Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)

Всяка сряда от 12 ч. по Радио „Сион“ можете да слушате новото предаване за библейска история и екзегетика – „Скрижали“.

„В последно време интересът към съдържанието на Библията се провокира от различни филми, медии, книги. Именно поради тази причина нашата задача като автори на образователното предаване „Скрижали“ е да разкажем привлекателно, достъпно, но компетентно, за епохата и конкретните писатели на Св. Писание, акцентирайки, че Библията е Слово Божие, изразено на човешки език“ – заявиха водещите на предаването Анна Маринова и Цветомира Антонова, които са и редактори в сайта Двери.

Познаваме ли Библията? Умеем ли да я четем и тълкуваме правилно? Актуално ли е нейното послание в нашия живот и доколко можем да ѝ вярваме? Каква е достоверността на Библията? На тези въпроси ще търси отговор предаването за библейска история и екзегетика „Скрижали“.

Достоверността на Библията ще се изяснява чрез откриването на смисъла на нейното послание. Тълкуванието е като ключ, който ни помага да надникнем в съкровищницата на Св. Писание. С такава цел в предаването „Скрижали“ има пет рубрики – времеви блока от по десет минути, с помощта на които се показват резултатите от съвременните научни изследвания върху произхода, датировката и авторството на книгите от Библията, свързвайки ги със Св. Предание, и се засягат някои актуални прблеми, провокирани от книги като Шифърът на Леонардо и Евангелие от Юда.

Рубриките на предаването са: „Ключ към Библията“, в която се изясняват принципите на тълкувание, кой може да тълкува и как се тълкува конкретния текст от Писанието, изяснявайки неговия буквален и мистичен смисъл, и „Библия и история“, чиято цел е да се покаже конкретната историческа епоха, в която са създадени библейските книги (когато говорим за Библията в исторически аспект, ние имаме предвид нейната боговдъхновеност и същевременно това, че тя е човешки изразена – това е цяла библиотека от различни книги, съставени в различно време от различни хора, в различни ситуации и всяка книга от Библията отразява разбиранията на епохата, в която е била написана, и конкретната гледна точка на писателя); „Библейски речник“ – рубрика за специфични думи и изрази; „Библейски личности и събития“; „Апокрифи“ – в тази рубрика, от библейска и от църковна гледна точка, се разглеждат някои съвременни обговаряния на стари ереси като гностицизма, манихейството, богомилството и др.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3kpa6 

Разпространяване на статията: