Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (11 Votes)
Днес след неделното богослужение на Петдесетница беше проведен практическият държавен изпит на студентите от V курс задочно обучение от Богословския факултет (БФ) на СУ „Св. Климент Охридски”. За пръв път студенти богослови провеждат своя заключителен изпит като представят уроци по вероучение на жестомимичен език пред слухоувредени деца. Изпитът се проведе в църковното училище към храм „Св. Кирил и Методий”, намиращо се на ул. „Г. Вашингтон“ № 47.

Студентите са преминали двугодишния (четири семестъра) курс по Жестомимичен език, който е избираем предмет от програмата на обучение за придобиване на бакалавърска степен. Насърчени от преподавателите си от катедрата „Практическо богословие” на факултета - доц. д-р Божидар Андонов, гл. ас. Ивайло Шалафов и гл. ас. Андриан Александров, както и от хонорувания ас. Силвана Павлова, преподавател по Жестомимичен език, студентите представиха своите знания по богословие и жестомимичен език пред възпитаниците от неделното училище за деца със специфични образователни потребности. Така даде своите резултати няколкогодишният труд на инж. Миряна Мошева от Съюза на глухите в България, която постави началото на обучението по жестомимичен език в Богословския факултет, на хон. ас. Силвана Павлова, която пое и продължи инициативата и основа неделно училище за деца със затруднен слух, и на преподавателите от БФ в София.

Светлана Иванова изнесе урок по вероучение на жестомимичен език на тема: „Сътворението на света”. Децата си припомниха основните моменти в библейския разказ за сътворението на света, отговаряха на поставените им въпроси и показваха жестовете на отделните думи. В края на урока, каквато е практиката на неделното училище за слухоувредени деца, всички се отправиха в църквата „Св. Кирил и Методий”, където един от учениците, Желязко, прие православно кръщение.

Вторият урок – „Сътворението на човека” - беше представен от Дарина Иванова, която припомни на децата, как Бог е сътворил мъжа и жената като едно цяло. Всяко едно от децата показваше жеста на конкретна дума, която изтегляше, а след това с удоволствие всички участваха в съставянето на кръстословица, в която бяха употребени нови думи и жестове за заучаване.

Както подобава на голям празник, децата от другата група в училището по вероучение към храма, водени от друг студент на БФ – Гергана Шопова, изнесоха празнична програма, с която отбелязаха както големия християнски празник - Петдесетница, така и приключването на църковната учебна година.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3kwy3 

Разпространяване на статията: