Мобилно меню

4.3103448275862 1 1 1 1 1 Rating 4.31 (58 Votes)
S5000085.jpgНай-старият и авторитетен богословски факултет в България днес преживя важни събития. Проведе се общо събрание на факултета в София, на което се избраха нов декан и факултетен съвет, както и други органи на управление за следващите четири години.

Най-напред беше избран нов председател на Общото събрание на БФ в лицето на доцент дякон д-р Иван Иванов. Негов заместник е доц. д-р Емил Иванов. Те заместиха досегашните председател и заместник-председател доц. Дилян Николчев и доц. д-р Божидар Андонов.

След отчета на досегашния декан доц. Емил Трайчев и неизбежните дебати около този отчет се проведе избор за нов декан. Явиха се трима кандидати. Това бяха доцентите Александър Омарчевски, Иван Рашков и Дилян Николчев. При проведеното гласуване най-много гласове (23) събра доц. д-р Александър Стоянов Омарчевски, преподавател по История на Църквата и дългогодишен заместник-декан, признат специалист по въпросите на учебните планове и програми, по административни въпроси на академичното управление.

Беше избран също съставът на новия факултетен съвет, в който ще участват 12 хабилитирани преподавателя (професори и доценти), 3 асистента, по един студент и докторант. Другата седмица ще се проведе и първото заседание на новоизбрания ФС. На него новият декан ще предложи своите заместници да бъдат утвърдени от съвета.

Прави впечатление, че всички избирани и избрани са все доценти. Това се дължи на факта, че в БФ на СУ от доста години по различни причини само се пенсионираха професори, но не се провеждаха процедури за професори. Понастоящем в него преподават само двама професори - Георги Атанасов Попов, който обаче ще се пенсионира от 1 октомври, и Иван Желев Димитров, който трябва да се пенсионира от 1 октомври 2012 г. Все пак има теоретична възможност до края на идната учебна година да бъде повишен в професор някой от сегашните 11 доцента в БФ, твърдят от академичните среди.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/33ayd 

Разпространяване на статията: