Мобилно меню

4.8666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.87 (30 Votes)

10805592 1572773332957739 4876505378772423183 nНа 17 ноември в аулата на Богословски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе публична защита на докторската дисертация на Татяна Димитрова Иванова на тема: „Страшният съд в монументалната живопис на Българското възраждане – XVIII-XIX век (иконография и херменевтика)”.

Членове на научното жури бяха доц. д-р Ивайло Найденов (председател на научното жури) и доц. д-р Иван Рашков (научен ръководител на докторанта) от БФ на СУ, проф. д-р Елена Генова и доц. д-р Емануел Мутафов от Института за изследване на изкуствата при БАН, както и доц. д-р Бисерка Пенкова от Национална художествена академия.

1798350 795082700530912 6458036542492238854 n-1Докторант Иванова е магистър по специалност Реставрация от Националната художествена академия в София, а от 15.1.2011 г. е докторант по Християнско изкуство в БФ на СУ „Св. Климент Охридски”. По време на докторантското си обучение Татяна Иванова специализира в Папския институт по християнска археология във Ватикана. Понастоящем тя е на специализация във Венеция (Италия) с тема: „Венецианската култура и монументалното изкуство на Българското възраждане – типология на влиянията”.

Основната цел на дисертационното съчинение е комплексното изследване на иконографските и богословски проблеми, които композицията на Страшния съд поставя през Българското възраждане. В първа глава са представени общите есхатологични възгледи на Православната църква и отражението им в иконографията на Страшния съд през вековете. Във втора глава са посочени появата, видовете и развитието на композицията на Страшния съд през Българското възраждане; идентифициран е прототипът на възрожденската иконография на Страшния съд чрез проследяване на описанието й в ерминиите, щампите и аналогични стенописи, от които се ползват българските възрожденски зографи; извършена е класификация и изготвяне на иконографски описания на отделните варианти на Страшния съд в творчеството на отделните живописни школи на Българското възраждане; създаден е обширен корпус от възрожденски паметници на Страшния съд от художествените школи; проследени са и отделни явления, влияния и приемственост в иконографията на Страшния съд в художествените школи. В трета глава са идентифицирани богословските извори, които са залегнали в оформянето на иконографията на Страшния съд в различните периоди от развитието й; извършено е тълкуване на цялостната богословска логика в структурата на композицията на Страшния съд; както и са посочени изворите на всеки елемент поотделно и тълкуването му според православната есхатология и залегналите източници в изобразяването му.

Според авторите на рецензиите и становищата на докторската работа това е най-пълното и всеобхватно съчинение, което анализира не само от изкуствоведска, но и от богословска гледна точка темата за „Страшния съд” в областта на християнското изкуство у нас.

Научното жури гласува с единодушие на докторант Татяна Иванова да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор” по професионално направление „Религия и Теология” (Християнско изкуство).


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9dkda 

Разпространяване на статията: