Мобилно меню

4.1875 1 1 1 1 1 Rating 4.19 (32 Votes)

studenti offnewsМинистерството на образованието предложи още четири направления да бъдат обявени за приоритетни в българското висше образование. Това са „Теология и религия“, „Философия“, „Археология и история“ и „Филология“. Като мотив е посочено, че тези специалности „са с изключителна важност за формиране на културната и историческата идентичност на българското общество“ и затова те трябва да бъдат подкрепени с отпускането на допълнителни места, въпреки че пазарът на труда не е благоприятен за завършилите тези направления. Така приоритетните направления във ВУЗ-овете стават 36 или общо 70%. Според Рейтинговата система на висшето образование в България за 2016 г. 41.06% от завършилите „Теология“ са намерили реализация според образованието си.

В основата на мотивацията за приемане на Постановлението е стремежът на държавата да осъществява реформа в приема и финансирането на висшите училища и да защити определени професии, към които интересът на потребителите е ограничен, но са важни за икономическия и социалния живот на страната.

Предлага се механизъм, чрез който обучението в професионални направления „Филология“, „История и археология“, „Философия“ и „Религия и теология“ да се стимулира по същия начин, както при професионалните направления, за които е налице повишена необходимост от специалисти, в това число и педагогически кадри. В тази връзка МОН предлагат промяна в начина на определяне на максимално определения брой студенти въз основа на реализирания прием, субсидиран от държавата, както и за въвеждане на разпоредба, в която се регламентира, че когато броят на приетите за обучение студенти и докторанти по дадено професионално направление от областта „Хуманитарни науки“ е под 15, максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти се определя за равен на 15 в рамките на свободния капацитет на съответното професионално направление.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/wy63f 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...

Бог слиза при смирените, както водата се стича от хълмовете към долините.

Св. Тихон от Воронеж