Мобилно меню

4.5 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (8 Votes)
Поради факта, че по бюджета на върховното управление на Българската православна църква не постъпват достатъчно средства от епархиите за издръжката на Църквата, включително за задоволяване на неотложната нужда редовно да се изплаща месечното възнаграждение на свещенослужителите по епархии, и във връзка с новата финансова реорганизация за издръжка на Българската православна църква, Св. Синод в пълен състав в заседанието си на 15 юни 2005 г., прот. № 16, на основание чл. 108, т. 8 от Устава на БПЦ гласува следната Наредба, която влиза в сила от 1.7.2005 г.

Считано от 01.07.2005 г- енорийските свещеници в диоцеза на Българската православна църква в пределите на Република България да получават своята издръжка срещу службата си от:

а) възнаграждение за извършване на частни свещенодействия по определените от Св. Синод таблици и обичайни дажби в натура;

б) добавъчно възнаграждение за извършване на обществено богослужение (вечерня, утреня, св. Литургия и др. богослужебни последования) по бюджета на църковното настоятелство при храма или църковните настоятелства при храмовете, в които свещениците се назначават и служат.

Отчисленията от църковните настоятелства се изпращат в св. Митрополия или архиерейското наместничество, където се изготвят и ведомостите за изплащане на месечните възнаграждения на свещенослужителите. Необходимите средства за осигурителните вноски се вземат също от бюджетите на църковните настоятелства.

Размерът на възнаграждението на свещенослужителите да бъде не повече от определените от Св. Синод в щатната таблица.

 Във връзка с държавна субсидия, предвидена в чл. 209 от Устава на БПЦ и включена във формирането на църковния бюджет, редакцията се свърза с Дирекция "Вероизповедания" на Министерския съвет и се установи следното. През десетилетията на комунистическата власт БПЦ е получавала държавна субсидия в размер на около 10% от годишния си бюджет. През 2005 г. благодарение на усилията на дирекцията и при благосклонното отношение на министър-председателя и на министъра на финансите средствата от държавната субсидия са преминали 25 % от годишния бюджет на БПЦ! Но те се използват целево за строителство и ремонт на храмове, за издаване на книжнина и други форми на религиозна просвета. Средствата не се предоставят за заплати, защото това е основно задължение на Св. Синод като работодател на свещенослужителите и църковнослужителите. От дирекцията увериха "dveribg.net", че ще направят всичко необходимо новото народно събрание да запази тези извоювани високи стойности от държавния бюджет в помощ на БПЦ.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/336dh 

Разпространяване на статията: