Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (167 Votes)

2 май: св. равноапостолен цар Борис, в кръщение Михаил, и пренасяне мощите на св. Атанасий Велики, патриарх Александрийски

borisНа утринната 

В семицата на Томина неделя

Свещеникът: Благословен е нашият Бог, всякога, сега и винаги…

Той пее веднъж Христос воскресе, и два пъти певците, и веднага:

Шестопсалмие:

Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение (3 пъти).

Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала (2 пъти).

Псалом 3. Псалом на Давида, когато бягаше от сина си Авесалом.

Господи, колко се умножиха враговете ми! Мнозина въстават против мене; мнозина казват за душата ми: за него спасение няма в Бога. Но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава, и Ти въздигаш главата ми. С гласа си викам към Господа, и Той ме чува от светата Си планина. Лягам, спя и ставам, защото Господ ме закриля. Няма да се уплаша от десетки хиляди люде, които отвред са се опълчили против мене. Стани, Господи! спаси ме, Боже мой! защото Ти удряш по лицето всички мои врагове и трошиш зъбите на нечестивите. От Господа е спасението. Върху Твоя народ е Твоето благословение.

Псалом 37. Псалом  Давидов. В спомен за съботата.

Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай, защото Твоите стрели се забиха в мене, и Твоята ръка тежи върху ми. Няма здраво място в плътта ми от Твоя гняв; няма мира в моите кости от греховете ми; защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежко бреме ме притиснаха, смърдят и гноясват моите рани поради безумието ми. Аз се прегърбих и съвсем се наведох, цял ден ходя натъжен; защото чреслата ми са цели възпалени, и няма здраво място в плътта ми. Изнемощях и извънмерно съм съкрушен; викам от мъките на сърцето си.

Господи, пред Тебе са всичките ми желания, и моята въздишка не е скрита от Тебе. Сърцето ми трепери; моите сили ме напуснаха, и светлината на очите ми, – и нея няма у мене. Моите приятели и моите искрени отстъпиха от раните ми, и ближните ми стоят надалеч. А които търсят душата ми, турят мрежи, и които ми желаят зло, говорят за моето загиване и всеки ден козни кроят; аз пък като глух не чувам и съм като ням, който не отваря устата си; и станах като човек, който не чува и няма в устата си отговор, защото на Тебе, Господи, се уповавам; Ти ще чуеш, Господи, Боже мой.

И аз рекох: да не възтържествуват над мене (моите врагове); когато се колебае ногата ми, те се големеят над мене. Близко съм да падна, и скръбта ми е винаги пред мене. Беззаконието си съзнавам, съкрушавам се заради греха си. А моите врагове живеят и крепнат, и ония, които ме ненавиждат без вина, се умножават; и които ми връщат зло за добро, враждуват против мене, задето следвам доброто.

Не ме оставяй, Господи, Боже мой, не се отдалечавай от мене; побързай ми на помощ, Господи, Спасителю мой!

Псалом 62.

Псалом на Давида, когато беше в Юдейската пустиня.

Боже, Ти си Бог мой, Тебе търся от ранни зори; за Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми в земя пуста, изсъхнала и безводна, за да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището: защото Твоята милост е по-добра от живота. Устата ми ще Те възхвалят. Тъй ще Те благославям в живота си; в Твое име ще дигна ръцете си. Като с тлъстина и с дървено масло се насища душата ми, и с радостен глас Те възхвалят устата ми.

Кога си спомня за Тебе на леглото си, размислям за Тебе през нощните стражи, защото Ти си моя помощ, и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам; към Тебе се привърза душата ми, Твоята десница ме поддържа. А ония, които търсят да погубят душата ми, ще слязат в земната преизподня. Ще бъдат поразени със силата на меча; ще станат плячка на лисиците. А царят ще се зарадва в Бога, ще бъде възхвален всеки, който се кълне в него, защото ще се затворят устата на ония, които говорят неправда.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега, и винаги, и во веки веков. Амин!

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе Боже (3 пъти)! Господи помилуй (3 пъти).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега, и винаги, и во веки веков. Амин!

Псалом 87.

Господи, Боже на моето спасение! денем и нощем викам пред Тебе: да влезе пред Твоето лице молитвата ми; наклони ухото Си към молбата ми; защото душата ми се насити на нещастия, и животът ми се приближи до преизподнята. Аз се сравнявах с ония, които слизат в гроб; станах като човек без сила, хвърлен между мъртвите, – като убитите, които лежат в гроба, за които Ти вече си не спомняш, и които са отблъснати от Твоята ръка. Ти ме тури в подземен ров, в мрак, в бездна. Натегна върху ми Твоята ярост, и с всичките Си вълни Ти (ме) порази. Ти отдалечи от мене моите познати, направи ме отвратителен за тях; затворен съм, и не мога да изляза.

Окото ми се умори от тъга: цял ден виках към Тебе, Господи, протягах ръце към Тебе. Нима над мъртви ще направиш чудо? Нима мъртвите ще станат и ще Те славят? Или в гроба ще бъде проповядвана Твоята милост, и Твоята истина – в мястото на тлението? Нима в тъмата ще познаят Твоите чудеса, и в земята на забравата – Твоята правда?

Но аз викам към Тебе, Господи, и сутрин рано молитвата ми Те изпреваря. Защо, Господи, отблъсваш душата ми и криеш лицето Си от мене? Аз съм нещастен и от младини се топя; нося Твоите ужаси и изнемогвам. Над мене се пренесе Твоята ярост, Твоите заплахи ме сломиха, всеки ден ме окръжават като вода: всички заедно ме обсаждат. Ти отдалечи от мене приятели и близки: моите познати се не виждат.

Псалом 102. Псалом Давидов.

Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име. Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости; насища с блага твоето желание: подновява се като на орел твоята младост. Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показа Своите пътища Моисею, на Израилевите синове – Своите дела. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив: Той се не гневи докрай, нито се вечно сърди. Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове: защото, колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта (на Господа) към ония, които се боят от Него; колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония; както баща милува синове, тъй и Господ милува ония, които Му се боят. Защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трева; като полски цвят – тъй цъфти той: понесе се над него вятърът, и няма го, и мястото му вече го не познава. А милостта на Господа е отвека и довека към ония, които Му се боят, и правдата Му е върху синовете на синовете, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват. Господ е поставил Своя престол на небесата, и царството Му всичко обладава. Благославяйте Господа, (всички) Ангели Негови, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на словото Му; благославяйте Господа, всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му; благославяйте Господа, всички Негови дела, по всички места на Неговото владичество. Благославяй, душо моя, Господа!

Псалом 142. Псалом от Давид

(когато беше преследван от сина си Авесалом)

Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, – и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми (Господи) пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата.

Слава на Отца, и Сина и Светия Дух, и сега, и винаги и во веки веков. Амин!

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе Боже (3 пъти)! Господи помилуй (3 пъти).

Упование наше, Господи, слава на Тебе!

Велика ектения

Дяконът: С мир Господу да се помолим.

Народът: Господи, помилуй!

(След всяко моление от Великата ектения, което завършва с „На Господа да се помолим“, народът отговаря с „Господи, помилуй“).

Дяконът: За мира от небето и за спасението на нашите души, на Господа да се помолим.

За мира на целия свят, за благопреуспяване на светите Божии църкви и единението им, на Господа да се помолим.

За този свят храм и за онези, които с вяра, благоговение и страх Божи влизат в него, на Господа да се помолим.

За Високопреосвещения наш митрополит (името), за честното свещенство, за дяконството в Христа, за всички църковнослужители и народа на Господа да се помолим.

За нашия български народ, за правителството и за христолюбивото ни войнство на Господа да се помолим.

За да му помага Бог и да покори под нозете му всеки враг и противник на Господа да се помолим.

За този град (село или света обител), за всеки град и страна, и за тези, които с вяра живеят в тях на Господа да се помолим.

За благоразтворение на въздуха, за изобилие на земните плодове и за мирни времена на Господа да се помолим.

За тези, които плават, пътуват, боледуват, страдат, за пленените и за тяхното спасение, на Господа да се помолим.

За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим.

Защити, спаси, помилвай и запази ни, Боже, с Твоята благодат.

Като поменем заедно с всички светии пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и винаги дева Мария, нека сами себе си, един другиго и целия си живот на Христа Бога да отдадем.

Народът: На Тебе, Господи.

Свещеникът: Защото на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин!

Бог Господ

Псалом 117

Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Бог е Господ и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

Бог е Господ и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

Бог е Господ и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Бог е Господ и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Тропари

На седмицата (Томина), гл. 7:

Макар да беше запечатан гробът, Ти – Животът от гроба възсия, Христе Боже, и при заключени врати застана пред учениците, о Възкресение на всички, обновявайки чрез тях правия Дух в нас по великата Си милост.  

Слава: на св. Цар Борис, гл. 6

Изпълнен със страх Божи, богоблажени царю Борисе, станал си жилище на Светия Дух: утвърдил Христовата вяра като на твърда скала, оставил си царския престол и жезъл. И, заселил се в пустинята, разцъфтял си в постнически подвизи и си намерил благодат пред Господа. А сега, застанал пред престола на Всевишния, моли Христос Бог да дарува на народа ни мъдрост и сила, а на нас, които ти се молим, спасение на душите ни.

И сега: на св. Атанасий, гл. 3

Стълб си бил на Православието, като си утвърдил Църквата върху божествените догмати, свещеноначалниче Атанасие, проповядвайки Сина като Единосъщен на Отца, си посрамил Ария. Отче преподобни, Христа Бога моли да дарува нам велика милост.

Малка ектения

Дяконът: Пак и пак с душевен мир на Господа да се помолим.

Народът: Господи, помилуй!

Дяконът: Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат.

Народът: Господи, помилуй!

Дяконът: Като поменем заедно с всички светии пресвятата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Приснодева Мария, нека сами себе си, един другиго и целия си живот на Христа Бога да предадем.

Народът: Тебе, Господи.

Свещеникът: Защото Твоя е властта и Твое е царството и силата, и славата, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин!

Седален на св. цар Борис:

Гл. 1. Подобен: Гроб Твой Спасе

Твоята вяра в Господа Бога бе голяма, достоблажени царю Борисе, и Бог те прослави. По благодат Божия си станал благочестив цар, твоето слово като огън и като горяща свещ беше. Бил си насочен да обърнеш българския род, изтръгнал си мерзостта на многобожието и беззаконието, и в дните на беззаконите ерси си ни укрепил в благочестие. Затова винаги те облажаваме, велики угодниче Христов, блажени царю Борисе.

Слава, същия глас

От младини си търсил правдата Божия, намерил си я във вярата Христова и Господ ти даде разум да я утвърдиш. Затова и твоята памет пребъдва от род в род, твоите дела проповядват народи, и твоята хвала до сега изповядва Църквата Божия.

И сега, гл. 1, на празника от Пентикостара

Войниците, които пазеха Твоята гробница, Спасителю мой, станаха като мъртви от страх от лъчезарния Ангел. И той обяви пред жените, които дойдоха призори, че Ти възкръсна. Възхваляваме Те, Господи, защото Ти отмени покварата, и се покланяме на Тебе, нашия единствен Бог, който беше погребан и възкръсна от гроба. 

Друг седален на св. цар Борис:

Гл. 5. Подобен: Собезначалное Слово

Цялата българска земя да пее днес с веселие и да ликува. Богоблаженият цар Борис ни просвещава със свето кръщение, и ни отваря вратата на спасението. Сега в нашата страна сяда Господ на престола на правдата и благославя българския род, който повярва в Неговата правда.

Слава, същия глас

Дойдете всички славянски родове с веселие да почерпим жива вода от извора на спасението, която ни подава богоблаженият цар Борис, който видя истинската Светлина и се обнови със свето кръщение, великият славянски отец и учител. На него пеем: радвай се, царю Борисе-Михаиле и отче, който ни изведе от безводната духовна пустиня и ни засели в земята на Божието веселие. Затова се моли за нас, отче, които почитаме твоята памет!

И сега, гл. 1, на празника

Жените отидоха рано сутринта на гроба, и когато видяха появяването на ангела, затрепераха. Гробът излъчваше живот; чудото ги изпълни с учудване. Затова те си отидоха, обявявайки възкресението на учениците. „Христос е обезлюдил Ада, като Единственият могъщ и всесилен, и Той възкреси всички, които бяха тленни, и разсея страха от осъждане, чрез силата на Кръста“.

Седален на св. Атанасий Велики, гл. 3

Като въоръжи Църквата с божествени догмати, които бяха православни, свети отче, чрез учението си изкорени ересите. Тогава ти завърши състезанието на истинското благочестие, и като апостол Павел опази вярата. Отсега венецът на правдата е положен и за теб, за твоите трудове, всеблажени Атанасие. 

Слава, гл. 4. Явился еси днесь

Ти винаги водиш към светлина православните християни, като звезда, която никога не залязва, с блестящата светлина на истинските ти догми, подбуждаш към свещени дела, дори след смъртта си, о мъдри Атанасие. 

И сега. На празника, от Пентикостара

Гл. 1. По Камени запечатану

От страх от евреите учениците се укривали, като се събрали в Сион. Ти дойде при тях, Благий, при заключени врати, и застана сред тях, и ги накара да се зарадват. И им показа раните по ръцете Си и непорочна страна, казвайки на невярващия ученик: „Протегни ръка и ме разгледай, защото Аз съм Този, Който заради теб придобих осезание“.

Малка ектения

Седален след полиелея

Гл. 8. Подобен: Премудрости:

Размишлявайки в наредбите Господни и учейки се винаги от Неговите заповеди, търсейки, намери вечните Господни пътища, и пътят водещ към упокоение. Като взе игото на Христа Бога върху себе си, ти тръгна след Него и като намери покой за своята душа, си достигнал до вечните жилища. Сега, когато се веселиш с ангелите, моли Христа Бога, да дарува прошка за нашите души, които почитаме твоята свята памет.

Слава, и нине, същия глас

Огън, град, глад и смърт, създадени от Бога за отмъщение на невярващите, бяха изпратени на българската страна, но ти, богоблажени царю Борисе, със своето кръщение и със своята молитва към Бога, си отстранил всички тези злини, и бяха обърнати в добрини. А сега, когато ликуваш в Горния град заедно с пророците, апостолите и светителите, моли се на Бога, отче и царю, да избави управляващите от всяко зло и да изпрати Своето благословение върху всички православни славянски страни.

Степенни, 1 Антифон, гл. 4:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Вие, които ненавиждате Сион, засрамете се от Господа, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и с чистота се възвисява, а чрез единството на Светата Троица тайнствено се просветлява.

И сега и винаги и во веки веков. Амин.

От Светия Дух текат благодатни струи, които напояват всяка твар за съживяване.

Прокимен, гл. 4: Възкресих Избрания от Моите хора. Стих: Заради Него те помаза, Боже, Твоят Бог.

Евангелски чин

Дяконът: На Господа да се помолим!

Народът: Господи помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господа Бога да помолим!

Народът: Господи помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Йоан.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Утринно евангелие

Иоан 14:1-10

Да се не смущава сърцето ви; вярвайте в Бога и в Мене вярвайте. В дома на Отца Ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място. И кога ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Мене Си, за да бъдете и вие, дето съм Аз. А къде отивам Аз, знаете, и пътя знаете. Тома Му рече: Господи, не знаем къде отиваш; и как можем да знаем пътя? Каза му Иисус: Аз съм пътят и истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. Да бяхте познавали Мене, щяхте да познавате и Отца Ми. И отсега Го познавате, и видели сте Го. Филип Му рече: Господи, покажи ни Отца, и стига ни. Каза му Иисус: толкози време съм с вас, и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; и как ти казваш: покажи ни Отца? Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене?

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

(Следващата Възкресна песен се чете в неделя след Евангелието, а днес също, тъй като сме в Пасхалния период)

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.

Псалом 50

Слава: Молитвами боговенчаннаго и равноапостола царя Бориса, Милостиве, очисти множества согрешений наших.

И нине: Молитвами Богородици, Милостиве, очисти множества согрешений наших.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, гл. 6

Всички смирени дела са явни пред Бога, а ти, богоблажени царю Борисе, като се смири, остави славата на този свят. Придобил си слава вечна, която намери в пустинята на Тича (река Камчия), и тук в пещера се упражняваше в смирение и постнически подвизи, станал си приятен Богу, и като те увенча с вечна слава, въдвори те във вътрешната светлина. Като стоиш сега с ангели, апостоли и светители пред Божия престол, моли се за управниците и народа, и за всички почитащи твоята свята памет.

Кондак на празника от Пентикостара, гл. 8

С дясната си ръка Тома изследва Твоята животворяща страна, Христе Боже. Когато Ти влезе, докато вратите бяха затворени, той извика към Тебе с останалите апостоли: „Ти си Господ мой и Бог мой“.

Икос

Кой запази ръката на ученика да не бъде изгорена, когато се приближи до огнената страна на Господа? Кой дръзна и успя да докосне пламтящата кост? Във всеки случай беше докосната самата страна. Защото, ако страната не беше овластила десницата от пръст, как би могла да докосне раните, които разтърсиха горния и долния свят? Тази благодат беше дадена на Тома, за да може да я докосне и да извика на Христос: „Ти си Господ мой и Бог мой“.

От Канона на св. цар Борис

Седален, гл. 8

Когато стана известно твоето свето преставление, тогава се стекоха от всички краища на земята всички български князе, боляри, воеводи и архиереи на светата славянска църква и всички останали преподобни отци, за да погребат твоето свето тяло, блажени отче царю Борисе – твоят син царстващият Симеон и блажените отци Наум, Климент, Константин, Григорий, Йоан Екзарх, Черноризец Храбър и други, и като вдигнаха твоето свето тяло, пееха: отче и царю Борисе, бъди с нас и благослови нашите начинания. А ние, богоблажени отче и учителю, като празнуваме днес твоята света памет, молим ти се: моли се на Христос Бог да запази царстващия наш княз, наследника му и всички православни славянски царе, и всички славянски страни.

Слава, гл. 4

Силно разпален от божествения огън и желание да видиш страната си скоро просветена със светлината Христова, издигнал си седем храма, като седем златни светилника пред престола Божи, и като седем звезди на десницата Му, осияха и просветиха страната, и те бяха седемте очи Господни, които гледат на страната ни. Затова и почива върху тебе благодатта Господня и благословението Му, и като те засели в Горният храм, те постави на вечна висота. А сега, като се веселиш заедно с апостолите, преподобните и всички светии, моли се отче блажени, на Христа Бога за всички православни славянски управници и за всички твои люде, които почитат твоята свята памет.

И сега: на празника

Кондак, гл. 2, подобен Егда снизшел еси

Създал храмове върху камъка на непорочната вяра, с божествените добродетели ти самият, богоблажени царю Борисе, се показа най-добър и красив храм, в който се всели Отец и Син, и Светият Дух, а с това се изпълни твоята надежда за безсмъртие, защото Бог те изпита и те намери достоен за Себе Си, и те прие като жертвено всеплодие; моли се сега за нашите души.

Икос

Първият сеяч на семената на Христовата вяра, първият учител, първият отец и наставник си бил на новопокръстения български народ. Като го учеше да познава Истината и със свето кръщение си привел българския род във вярата Христова, с чист иночески живот си показал на нашите иноци път към вечното Жилище. Със своите указания, поучения, трудове за превеждане на божествените книги, си бил на всички учител и отец. Заради това, като предстоиш сега пред престола на Вишния, моли се за нашите души!

Блажени царю Борисе, като стоиш пред престола на Всевишния, моли Христа Бога да дарява на народа ни мъдрост и сила, а нас, които ти се молим – спасение на нашите души.

Катавасии на Пасха

Песен 1

В деня на Възкресението да се просветим, о люде! Пасха, Господня Пасха! От смъртта към живота и от земята към небето Христос, нашият Бог, преведе нас, които пеем победната песен.

Песен 3

Елате да отпием от новото питие, не вода, извираща чудесно от безплоден камък, а вино от източника на нетлението, извиращ от Христовия гроб, в който се утвърждаваме.

Песен 4

На божествена стража да застане заедно с нас боговдъхновения пророк Авакум и да се покаже като светоносен ангел, който вика с ясен глас: „Днес дойде спасението на света, понеже Христос възкръсна като всесилен!“.

Песен 5

Нека станем рано с изгрева и да принесем на Владиката вместо миро – песен и ще видим Христа – Слънцето на правдата, Което възсиява, дарявайки живот на всички!

Песен 6

Ти слезе в земната преизподня, о Христе, и съкруши вековните прегради, които държаха пленниците на смъртта и както Йона от кита, Ти тридневен възкръсна от гроба!

Песен 7

Оня, Който избави тримата отроци в пещта, Се въплъти и страда като смъртен човек и, чрез страданията, смъртното облече в дрехата на безсмъртието; Той единствен е благословен и преславен Бог на нашите отци.

Песен 8

Това е определеният и Свят ден, първата Събота, цар и господар на дните, празник на празниците и тържество на тържествата, в него благославяме Христа во веки.

Песен 9

Ангелът викаше на Благодатната: „Чиста Дево, радвай се! И пак ще кажа: Радвай се! Твоят Син възкръсна тридневен от гроба и мъртвите възкреси“. Люде, веселете се!

Сияй, сияй, нови Йерусалиме, славата Господня над тебе възсия; ликувай сега и се весели, Сионе, възсияй, чиста Богородице, за Възкресението на Родилия Се от тебе.

Малка ектения

Светилен

На празника

Когато разгледа напълно раните на тялото Ми със собствената си ръка, Тома, не бъди невярващ в мен, който претърпях рани заради теб. С учениците имайте един ум и разгласете Мене, живия Бог. 

На св. цар Борис

Твоето дело беше приятно и свято пред Бога, отче и царю Борисе, защото Господ го благослови като дърво при вода: утвърди вярата и църквата в духовната влага, като не се уплаши от горещината на безбожието, нито се изплаши от еретическото бездъждие, пускайки своите корени, и до ден днешен береш духовни плодове, с които се храни целия славянски, православен свят. Затова и те ублажаваме велики учителю и просветителю.

Слава:

Да възпеем, верни, с хвалби, славата на православните славянски царе, безсмъртното украшение, славянския просветител и насадителя на славянската църква – цар Борис: началника на иноците, защитника на славянските царе и горещия застъпник на верните. 

Всякое дихание (Пс. 150), гл. 1

Всичко що диша, да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата, хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен!

Хвалете Го, всички Негови ангели, хвалете Го, всички Негови сили. На Тебе, Боже, подобава песен!

На празника:

Стих: Да извършат над тях писания съд. Тая чест е за всички Негови светии.

Животворче, не си счупил печатите, които са завардили Твоята гробница. И по същия начин, след Твоето чудно възкресение от гроба, Ти безпрепятствено влезе в стаята, в която бяха Твоите славни апостоли, при заключени врати, Христе, и ги накараха да се зарадват. И Ти им даде Своя владичествен Свети Дух, поради неизмерима милост.

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му.

Тома, наричан Близнак, не беше там, когато се яви на учениците, Господи, и затова не повярва, че си възкръснал. Затова категорично извика на онези, които Те видяха: „Освен ако не сложа пръста си в Неговата страна и раните от пироните, няма да повярвам, че Той наистина е възникнал“.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие.

„Тома, по твоето желание, пипни Ме“, каза му Христос. „Подай ръка и бъди наясно, че имам плът и кости, и земно тяло. Не бъди невярващ“. А той от своя страна извика: „Ти, Иисусе, си Господ мой и Бог, и моят Избавител. Слава на възкресението Ти“.

На св. цар Борис

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли.

Гл. 1. Дойдете хора да посрещнем новия Израил – богоблажения цар Борис, новия Моисей, който възлезе на светата духовна планина, да влезе в мрака на боговѝдението и приеме скрижалите на Христовата вяра, а сега слиза, носейки ни закона на духовното обновление, който да ни научи да ходим в заповедите Господни. Затова сега, като празнуваме неговата почитана памет, да му се помолим да изпроси от Господа милост за всички православни управители, а на нас прощение на греховете.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни.

Ти си бил като тръба на премъдростта, когато с богогласния си език си казал на блажения Йоан Екзарх: какво друго трябва да правят свещениците, освен да поучават и назидават поверените им от Бога люде, и да превеждат свещените книги? Тези и следващите наши отци, като чуха твоя глас, богоблажени отче и учителю, започнаха да превеждат книгите, с които се просвети целия славянски и угровлашки православен свят. Така Господ те направляваше в твоя път и начинания. Сега, когато си с наднебесните чинове, моли Христа Бога да се съединят всички славянски племена в едно, да укрепи властта на православните славянски управители и да дарува спасение на нашите души!

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа!

Елате, събор на славянски архиереи и иноци – свещено съсловие, заедно сега да издигнем в прослава отец и цар Борис, защото той ни просвети с кръщение, въведе славянско богослужение и основа монашеския живот сред българския род. А сега, като предаде душата си на Христа Бога, се събра с горните безплътни ликове, и, като предстои пред престола Божи, се моли за управителите и всички нас, които почитаме неговата свята памет.

Стихира, гл. 8 (която е и седален на канона)

Когато стана известно твоето свето преставление, тогава се стекоха от всички краища на земята всички български князе, боляри, воеводи и архиереи на светата славянска църква и всички останали преподобни отци, за да погребат твоето свето тяло, блажени отче царю Борисе – твоят син царстващият Симеон и блажените отци Наум, Климент, Константин, Григорий, Йоан Екзарх, Черноризец Храбър и други, и като вдигнаха твоето свето тяло, пееха: отче и царю Борисе, бъди с нас и благослови нашите начинания. А ние, богоблажени отче и учителю, като празнуваме днес твоята света памет, молим ти се: моли се на Христос Бог да запази царстващия наш княз, наследника му и всички православни славянски царе, и всички славянски страни.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега, и винаги, и во веки веков. Амин. гл. 6:

Велик е този ден Господен, велик и много светъл празник. Просветителят – отец и славянски учител – триблаженият цар Борис, като завърши своите велики дела в кротост, днес от настоящия свят във вечния влиза. Дерзай, земя славянска, дерзай и ти земя българска, радвай се и заиграй, защото те възвеличи Господ между славянските страни, като издигна от теб велик славянски светилник, който намери благодат пред Господа за своите велики дела. Като предстои сега пред престола на Господа, да му се помолим да изпроси от Господа Бога дух на премъдрост за всички православни славянски управители, да укрепи тяхното управление, да се съединят в едно всички славяни и да ни изпрати своето благословение, на всички, които почитат неговата свята памет.

Велико славословие

Слава на Теб, Който ни показа светлината! Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците добра воля! Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин!

Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме! Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби (3 пъти)! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: „Господи, помилуй ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе“. Господи, към тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи Твоята милост към тия, които Те познават.

Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас! (3 пъти)

Слава на Отца и Сина и на Светия Дух, и сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

Светий Безсмъртни, помилуй нас!

Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас!

Тропар на св. цар Борис, гл. 6

Изпълнен със страх Божи, богоблажени царю Борисе, станал си жилище на Светия Дух: утвърдил Христовата вяра като на твърда скала, оставил си царския престол и жезъл. И, заселил се в пустинята, разцъфтял си в постнически подвизи и си намерил благодат пред Господа. А сега, застанал пред престола на Всевишния, моли Христос Бог да дарува на народа ни мъдрост и сила, а на нас, които ти се молим, спасение на душите ни.

2020 г.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/69f4p 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Смирението е единственото нещо, от което имаме нужда; когато има други добродетели, човек все пак може да падне, ако няма смирение; със смирението обаче човек не може да падне.

Герман Атонски Стари