Мобилно меню

4.3548387096774 1 1 1 1 1 Rating 4.35 (31 Votes)

78Днес, Неделя на самарянката, 2 юни, в сградата на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе приемният устен кандидатстудентски изпит по богословие (официално наричано теология). По време на неделната литургия в параклиса на втория етаж един етаж по-нагоре комисия от преподаватели проведе изпита за 52-ата подали документи кандидати за 100-те места, отпуснати от министерството на образованието и науката. В параклиса се събраха няколко придружители на кандидат-студентите да се помолят за техния успех на изпита.

Приемният изпит се състоеше в отговор на някой от 10-те въпроса на конспекта и събеседване с комисията. В близките дни ще бъдат обявени резултатите от изпита, който за пръв път се провежда толкова рано и е така опростен. Причината за това облекчаване на приема се състои в рязко намаления брой кандидат-студенти по богословие през последните години. Преподаватели от БФ на СУ споделят, че за да не намали министерството бройките, отпускани за богословие, се е наложило да се приемат кандидати (мъже и жени), които въобще не са мислили да учат свещената наука, а просто са издържали поне с оценка среден (3) изпит по хуманитарна дисциплина (български език и литература, история, философия, чужд език и пр.). Така през последните години в специалностите богословие на четирите университета (СУ, ВТУ, ШУ и ПУ) се появиха студенти, които видимо не са много наясно къде са попаднали и какво трябва да учат и знаят, при това със слаба обща подготовка. Наред с другото от ръководството на съответните университети непрекъснато се настоява за намаляване на часовете на богословските дисциплини и в крайна сметка се стигало до елементарно запознаване с даден предмет, а не до изучаването му. На този фон е обяснимо и недоволството на митрополитите от подготовката на завършващите богословие, от които се очаква да бъдат утрешните работници на Божията нива. Така поредният прием на студенти по богословие поражда повече опасения, отколкото надежди.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/xh6p6 

Разпространяване на статията: