Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (39 Votes)

147273681111240„На 1 септември Църквата празнува „начало на индикта“ или, с други думи, началото на Новата църковна година“, както пише в синаксарите за днешния ден. Всъщност „църковната година“ отбелязва един завършен богослужебен цикъл, чийто център е животът на Христос и човешкото спасение. За начало на този цикъл древните християни са използвали началото на византийската данъчна година, което е било на 1 септември.

Преп. Никодим Светогорец пише в своя Синаксар за честването на този празник: „Трябва да знаем, братя, че днес Божията църква празнува Индиктиона по три причини. Първо, защото той е началото на годината. Поради тази причина и старите римляни много го почитали от древни времена. Индиктион на римски или на латински език ще рече определение.

Второ, Църквата го празнува, защото в днешния ден Господ Иисус Христос влезе в синагогата на юдеите и Му беше дадена книгата на пророк Исайя, както разказва евангелист Лука. Като отворил тази книга, нашият Господ – о, чудо! – веднага намерил онова място, т. е. началото на шестдесет и първа глава на Исайя, където са записани тези думи: „Духът Господен е на мене, защото ме помаза да благовестя на бедните, да лекувам съкрушените по сърце, да проповядвам освобождение на пленените и на слепите проглеждане, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятната Господня година“ (Лука 4:18). Като прочел Господ тези думи, Той затворил книгата и я дал на служителя. След това, седейки, казал на народа: „Днес се изпълниха думите на това пророчество във вашите уши“. Като чул това, народът се удивил на благодатните думи, излизащи от устата Му, както пише за това евангелист Лука.

Има и трета причина да се празнува началото на новата година: чрез песнопенията и моленията, които възнасяме към Бога на този празник, Бог благославя новата ни година, изпълва я с радост и материални блага. Просвещава се нашият разум, за да преминем цялото това време с чиста и добра съвест, като молим Бог да ни опази в Своите заповеди. И така да придобием и вечните небесни блага“.

Отпустителен тропар, гл. 2

Създателю на цялото творение, Който си поставил времената и годините в Своята власт, благослови венеца на годината на Твоята благост, Господи, като по молитвите на Богородица запазваш в мир царете (властващите) и Твоя град, и ни спаси.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος β’.

Ὁ πάσης δημιουργὸς τῆς κτίσεως, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσία θέμενος, εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου Κύριε, φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τοὺς Βασιλεῖς καὶ τὴν πόλιν σου, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, καὶ σῶσον ἡμᾶς.

Кондак, гл. 3, подобен: Дева днес

Ти, (Боже) Който всичко си сътворил с неизразимата Си мъдрост и си поставил времената в Своя власт, дарувай на христолюбивия Си народ победи и като благословиш годините, както и влизанията и излизанията, направлявай делата ни според божествената Си воля.

(съчинен през 1813 г. от приснопаметния Вселенски патриарх Кирил Шести)

Κοντάκιον Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.

Ὁ ἀρρήτῳ σύμπαντα, δημιουργήσας σοφίᾳ, καὶ καιροὺς ὁ θέμενος, ἐν τῇ αὐτοῦ ἐξουσίᾳ, δώρησαι, τῷ φιλοχρίστῳ λαῷ σου νίκας· ἔτους δέ, τάς τε εἰσόδους καὶ τάς ἐξόδους, εὐλογήσαις κατευθύνων, ἡμῶν τὰ ἔργα πρὸς θεῖόν σου θέλημα.

Превод на богослужебните текстове: проф. Иван Ж. Димитров


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/ukfyh 

Разпространяване на статията: