Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (111 Votes)

Cover 1 Atheist Politics BGДокументалният сборник Атеистичната политика в комунистическа България е проект на историка доц. д-р Живко Лефтеров от Нов български университет. Проектът е замислен като сборник в три части, първата от които е вече на книжния пазар у нас. Тя обхваща периода от 1957 до 1970 г. Публикуваните архивни документи са предшествани от встъпителна студия на съставителя доц. Лефтеров, озаглавена: „Най-упоритият идеен остатък от миналото в съзнанието на трудещите се: Борбата на БКП с религиозното съзнание и традиции“. Приложени са още: Списък на документите, задължителните за такова издание Именен и Географски показалец и Списък на съкращенията.

В представянето на новото издание, публикувано на страницата на НБУ, се казва:

„Атеистичната политика в комунистическа България“… разкрива идеологията и практиката на тоталитарния режим за социално инженерство в полето на вярата. Политиката на БКП „за изкореняване на религиозните суеверия и предразсъдъци, за атеистичното възпитание и внедряване на новите социалистически граждански ритуали“ е естествено насочена към най-интимните моменти от живота на човека. Реализирането ѝ в български условия е подчинено на общи за комунистическия блок тенденции, но има и своите особености, свързани с конфесионалната картина у нас. Оттук и главна цел на настоящото издание е да представи с документи методите и резултатите на тази политика в отделните окръзи/области на страната, различаващи се помежду си както по религиозната принадлежност на своето население, така и по дейността на окръжните партийни комитети, ръководствата на обществените организации и органите на местната власт.

Трите части на сборника проследяват в хронологичен ред отделните етапи на атеистичната политика в комунистическа България. Първата част разкрива процесите от 50-те и 60-те години, започвайки с документи от 1957 г. за „атеизацията“ на българското общество. Втората част обхваща периода от 1971 до 1978 г., доминиран от решението на Секретариата на ЦК на БКП от март 1971 г. „За още по-широко внедряване на новите социалистически граждански ритуали“. Третата част започва с решението на Държавния съвет на НРБ от април 1978 г. „Основни насоки за развитие и усъвършенстване на празнично-обредната система в НР България“ и завършва с последните опити за „мобилизация“ през 1989 г.“.

Новото издание, което е с обем от 727 страници и корична цена от 25 лв., ще се разпространява от книжарницата на НБУ – на място и при поръчки онлайн (тук).

На 20 януари т. г. от 17:30 ч. предстои онлайн представяне на новия сборник, което може да бъде проследено през платформата „Zoom“ – тук. Модератор на събитието ще бъде проф. д-р Веселин Методиев, а участници – доц. д-р Михаил Груев и проф. д.ф.н. Момчил Методиев.

Доц. д-р Живко Лефтеров, който преподава съвременна българска история в Нов български университет, е изследовател на живота на вероизповедните общности у нас в периода на управление на атеистичната тоталитарна власт, на идеологията и механизмите на атеистичната политика на самата тази власт – в лицето Комунистическата партия на Съветския съюз (КПСС) и на копиращата я у нас след 1944 г. Българска комунистическа партия (БКП), както и на отношенията между Православната и Англиканската църква.

През 2018 г., заедно с д.ф.н. Момчил Методиев, той беше един от съставителите на Дневниците на Светейшия Български патриарх Кирил (тук). Актуална библиография на доц. д-р Живко Лефтеров е достъпна на страницата на НБУ – тук.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6fx36 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...
Накажи душата си с мисълта за смъртта и като си спомняш за Иисус Христос, събери разсеяния си ум!
Св. Филотей Синаит