Мобилно меню

4.7333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.73 (15 Votes)
Няма богослови, желаещи да станат учители по религия в страната, оплакаха се новоназначените експертите по религия към регионалните инспекторати на среща с комисията по предмета Религия към МОН (с председател Адрианополски еп. Евлогий, игумен на Рилския манастир) и държавния експерт в просветното министерство Панчо Василев.

След завършването си повечето богослови или остават в София и тук си намират работа като учители по религия, или се насочват към други професии, констатираха експерти и учители. „Преди години имаше богослови, желаещи да станат учители по религия, но от инспекторатите ги гонеха. Сега ги търсим, но тях ги няма…”, каза еп. Евлогий.

През септември миналата година бяха назначени седем експерти по религия към регионалните инспекторати в страната, които трябваше да организират религиозното образование. Днес, половин година по-късно, се оказва, че експерти има, но няма учители.

Срещата показа, че проблемите в религиозното образование все повече се усложняват.

Претенции за това, предметът Религия да стане редовен, можем да имаме, само ако удвоим броя на децата, желаещи да изучават религия, каза главният експерт Панчо Василев. Но дори да се увеличи броят на учениците, не достигат учители. Положението е още по-сложно в малките населени места, където има интерес към религията, но изпращането на учители е трудно и скъпо. Преподавателят по религия получава по 3,50 лв. на час. Повечето от тях нямат нужния брой часове за пълен щат и работят на хонорар (лекторски). Разходите за път до отдалечените училища би трябвало да се поемат от учителите, което се оказва непосилно за тях.

Допълнителна квалификация по богословие на началните учители е една от възможностите да се разреши частично въпросът с недостига на учители, предложиха експертите.

Този вариант предстои да се обсъжда с ръководствата на Богословските факултети в София и Търново. Знае се обаче, че факултетите защищават своите програми и възпитаниците си и не се съгласяват да организират преквалификационни програми. А по всичко изглежда, че единственото решение за широко въвеждане на предмета Религия в началния курс на обучение е ангажирането с това на самите начални учители.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3kurr 

Разпространяване на статията: