Мобилно меню

4.6190476190476 1 1 1 1 1 Rating 4.62 (21 Votes)

DSC02609На 12 май в аулата на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се състоя публична защита на дисертацията на архимандрит Йосиф (Иванов) на тема „Църковното служение в местата за лишаване от свобода (духовно-пастирски подходи и методологически проблеми)“.

Членове на научното жури бяха: доц. д-р Иван Рашков (председател на научното жури), дякон доц. д-р Иван Иванов (научен ръководител на докторанта) от БФ на СУ, проф. д-р Розалия Кузманова-Карталова, декан на Педагогическия факултет на ВТУ, свещ. доц. д-р Людмил Малев от ПБФ на ВТУ, както и доц. д-р Стефан Стефанов от Шуменския университет.

Архимандрит Йосиф е енорийски свещеник в гр. Бойчиновци, Видинска епархия, а също така е капелан в Поправителен дом за непълнолетни в същия град. 

Целта на дисертационното съчинение е да покаже мястото и задълженията на православни духовник при обгрижване на хората в местата за лишаване от свобода (МЛС).

На публичната защита присъстваха: Доростолският митрополит Амвросий - духовен старец на докторанта,  Белоградчишкият епископ Поликарп, викарий на Видинския митрополит, духовници от Видинска епархия, деканът на Богословския факултет доц. Александър Омарчевски, преподаватели от факултета.

DSC02603Научното жури гласува с единодушие на докторант архим. Йосиф да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор” по професионално направление „Религия и Теология” (Пастирско богословие).

Научната работа на докторанта се основава на неговата дългогодишна пастирска дейност в Поправителния дом за непълнолетни в Бойчиновци и обобщава изводите, които духовникът е направил от обгрижването и общуването с младежите, изтърпяващи наказание.

В първа глава, озаглавена Богословско основание и история на църковното служение в местата за лишаване от свобода дисертантът прави исторически обзор на грижата за лишените от свобода от старозаветната епоха до наши дни. Направен е и кратък исторически обзор на пенитенциарната система в България и отношенията й с Църквата през различните исторически периоди. 

Във втора глава - Пастирското служение в местата за лишаване от свобода в условията на нашата съвременност е разгледан въпросът за организирането на богослужението в затворническите параклиси и пастирските трудности в МЛС. Отделено е специално внимание на затворническата субкултура и нейното влияние върху лишените от свобода. Авторът прави характеристика и на определени Принципи на мисионерското служение в местата за лишаване от свобода и стига до заключението, че „затворническият свещенослужител е призван да се грижи за душата на законопрестъпника и да възприема неговото наказание като средство за вътрешно пречистване, а не като отмъщение за стореното от него”. Конкретно се спира и на личността и задълженията на затворническия свещеник (капелан). 

В трета глава - Пенитенциарната система в България и отношенията и с Църквата. Ролята на миряните в местата за лишаване от свобода - са разгледани целите и задачите на Българското законодателство във връзка с изпълнение на наказанието лишаване от свобода. Разгледан е и въпросът за православно образование в МЛС и ролята на миряните в него, както и покаянието и изкуплението като основа на наказанието според Църквата. 

В четвърта глава - Видове учреждения в пенитенциарната система, същност и особености. Духовни предизвикателства - дисертантът разглежда спецификата на различните видове учреждения в пенитенциарната система, както и възникващите духовни предизвикателства за пастира в тях.

Доц. Омарчевски открива публичната защита на дисертацията на архим. Йосиф:

10580423 840328776042386 1995822926 n


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/94r36 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]