Мобилно меню

4.1875 1 1 1 1 1 Rating 4.19 (32 Votes)

studenti offnewsМинистерството на образованието предложи още четири направления да бъдат обявени за приоритетни в българското висше образование. Това са "Теология и религия", "Философия", "Археология и история" и "Филология". Като мотив е посочено, че тези специалности "са с изключителна важност за формиране на културната и историческата идентичност на българското общество” и затова те трябва да бъдат подкрепени с отпускането на допълнителни места, въпреки че пазарът на труда не е благоприятен за завършилите тези направления. Така приоритетните направления във ВУЗ-овете стават 36 или общо 70%. Според Рейтинговата система на висшето образование в България за 2016 г. 41,06% от завършилите "Теология" са намерили реализация според образованието си.  

В основата на мотивацията за приемане на Постановлението е стремежът на държавата да осъществява реформа в приема и финансирането на висшите училища и да защити определени професии, към които интересът на потребителите е ограничен, но са важни за икономическия и социалния живот на страната.

Предлага се механизъм, чрез който обучението в професионални направления “Филология”, “История и археология”, “Философия” и “Религия и теология” да се стимулира по същия начин, както при професионалните направления, за които е налице повишена необходимост от специалисти, в това число и педагогически кадри. В тази връзка МОН предлагат промяна в начина на определяне на максимално определения брой студенти въз основа на реализирания прием, субсидиран от държавата, както и за въвеждане на разпоредба, в която се регламентира, че когато броят на приетите за обучение студенти и докторанти по дадено професионално направление от областта “Хуманитарни науки” е под 15, максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти се определя за равен на 15 в рамките на свободния капацитет на съответното професионално направление.

 


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/wy63f 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...
"Защо удряш въздуха и тичаш напразно? Очевидно, всяко занимание има цел. Тогава кажи ми каква е целта на всичко, което се върши в света? Отговори, предизвиквам те! Суета на суетите: всичко е суета."
Св. Йоан Златоуст
   

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.