии и становища, гласува единодушно да бъде предложено на Факултетния съвет да бъде избран гл. ас. д-р Иво Янев за доцент по Пастирско богословие, което Факултетният съвет направи на 20 декември 2018 г.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/u8f96 

Разпространяване на статията:

 

 

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.