Мобилно меню

4.9540229885057 1 1 1 1 1 Rating 4.95 (87 Votes)

2020 05 23 17 43 30Неделя 6-та след Пасха 

Глас 5, утринно евангелие 8.

ВЕЧЕРНЯ

Свещеникът: Благословен Бог наш.....

Четец: Амин.

Свещеникътизпява веднъж Тропара на Пасха, а певците - два пъти. 

Четецът: Дойдете да се поклоним... и Пс.103

Господи, воззвах (Пс.129, 116), глас 5:

Хор: Господи, воззвах к Тебе, услыши мя. Услыши мя, Господи./ Господи, воззвах к Тебе, услыши мя:/ вонми гласу моления моего,/ внегда воззвати ми к Тебе.// Услыши мя, Господи.

Да исправится молитва моя,/ яко кадило пред Тобою,/ воздеяние руку моею/ – жертва вечерняя.// Услыши мя, Господи.

Стихиры воскресны, глас 5:

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! Пс.141:7

С Tвоя скъпоценен кръст, Христе, Си посрамил дявола. С възкресението си притъпил жилото на греха, и ни спаси от портите на смъртта. Единородни Сине, прославяме Те.

Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. Пс.141:8

Далият възкресението на човешкия род, беше воден като овца на заколение. Князете на ада трепереха пред Него и портите на плача се отвориха. Защото Христос – Царят на славата – влезе, като каза на тези в оковите: Излезте и на онези в тъмнината им се покажете.

Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. Пс.129

Велико чудо! В любовта си към човечеството Създателят на невидимите неща страдаше в плътта – Безсмъртният възкръсна. Елате всички народи да Му се поклоним. Научихме се да възхваляваме един Бог в три лица, Който в неговото състрадание ни избави от прелъстяването.

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. Пс.129:2

О незалязваща Светлина, принасяме Ти това вечерно поклонение, защото в пълнотата на времето Си изпълнила света със светлина, плътта Ти е огледало на твоето великолепие. Дори слезе в ада да разпръснеш и там тъмнината, и показа на всички народи светлината на възкресението. Господи, даващ светлина, слава на Тебе!

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. Пс.129:3

Нека да прославим Христос, началото на нашето спасение, защото чрез възкръсването си от мъртвите светът е спасен от прелъстяването; радва се хорът на ангелите; бяга прелъстяването на демоните; падналият Адам е възкресен; и дяволът е унищожен.

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. Пс.129:4

Пазачите бяха инструктирани от беззакониците: пазете скрито възкресението на Христос; вземете сребърниците и кажете, че докато спяхте, тялото беше откраднато от гробницата. Но кой някога е виждал или чувал, от гробница да е откраднато тяло, особено помазано и голо, а погребалните дрехи да са оставени да лежат там? Не се лъжете, юдеи, свикнете с пророческите думи и разберете, че Той в действителност е Изкупителят на света, и Всесилен.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража утрото, много повече, отколкото стража утрото. Нека се уповава Израил на Господа! Пс.129:6

Господи, Спасителю наш, Който плени ада, потъпка смъртта, и просветли света чрез почитания Си кръст, помилуй ни.

Стихири на Слепия, гл. 2

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. Пс.129:7

Слепороденият размисляше в себе си така: „Нима заради греховете на родителите ми родих се без очи? Или заради неверието на народите се родих за тяхно изобличение? Дори не искам и да се питам кога е нощ, кога е ден; нозете ми вече нямат сила и о камък да се препънат, защото не съм видял ни сияещото слънце, ни моя Създател в човешки образ. Но моля Те, Христе Боже, виж ме и ме помилуй!“

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена! Пс.116:1

Слепороденият размисляше в себе си така: „Нима заради греховете на родителите ми родих се без очи? Или заради неверието на народите се родих за тяхно изобличение? Дори не искам и да се питам кога е нощ, кога е ден; нозете ми вече нямат сила и о камък да се препънат, защото не съм видял ни сияещото слънце, ни моя Създател в човешки образ. Но моля Те, Христе Боже, виж ме и ме помилуй!“

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. Пс.116:2

Идвайки от светилището, Иисус видя един човек, сляп по рождение и като Се смили наложи калчица на очите му и рече: „Иди, умий се в Силоам!“ И като се уми, той прогледна, въздавайки слава на Бога. А близките му казваха: „Кой ти отвори очите, които никой от зрящите не можеше да изцели?“ Той викна и рече: „Човек на име Иисус ми каза да се умия в Силоам и аз прогледнах. Той е Този, за Когото Мойсей говори в Закона като за Христос – Месията! Той е Спасителят на нашите души!“

Слава, глас 5: 

Господи, вървейки по пътя, Ти намери човек, сляп по рождение и удивени учениците Те питаха: „Учителю, кой съгреши – той или родителите му, за да се роди сляп?“ А Ти, Спасителю мой, им рече: „Нито тоя е съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят делата Божии върху му. Аз трябва да върша делата на Тогова, Който Ме е пратил и които никой не може да върши.“ Това като каза, плюна на земята, направи калчица от плюнката и намаза с нея очите на слепия, и му рече: „Иди се умий в къпалнята Силоам!“ А той, като се уми, оздравя и Ти се поклони, викайки: „Вярвам, Господи!“ Затова и ние зовем: „Помилуй ни!“

И ныне: Богородичен, гл. 5: В Чермнем мори

В Червено море някога се изобрази образ на Невеста, непознала брак: защото тогава Моисей раздели водата; а сега Гавриил, служителят на чудото. В онова време Израил премина дълбокото, без да се намокри; и сега Богородица роди Христос, без семе. Морето, след преминаването на Израил, остана непроходимо; Непорочната пък остана нетленна след раждането на Емануил. Боже, Който Си и някога Си бил, явяваш Се като човек, помилуй нас.

Дякон: Премъдрост. Да застанем прави!

Свете тихий

Хор: Свете Тихий святыя славы Безсмертнаго Отца Небеснаго, Святаго, Блаженнаго, Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй; темже мир Тя славит. 

Превод: Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.

Прокимен Пс 92 Глас 6

С/Д: Вечерният прокимен.

П: Господ царува и в красота е облечен. Стих: Облече се Господ в сила и се препаса. 

Стих: Той основа вселената, която няма да се помръдне.

 Ектения

 Вечерно славословие

Четец: Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава. на Отца и Сина и на Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!

 Просителна ектения

С: Защото благословена и славна е силата на Твоето Царство, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!

 Стиховни стихири

стихира възкресна

Глас 5

Издигаме гласове в песен, за да възвеличим въплътеният Христос Спасител, Който никога не се отдели от небето: защото кръст и смърт прие заради нашия род като човеколюбив Господ, разрушавайки портите на ада, на третия ден възкръсна и спаси душите ни.

Стихири на Пасха, глас 5:

Стих: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му и да бягат от лицето Му, онези които Го ненавиждат. Пс.67

Пасха/ священная нам днесь показася;/ Пасха нова святая;/ Пасха таинственная;/ Пасха всечестная./ Пасха Христос Избавитель;/ Пасха непорочная;/ Пасха великая;/ Пасха верных./ Пасха двери райския нам отверзающая.// Пасха всех освящающая верных.

Стих: Както изчезва дима, да изчезнат (враговете Божии), както се топи восък от огъня.

Приидите/ от видения жены благовестницы,/ и Сиону рцыте:/ приими/ от нас радости благовещения, Воскресения Христова:/ красуйся, ликуй/ и радуйся, Иерусалиме,/ Царя Христа узрев из гроба,/ яко жениха происходяща.

Стих: Тъй грешниците да загинат от лицето Божие, а праведниците да се развеселят.

Мироносицы жены,/ утру глубоку,/ представша гробу Живодавца,/ обретоша Ангела/ на камени седяща,/ и той провещав им,/ сице глаголаше:/ что ищете Живаго с мертвыми;/ что плачете Нетленнаго во тли?// Шедше, проповедите учеником Его.

Стих: Този ден е Господ сътворил, да се зарадваме и да се развеселим в него!

Пасха красная,/ Пасха, Господня Пасха!/ Пасха всечестная/ нам возсия. Пасха,/ радостию друг друга обымем./ О Пасха!/ Избавление скорби,/ ибо из гроба днесь,/ яко от чертога/ возсияв Христос,/ жены радости исполни, глаголя:/ проповедите апостолом.

Слава, глас 8: Христе, Боже наш, духовно Слънце на Правдата, Който чрез Твоето безупречно докосване озари по двата начина човекът, който е лишен от поглед от майчина утроба, а също озари очите на душите ни и ни прави синове на деня, та с вяра да Ти извикаме: Велика и неизказана е Твоята нежност към нас, Човеколюбче, слава на Тебе.

И сега

Воскресения день,/ и просветимся торжеством,/ и друг друга обымем./ Рцем братие,/ и ненавидящим нас,/ простим вся Воскресением,/ и тако возопиим:/ Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ,// и сущим во гробех живот даровав. 

Превод: Ден на възкресение е, да се просветим с тържество, и едни други да се прегърнем, да речем: братя! и на ненавиждащите ни да простим всичко с Възкресението, и така да зовем: Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тия, които са в гробовете, живот дарува.

Песен на Симеон Богоприемец:

Е/С: „Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля!“ (Лука 2:30-32)

 Светий Боже 

 Отпустителни тропари

Глас 5

Собезначальное Слово Отцу и Духови, от Девы рождшееся на спасение наше, воспоим вернии и поклонимся: яко благоволи плотию взыти на Крест, и смерть претерпети, и воскресити умершия славным Воскресением Своим.

Превод:

Събезначалното на Отец и Дух Свети Слово,
Което се роди от Дева за нашето спасение,
да възпеем, верни, и Му се поклоним,
защото благоволи да претърпи смърт,
и да възкреси умрелите със Своето славно въкресение.

Слава и ныне: 

Радвай се, непроходима Господня врата. Радвай се, Стена и Убежище на прибягващите към тебе. Радвай се, безбурно пристанище и невкусила брак, и въпреки това родила твоя Създател и Бог. Никога не преставай да се застъпваш за онези, които възхваляват и се покланят на твоето рождество.

 Отпуст

————————————————————

УТРИННА

Свещеникът: Слава на Светата единосъщна, животворяща и неразделна Троица всякога, сега и винаги, и во веки веков. 

Четецът: Амин.

Свещеникътизпява веднъж Тропара на Пасха, а певците два пъти. 

Четецът: Шестопсалмието 

 

Пс 117 Бог Господ

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. Бог Госпо̀дь, и явися нам, благословен Грядый во Имя Господне.

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Господ е Бог и ни осия, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камакът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в нашите очи.

 

Тропари

Глас 5

Собезначальное Слово Отцу и Духови, от Девы рождшееся на спасение наше, воспоим вернии и поклонимся: яко благоволи плотию взыти на Крест, и смерть претерпети, и воскресити умершия славным Воскресением Своим. (2)

Превод:

Събезначалното на Отец и Дух Свети Слово,
Което се роди от Дева за нашето спасение,
да възпеем, верни, и Му се поклоним,
защото благоволи да претърпи смърт,
и да възкреси умрелите със Своето славно въкресение.

Слава и ныне: 

Радвай се, непроходима Господня врата. Радвай се, Стена и Убежище на прибягващите към тебе. Радвай се, безбурно пристанище и невкусила брак, и въпреки това родила твоя Създател и Бог. Никога не преставай да се застъпваш за онези, които възхваляват и се покланят на твоето рождество.

Малка ектения

С: Защото Твоя е властта, и Твое е Царството, силата и славата на Отца и Сина и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

1-ви седални, глас 5

Кръста Господен да похвалим, светото погребение с песни да почетем, и Неговото Възкресение силно възхвалим; защото Той като Бог съвъзкреси мъртвите от гробовете, плени царството на смъртта и дяволската сила, и направи  да изгрее светлина за онези в ада.

 

Слава: Господи, беше наречен мъртъв, но всъщност Си умъртвили смъртта, като беше положен в гроб, за да опустошиш гробовете. Войници отгоре охраняваха гроба, докато Ти долу възкреси мъртвите от всички епохи. Всесилни и неразбираем Господи, слава на Тебе.

И ныне, Богородичен: Радвай се, Света планина, върху която самият Бог е стъпвал. Радвай се, Жив храст, който горя, но не изгоря. Радвай се, единственият мост, който свързва света с Бога и води смъртния човешки род към вечния живот. Радвай се, непорочна Девице, която без да познава мъж роди Спасението на нашите души.

2-ри седални, глас 5

Господи милостиви, беззакониците Те приковаха сред осъдените и Ти прободоха с копие реброто. Прие погребение, разруши портите адови и на третия ден възкръсна. Жените тичаха да Те видят и обявиха възкресението на апостолите. Многовъзнасян Спасителю, когото Ангелите възхваляват,  благословен Господи, слава на Тебе.

Слава

Твоето тайнство на спасението, Спасителю мой, беше странно за света: възкръсвайки от гроба като Бог, Ти съвъзкреси вече изтлелите. Господи, Животе на всички, слава на Тебе!

И ныне: Богородичен: Безмъжна Невесто, която въпреки това си родила Бога, променяйки болката и скръбта на Ева в превъзходна радост, ние, верните, сега те възхваляваме и покланяме; защото си ни издигнала от древната клетва. И сега се моли  непрестанно, Всевъзпявана и Пресвята, да бъдем спасени.

Благословен Си

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Ангельский собор удивися, / зря Тебе в мертвых вменившася, / смертную же, Спасе, крепость разоривша, / и с Собою Адама воздвигша, / и от ада вся свобождша.

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Почто мира с милостивными слезами, / о ученицы, растворяете? / Блистаяйся во гробе Ангел мироносицам вещаше: / видите вы гроб и уразумейте, / Спас бо воскресе от гроба.

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Зело рано мироносицы течаху / ко гробу Твоему рыдающия, / но предста к ним Ангел и рече: / рыдания время преста, не плачите, / воскресение же апостолом рцыте.

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Мироносицы жены с миры пришедшия / ко гробу Твоему, Спасе, рыдаху, / Ангел же к ним рече, глаголя: / что с мертвыми живаго помышляете? / Яко Бог бо, воскресе от гроба.

Слава: Поклонимся Отцу / и Его Сынови, и Святому Духу, / Святей Троице во едином существе, / с Серафимы зовуще: / Свят, Свят, Свят еси, Господи.

И ныне: Жизнодавца рождши, / греха, Дево, Адама избавила еси, / радость же Еве / в печали место подала еси, / падшия же от жизни / к сей направи / из Тебе воплотивыйся Бог и Человек.

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже. Трижды.

Малка ектения

С: Защото е благословено Твоето име, и величествено е Царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Ипакои глас 5

Смутени от видението на ангела, и озарени в душите си от божественото възкресение, мироносиците донесоха добри вести на апостолите. „Обявявайте възкресението Господне сред езичниците, защото Той чрез вас прави чудеса, като ни дава велика милост.“

Степенни (*Стъпални), глас 5. 

Антифон 1:

Когато съм огорчен, пея на Тебе, като Давид, Спасителю мой. Избави душата ми от хитър език.

Благословен е животът на онези, които живеят в пустинята, от божествена любов окрилени.

Слава: Чрез Светия Дух се поддържат всички неща, видими и невидими; защото Той наистина е самовластен, и е един от Троицата.

И ныне, същия.

Антифон 2:

Душо моя, нека се издигнем в планините; да отидем там, откъдето идва помощта.

Нека Твоята докосваща ме десница, Христе, от всякакво коварство да ме съхрани.

Слава: На Светия Дух богословски да кажем: „Ти си Бог, живот, любов, светлина, ум; Ти си доброта; Ти царуваш вечно“.

И ныне, същия.

Антифон 3:

Понеже ми казаха: „Да влезем в дворите на дома Господен (Пс.115)“, изпълних се с голяма радост и изпращам молитвите си.

В дома на Давид се извършват страховити неща; затова в него ще бъде огън, изгарящ всяка срамна мисъл.

Слава: В Светия Дух, както в Отца и Словото, е основата на живота; от Него всяко същество се оживотворява.

И ныне, същия.

Прокимен Пс.9

Глас 5: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, защото Ти царуваш во веки. Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса.

Малка ектения

Защото ти си Царят на мира и Спасител на нашите души, и на Теб въздаваме слава, на Отца и Сина и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков.

Канон

Седален на слепеца, глас 8:

Като минаваше наблизо Владиката и Творецът намери седящия на пътя слепец, който плачеше и казваше: „В живота си никога не съм видял сияещото слънце, ни луната, озаряваща със светлина. Затова към Тебе викам: „Ти, Който Се роди от Дева, за да просветиш всички, просвети и мене, като Добросърдечен, за да зова падайки пред Теб, Владико Христе Боже: дай ни прошка на съгрешенията по голямата Си милост, единствен Човеколюбче!“

Кондак, глас 4.
Подобен: Явился еси днесь:

С ослепели душевни очи идвам при Тебе, Христе, и като слепородения в покаяние зова: „Ти Си пресветла светлина за пребъдващите в тъмнина!“

Икос:

Дари ме с потока на неизречената премъдрост и познанието свише, Христе, Светлина за пребъдващите в тъмнина и на заблудените Наставник, за да мога и аз окаяният да разкажа за Твоите чудеса, които възвести божествената книга на Евангелието на мира, тоест за чудото със слепия: как той, бидейки сляп по рождение, получава не само телесни очи, но и душевни, викайки с вяра: „Ти Си пресветла Светлина за пребъдващите в тъмнина!“

Синаксар

Днес си спомняме за…(светците на деня). По техните молитви, Христе Боже, помилуй и спаси нас! Амин.

Напомняне

Днес е шестата неделя след Пасха. Ние празнуваме чудото на нашия Господ и Бог и Спасител Иисус Христос за слепородения. Иисус напускаше Храма един ден, когато срещна мъж, сляп от рождение. Искайки да го изцели, направи кал, за да помаже очите му, и го изпрати да се измие в Силоамската къпалня. Тя се пълнеше от потоци, които се стичаха източно от Йерусалим. Не че този басейн имаше някакви специални лечебни свойства, но Иисус искаше да изпита вярата на човека, който го изпрати при него. Макар че властите се присмивиха на човека, той се върна при Иисус и му се поклони с думите: „Вярвам, Господи!“ Христе Боже, помилуй и спаси нас по великата си милост. Амин.

Катавасии на Пасха

Глас 1

Воскресения день, просветимся людие: Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к Небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющия.

Приидите, пиво пием новое, не от камене неплодна чудодеемое, но нетления источник, из гроба одождивша Христа, в Немже утверждаемся.

На божественней стражи, богоглаголивый Аввакум да станет с нами, и покажет светоносна ангела, ясно глаголюща: днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен.

Утренюем утреннюю глубоку, и вместо мира песнь принесем Владыце, и Христа узрим, Правды Солнце, всем жизнь возсияюща.

Снизшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси вереи вечныя, содержащия связанныя, Христе, и тридневен, яко от кита Иона, воскресл еси от гроба.

Отроки от пещи избавивый, быв человек, страждет яко смертен, и страстию смертное в нетления облачит благолепие, Един благословен отцев Бог, и препрославлен.

Сей нареченный и святый день, един суббот царь и господь, праздников праздник, и торжество есть торжеств: в оньже благословим Христа во веки.

Светися, светися, новый Иерусалиме: слава бо Господня на тебе возсия, ликуй ныне, и веселися, Сионе! Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.

Евангелски чин

С/Д: На Господа да се помолим.

Всякое дихание да хвалит Господа. (2)

8 Утринно Евангелие

Из Светото Евангелие според Йоан (20:11-18)

В това време Мария стоеше при гроба отвън и плачеше. И както плачеше, надникна в гроба; и вижда два Ангела в бяло облекло да седят - единият при главата, а другият при нозете, дето беше лежало тялото Иисусово. И те ѝ казват: жено! защо плачеш? Отговори им: дигнали Господа моего, и не зная, де са Го турили. Като рече това, обърна се назад и видя Иисуса да стои; ала не знаеше, че е Иисус. Иисус ѝ казва: жено! защо плачеш? кого търсиш? Тя, мислейки, че е градинарят, каза Му: господине, ако си Го ти изнесъл, кажи ми, де си Го турил, и аз ще Го взема. Иисус ѝ казва: Марийо! Тя се обърна и Му рече: „Равуни!“ което значи Учителю. Иисус ѝ казва: не се допирай До Мене, защото още не съм възлязъл при Отца Си; но иди при братята Ми и им кажи: възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, и при Моя Бог и вашия Бог. Дохожда Мария Магдалина, та обажда на учениците, че видяла Господа и че това ѝ казал.

Като видяхме Христовото възкресение

Псалм 50

Глас 6 Слава Отцу…, Молитвами апостолов,

Литийна молитва (дяконът)

Хор: Господи помилуй. (12 пъти)

С: По милостта, щедростите и човеколюбието на Твоят Единороден Син, с когото Си благословен, заедно със всесветият, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината, с песни да възвеличим!

Вместо Честнейшую, 9 песен

9 Песен

Светися, светися, новый Иерусалиме: слава бо Господня на тебе возсия, ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.

О Божественнаго, о любезнаго, о сладчайшаго Твоего гласа! С нами бо неложно обещался еси быти до скончания века, Христе: Егоже, вернии, утверждение надежди имуще, радуемся.

О Пасха велия и священнейшая, Христе! О мудросте и Слове Божий, и сило! Подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего.

Христе Боже наш, ти бе прикован към кръста, завладял си силите на враговете и унищожи проклятието на предците. Затова, Господи, те възхваляваме.

Слово, когато ада те видя да слизаш в дълбините му, той беше уловен със страх и освободи всички мъртви, които признаха силата на Твоята божествена сила. Ние се присъединяваме към тях, за да Те похвалим.

Хората бяха изпълнени с ревност, когато Го видяха да върши чудеса и прекрасни знамения. Те убиха Господа, който ограби ада чрез своето възкресение и който възкреси всички мъртви чрез силата Си.

Животодателю, ти възкръсна от мъртвите според думата си и се яви на учениците Си след възкресението Ти. Ти извърши чудеса и даде зрение на слепите. Заедно с тях ние Те хвалим през вековете.

Слава:

Отец е светлина, Синът е светлина и Духът на истината е светлина. О неделима Светлина, в която са обединени три пламъка, аз славя и прославям божествения Цар на цялото творение.

И сега:

Света Богородице, ти се яви като по-просторна от небето, защото си родила Бога, когото нито една плът не би могла да съдържа. Ти си го родил за изкуплението на всички верни, които те хвалят.

Ние възхваляваме Божията Майка, която е родила във времето извън разума и разбирането за вечния Господ.

 

Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дева, радуйся, и паки реку, радуйся: Твой Сын воскресе тридневен от гроба, и мертвыя воздвигнувый, людие, веселитеся.

Светися, светися, новый Иерусалиме: слава бо Господня на тебе возсия, ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.

Малка ектения

С: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Теб въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.

Свят Господ Бог наш

Светилни

На Пасха

Пло́тию уснув, яко мертв, Царю́ и Го́споди, тридне́вен воскресл еси́, Адама воздви́г от тли, и упразднив смерть: Пасха нетления, мира спасение. 

Превод: По плът си починал, Царю и Господи, и въпреки мъртъв, след три дена Си възкръснал, Адам Си издигнал от тлението, и смъртта си унищожил. Пасха на нетлението, на света спасението!

Слава: на слепия

Духовните ми очи, ослепели от помрачаващия грях, Ти, Господи, просвети, влагайки в мен смирение, Щедри, и ме умий с покайните сълзи.

И ныне: Подобен: Жены услышите:

Минавайки наблизо, нашият Спасител срещна слепец без очи. Тогава плюна на земята и като направи калчица, помаза го и го изпрати в Силоам да се умие. И той, умивайки се, дойде съзерцавайки Твоята светлина, Христе мой.

Хвалитни стихири

Глас 5 Всякое дихание

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Теб, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Теб, Боже, подобава песен.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. Пс.150:2

Господи, въпреки че гробницата е била запечатана от беззаконници, Ти излезе от гроба, точно както Си роден от Богородица. Твоите безплътни ангели не знаеха как се въплъти; нито войниците, които Те пазеха, не усетиха, когато възкръсна. Защото и двете тайнства бяха запечатани за тези, които изпитват, но чудесата са разкрити на тези, които вярно почитат тайнството, което възхваляваме; въздай ни радост и голяма милост.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. Пс.150:3

Господи, след като си разбил вечните решетки и скъсал връзките, възкръснал Си от гробницата и остави погребалните дрехи зад Себе Си като истинно свидетелство, че наистина Си бил погребан три дни, и избърза към Галилея, пазеният в пещерата. Велика е Твоята милост, неразбираеми Спасителю, помилуй и спаси нас.

Стих: Хвалете Го с тимпан (*чинел) и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (*флейти). Пс.150:4

Господи, жените хукнаха към гроба, за да видят Тебе, Христос, Който пострада заради нас. Когато дойдоха, намериха ангел, седнал на камъка, който се отмести от страх, и той им извика, казвайки: „Господ възкръсна. Кажете на учениците, че възкръсна от мъртвите, Този, Който спасява душите ни“.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! Пс.150:5-6

Господи, както излезе от запечатания гроб, така влезе през заключените двери при Твоите ученици. Ти им показа нараняванията, понесени от Твоето тяло, които с много страдания прие, Спасителю. Въпреки, че от потомството на Давид, Ти претърпя рани, но като Син Божи, Ти освободи света. Велика е твоята милост, неразбираеми Спасителю, помилуй и спаси нас.

Самогласен на Слепия, гл. 8

Стих 2: Възкресни Господи Боже мой, да се издигне Твоята ръка, не забравяй бедните Ти до край.

По милостта на добросърдечието Си Ти Се въплъти, Христе Боже, и лишения от светлина от майчина утроба по неизказаното милосърдие на Твоята щедрост Ти удостои с божественото сияние, докосвайки с Твоите творчески пръсти зениците му, създавайки ги от прахта; Сам и сега, Подателю на светлината, и нашите душевни чувства озари, като единствен щедър Дарител.

Стихири на Пасха

Стих: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му, и да бягат от лицето Му, които Го ненавиждат.(Пс 67)

Пасха свещена днес ни се яви: Пасха нова, свята, Пасха тайнствена, Пасха всечестна, Пасха Христос Избавител, Пасха непорочна, Пасха велика, Пасха на верните, Пасха, отваряща ни райските врати, Пасха, освещаваща всички верни.

Стих: Както изчезва дим, да изчезнат, както се топи восък от огън.

Дойдете от видението, жени-благовестници, и кажете на Сион: приеми от нас благата вест за Христовото възкресение; тържествувай, ликувай и се радвай, Иерусалиме, видял Царя Христа излизащ като Жених от гроба.

Стих: Тъй да погинат грешниците от Божието лице, а праведниците да се развеселят.

Жените-мироносици, в ранно утро застанали пред гроба на Жизнодавеца, видяха Ангел, седящ на камък, и той им заговори и казваше: защо търсите Живия между мъртвите? Защо оплаквате Нетленния в тлението? Идете, проповядвайте на учениците Му.

Стих: Тоя ден е Господ сътворил, да се възрадваме и да се развеселим в него.

Пасха прекрасна, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестна просия за нас! Пасха! С радост да се прегърнем едни други! О, Пасха! Избавление от скърби, защото днес от гроба, като от чертог, възсия Христос, жените изпълни с радост, като каза: проповядвайте на апостолите.

Слава, глас 8:

Кой ще разкаже за Твоите сили, Христе, или кой ще изчисли множеството Твои чудеса? Защото както в две природи Се яви на земята по Своята благост, така Ти и двойни изцеления даряваше на страдащите – не само телесните очи отвори на слепородения, но и духовните. Затова той Те изповяда като Бог съкровен, Който на всички дарява велика милост.

И сега: Ден на възкресение е, да се просветим с тържество, и едни други да се прегърнем, да речем: братя! и на ненавиждащите ни да простим всичко с Възкресението, и така да зовем: Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тия, които са в гробовете, живот дарува.

Велико славословие

Днес спасение миру бисть

Днес стана спасението на света. Нека възпеем Възкръсналият от мъртвите, Авторът на нашия живот: защото като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.

ЛИТУРГИЯ 

Свещеникът: Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги, и во веки веков. Четец: Амин.

Свещеникът: изпява веднъж Тропара на Пасха, а певците два пъти. 

Велика ектения.

Антифон 1 Пс 65 Глас 2

Стих 1: Възкликни към Бога, цяла земьо!

Припев: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.

Стих 2: Възпейте славата на името Му, въздайте Му слава и хвала. 

Стих 3: Кажете Богу: колко си страшен в делата Си!

Стих 4: Цяла земя да Ти се поклони и да Ти пее, да пее на Твоето име (Вишний)! 

Стих 5: Слава, и сега.

Антифон 2 Пс 66 

Стих 1: Боже, бъди милостив към нас и ни благослови; осветли ни с лицето Си.

Припев: Спаси ни, Сине Божий, воскресий из мертвих, поющия Ти: Аллилуиа.

Стих 2: За да познаем на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасение.

Стих 3: Да Те възхвалят народите, Боже; да Те възхвалят всички народи.

Стих 4: Да ни благослови Бог, и да се убоят от Него всички земни краища.

Слава, и нине

Единородний Сине

Антифон 3 Пс 67 & 117 Глас 8

Стих: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му, и да бягат от лицето Му, които Го ненавиждат.

Христос воскресе из мертвих…

Стих: Както изчезва дим, да изчезнат, както се топи восък от огън.

Христос воскресе из мертвих…

Стих: Тъй да погинат грешниците от Божието лице, а праведниците да се развеселят.

Христос воскресе из мертвих…

Стих: Тоя ден е Господ сътворил, да се възрадваме и да се развеселим в него.

Христос воскресе из мертвих…

Слава, и сега: Христос воскресе из мертвих…

 

Вход Пс 67

Стих: В събранията благославяйте Бога Господа, вие, които сте от Израилево семе!

Спаси ни, Сине Божи, возкресий из мертвих, поющия Ти, “Алилуия!“

Тропари

Глас 5. Събезначалното на Отец и Дух Свети Слово,
Което се роди от Дева за нашето спасение,
да възпеем, верни, и Му се поклоним,
защото благоволи да претърпи смърт,
и да възкреси умрелите със славното Свое въкресение.

На храмовия светия

Кондак на Пасха, гл. 8

А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, но а́дову разруши́л еси́ си́лу, и воскре́сл еси́, я́ко Победи́тель, Христе́ Бо́же, жена́м мироно́сицам веща́вый: Ра́дуйтеся! и Твои́м апо́столом мир да́руяй, па́дшим подая́й Воскресе́ние.

Превод:

Макар и в гроб да си слязъл, Безсмъртни, но си разрушил силата на ада, и си възкръснал, като Победител, Христе Боже, и на жените мироносици си казал: радвайте се! и на Твоите апостоли си дарил мир и на падналите възкресение.

Трисветое

Апостол

Ще се чете из Деяния на Светите Апостоли (16:16-34)

В тези дни като отивахме на молитва, срещна ни една слугиня, у която имаше дух да предрича, и докарваше голяма печалба на своите господари с врачуването си. Като вървеше след Павла и след нас, тя викаше и думаше: тия човеци са раби на Бога Всевишний и ни възвестяват път за спасение. Това правеше тя през много дни. А Павел, отегчен, обърна се и рече на духа: в името на Иисуса Христа заповядвам ти да излезеш из нея. И духът излезе в същия час. Тогава господарите й, като видяха, че изчезна надеждата им за печалба, хванаха Павла и Сила и ги завлякоха на тържището при началниците. И като ги доведоха пред воеводите, казаха: тия човеци, които са иудеи, бунтуват града ни и проповядват обичаи, каквито ние, като римляни, не бива нито да приемаме, нито да изпълняваме. Тогава тълпата налетя върху тях, а воеводите раздраха дрехите им и заповядаха да ги бият с тояги; и като им наложиха много удари, хвърлиха ги в тъмница, па заповядаха на тъмничния стражар добре да ги пази. 

Като получи такава заповед, стражарят ги хвърли във вътрешната тъмница, и нозете им стегна в клада. Посред нощ Павел и Сила се молеха и славеха Бога, а затворниците ги слушаха. Изведнъж биде голям трус, тъй че тъмничните основи се поклатиха; веднага всички врати се отвориха, и оковите на всички изпаднаха. А тъмничният стражар, като се събуди и видя, че тъмничните врати са отворени, извади меч и искаше да се убие, понеже мислеше, че затворниците са избягали. Но Павел викна с висок глас и каза: да не си сторил нещо лошо, защото всички сме тук. Той поиска светило, втурна се и разтреперан падна пред Павла и Сила; и като ги изведе вън, каза: господари, какво трябва да правя, за да се спася? А те отговориха: повярвай в Господа Иисуса Христа, и ще се спасиш ти и целият ти дом. И възвестиха словото Господне нему и на всички, които бяха в къщата му. 

Като ги прибра в оня час през нощта, уми им раните и веднага се покръсти сам той и всичките му домашни; и като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и се зарадва с целия си дом, задето повярва в Бога.

Евангелие

от Йоана Свето Евангелие (9:1-38)

В това време Иисус като минаваше, видя един човек, сляп от рождение. Учениците Му Го попитаха и казваха: Равѝ, кой е съгрешил, тоя или родителите му, за да се роди сляп? Иисус отговори: нито тоя е съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят делата Божии върху му. Аз трябва да върша делата на Тогова, Който Ме е пратил, докле е ден; настъпва нощ, когато никой не може да работи. Докле съм в света, светлина съм на света.

Това като каза, плюна на земята, направи калчица от плюнката и намаза с нея очите на слепия, и му рече: иди се умий в къпалнята Силоам (което значи: пратен). Той отиде, уми се и се върна прогледал. А съседите и ония, които го бяха виждали по-преди, че беше сляп, думаха: не е ли този, който седеше и просеше? Едни думаха: този е, а други: прилича на него; той пък казваше: аз съм. Тогава го питаха: как ти се отвориха очите? Той отговори и рече: един Човек, Който се нарича Иисус, направи калчица, намаза очите ми и ми рече: иди в къпалнята Силоам и се умий. Отидох, умих се, и прогледах. Те пък му рекоха: де е Той? Отговори: не зная.

Тогава заведоха при фарисеите човека, който беше по-преди сляп. А беше събота, когато Иисус направи калчицата и му отвори очите. Питаха го също и фарисеите, как е прогледал. Той им рече: тури ми калчица на очите, и се умих, и гледам. Тогава някои от фарисеите думаха: Тоя Човек не е от Бога, защото не пази събота. Други думаха: как може грешен човек да върши такива чудеса? И произлезе помежду им разпра. Казват пак на прогледалия слепец: ти какво казваш за Него, задето ти отвори очите? А той рече: пророк е. 

Но иудеите не повярваха за него, че е бил сляп и прогледал, докато не повикаха родителите на самия прогледал и ги попитаха, думайки: този ли е вашият син, за когото вие казвате, че се е родил сляп? А как сега вижда? Родителите му отговориха и им рекоха: знаем, че този е нашият син и че се роди сляп; а как сега вижда, не знаем, или кой му е отворил очите, ние не знаем. Той сам е пълнолетен; него попитайте; нека сам говори за себе си.

Това казаха родителите му, понеже се бояха от иудеите; защото иудеите се бяха вече сдумали да отлъчат от синагогата оногова, който Го признае за Христа. Затова и родителите му казаха: той е пълнолетен; него попитайте. Тогава повикаха повторно човека, който преди беше сляп, и му казаха: въздай Богу слава; ние знаем, че Тоя Човек е грешник. Той отговори и рече: дали е грешник, не зная; едно зная, че бях сляп, а сега виждам. Пак го попитаха: какво ти направи? Как ти отвори очите? Отговори им: казах ви вече, и не чухте; какво пак искате да чуете? да не би и вие да искате да Му станете ученици? А те го изхокаха и рекоха: ти си Негов ученик; а ние сме Моисееви ученици. Ние знаем, че на Моисея е говорил Бог; а Тогова не знаем откъде е. Отговори човекът и им рече: това е и чудното, че вие не знаете, откъде е, а ми отвори очите. Ние пък знаем, че Бог не слуша грешници; но, който почита Бога и върши волята Му, тогова слуша. Открай век не се е чуло, някой да е отворил очи на слепороден. Ако Той не беше от Бога, не можеше да направи нищо. Отговориха му и рекоха: ти цял в грехове си роден, и ти ли нас учиш? И го изпъдиха вън.

Иисус чу, че го изпъдили вън и, като го намери, рече му: ти вярваш ли в Сина Божий? Той отговори и рече: кой е, господине, та да повярвам в Него? Иисус му рече: и видял си Го, и, Който говори с тебе, Той е. А той рече: вярвам, Господи! И Му се поклони.

Особено

Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дева, радуйся, и паки реку, радуйся: Твой Сын воскресе тридневен от гроба, и мертвыя воздвигнувый, людие, веселитеся.

Светися, светися, новый Иерусалиме: слава бо Господня на тебе возсия, ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.

 

Стиховете на “слепия“ са взети от блога на о. Иван Латковски

http://vseh-svjatih.blogspot.com/2011/05/blog-post_28.html


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6wa9p 

Разпространяване на статията:

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...

Това е удивителен духовен закон: започваш да даваш това, от което сам се нуждаеш, и веднага получаваш същото двойно и тройно.

 

    Игумен Нектарий (Морозов)