Мобилно меню

4.9375 1 1 1 1 1 Rating 4.94 (16 Votes)

5867.w470Два текста, изясняващи подробно произхода и основните религиозни постулати на учението йога, бяха включени в матурата на дванадесетокласниците по Български език и литература, която се проведе вчера в цялата страна. Върху този факт обърнаха внимание в своя публикация журналистите от Блог Добротолюбие, които окачествяват използването на текстовете в матурата, като „неправомерна религиозна пропаганда“.

52 886 зрелостници са принудени да се информират подробно, да осмислят, да възприемат и резюмират и накрая да възпроизвеждат в собствено съчинение основните постулати на религиозното учение, което практически се изявява в системата физически упражнения йога.

От Блог Добротолюбие се питат защо при наличието на хиляди и хиляди теми от различните сфери и стилове на общуване Министерството на образованието избира да пропагандира сред зрелостниците едно чуждо на българската духовна традиция религиозно учение. Всичко това се случва на няколко месеца, след като министърът на образованието заяви, че религията няма да бъде въведена като задължителен предмет в българското училище.

Младежите ще изпратят официално запитване до министъра на образованието и науката Тодор Танев по повод подбрания за матурата текст, изясняващ в детайли религиозните основи на йогата. С текста на Отвореното писмо може да се запознаете тук.

Публикуваме по-долу текстовете от тазгодишната матура за 12 клас:

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 34. включително)!

ТЕКСТ 1

Йогата е древна и самобитна индийска система от методи за укрепване на човека 
и за неговото хармонично развитие. Тя включва практически упражнения за физическо, психическо, умствено, нравствено, естетическо и социално самоусъвършенстване на личността. Това индийско учение е възникнало през ІV – ІІ в. пр. Хр., като неговите представители целят чрез специални упражнения да постигнат самовглъбяване и единение на човека с природата. За постигане на самопознание практикуващите йога разработват множество методи – за контрол на дишането, на чувствата и т.н. 

Съгласно йогата главната цел на човека е освобождаването от материалното 
съществуване. Като условия за постигането на тази цел се посочват, първо, равнодушието, безстрастието, основано върху убеждението, че изпълненият със злини и страдания светски живот е безплоден, и второ, съзерцанието, изградено върху идеята, че е необходимо да се познае висшата истина. Производна от санскритския корен юдж, думата йога се тълкува като единение между телесното и духовното у човека. С течение на времето системата се диференцира на раздели и подсистеми. Практикуващите йога приемат едновременното съществуване на две върховни начала – материя и дух, и считат, че духът извън контакта си с материята е беден. Умът се разглежда като най-висш продукт на материята. 

В основата на йогата е т.нар. "троен комплекс": пози, контролирано дишане и 
умствено съсредоточаване. Последният компонент понякога се елиминира и затова в заниманията не се постигат всички познавателни, профилактични и терапевтични ефекти, заложени в комплекса. Успешното практикуване на йога довежда не само до укрепване на здравето, до повишаване на работоспособността, дисциплинираността и устойчивостта при нервно напрежение, но и до разкриване на огромни и неподозирани възможности на човешкия организъм и на личността в процеса на нейното самоусъвършенстване.

ТЕКСТ 2

– Откъде идва йогата?
– Следите ù са обвити в загадки от мъглите на времето. Не мога да кажа откъде идва, но йогата  вселенска, универсална. В Сан Аугустин в Южна Америка открихме статуи, които са на повече от 3000 години, които представят пози от йогата. Със сигурност йогата е съществувала там като част от културата.
– Чувал съм изказвания, че йогата е мистична дисциплина, което я прави достъпна само за избрани.
– Това са старомодни разбирания. В наши дни йогата се пренася от пещерите в научните лаборатории. Йогата е за всички; тя подобрява качеството ни на живот независимо от възрастта и от социалното положение. Самата аз идвам от Австралия – едно много материалистично общество. Но то не ми беше достатъчно. Не бях доволна от стандартния житейски път – да сключиш брак, да спечелиш пари. Започнах да търся нещо, което да ме научи на повече. Така станах последовател на йогата. 
– Какво всъщност е да си последовател на йогата?
– Зависи от нивото. Първото ниво е да практикувате това, което чувствате, че е добре за вас – упражнения за гърба, за храносмилателната система, за намаляване на стреса. Второто ниво означава да следвате традициите и древните техники, да практикувате не това, което искате, а това, което е добре за ума и за емоциите. На третото ниво практикуването на йога се отразява на всички аспекти от живота – на часа на ставане и на лягане, на походката, на думите, на храната.
– Как да се освободим от стреса, който се натрупва след дълги часове на работа в офиса?
– Достатъчно е от време на време да се изключиш, да затвориш очи и да практикуваш техниката за осъзнаване на дишането. Когато дишаме бавно и ритмично, това успокоява ума много бързо. 
– Какво е отношението на йогата към парите?
– Като към нещо необходимо. В този смисъл човек трябва да следва нуждите си, но не и желанията си. Границата е тънка. Нуждаем се от това, без което не можем да съществуваме. Желаем неща, без които можем. 
 
23. От коя сфера на общуване е текст 1?
А) от естетическата сфера
Б) от научната сфера
В) от медийната сфера
Г) от институционалната сфера

24. Кое от посочените твърдения е вярно за текст 1?
А) Текстът рекламира периодичното практикуване на йога в домашни условия.
Б) Текстът нормативно регламентира практикуването на трите компонента на йогата.
В) Текстът информира за възникването и за спецификите на йогата като система.
Г) Текстът внушава необходимостта от ежедневни едночасови занимания с йога.

25. Какво е значението на думата диференцира, използвана в текст 1?
А) разменя
Б) разделя
В) развива
Г) разкрива

26. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 1?
А) Заниманията с йога повишават нервното напрежение на онзи, който прави комплекса от упражнения.
Б) Заниманията с йога водят до укрепване на здравето и до повишаване на работоспособността.
В) Постигането на самопознание е възможно чрез прилагане на специална система от множество методи.
Г) Значението на дума йога насочва към идеята за единение между телесното и духовното у човека.

27. От коя сфера на общуване е текст 2?
А) от институционалната сфера
Б) от научната сфера
В) от естетическата сфера
Г) от медийната сфера

28. Кое от посочените твърдения е вярно за текст 2?
А) В текста се дава точна и ясна дефиниция на понятието йога.
Б) В текста се регламентират нормите за практикуване на йога.
В) В текста субективно се критикуват целите на йогата като система.
Г) В текста се коментира практикуването на йогата като система.

29. Словосъчетанието мъглите на времето, използван в текст 2, е:
А) израз от всекидневното общуване
Б) израз от областта на астрономията
В) израз за постигане на стилистичен ефект
Г) израз от териториален диалект

30. Кое от посочените твърдения е вярно според текст 2?
А) Йогата е за хора с физически увреждания.
Б) Йогата е за хора в напреднала възраст.
В) Йогата е за хора с високо социално положение.
Г) Йогата е за всички, които искат да я практикуват.

31. Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. В
свитъка за свободните отговори запишете САМО буквите на ЧЕТИРИТЕ факта,
които ПРИСЪСТВАТ в посочените текстове.
 
А) Йогата е система, възникнала преди по-малко от двадесет века.
Б) В Южна Австралия са открити статуи, изобразяващи пози от йогата.
В) Занимаващите се с йога приемат съществуването на три основни начала.
Г) На всички аспекти от живота се отразява практикуването на йога на трето ниво.
Д) Умственото съсредоточаване не води до профилактични и терапевтични ефекти.
Е) Практикуващите йога успяват да се справят със стреса в работата.
Ж) В основата на йогата като система стои т.нар. "троен комплекс".
З) Успешното прилагане на йога води до укрепване и до хармонично развитие.

32. В свитъка за свободните отговори запишете кое е общото, за което се говори в
двата текста.

33. В свитъка за свободните отговори в рамките на 3-4 изречения формулирайте
СОБСТВЕНА теза по една от посочените теми:
Йога – философия или начин на живот
Стресът и йогата

34. В свитъка за свободните отговори запишете сбито и кратко (в резюме)
основното в съдържанието на текст 1.
 

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9haw9 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]