Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (17 Votes)
Днес в Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" беше проведена защитата на дисертацията на главен асистент Ивайло Иванов Найденов на тема "Книгата на свети пророк Йона - екзегетико-исагогически аспекти" пред Специализирания научен съвет по теология на Висшата атестационна комисия. Рецензенти бяха проф. Иван Желев Димитров и доц. Димитър п. Маринов Киров, декан на ПБФ на ВТУ "Св. Кирил и Методий" - и двамата библеисти. След положителното заключение на рецензентите естествен беше и положителният резултат от гласуването на членовете на съвета. Предстои утвърждаване на докторската научна степен от Комисията по обществени науки на ВАК.

Ив. Найденов е син на свещеник от гр. Калофер. Завършил е немска гимназия и БФ на СУ, както и немска филология в СУ. Той преподава дисциплините в областта на Свещеното Писание на Стария Завет, вкл. и Библейски еврейски език,  в БФ и в други университети от 1996 г.  

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3a3u9 

Разпространяване на статията: