Мобилно меню

4.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.33 (6 Votes)

1ааВ последните 10 години броят на учениците, които са направили избор да изучават свободноизбираемия предмет религия, е спаднал повече от три пъти. От 15 227 през 2006 г. на 4 854 за цялата страна през 2015 г.

Тази статистика изведе министърът на образованието и науката Меглена Кунева в отговор на въпрос на депутата от Реформаторския блок Валентин Павлов по време на днешния парламентарен контрол.

Според Павлов през последните години нараства мнението сред българското общество за нуждата от предмет Религия в българското училище, но данните показват друго. По думите му практиката показва, че децата, които посещават тези часове, се представят добре в училище и не са агресивни.

В рамките на задължителната подготовка в училищата, религията се изучава в исторически, философски и културен план. Като самостоятелен учебен предмет религията присъства в задължително избираемата и в свободно избираемата подготовка в две форми - христянство и ислям, обясни министър Кунева.

В новия Закон за предучилищното и училищното образование изучаването на религиите продължава да е застъпено в няколко дисциплини от общообразователната подготовка. Във вече утвърдената програма по история и цивилизация за шести клас е обърнато внимание на православието като опора на българите, запазена е и възможността за изучаването като самостоятелен предмет в рамките на разширената подготовка в избираеми и факултативни часове.

"Тоест разликите между стария и новия закон по това отношение са единствено терминологични", поясни просветният министър.

В тази насока обаче има все още неизяснени въпроси, например "редно ли е религията да се учи професионално, какво да е учебното съдържание, по какви учебници да се преподава, от кого - от човек с педагогическо образование или от духовни лица, дали да се изучава само традиционната религия или да се гледат и другите религии", изброи Кунева.

Според нея това са "сложни и чувствителни" теми за обществото, за които не могат да се взимат еднолични решения, затова е готова да възстанови функциите на Съвета по религия към министъра на образованието и науката, като съставът му бъде възобновен, така че да включва по-широк кръг общественици.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/waury 

Разпространяване на статията: