Мобилно меню

4.4285714285714 1 1 1 1 1 Rating 4.43 (7 Votes)
св. Трисветители28 доклада са включени в програмата на Богословските четения, организирани от Великотърновския университет "Св. Кирил и Методий" по случай деня на св. Трисветители, който е и празник на Богословските школи. Традиционният форум на богословската мисъл през тази година е обогатен с включването в него на доклади от преподаватели от другите факултети на универистета. По този начин четенията се оформят като интердисциплинарни, разширявайки своя научен обхват и аудитория.

Откриването е от 9 ч. в ректората на ВТУ, зала 2.

Програмата на Богословските четения включва:
9.30–10.45

Председател: доц. д-р Елена ПОПОВА
Секретар: ас. о. Добромир ДИМИТРОВ 

доц. д-р Димитър Попмаринов (катедра “Библейско и систематическо богословие”, Православен богословски факултет) Мястото на богословието в системата на академичното образованиe

гл. ас. д-р Мариян Стоядинов (кат. “Библейско и систематическо богословие”, Православен богословски ф-т) Развитието на Никейското изповедание от Втория вселенски събор. Приносът на кападокийските св. отци

гл. ас. д-р Стефан Тончев (кат. “Библейско и систематическо богословие”, Православен богословски ф-т) Апологетически аспекти в богословието на св. Три светители  

ас. Стефка Кънчева  (кат. “Библейско и систематическо богословие”, Православен богословски факултет) “Сиромаси ще има винаги в земята Ти” (грижата за бедните: библейски аспекти и дейността на св. Василий Велики)  

11.00–12.30  

Председател: доц. д-р Димитър ПОПМАРИНОВ  

Секретар: ас. Стефка КЪНЧЕВА  

доц. д-р Петко Ст. Петков (кат. “Нова и най-нова история на България”, Исторически ф-т) – По някои проблеми на отношенията между Българската православна църква  и държавната власт в княжество България до края на ХІХ век  

гл. ас. д-р о. Людмил Малев (кат. “Историческо и практическо богословие”, Православен богословски ф-т) – Подготовка за възстановяване на каноническите връзки между Българската църква и Вселенската патриаршия (предварителни условия)  

гл. ас. Стоян Долапчиев   (катедра “Педагогика”, Педагогически ф-т) – Образованието на св. Константин-Кирил Философ в Магнаурската школа и някои съвременни проекции  

гл. ас. Женя Колева (кат. “Германистика”, Филологически ф-т) – Проблеми при превода на някои богословски понятия  

гл. ас. д-р Владимир Хънтов (кат. “Руски език”, Филологически ф-т) – Прабългаризмът кумир в съвременния руски литературен език  

13.30–15.15

Председател: архим. Авксентий  
Секретар: гл. ас. Маградалена ЛЕГКОСТУП  

проф. дфн Николай Даскалов  (кат. “Славистика”, Филологически ф-т) –  Християнският свят в романа на Хенрик Сенкевич “Quo vadis”  

доц. д-р Владимир Сабоурин (кат. “Романистика”, Филологически ф-т) – Кабала и женственост при св. Тереза де Авила (1515–1582)  

доц. д-р Росина Данкова (Философски ф-т, кат. “История на философията”) – Владимир Соловьов и “Кратка повест за антихриста”. Рецепцията й в България  

доц. д-р Евлоги Данков (Философски ф-т, кат. “История на философията”) – Св. Евтимий и православната доктрина за Трети Рим  

докт. Ивета К. Рашева   (кат. “Българска литература”, Филологически ф-т) – Проекции на Идеята за Трети Рим–Москва в българската и руската книжнина от XIV – XVI век  

гл. ас. д-р Вергиния Колева (кат. “Методика на езиковото и литературно обучение”, Филологически ф-т) – Битието на Елинпелиновите герои под знака на вярата и религиозната традиция  

доц. д-р Ангел Тонов
(кат. “Българска литература”, Филологически ф-т) – Стихотворната молитва в българската поезия за деца  

15.30–16.45   

Председател: доц. д-р Мария СПАСОВА  

Секретар: гл. ас. Тодор ЕНЧЕВ  

доц. д-р Емил Трайчев  (кат. “Библейско и историческо богословие”, Богословски факултет на СУ) – Мястото на Свещ. Писание в личния живот на вярващите според св. Иоан Златоуст  

гл. ас. д-р Свилен Тутеков (кат. “Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет) – Харизматология и аретология в богословието на св. Василий Велики  

ас. о. Добромир Димитров (катедра “Историческо и практическо богословие”, Православен богословски ф-т) – Принципът на акривия и икономия в правилата на св. Василий Велики  

Димчо Апостолов  (Философски ф-т, кат. “История на философията”) – Проблемът за Божествените имена в творчеството на Дионисий Псевдо-Ареопагит  

доц. д-р Мариана Булева (кат. “Музикална педагогика”, Педагогически ф-т) – Идеята за хармонията у св. Василий Велики  

17.00–18.30 
Председател: доц. д-р Емил ТРАЙЧЕВ 
Секретар: гл. ас. д-р Свилен ТУТЕКОВ  

архим. д-р Авксентий  (кат. “Историческо и практическо богословие”, Православен богословски ф-т) – Маронитски литургически тип   

гл.ас. д-р Магдалена ЛЕГКОСТУП  (катедра “Историческо и практическо богословие”, Православен богословски ф-т) – Евхаристията в мистагогическите катехези на Кирил Иерусалимски  

докт. Анета Николова (кат. "Обща и сравнителна литературна история", Филологически ф-т) – Литургическата естетика на жертвеното себепренасяне в ранната славянска агиография  

д-р Ваня САПУНДЖИЕВА (кат. “Иконография”, Православен богословски факултет)   – За една ранна тревненска икона от Капиновския манастир   

доц. д-р Мария СПАСОВА
  (кат. “Обща лингвистика и старобългаристика”, Филологически ф-т) – Реалии между житиен текст и иконописен образ на някои  раннохристиянски отци  

гл. ас. Тодор Енчев (катедра “Историческо и практическо богословие”, Православен богословски ф-т)

проф. д-р Валентин Ангелов (ф-т Изобр. изкуство) – Духовният диапазон на първите самоковски иконостаси (от монах Антоний и Атанас Теладур).

Източник: Сайт на Великотърновски унивреситет "Св. Кирил и Методий"

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/336fu 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]