Мобилно меню

4.75 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (32 Votes)

2018 10 16 1526Международният симпозиум „Антропологията на Достоевски. Човекът като проблем и обект на изображение в света на Достоевски“ ще се състои в София от 23 до 26 октомври 2018 г. Научният форум, който няма прецедент в България и на Балканите, се организира от Българско общество „Ф. Достоевски“ съвместно с Института за литература на БАН и СУ „Св. Климент Охридски“.

В симпозиума ще участват над 50 учени от 16 страни на света, както и специалисти от България – членове на Българско общество „Ф. Достоевски“. Официалното откриване на научния форум ще се състои на 23 октомври от 11:00 ч. в Големия салон на БАН (ул. „15 ноември“ № 1), а заседанията по секции ще се провеждат в Първа заседателна зала и Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“.

Трите дни на симпозиума са фокусирани към три проблемни полета: Антропологията на Достоевски в светлината на философската антропология и европейската култура на 20 в.; Антропологията на Достоевски в перспективата на руската религиозно-философска мисъл и руската култура на 20 в.; Проблемът за човека в романа „Идиот“.

На 150-годишнината от излизането на романа „Идиот“ е посветена тематична изложба и заключителната кръгла маса на научния форум: „Идиот“ на Достоевски и „Идиот“ на А. Куросава“. Филмът „Идиот“ на А. Куросава ще бъде показан пред студентите и широката общественост.

Пълната научна и културна програма на симпозиума виж тук: https://bod.bg/bg/nauchnaya-programma-simpoziuma

Организаторът на форума, Българско общество „Ф. Достоевски“, е създадено на 5 декември 2011 г. То провежда редовни заседания, организира конференции, кръгли маси и др. и издава алманаха Достоевски: мисъл и образ (т. 1-2, С. 2014, 2016). По-подробно за дейността му на сайта на Обществото: https://bod.bg

Председател на Организационния комитет е д-р Емил Димитров, литературовед и философ, доцент в Института за литература на БАН. Автор е на около 300 публикации в областта на българската литературна и културна история, българо-руските културни взаимоотношения, творчеството на Достоевски, философията. Автор на книгите: Досието на Михаил Арнаудов (2007), Памет, юбилей, канон. Увод в социологията на българската литература (2012), Публицистиката на Михаил Арнаудов (2014), Като на изповед...: Руски беседи (2016); преводач, съставител и коментатор на редица книги. Основател и председател на Българско общество „Ф. Достоевски“ (2011), главен редактор на алманаха Достоевски: мисъл и образ, председател на Организационния комитет на симпозиума.

Автор на пленарния доклад на симпозиума е Сергей Хоружий (р. 1941 г.), световноизвестен руски учен – физик-теоретик, философ, богослов и литературовед; професор, доктор на физико-математическите науки, академик, член на Руската академия на естествените науки. Основният му труд като физик и математик е: Увод в алгебраичната квантова теория на полето (1986 г.). Преводач е на руски език (съвм. с В. Хинкис) на Улис на Дж. Джойс, автор на книгата Джойс в руско огледало (1994 г.). Изследовател и продължител на традициите на руската религиозно-философска мисъл, автор на книгите: Диптих на безмълвието (1991 г.), След прекъсването. Пътищата на руската философия (1994 г.), Към феноменологията на аскезата (1998 г.), Исихазъм. Анотирана библиография (съставител и редактор, 2004 г.), Очерци по синергийна антропология (2005 г.), Лампата на Диоген. Критична ретроспектива на европейската антропология (2010 г.) и др. Основател и ръководител на научната школа по синергийна антропология, директор на Института за синергийна антропология (Москва), гост-лектор в множество престижни университети по света.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uwy3w 

Разпространяване на статията:

 

 

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.