Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)

20708363 1750911868270939 4075050240936928299 nАсоциация за насърчаване на християнското художествено слово “Емпирей” обявява литературен конкурс за стихотворение и кратък разказ на тема “Де е Витлеем?” по заглавие на едноименно стихотворение от архим. Серафим Алексиев.

Конкурсът е анонимен и без възрастови ограничения. Всеки участник може да изпрати до три стихотворения (не поеми!) и/или една прозаична творба с максимален обем 6 стандартни страници, т. е. 10 800 знака (with spaces, Times New Roman, 12 пункта).

Текстовете да се изпратят на следните адреси:
1 / По електронна поща : konkurs@empirey.org ;
2/ За тези, които прeдпочитат традиционната поща: гр. София 1336, пощенски клон № 36, пощенска кутия № 25.

Краен срок за получаване на творбите е 20.10.2017 г. (за пратените по пощата ще важи датата на пощенското клеймо).

Журито ще обяви резултатите от конкурса в навечерието на Рождество Христово 2017 г.

Награди: първа – 1000 лв. и плакет; втора: 500 лв. и грамота; трета – 300 лв. и грамота.

Повече информация можете да намерите на сайта www.empirey.org и във фейсбук -  http://empirey.org/…/2017-07-03-13-4…/44-2017-08-09-08-05-53.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uk86u 

Разпространяване на статията: