Мобилно меню

4.9852398523985 1 1 1 1 1 Rating 4.99 (271 Votes)

lazaros1Служба за Лазарова събота

Богослужението на Лазаровден се отличава с необикновена проникновеност и значимост. Лазаровата събота е пасхално тържество – единственият ден в богослужебната църковна година, когато службата в делничен ден има възкресен характер.

В петък вечерта

Понеже вечерната вече е отслужена в петък сутринта заедно с Преждеосвещената литургия, сега се чете направо Малко повечерие. След Достойно есть се пее канонът от Триода Песнь победную поим вси Богу с припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. След края на девета песен изпяваме отново ирмоса: Сотвори державу мишцею своею. След Трисвятое – кондак: Всех радост Христос (писан на Лазарова събота, след шеста песен на канона и в Часослова, с. 257 или 265р според изданието, в раздела Входни прокимени, тропари и кондаци). Нататък следва малкото повечерие, както е дадено в часослова.

Малко повечерие

Свещеникът: Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин!

Молитва към Светия Дух:

Свещеникът: Царю небесний, Утешителю, Душе на Истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота, и спаси, Благи, нашите души.

Трисвятое

Четецът: Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилвай ни. (3)

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух и сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

Пресвета Троице, помилвай ни. Господи очисти греховете ни, Владико прости беззаконията ни, Свети, посети и изцери немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй (3).

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух и сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

Отче наш

Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия.

Свещеникът: Защото Твое е царството и силата, и славата…

Народът: Амин!

Четецът: Господи, помилуй (12). Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог.

Псалом 50

Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта (Си). Поръси ме с исоп и ще бъда чист; умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените йерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Псалом 69

Побързай, Боже, да ме избавиш, побързай, Господи, да ми помогнеш. В стид и срам да потънат, които търсят душата ми! Да бъдат обърнати назад и да бъдат предадени на присмех ония, които ми желаят зло! Да бъдат обърнати назад, задето ме хулеха ония, които ми казваха: о, добре, добре! Нека се зарадват и развеселят за Тебе всички, които Те търсят, и които обичат Твоето спасение, непрестанно да казват: велик е Бог! Аз пък съм беден и сиромах; Боже, побързай към мене! Ти си помощ моя и Избавител мой! Господи, не се забавяй!

Псалом 142

Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, – и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да не се уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми (Господи) пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата.

Всекидневно славословие

Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение. Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи, Сине единородни, Иисусе Христе и Свети Душе! Господи Боже, Агнец Божи, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилвай ни – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света, приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, помилвай ни! Защото само Ти си свет, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бог Отец! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме!

Също: Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално, и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Свети, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост, Господи, е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. На Тебе слава подобава, на Отец и Син, и Свети Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!

Символ на вярата

 1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
 2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.
 3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети и Дева Мария и стана човек.
 4. И бе разпнат за нас при Пилат Понтийски, и страда, и бе погребан.
 5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.
 6. И възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца.
 7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството Му не ще има край.
 8. И в Дух Свети, Господ, Животоворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
 9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.
 10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. 
 11. Чакам възкресение на мъртвите.
 12. И живот в бъдещия век! Амин.

Богородична песен

Достойно е, наистина, да те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна, и Майка на нашия Бог. По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, ние те величаем.

Канон на св. Лазар, творение на св. Андрей Критски. Глас 1.

Песен 1.

Ирмос: Всички да изпеем победната песен на Бог, Който направи дивни чудеса с мощната Си ръка и спаси Израил, защото Той е прославен.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Спасителю мой, Ти възкреси Лазар, мъртъв от четири дена, като с Твоята мощна ръка го освободи от тлението, и като силен разкри властта Си.

Извика Лазар от гроба и веднага го възкреси, а адът долу горчиво ридаеше и стенеше, треперейки от Твоята сила, Спасителю.

Ти се просълзи за Лазар, Господи, показвайки, че наистина си приел плът при Твоето въплъщение; и макар да си Бог по природа, Ти си станал човек като нас по природа.

Спря сълзите на Марта и Мария, Господи, като възкреси Лазар от мъртвите, Спасителю, и с Твоята сила даде на мъртвия дъх на живот.

По законите на човешката природа Ти попита, Владико, къде е положен Лазар, показвайки на всички, Спасителю, че в Твоето въплъщение си станал истински човек заради нас.

Когато извика Лазар, Ти счупи решетките на ада и разтресе силата на врага; и преди разпъването Ти го накара да трепери от Тебе, единствен Спасителю.

Владико, Ти дойде като Бог при Лазар, вързан в плен на ада, и го освободи от оковите му, защото всичко се подчинява на Твоята заповед, Силни.

Слава: Да прославяме Отец, Син и Дух, неразделната Троица в единство на естествата, и с ангелите да Я славословим като един несътворен Бог.

И сега, Богородичен: Дево майко, оставайки девица, си родила Създателя на света от Светия Дух по благоволението на Отца; и без изменение или смесване Той стана като нас.

Песен 2.

Ирмос: Внимавай, небе, ще говоря и ще възпея Христос, единствения Човеколюбец.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Слава на Тебе, Който Сам извика четиридневния мъртвец от гроба, възкресявайки Твоя приятел Лазар.

Безжизненият чу гласа Ти и веднага възкръсна от мъртвите, изпълнен с дъх, като Те славеше, Господи.

Приел заповедта от Твоя живоносен глас, Спасителю мой, вонящият Лазар стана от гроба.

Ти проля сълзи за приятеля Си Лазар, Спасителю мой, доказвайки, че носиш нашето естество, и след това го възкреси.

Адът затрепери, когато го видя (Лазар), обвит в погребални повивки, който се върна веднага към тукашния живот, щом чу Твоя глас.

Слава: Евреите бяха изумени, Спасителю, когато Ти повика и с дума възкреси вонящия Лазар.

И сега: Дворците на ада бяха разтърсени, когато в дълбините му Лазар отново започна да диша, веднага оживен от Твоя глас.

Песен 3.

Ирмос: Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла (Пс. 117:22). Той е камъкът, на който Христос е утвърдил Църквата, която е изкупил измежду народите.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Странно и преславно чудо! Макар да знаеше отговора, Създателят на всичко сякаш в неведение попита: „Къде лежи този, когото оплаквате? Къде е погребан Лазар, когото за вас Аз скоро ще възкреся жив от мъртвите?“

Иисус им заповяда да махнат камъка, който са ти привалили, когато те погребаха, и веднага те възкреси, като ти извика: Лазаре, стани, дойди при Мене, за да потрепери адът от гласа Ми.

Марта и Мария, Господи, извикаха с плач: Ето, този, когото Ти обичаше, е мъртъв четири дни и мирише. Ако тогава Ти беше тук, Лазар нямаше да умре. Но понеже Ти присъстваш навсякъде, веднага го повика и го възкреси.

Проливайки сълзи за Твоя приятел, Ти по снизхождение показа действителността на въплъщението Си: плътта, която Ти взе от нас, Спасителю, беше съединена с Тебе по същество, а не привидно. И като човеколюбив Бог веднага го повика и възкреси.

Горко ми! Сега съм напълно унищожен! – извика адът и така заговори на смъртта: ето, Назарянинът разтърси долния свят и като разряза утробата ми, извика бездиханен мъртвец и го възкреси.

Каква е тази лудост, евреи? Какво е това неверие? Докога ще се заблуждавате? Докога ще сте в измама? Виждате умрелия как излиза, като е повикан, и не вярвате в Христос. Наистина всички сте синове на мрака.

Слава: Признавам Те като един от Троицата, макар да си се въплътил, и Те славя като единствен въплътен Син, Който безсеменно се роди от Богородица и е прославян с Отец и Дух Свети.

И сега, Богородичен: Странна и страшна гледка, предвидена от пророците, които провъзгласяват истината: Дева Богородица зачена безсеменно и нетленно роди Бога, оставайки чиста след раждането.

Песен 4.

Ирмос: Слънчевата светлина угасна и луната спряна по пътя си; Ти се издигна на кръста, Дълготърпеливи, и с него утвърди Своята Църква.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Господи, Ти се просълзи за Лазар и показа, че си човек; и възкреси мъртвия, Владико, като показа на народите, че си Божи Син.

Бездиханният чу Твоята заповед „Излез вън, Лазаре!“ и повит с погребални пелени той скочи веднага, Благи, показвайки Твоята сила.

Христе Боже, Ти спря сълзите на Марта и Мария, като извика Лазар с Твоята власт, възкреси го с думата Си и той Ти се поклони.

Като човек Ти проля сълзи за Лазар, като Бог го възкреси. Ти попита: „Къде е погребан четиридневният?“ и така ни уверяваш в Твоето въплъщение, Благи.

С желанието си, Благи, да разкриеш значението на Твоето страдание и кръст Ти разпори ненаситния корем на ада и като Бог възкреси четиридневния.

Кой е виждал или чувал за човек, възкресен от мъртвите, вече вонящ? Илия и Елисей възкресяваха мъртви, но не от гроба или четири дена след смъртта.

Възпяваме Твоята сила, Господи; възпяваме Твоите страдания, Христе, защото с едната Ти като милостив направи чудо, а другите като човек Ти прие по снизхождение.

Ти си Бог и човек, показвайки чрез Твоите действия истинската същност на Твоите две природи: в плът дойде при гроба, Слове, и като Бог възкреси мъртвия от четири дена.

Евреите бяха изумени, Владико, когато видяха мъртвия Лазар да се вдига от гроба при Твоя глас, и все пак не повярваха на Твоите чудеса.

Слава: Безначално си просиял от Твоя Отец като един от Троицата, Спасителю, и във времето си произлязъл от Духа от девствена утроба, приемайки плът, Свръхсъщностни!

И сега, Богородичен: Зачатието на Богородица беше безсеменно, раждането ѝ – без тленното страдание, защото Бог, Който създаде и двете, се самоунижи, за да се съедини с нас.

Песен 5.

Ирмос: Твоя мир ни дай, Сине Божи, защото не познаваме друг бог освен Тебе и призоваваме Твоето име, защото Ти си Бог на живите и мъртвите.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Тъй като си Живот и истинска Светлина, Господи, Ти призова Лазар и го възкреси, защото с Твоята сила Ти показа на всички, че си Бог на живите и мъртвите.

Адът, приел мнозина, не можеше да се противопостави на Твоята непоносима заповед, Иисусе, и треперейки, предаде Лазар, от четири дена мъртъв, но оживен от Твоя глас.

Съединявайки пръст към духа чрез Твоята дума в древност, Слове, Ти си одушевил чрез Духа глината. И сега чрез дума си възкресил Твоя приятел от тлението и преизподнята.

Никой не може да устои на Твоята заповед, Господи, защото когато извика мъртвия Лазар, макар и бездиханен, той стана и вързан започна да ходи.

О, юдейско безумие! О, слепота на врага! Кой е виждал мъртвец, вдигнат от гроба? Някога Илия е възкресявал мъртви, но не от гроба или мъртви от четири дена.

Непобедими, Дълготърпеливи, Ти правиш всичко заради нас като Бог и страдаш като човек; по молитвите на Лазар направи ни всички участници в Твоето царство.

Слава: Троице, Която беше преди всичко, нямаща начало и равна по чест, Отче Вседържителю и Сине, и Свети Душе, Свето Единство в три Личности: спаси нас, потомците на Адам, които с вяра Те възпяваме.

И сега, Богородичен: Твоята пречиста утроба беше осветена, Чиста, от Пребожествения, Който прие плът от нея: Той е покланяем като един от Троицата, Словото от Отец, един Бог с Духа.

Песен 6.

Ирмос: Ти ме хвърли в дълбините на морското сърце и ме спаси, Спасителю, от делата на смъртта, и простѝ моите прегрешения.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Ти знаеш всичко, но все пак попита къде съм; като човек по природа Ти се просълзи, Спасителю, и ме вдигна от мъртвите със Своята заповед.

Ти ме извика от преизподния ад, Спасителю, – извика Лазар към Тебе, Разрушителю на ада, - и ме вдигна от мъртвите със Своята заповед.

Ти си ме облякъл в тяло от пръст, Спасителю, вдъхнал си живот в мене и видях светлината Ти, и ме вдигна от мъртвите със Своята заповед.

Ти си вдъхнал живот в плътта ми, Спасителю, когато в нея нямаше дъх, стегнал си я с кости и сухожилия, и ме вдигна от мъртвите със Своята заповед.

Разкъса всеядния корем на ада и ме изтръгна чрез силата Си, Спасителю, и ме вдигна от мъртвите със Своята заповед.

Носил си цялата ми човешка природа, Спасителю, и си запазил чиста пречистата утроба, от която идваш в плът, макар да си един от Троицата.

Слава, Троичен: Троице Свята, прославям състраданието Ти и с ангелите пея трисветата песен: помилвай душите на нас, които Те славим.

И сега, Богородичен: Наистина преславно чудо: в пречистата ти утроба влезе Словото, като я запази пак чиста след раждането ти, родителко на Бога.

Песен 7.

Ирмос: Огънят, Спасителю, не докосна, нито смути Твоите младежи в пещта. Тогава с един глас тримата пееха и благославяха, казвайки: благословен си, Боже на нашите отци.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Спасителю, Човеколюбче, Ти си плакал над мъртвите, като така показваш на всички народи, че като Бог си станал човек заради нас и доброволно проливайки сълзи, ни даде доказателство за сърдечната Си любов.

Когато четиридневният Лазар чу Твоя глас долу, Спасителю, той стана и Те възпя, като извика на глас радостно: Ти си моят Бог и Създател; на Тебе се покланям и възпявам, защото Ти ме възкреси.

Макар и да лежа в окови, – извика Лазар отдолу към Избавителя си, – никак няма да остана в утробата на ада, ако Ти само извикаш „Лазаре, излез вън“, защото Ти си моята светлина и живот.

Моля те, Лазаре, – каза адът, – стани, бързо излез от оковите ми и си отивай. По-добре е да плача горко за загубата на един, а не на всички, които преди алчно погълнах.

Защо се бавиш, Лазаре? – казва адът. – Твоят Приятел стои и те призовава: „Ела вън“. Излизай тогава, та и аз също да почувствам облекчение, защото откакто те погълнах, от всяка друга храна ми се повръща.

Лазаре, защо не станеш бързо? – извика адът отдолу, плачейки. – Защо, като си възкръснал, не бягаш оттук? Да не би Христос да ми плени и останалите, след като те възкреси?

Достоен си за удивление, Владико Христе, заради многото чудеса, които си извършил, защото Ти си дал светлина на слепите и си отворил ушите на глухите с една дума, и като призова Твоя приятел Лазар, като Бог го възкреси от мъртвите.

Слава, Троичен: Да възпеем Троицата, прославяйки безначалния Отец и Сина, и Духа на правдата, една единствена Същност, която възпяваме в тройна песен: Свят, свят, свят си Ти, Троице.

И сега: Славим Те, Христе, като един от Троицата. Без да се променяш Ти се въплъти от Девата и всичко претърпя като човек, Иисусе, но, макар и съединен с нас, Ти не беше отделѐн от природата на Отец.

Песен 8.

Ирмос: О, небе на небесата и води, които сте над небесата, благославяйте, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте през вековете.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Творецът и Владетелят на всички неща дойде във Витания по милосърдието Си, за да възкреси Лазар.

Четири дена мъртъв, вече смърдящ, обвит в гробни пелени, бездиханният пое дъх по Твоя призив, Господи.

Юдейският народ, виждайки мъртвия човек да възкръсва при Твоя глас, Христе, се възпламениха в ярост.

О, юдеи, Светлината свети, но вие си оставате в тъмнината. Защо не вярвате в Лазаревото възкресение, което е дело на Христос?

Да се радва Сион и да възпява Животодателя, Който със словото Си възкреси Лазар от гроба.

Небесните войнства и хората на земята Те възпяха, Спасителю мой, когато Ти възкреси Лазар.

Слава: Славословя и възпявам Отец, Син и Дух Свети и с немлъкващ глас викам: Трисвети, слава на Тебе.

И сега: Благославям и се покланям на Тебе, Родения от Девата, Който никога не се раздели от престола на Своята свята слава.

Песен 9.

Ирмос: Той показа сила с мишцата Си (Лука 1:51А); свали силни от престоли и въздигна смирени (Лука 1:52) Бог Израилев. С което ни посети Изток свише (Лука 1:78Б), и да насочи нозете ни в пътя на мира (Лука 1:79Б).

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Да възпява Витания с нас чудото, защото в нея Създателят заплака по закона на природата на плътта. Като възкреси Лазар, Той спря сълзите на Марта и обърна плача на Мария в радост, вдигайки мъртвеца.

За да утвърдиш вярата на хората в Твоето Възкресение, Слове, си извикал Лазар от гроба и като Бог си го възкресил, за да покажеш на народите, че Ти си наистина Бог и човек, който издига храма на Твоето тяло.

Разтърсвайки портите и железните решетки, с гласа Си изплаши ада. Адът и смъртта бяха изпълнени със страх, Спасителю, виждайки Лазар, затворника им, одушевен по думата Ти и възкръснал.

Всички бяха в ужас, като Те видяха, Спасителю, да плачеш над мъртвия Лазар и казваха горките: „Виж, колко го е обичал!“ Тогава Ти го повика и по Твоята заповед бездиханният стана, като напусна тлението.

Разтресоха се портите, счупиха се решетките, разхлабиха се въжетата на мъртвия, когато Христос говори в сила, и адът простена горчиво, и извика силно: „Горко ми! Какъв и откъде е този глас, който оживява мъртвите?“

Стани оттук, послушай гласа, защото Приятелят ти те вика навън. Това е Същият, Който възкресяваше мъртвите някога. Илия заедно с Елисей възкресяваха мъртвите, но Той говореше и действаше чрез тях.

Възпяваме Твоята непобедима сила, Слове, защото като Създател на всичко възкреси от преизподнята мъртвия с костите и сухожилията му по думата Си, както възкреси от одъра сина на вдовицата.

Слава: Троице всесвята, Отче, безначални Боже, събезначални Сине и божествено Слово, Утешителю Благи, Божи Свети Душе, една Светлина на троичното слънце, единосъщно Същество, един Бог и Господи, смили се над света.

И сега: Всичко си направил с премъдрост, Иисусе, и се облече в цялата ми природа от Девата, но винаги оставаш в недрата на Отец; и Ти, като Бог, си изпратил Святия Си Дух на стадото Си, затова покрий ни със сянката Си.

Вместо „Достойно е“, ирмоса:

Той показа сила с мишцата Си (Лука 1:51А); свали силни от престоли и въздигна смирени (Лука 1:52) Бог Израилев. С което ни посети Изток свише (Лука 1:78Б), и да насочи нозете ни в пътя на мира (Лука 1:79Б).

Трисвятое

Четецът: Свети, Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилвай ни. (3)

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух и сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

Пресвета Троице помилвай ни. Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, Свети, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име. Господи, помилуй (3).

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух и сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушения, но ни избави от лукавия.

Свещеникът: Защото Твое е царството и силата, и славата…

Народът: Амин!

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ища

Радостта на всички, истината, която е Христос, светлината, животът и възкресението на света се яви на хората на земята със Своята благост и бидейки образ на възкресението, на всички дава божествено опрощение.

Господи, помилвай! (40 пъти).

Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, Който си дълготърпелив, многомилостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в тоя час, напътвай живота ни към Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети Ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното войнство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин.

Господи, помилвай (3 пъти). Слава на Отца и Сина, и Светия Дух и сега, и всякога, и във вечни векове. Амин.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, тебе величаем.

В името Господне, благослови, отче!

Свещеникът: Боже, бъди милостив към нас и ни благослови. Просветли лицето Си към нас и ни помилвай.

Хор: Амин.

Четецът: Господи, помилуй (12). Пресвета Богородице, спаси ни!

Молитвата на монах Павел от манастира Евергетида (Благодетелница), Цариград

Нескверна, без никакво петно, нетленна, чиста, пречиста Дево, Богоневесто Владичице! Ти чрез твоето преславно раждане си съединила Бог-Слово с човеците и си събрала отхвърленото естество на нашия род с жителите на небето. Ти си едничка надежда на обезнадеждените и помощ на нападаните, готова застъпница за ония, които се притичват към тебе, и прибежище на всички християни. Не се гнуси от мене грешния, скверния, който със срамни помисли, думи и постъпки направих себе си съвсем негоден и поради лекомислие станах роб на житейските сласти. Но, като майка на човеколюбивия Бог, човеколюбно се смили над мене грешния и разпътния, и приеми моята молба, която ти принасям от нечисти устни. Като си послужиш с твоята майчинска свобода, моли твоя Син и наш Владика и Господ да отвори за мене човеколюбивото сърце на Своята благост и без да гледа на безчислените ми прегрешения да ме обърне към покаяние и да ме направи опитен изпълнител на Своите заповеди. И понеже си милостива, милосърдна, благолюбива, бъди всякога с мене. В настоящия живот ми бъди гореща застъпница и помощница, прогонвай вражеските нападения и ме упътвай към спасение. В часа на смъртта ми пази окаяната ми душа и пропъждай далеко от нея мрачните видения на злите бесове. А в страшния ден на съда ме избави от вечната мъка и ме направи наследник на неизказаната слава на Твоя Син и наш Бог, която и да получа, моя Владичице, Пресвета Богородице, чрез твоето ходатайство и застъпничество, по благодатта и човеколюбието на Единородния твой Син, Господа Бога и Спасителя наш Иисуса Христа. Нему подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния Му Отец и Пресветия и Благия и Животворящ Негов Дух, сега и всякога и во-веков! Амин!

Молитва към Иисус Христос, от монах Антиох, автор на Пандекта на Свещ. Писание

Като отиваме да спим, дай ни, Владико, покой на тялото и душата и ни запази от мрачен греховен сън и от всякакво тъмно и нощно сладострастие. Укроти поривите на страстите, изгаси нажежените стрели на лукавия, които прелъстително се насочват към нас. Уталожи плътските ни възбуждения и приспи всяка наша грешна мисъл за земното и вещественото. Дарувай ни, Боже, бодър ум, целомъдрен помисъл, трезво сърце, сън лек и освободен от сатанински мечтания. Дигни ни във време за молитва, утвърдени в Твоите заповеди и добре да помним Твоите съдби. Дарувай ни да Те славословим цяла нощ и да възпяваме, да благославяме и прославяме пречестното и великолепно Твое име – на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки-веков! Амин!

Преславна Приснодево, Майко на Христа Бога, принеси нашата молитва на Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души!

Молитва на св. Йоаникий

Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, а покровът ми е Дух Светий – Света Троице, слава на Тебе!

Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров!

Отпуст

Четецът: Слава…, и сега…, Господи, помилуй (3 пъти). Отче, благослови!

Свещеникът: Христос, истинският Бог наш, по молитвите на Своята Пречиста Майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, да ни спаси и помилва като добър и човеколюбив.

Четецът: Амин!

Свещеникът: Възкръсналият от мъртвите Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и преблагословена света майка, на (името на храмовия светия), на свети Лазар, чиято памет честваме, и на всички светии да ни помилва и спаси като благ и човеколюбив.

Хор: Амин.

Прошка (в манастирите)

Предстоятелят прави поклон до земята, като казва на братята:

Благословете ме, свети отци, простете на мене, грешния, каквото съгреших с дума, дело, помисъл и всички мои чувства!

И братята: Бог да ти прости, отче свети.

Свещеникът: Да се помолим за светейшия български патриарх (името) и за високопреосвещения наш митрополит (името).

Хорът отговаря с кратко единично "Господи, помилуй!"

- За нашата страна, властите и войнството ѝ.

- За тези, които ни мразят и тези, които ни обичат.

- За тези, които се смиляват над нас, и тези, които ни служат.

- За тези, които са ни помолили нас, недостойните, да се молим за тях.

- За избавяне на пленените.

- За тези, които пътуват.

- За лежащо болните.

- За отминалите наши отци, братя и сестри.

Хор: Вечная памят их!

Свещеникът: И за всяка православна християнска душа.

Хор: Вечная памят их!

Свещеникът: За нашите родители (и прародители) и за всички починали наши отци, братя и сестри, тук погребани, и православните навсякъде.

Хор: Вечная памят их!

Да се помолим и за изобилие на земните плодове.

За ктиторите на този свят храм (обител).

Нека кажем и за себе си:

Хор на последния призив: Господи, помилуй (3)

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилвай ни.

Ние: Амин.

——————————————————-

Утринна

на Бог Господь, тропар, глас 1:

За да потвърдиш всеобщото възкресение Ти преди Твоите страдания възкреси Лазар от мъртвите, Христе Боже. Затова подражавайки на децата, които носеха знаците на победата, викаме към Тебе, Победителя над смъртта: Осанна във висините, благословен е Идещият в името Господне! (3 пъти)

Псалом 109

Рече Господ Господу моему: седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти. Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: владей между враговете Си. В деня на Твоята сила народът Ти е готов със свето благолепие; из утроба преди денница Те родих. Кле се Господ и няма да се разкае: Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков. Господ е Тебе отдясно, Той в деня на гнева Си ще порази царете; ще извърши съд над народите, ще изпълни земята с трупове, ще строши главата, що владее в широката земя. По пътя из поток ще пие и затова ще дигне високо глава.

Първи седален, глас 1. Подобен: Камени запечатану:

Ти се смили над сълзите на Марта и Мария и заповяда да се отмести камъкът от гроба, Христе Боже, а като повика мъртвия, Ти го възкреси и чрез него, Животодавче, увери света в Своето възкресение. Слава на Твоята сила, Спасителю; слава на Твоята власт; слава на Тебе, Който установи всичко с Твоето слово.

Слава, и сега, същия.

„Благословен си, Господи“, гл. 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! (Пс. 118:12)

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя сред мъртвите, Спасителю, разрушил силата на смъртта и възкресил със Себе Си Адам, и освободил всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Защо от съчувствие смесвате мирото със сълзи, ученички?, заговори на мироносиците бляскавият ангел в гроба: вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб, ридаейки, но ангелът застана пред тях и рече: свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици, дошли с миро при Твоя гроб, Спасителю, ридаеха, а ангелът се обърна към тях с думите: защо смятате Живия за мъртъв? Защото Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава…

Да се поклоним на Отец и на Неговия Син, и на Светия Дух, Светата Троица в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И сега…

Ти избави Адам от греха и на Ева дари радост вместо печал, Дево, когато роди Животодателя; въплътеният от тебе Бог и Човек отведе към живота отпадналите от него. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже! (3 пъти)

Малка ектения

Свещеникът: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе слава възнасяме…

Втори седален, глас 5. Подобен: Собезначальное Слово...

Въпреки че си извор на премъдрост и предзнание, Ти все пак попита седящите при Марта във Витания: къде сте положили приятеля ми Лазар? Заради него Ти се просълзи, Състрадателни, тогава с Твоя глас възкреси мъртвия от четири дена като Животодавец и Господ, Човеколюбче милостиви.

Слава, и сега, същия.

Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.

Псалом 50 (чете се)

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ищя...

Радостта на всички, истината, която е Христос, светлината, животът и възкресението на света се яви на хората на земята със Своята благост и бидейки образа на възкресението, на всички дава божествено опрощение.

Икос: Творецът на всичко заяви и каза на учениците: братя и приятели, нашият приятел е заспал. Като с това предсказа и ни поучи, че като Творец на всичко си всезнаещ. Да идем сега и да видим странно погребение и плача на Мария и гроба на Лазар, защото ще направя чудо там, предвещавайки Кръста, и давайки на всички божествено опрощение.“

Синаксар

В този ден, събота преди Цветница, празнуваме възкресението на светия и праведен приятел на Христос, Лазар, който беше четири дена в гроба.

Стихове

Ти скърбиш, Иисусе: знак на смъртната Ти същност.

Твоят приятел съживяваш: знак на божествената сила.

По молитвите на Твоя приятел Лазар, Христе Боже, помилвай ни. Амин.

Катавасии на Лазарова събота, гл. 8.

Песен 1

Като мина през морето като по суша и избягна египетската злоба, израилтянинът извика: да възпеем нашия Избавител и Бог.

Песен 3

Творче на небесния свод, Господи, и Устроителю на Църквата, Който си цел на желанията ни, опора на верните, утвърди ме с Твоята любов, еднички Човеколюбче.

Песен 4

Ти си моята мощ, Господи, Ти си моята сила, Ти си моята радост, Ти си моят Бог, Който без да напуснеш лоното на Отец посети нашата нищета, затова Ти викам заедно с пророк Авакум: слава на Твоята сила, Човеколюбче.

Песен 5

Защо ме отхвърли от Своето лице, незалязваща Светлина, и външната тъмнина ме покри, окаяния? Но върни ме и направлявай моите пътища към светлината на Твоите заповеди, моля Те!

Песен 6

Очисти ме, Спасителю, защото много са моите беззакония и ме издигни от дълбините на злините, моля. Защото извиках към Тебе, Боже на спасението ми, чуй ме.

Песен 7

Дошлите някога от Юдея във Вавилон момци чрез вярата в Светата Троица потъпкаха пламъка на пещта, като пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Небесния Цар, Когото възпяват ангелските войнства, хвалете и превъзнасяйте през всички векове.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Честнейшую не пеем, а вместо това се пеят тропарите на 9 песен.

Песен 9, глас 8:

Чистата Богородица, която в утробата си зачена божествения огън, без да бъде изгорена, нека почитаме славно, народи, като я величаем с песни. (2)

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Виждайки четиридневен мъртвец да ходи, хората бяха поразени от чудото и извикаха към Избавителя: величаеме Те с песни, Боже!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Предварително уверяваш хората в Твоето славно възкресение, Спасителю мой, като освобождаваш от ада мъртвия от четири дена Лазар, затова с песни Те величая.

Втори канон.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Почитайки Твоя Отец, Христе, и показвайки, че не Му се противопоставяш, след като се помоли, с Твоята власт възкреси четиридневния.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Ти си възкресил от гроба четиридневния Лазар и така го правиш истински свидетел на Твоето Възкресение на третия ден.

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух:

Ходиш и плачеш, и говориш, Спасителю мой, показвайки действието на Твоята човешка природа; и разкривайки Твоята божествена природа, възкресяваш Лазар.

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

Владико, Спасителю мой, Ти неизказано си извършил спасението ми чрез свободната Си воля във всяка от Твоите две природи.

Песен 9 от катавасиите, ирмос: Ние, спасените чрез тебе, чиста Дево, признаваме те, че си наистина Богородица, като те величаем с безплътните ликове.

Малка ектения, възглас: Защото всички небесни сили Те хвалят…

Свят Господь Бог наш (3). Ексапостиларий, гл. 3:

По Твоята дума, Слово Божие, Лазар сега изскача, като се връща в този живот, и с клонки хората Те почитат, Силни, защото накрая ще унищожиш ада с Твоята смърт. (2)

Слава, и сега:

Чрез Лазар Христос вече те разрушава, смърте, и къде ти е, аде, победата? Плачът на Витания сега е обърнат към тебе. Нека всички Му поднесем клонки на победата.

Хвалитни стихири

Глас 1. Всякое дихание (Пс. 150)

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата, хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих 1: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс. 149:9)

Ти си възкресението и животът на човечеството, Христе; дойде при гроба на Лазар и ни показа двете Си същности, Дълготърпеливи, защото от чистата Дева Ти наистина си дошъл като Бог и като човек: като човек Ти попита „къде е погребан?“, а като Бог с живоносен призив Ти възкреси четиридневния (мъртвец).

Стих 2: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1)

Ти възкреси от ада Лазар, който беше мъртъв от четири дена, Христе, така преди Твоята смърт разтърси властта на смъртта и чрез този, когото Ти обичаше, предрече освобождението на цялото човечество от тлението; затова се покланяме на Твоята всесилна власт и казваме: благословен си, Спасителю, помилвай ни!

Стих 3: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Марта и Мария казаха на Спасителя: ако Ти беше тук, Господи, Лазар нямаше да умре; тогава Христос, Който е възкресението на починалите, възкреси от мъртвите човека, който вече беше мъртъв от четири дена. Затова, всички верни, елате да се поклоним на Този, Който идва в слава, за да спаси душите ни.

Стих 4: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

На Твоите ученици, Христе, Ти даде знаменията на Твоето Божество; а сред народа смири Себе Си, като искаше да го скриеш от тях. Затова като предвиждащ Бог Ти предсказа на апостолите смъртта на Лазар. Сред хората във Витания Ти като човек сякаш не знаеше и питаше за гроба на Твоя приятел, но когато четиридневният мъртвец беше възкресен от Тебе, той показа Твоята божествена сила. Всесилни Господи, слава на Тебе!

Стих 5: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Глас 4: Ти възкреси приятеля Си, който беше мъртъв от четири дена, Христе, и сложи край на плача на Марта и Мария; така показа на всички, че Ти си Този, Който по собствена воля върши всичко чрез Своята божествена сила; херувимите непрестанно викат към Тебе: Осана във висините. Благословен си Ти, Който си Бог над всичко. Слава на Тебе!

Стих 6: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Марта извика към Мария: Учителят е тук и те вика; и тя отиде бързо, където беше Господ, а като Те видя, разплака се, коленичи и се поклони, като целуваше пречистите Ти нозе, и каза: Господи, ако беше тук, брат ни нямаше да умре.

Стих 7: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс. 9:33)

Четири дена след като умря Лазар Ти го възкреси във Витания; щом дойде до гроба, гласът Ти стана живот за мъртвия и адът, стенейки от страх, го освободи. Велико беше чудото! Многомилостиви Господи, слава на Тебе!

Стих 8: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс. 9:1)

Господи, както каза на Марта: Аз съм Възкресението! - така изпълни думата Си с действие, като призова Лазар от ада. И мене, който съм мъртъв поради страстите, Човеколюбче, моля Те, като състрадателен, възкреси ме.

Слава, глас 2:

Велико и преславно чудо се извърши днес, защото Христос извика от гроба мъртвец от четири дена и го възкреси, и го нарече свой приятел. Нека Го славословим, защото е изключително славен, та по молитвите на праведния Лазар да спаси душите ни.

И сега, глас 2: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!

Велико славословие

Възкресен тропар

Днес стана спасението на света – нека възпеем Възкръсналия от гроба и Началника на нашия живот, защото Той, като унищожи смъртта чрез смъртта Си, даде ни победа и велика милост.

Редакция на превода: Иван Ж. Димитров


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6cxck 

Разпространяване на статията: