Мобилно меню

4.2391304347826 1 1 1 1 1 Rating 4.24 (46 Votes)
apel.jpgОт стенограмата на пресконференцията, организирана от Видинска митрополия

Видин, 29 март 2011 г.


Добър ден на всички!

Радвам се, че се отзовахте на нашата покана!

Причината за днешната Пресконференция е провелата се на 28 март 2011 г. в сградата на СОУ „Цар Симеон Велики”, гр. Видин Свещеническа конференция. Конференцията се проведе с благословението на Видинския митрополит Дометиан с духовниците от Видинска духовна околия и свещениците от Кулска духовна околия. Конференцията бе свикана от Духовния надзорник на духовните околии, за да се организира социалния живот на свещениците, което да позволи по-свободно и достойно да извършват църковното си служение и да бъдат пример и утеха на народа.

В момента финансовото състояние на свещенослужителите не е никак добро. Може би не знаете, но свещенослужителите са на САМОИЗДРЪЖКА. Това е един сериозен момент от живота на църквата и нейната администрация, който чрез свещеническата среща бе направена първата крачка към стабилизиране на финансовия проблем, засягащ живота на духовника, неговото семейство, а и на митрополията, като духовна институция.

Стъпките за подобряване и урегулиране на финансовата стабилност при сформирането на свещеническата заплата, влизащи в сила от 1 април 2011 г., са следните:

1. Централизиране на финансовите потоци от двете духовни околии във Видинска света митрополия;

2. Избрана бе комисия, отговаряща за вътрешната финансова организация по сформирането на свещеническата заплата;

3. Бе открит към Видинска света митрополия Фонд работна заплата;

4. Промяна на цвета на църковната свещ от жълтовосъчна на бяла. Целта е да се прекрати порочната практика да се внасят нецърковни свещи от свещениците и църковните настоятелства в енориите и да се ощетява Фонд работна заплата към митрополията;

5. Уеднаквяване на църковните такси – треби и предвиждането на процент за Фонд работна заплата към Видинска света митрополия.

  • Венчание – 70 лв. /местен енорийски свещеник/, 80 лв. /приходящ свещенослужител/.
  • Кръщение – 60 лв. /местен енорийски свещеник/, 70 лв. /приходящ свещенослужител/
  • Погребение – 50 лв. /местен енорийски свещеник/, 60 лв. /приходящ свещенослужител/.
  • Панихида - 25 лв. /местен енорийски свещеник/, 35 лв. /приходящ свещенослужител/.
  • Водосвет - 25 лв. /местен енорийски свещеник/, 30 лв. /приходящ свещенослужител/.

6. Изискване всички храмове в двете околии да бъдат отворени в неделни и празнични дни. В по-големите населени места да са отворени постоянно. Да има разписание кога работи храмът, за да имат гражданите достъп и яснота по отношение работата на храмовете;

7. Строго съблюдаване и контрол от страна на Видинска света митрополия за изпълнението на предприетите мерки за стабилизиране на финансовото състояние на митрополията, в частност на свещеническото възнаграждение – заплата. Ако свещенослужител дръзне да нарушава и не се подчинява на предприетите изисквания ще бъде отстраняван или преназначаван в друга енория. Няма да се взема под внимание ходатайството на трети лица, както и различни подписки в подкрепа на свещенослужителите. Всеки нарушител ще бъде строго наказван;

8. Усилена работа – църковно и обществено служение на свещенослужителите. Тъй като всеки трябва да заработи своята заплата се изисква от свещенослужителите да участват дейно в църковния и обществения – културно-просветен живот. Да организират църковни богослужения и социални дейности, чрез които да се предизвика доверие към духовенството и Църквата. По този начин ще се увеличи притока на хора към храмовете.

9. Да се почистят храмовете и да се приведат в благолепен вид, който да не отблъсква вярващите и посетителите, а да ги привлича и да създава уют и желание всеки да посети храма, да получи желаното успокоение, както и да се върне отново в него.

10. Благо и духовно отношение на свещенослужителите към вярващи и невярващи. Всеотдайност и подкрепа в нуждите на хората. Чрез доброто отношение към хората да се подобри общественото мнение и доверие към Църква и свещенство.

11. Подготвяне на писма пред държавните власти за отпускане на субсидия и подпомагане на свещенослужителите от двете духовни околии. В момента се отпускат средства за храмове, но никой не отпуска субсидия за подпомагане на свещенството. Храмове се строят и ремонтират, но за съжаление след това стоят затворени, което благоприятства разрухата им. Никой не се стреми да има кадрова политика, която да поддържа тези храмове, както и да се грижи за духовното извисяване на нашия народ.

АПЕЛ

В тази връзка искам да отправя апел към населението на двете духовни околии – Видинска и Кулска.

Винаги Църквата е била в помощ и подкрепа на народа си, не само в миналото, но и днес. Това е нейната същност, служение и живот.

Освен всичко друго тя е и пазителка на вярата, истината и духовността.

Тя учи хората на спасение.

Тя е учителка на народа чрез свещенослужителите – пастирите, отците и своята святост.

Нейно право е да наставлява народа в чистотата на вярата, богослужението, духовния живот и спазването на традициите.

Казвам това, защото в днешно време тези функции по ред причини са иззети от миряни, незапознати с вярата, истината, традициите, както и с духовния живот.

Те не са в състояние да кажат кое е полезно и кое не за християнския живот и служение в областта на християнското богословие – догматика и канони.

Присвояването по исторически и социални причини на това велико служение в Църквата от хора, които учат, изопачавайки християнското богословие и традиция, трябва да бъде прекъснато.

Това учение обаче е добре прието и се смята за вярно и истинско.

Това, което е истинското, засягащо вярата и духовността, това, на което са учили апостолите и светите отци, наследено от Господ Иисус Христос, се смята за невярно и неточно. Смята се за нецърковно.

Трябва да се знае, че Църквата иска хората да вярват така, както иска Христос, а не така, както ни изнася. Именно и затова тя е водач.

Нашият апел, който е свързан с бъдещите действия на ръководството на митрополията, е следният:

1. Християните да се доверяват на Църквата, както и на желанието и усилията на църковнослужителите към изправяне на нехристиянските и нецърковни традиции и битовизми. Състояния, нямащи нищо общо с вярата ни, а са езическо и нехристиянско наследство.

2. Да пребъдват в християнска любов и човешко достойнство и образ.

3. Да участват в богослужебния и духовен живот на енорията си.

4. Да купуват църковни свещи, без да се притесняват от цвета им. Те са едни и същи, просто нямат оцветител, а са само от парафин.

5. Да подпомагат Църквата като насърчават към некупуване на нецърковни свещи. Подпомагането на тази дейност ще бъде в полза и на обществото, защото когато има Църквата, има и народът. Няма ли тя, тогава не може да бъде в помощ на нуждаещите се. В момента Църквата не може да има и социална дейност, защото постоянно е ощетявана, ограбвана и крадена. Всеки иска от нея и мисли, че тя е богата, но за съжаление не е така. Тя е много бедна и средствата, с които разполага са оскъдни. Състояние, което апелираме към хората да съдействат да се промени.

6. Да има гражданска отговорност, която да е в полза на правилното духовно и социално развитие и напредък.

7. От 1 април ако гражданите на Видин и двете духовни околии забележат, че свещенослужител предлага нецърковни свещи с друг цвят, а не бели, да сигнализират в канцеларията на катедралния храм „Св. вмчк Димитър Солунски”, гр. Видин, където се помещава Духовният надзорник.

8. Наблюдава се едно недуховно, нехристиянско, а даже и нечовешко отношение към покойниците. Извършват се погребения без свещеник. Мисля, че тук не може да става въпрос за вяра, финансово състояние на роднини и близки, а за едно адекватно отношение към покойника, продиктувано от любов и почит към него. Всеки човек заслужава достойно погребение, особено този, който е кръстен. Дали е вярващ или не, дали е изповядвал различни политически идеи, воювали преди години с Църквата, това не е оправдание. Не е редно покойниците да бъдат погребвани като животни – хвърлени някъде там. Достойнството на човека и неговия божествен образ не трябва да бъде потъпквани, напротив, да бъдат въздигани и извисявани. Няма да обеднее никой от това, че ще плати на свещеника, ако това е някакво оправдание за повечето хора. Ако си направим една равносметка на разходите, ще видим, че това е нищо в сравнение със средствата, които пилеем за задоволяване на нашите насъщни нужди.

9. Да се почита и обича Църквата, защото нейното желание и работа е да бъде в полза на своя народ. Чрез всички действия от страна на църковното ръководство тя се стреми да оправдава доверието на хората, както и да го затвърждава. Не като всички останали институции, а като духовна, която едини човека с Бога, съединява го с чистото и святото.

Благодаря Ви за вниманието.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3kux3 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]