Мобилно меню

4.85 1 1 1 1 1 Rating 4.85 (80 Votes)

3ril06di 47 0Св. Синод на БПЦ излезе със специално изявление, в което изразява радостта си от решението на Конституционния съд относно Истанбулската конвенция. Според синодните архиереи изразеното от конституционните съдии мнение, че конвенцията противоречи на основния закон на България, е „справедливо и конституционносъобразно“.

Св. Синод благославя „да се отправи в храмовете и манастирите на БПЦ-БП в пределите на България и извън нея в дните на Богородичния пост благодарствена молитва към Всемилостивия Бог и това да става след прочитането на молебения канон към св. Богородица за благоденствието на българския народ“.

Публикуваме пълния текст на изявлението:

„Слава на Бога за всичките му благодеяние към българския народ! Благодарение на великия Божи промисъл чрез мъдростта и съвестта на мнозинството конституционни съдии, беше взето справедливо и конституционносъобразно решение за отхвърляне на добилата популярност т. нар. Истанбулска конвенция. Светият Синод на БПЦ-БП изрази своята категорична позиция против нейното приемане като противоречаща на православното учение за сътворението на мъжа и жената като Божий образ и подобие и като биологични същества, както и срещу въвеждането на понятия, несъвместими с българския обществен и правен ред.

Св. Синод със свое решение призова да се отправя усърдна молитва към Пресвета Богородица в храмовете и манастирите в диоцеза на БПЦ-БП против приемането на този международен договор от Народното събрание.

Съдът е дело Божие, но до справедливото решение се стигна чрез усилията, вдъхновението, съвестта и мъдростта на много хора – духовници, учени, общественици, журналисти, юристи, представители на държавни институции, на политици, на мнозинството от благочестивия български народ. Всички те, водени от нравствените устои на обществото, стремежа за съхраняване на държавността и защита на бъдещето на България – нашите деца, се обединиха и отстояваха несъгласието си с въвеждането чрез международен договор на понятия и идеология, несъвместими с традиционния християнски морал на българския народ. Изпълниха се думите на Сърцеведеца – Господ Иисус Христос, „дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях“ (Мат. 18:20)!

Когато просим от Бога помощ, следва и да му благодарим, за да не бъдем като онези десет прокажени, които просиха от Него милост и изцерение, но само един от тях се върна и благодари (Лука 17:12-19).

Затова и ние посрещаме с благодарност и радост решението на Конституционния съд на Република България за обявяването като противоречаща на Конституцията така наречената Истанбулска конвенция и благославяме да се отправи в храмовете и манастирите на БПЦ-БП, в пределите на България и извън нея, в дните на Богородичния пост, благодарствена молитва към Всемилостивия Бог след прочитането на молебения канон към св. Богородица за благоденствието на българския народ“.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/u9p3u 

Разпространяване на статията:

 

 

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.