Мобилно меню

4.9770114942529 1 1 1 1 1 Rating 4.98 (174 Votes)

Sunday of the Prodigal SonНеделя на блудния син

Глас 5, утр. ев. 5

В събота на вечерната

Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), стихири на 10, глас 5:

Господи, към Тебе викам, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе, чуй ме Господи! 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва, чуй ме Господи.

 Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А)

Чрез Tвоя почитан кръст, Христе, Ти посрами дявола и с възкресението Си притъпи жилото на греха и ни спаси от вратите на смъртта, Единородни Сине, прославяме Те.

Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б)

Далият възкресението на човешкия род беше заведен като овца на клане, князете на ада трепереха пред Него и портите на плача се отвориха, защото влезе Христос, Царят на славата, и каза на окованите: излезте! И на онези в тъмнината: покажете се!

Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Велико чудо! Създателят на невидимите сили от човеколюбие пострада по плът, Безсмъртният възкръсна. Елате всички народи да Му се поклоним, защото чрез Неговото добросърдечие се избавихме от заблудата, научихме се да възхваляваме единия Бог в три лица.

Други стихири от св. патр. Анатолий, същия глас:

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

Вечерно поклонение принасяме на Тебе, незалязващата Светлина, Който в края на времето по плът просия за света като в огледало, дори в ада слезе да разпръснеш и там тъмнината и показа на народите светлината на възкресението. Господи, Който даваш светлина, слава на Тебе!

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Нека славословим Христос, началото на нашето спасение, защото Той възкръсна от мъртвите, светът се спаси от заблудата, радва се хорът на ангелите; бяга бесовската заблуда, падналият Адам възкръсва и дяволът е унищожен.

 Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Пазачите бяха научени от беззакониците: запазете в тайна възкресението на Христос, вземете парите и кажете: докато спяхме, мъртвецът беше откраднат от гробницата. Но кой някога е виждал или чувал да се краде мъртвец, при това помазан и гол, а погребалните повивки да са оставени в гроба? Не се лъжете, юдеи, научете пророческите думи и разберете, че Той наистина е Изкупителят на света и е Всесилен.

От Триода, гл. 1

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс. 129:6)

В земя безгрешна и пълна с живот се услових на работа, посях грехове, със сърп пожънах класовете на безразсъдството и натрупах снопите – купищата мои деяния, които не разстлах върху вършилото на покаянието, но моля Тебе, Боже, нашия предвечен Земеделец, отвей сламата на делата ми с вятъра на Твоето любещо състрадание и дай на душата ми пшеницата на прошката, съхрани ме в Твоята небесна житница и ме спаси.

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс. 129:7Б-8)

Същата стихира.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Братя, нека осъзнаем силата на тайнството: когато блудният син се завърна от греха към бащиния дом, всеблагият Отец отиде, посрещна го и го разцелува и отново му даде знаците на Своята слава, създава тайнствена радост на небесните сили, заколва угоеното теле, за да живеем достойно за принеслия Го в жертва човеколюбив Отец и за славната жертва – Спасителя на нашите души.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс.116:2)

Същата стихира.

Слава, глас 2: О, от колко много блага лиших себе си аз, клетият! О, от какво царско достойнство изпаднах аз, нещастният! Прахосах богатството, което получих, престъпих заповедта. Горко ти, нещастна душо, защото вече се осъждаш на вечен огън! Затова преди края извикай към Христос Бог: приеми ме, Боже, като блудния син и ме помилвай!

И сега, първи Богородичен (догматик) на гласа: В Червено море някога се представи образ на Невестата, непознала брак: защото там Моисей раздели водата, а тук Гавриил е служител на чудото; тогава Израил премина дълбокото без да се намокри, а сега Богородица роди Христос безсеменно; след преминаването на Израил морето остана непроходимо, а Непорочната след раждането на Емануил остана нетленна. Боже, Който съществуваш и преди съществуваше, и се яви като човек, помилвай ни.

Вход с кадилница. Свете тихий: 

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.

Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)

Сугуба ектения.

Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отец и Син, и Свети Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Просителна ектения 

Стиховни стихири, възкресни, глас 5:

Издигаме гласове в песен да възвеличим Тебе, Спасителя Христос, Който се въплъти и не се отдели от небесата, защото като човеколюбив Господ прие кръст и смърт заради нашия род, разруши вратите на ада, възкръсна на третия ден и спаси душите ни.

Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс. 92:1)

Когато бяха прободени Твоите ребра, Животодателю, Ти изля потоци на опрощение, живот и спасение върху всички нас, а като прие смърт по плът, дарува ни безсмъртие, и като се всели в гроба, Ти ни освободи, като Бог ни възкреси със Себе Си в слава и затова викаме: човеколюбиви Господи, слава на Тебе.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс. 92:1) 

Твоето разпятие и слизане в ада са странни, Човеколюбче, защото Ти го плени и като Бог възкреси със Себе Си в слава онези, които бяха затворени от древност, отвори рая и ги удостои да му се насладят; затова дарувай и на нас, които славим Твоето възкресение на третия ден, очистване на греховете, удостой ни да живеем в рая, защото само Ти си милостив.

Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс. 92:5)

Ти, Който заради нас прие страдание по плът и възкръсна от мъртвите на третия ден, изцели страстите на нашата плът и ни вдигни от нашите люти грехове, Човеколюбче, и ни спаси.

Слава, самогласен от Триода, глас 6: Пропилях богатството на Отеческия дар, пасях заедно с безсловесните скотове аз, окаяният, и макар да жадувах дори за тяхната храна, не можех да се нахраня и гладувах, но се върнах при добросърдечния Отец и със сълзи викам: падам пред Твоето човеколюбие, приеми ме като надничар и ме спаси!

И сега, Богородичен, същия глас: Творецът и мой Избавител, Христос Господ, Всечиста, се роди от твоята утроба, облечен в плът като мене; Той освободи Адам от проклятието, затова, най-чиста Дево, като Божия майка и наистина Девица ние непрестанно те възхваляваме с поздрава на ангела: радвай се, Владичице, застъпница, защитница и спасение на нашите души!

Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром, защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израил.

Трисвятое

Тропар, глас 5.

Нека възпеем, верни, Словото, събезначално на Отец и Дух Свети, Което се роди от Дева за нашето спасение, и да Му се поклоним, защото благоволи да претърпи смърт и да възкреси умрелите със Своето славно въкресение.

Богородичен: Радвай се, непроходима Господня врата, радвай се, стена и убежище на прибягващите към тебе, радвай се, безбурно пристанище и невкусила брак, която роди по плът твоя Създател и Бог; никога не преставай да се застъпваш за онези, които възхваляват и се покланят на твоята Рожба.

——————————————

В неделя на утриннита

 След Шестопсалмието: Бог Господ...

Тропар, глас 5.

Нека възпеем, верни, Словото, събезначално на Отец и Дух Свети, Което се роди от Дева за нашето спасение, и да Му се поклоним, защото благоволи да претърпи смърт и да възкреси умрелите със Своето славно въкресение. (2 пъти)

Богородичен: Радвай се, непроходима Господня врата, радвай се, стена и убежище на прибягващите към тебе, радвай се, безбурно пристанище и невкусила брак, която роди по плът твоя Създател и Бог; никога не преставай да се застъпваш за онези, които възхваляват и се покланят на твоята Рожба.

Обичайното стихословие от Псалтира

1-ви седални, глас 5

Да възхвалим Кръста Господен, с песни да почетем светото погребение и мощно да прославим Неговото Възкресение, защото Той като Бог възкреси със Себе Си мъртвите от гробовете, плени силата на смъртта и дяволската мощ, и за онези, които бяха в ада, изгря светлина.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс. 9:33) 

Господи, Ти беше наречен мъртъв, а умъртви смъртта, беше положен в гроб, а опразни гробовете, войници горе пазеха гроба, а Ти долу възкреси мъртвите от века, Всесилни и непостижими за ума ни Господи, слава на Тебе.

Слава, и сега, Богородичен: Радвай се, света планина, върху която Бог е стъпвал; радвай се, жива къпина, която не изгоря; радвай се, единствен мост на света до Бога, който води смъртните към вечния живот; радвай се, непорочна Дево, която без да познаеш мъж роди Спасението на нашите души.

2-ри възкресни седални, глас 5:

Господи, след като възкръсна на третия ден и като апостолите Ти се поклониха, Петър извика към Тебе: жените се осмелиха, а аз се уплаших, разбойникът богословстваше, а аз се отрекох от Тебе; ще ме наричаш ли и занапред ученик или пак ще ме оставиш рибар в дълбините? Приеми ме, Боже, разкаян и ме спаси.

Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс. 9:1)

Господи, беззаконниците Те приковаха сред осъдените и с копие прободоха ребрата Ти, Милостиви; погребение прие Този, Който разруши адовите врати и възкръсна на третия ден; жените тичаха да Те видят и обявиха възкресението на апостолите; Спасителю многовъзхваляван, Когото ангелите възпяват, благословени Господи, слава на Тебе.

Слава, и сега: Богородичен: Непознала мъж Невесто Богородителнице, ти промени в радост скръбта на Ева и ние, верните, те възпяваме и ти се покланяме, защото ни вдигна от древната клетва; и сега се молѝ непрестанно, Всевъзпявана Пресвята, да бъдем спасени.

Полиелей: На реках Вавилонских, Пс. 136, гл. 3

При реките Вавилонски – там седяхме и плачехме, кога си спомняхме за Сион; Алилуйя.

  1. на върбите всред Вавилон, окачихме нашите арфи. Алилуйя.
  2. Там нашите пленители искаха от нас песни, и нашите притеснители –веселие: попейте ни песни сионски. Алилуйя.
  3. Как да пеем Господня песен на чужда земя? Алилуйя.
  4. Ако те забравя, Иерусалиме, –нека ме забрави десницата ми; Алилуйя.
  5. нека прилепне езикът ми о небцето ми, ако те не помня, ако не поставя Иерусалим начело на моето веселие. Алилуйя.
  6. Припомни, Господи, на Едомовите синове деня на Иерусалим, когато те думаха: разрушавайте, разрушавайте до основите му! Алилуйя.
  7. Дъще Вавилонска, опустошителко! Блажен, който ти отплати за туй, що си нам сторила! Алилуйя.
  8. Блажен, който вземе и разбие о камък твоите младенци! Алилуйя.

Благословен си, Господи, гл. 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! (Пс.118:12)

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя сред мъртвите, Спасителю, разрушил силата на смъртта и възкресил със Себе Си Адам, и освободил всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Защо от съчувствие смесвате мирото със сълзи, ученички?, заговори на мироносиците блестящият в гроба ангел: Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб, ридаейки, но ангелът застана пред тях и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението“.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици, дошли с миро при Твоя гроб, Спасителю ридаеха, когато ангелът ясно се обърна към тях с думите: „Защо смятате Живия за мъртъв? Защото Той като Бог възкръсна от гроба“.

Слава…

Да се поклоним на Отца и на Неговия Син, и на Светия Дух – Светата Троица в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И сега…

Ти избави Адам от греха и на Ева дари радост вместо печал, Дево, когато роди Животодателя; въплътеният от тебе Бог и Човек отведе към живота отпадналите от него. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава Тебе Боже! (3 пъти)

Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име, и е величествено царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Ипакои, глас 5

С ум, смутен от видението на ангела, и с душа, озарена от божественото възкресение, мироносиците благовестиха на апостолите: обявете на народите възкресението на Господ, Който съдейства за чудесата и ни дава велика милост.

Степенни (*Стъпални), глас 5 

Антифон 1:

Когато съм огорчен, пея Ти като Давид, Спасителю мой. Избави душата ми от лукав език.

Блажен е животът на онези, които живеят в пустинята, окриляни от божествена любов.

Слава, И сега: Чрез Светия Дух се поддържа всичко видимо и невидимо, защото Той е самовластен и наистина е един от Троицата.

Антифон 2:

Душо моя, нека се издигнем в планините, да отидем там, откъдето идва помощ.

Нека Твоята десница, Христе, ме докосне и ме запази от всякакво коварство.

Слава, И сега: На Светия Дух богословски да речем: Ти си Бог, живот, любов, светлина, ум, Ти си доброта, Ти царуваш вечно.

Антифон 3:

Понеже ми казаха: да влезем в Господните двори (Пс. 115), аз се изпълних с голяма радост и отправям молитви.

В дома на Давид стават страховити неща, защото в него има огън, който изгаря всяка скверна мисъл.

Слава, И сега: В Светия Дух, както в Отец и в Словото, е основата на живота; от Него всяко същество се оживотворява.

Прокимен, Пс. 9

Глас 5: Стани, Господи Боже (мой), дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Ст. 33) Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Ст. 2)

Канони (непреведени)

Кондак възкресен, глас 5.

ПодобенСобезначальное Слово

Слезе в ада, Спасителю мой, и като всемогъщ разби портите му, като Творец възкреси със Себе Си мъртвите и строши жилото на смъртта, Христе, и освободи Адам от проклятието, Човеколюбче, затова всички викаме към Тебе, спаси ни, Господи.

Икос: Жените чуха думите на ангела и спряха да плачат, зарадваха се и трепетно гледаха Възкресението, и ето, Христос дойде при тях и каза: радвайте се; дерзайте, Аз победих света и освободих затворниците; идете бързо при учениците и им кажете, че отивам преди вас да проповядвам в града Галилейски; затова всички викаме към Тебе, спаси ни, Господи.

Кондак от Триода, гл. 3, Подобен: Дева днесь

Безумно се отдалечих от Твоята Отеческа слава, в лоши дела пропилях богатството, което си ми предал, затова викам към Тебе с думите на блудния син: съгреших пред Тебе, милостиви Отче, приеми мене, каящия се, и ме направи като един от Твоите надничари.

Икос: Нашият Спасител всеки ден ни учи със Своя глас, нека чуем от Писанието за блудния син, който се осъзнал, и с вяра да подражаваме на неговото добро покаяние, като със смирено сърце извикаме към Този, Който вижда всичко скрито: съгрешихме пред Тебе, милостиви Татко, и вече не сме достойни да се наричаме Твои чада, както преди, но тъй като по естество си човеколюбив, приеми ме и ме направи като един от Твоите надничари.

Синаксар: В тази неделя празнуваме завръщането на разкаялия се блуден син. Ако някой е блуден като мене, смело да дойде, защото вратата на божествената милост е отворена за всички. По Твоето неизказано човеколюбие, Христе Боже наш, помилвай ни. В 28-ия ден на месец февруари празнуваме паметта на св. преп. Василий изповедник, съмишленик на св. Прокопий (+ ок. 750 година), и св. мчца Кирана Солунска, пострадала от турците през 1751 г. По техните молитви, Христе Боже наш, помилвай ни и ни спаси! Амин.

Катавасии от Триода на 2-ра неделя, гл. 2:

Мойсейскую песн

Песен 1

Душо моя, започни песента на Мойсей и извикай: Той стана мой помощник и покровител за спасение, Той е моят Бог и ще Го прославя.

Песен 3

Безплоден е умът ми, Боже, но с добросърдечието Си направи ме плодоносен Ти, Който си творец на добрините и създател на благата.

Песен 4

Пророкът духовно предвидя Твоето раждане от Девата и провъзгласи: чух слуха за Тебе и се уплаших, защото си дошъл при нас от юг и от сенчестата света планина, Христе.

Песен 5

Нощта премина, денят се приближи и светлината огря света, затова ангелските чинове Те възхваляват и Те прославят.

Песен 6

Бездната на прегрешенията ме държи, Спасителю, и житейското море ме залива, но както Йона от кита, така извлечи и мене от страстите и ме спаси.

Песен 7

Младежите танцуваха в пещта, подражавайки на херувимите, и викаха: благословен си, Боже, многовъзпяван и прославян през всички векове, защото Ти чрез истина и съд ни доведе всичко това заради нашите грехове.

Песен 8

Стих: Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Възпявайте Мойсей, който в къпината на Синайската планина предизобрази чудото на Девата, благославяйте и го превъзнасяйте през всички векове.

Евангелски чин

Дяконът: На Господа да се помолим. 

Народът: Господи помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господа Бога да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Лука.

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

 Възкресно 5-то евангелие (Лука 24:12-35)

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.

Псалом 50 (пее се)

Слава, гл. 8Покаяния отверзи ми двери 

Отвори ми дверите на покаянието, Животодателю, защото рано сутринта духът ми бърза към Твоя свят храм и носи храма на тялото ми, целия осквернен, но като състрадателен очисти ме с Твоята добросърдечна милост.

И сега: Насочи ме по пътеките на спасението, Богородице, защото окалях душата си със срамни грехове и в леност пропилях целия си живот, но с твоите молитви ме избави от всяка нечистота.

Стих, гл. 6Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира, гл. 6: Когато размислям за множеството ужасни постъпки, които съм направил, аз окаяният треперя за страшния ден на съда, но като се надявам на милостта на Твоето състрадание, като Давид Ти викам: помилвай ме, Боже, по голямата Си милост.

ДяконътЛитийна молитва. И възглас: По милостта и щедростите, и човеколюбието...

Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израил, Своя отрок, като си спомни милостта, както говори на нашите отци – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите, гл. 2 

Кой от родените на земята някога е чувал това или кой някога е виждал девица да зачене в утробата и безболезнено да роди младенец? Твоето чудо беше такова и затова те величаем, чиста Богородице Мария.

Малка ектенияВъзглас: Защото всички небесни сили Те хвалят…

Свят Господь Бог наш (3). Ексапостиларии

Гл. 2, по пето Евангелие:

Христос, Който е животът и пътят, като възкръсна от мъртвите, вървеше с Лука и Клеопа, и те Го познаха, когато преломяваше хляба в Емаус; душите и сърцата им горяха, докато Той разговаряше с тях по пътя и чрез Писанията им изясняваше всички неща, които беше претърпял. С тях да извикаме: Той възкръсна, яви се и на Петър.

От Триода, гл. 2. Подобен: Жени услышите

Аз окаяният, като се запилях безразсъдно, зле прахосах богатството на благодатта, което ми даде, Спасителю, живях блудно и го пропилях, подмамен от бесовете, затова като блудник се връщам, приеми ме, милостиви Отче, и ме спаси.

Друг подобен

Слава: Пръснах и пропилях Твоето богатство, Господи, и се подчиних на лукавите бесове, аз окаяният, но многосъстрадателни Спасителю, пожали мене, блудния, и очисти ме, осквернения, като отново ми дадеш предишната одежда на Твоето царство.

И сега: Света майко Дево, ти си голямата похвала на апостолите, мъчениците, пророците и преподобните, и затова, Богородителко, умилостиви твоя Син и Господ към нас, твоите раби, когато седне да съди всеки според делата му.

Хвалитни стихири, глас 5. Всякое дихание

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс. 149:9)

Господи, макар гробницата да беше запечатана от беззаконниците, Ти излезе от гроба, както се роди от Богородица; Твоите безплътни ангели не разбраха как се въплъти; нито войниците, които Те пазеха, усетиха кога възкръсна, защото и двете бяха запечатани за тези, които изпитват, но чудесата се откриват на тези, които с вяра почитат тайнството, което възхваляваме; въздай ни радост и голяма милост.

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1)

Господи, като разби вечните ключалки и разкъса веригите, Ти възкръсна от гроба и остави погребалните повивки като свидетелство, че наистина си бил погребан три дни; и Ти, пазеният в пещерата, избърза към Галилея. Велика е Твоята милост, непостижими за ума ни Спасителю, помилвай ни.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Господи, жените отидоха на гроба, за да видят Тебе, Христос, Който пострада заради нас, и като дойдоха, намериха ангел да седи на камъка, който се беше отместил от страх, а той им извика и каза: Господ възкръсна! Кажете на учениците, че възкръсна от мъртвите Този, Който спасява душите ни.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Господи, както излезе от запечатания гроб, така при заключени врати влезе при Твоите ученици, показа им раните по тялото Си, които дълготърпеливо прие, Спасителю. Макар че претърпя рани от потомците на Давид, Ти като Син Божи освободи света. Велика е Твоята милост, непостижими за ума ни Спасителю, помилвай ни.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Господи, Царю на вековете и Създателю на всичко, заради нас прие разпятие и погребение по плът, за да ни освободиш всички от ада; Ти си нашият Бог, друг освен Тебе не познаваме.

От Триода

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6) 

Глас 2: Принасям Ти думите на блудния син, благи Господи: съгреших пред Твоите очи, пропилях богатството на Твоите дарове, Спасителю, но ме приеми разкаян и ме спаси.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс. 9:33)

Глас 4: Като блудния син дойдох и аз, Милостиви, който прекарах целия си живот в чужда страна, пропилях богатството, което Ти ми даде, Отче, приеми ме разкаян и ме помилвай, Боже.

Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс. 9:1)

Глас 8: Блудно пръснах богатството на Отеческия дом и го пропилях, останах самотен, обитавайки земята на лукавите граждани, и като не можах да понасям съжителството с тях, аз се връщам и викам към Тебе, милостивия Отец: съгреших срещу небето и пред Тебе и не съм достоен да се нарека Твой син; направи ме като един от надничарите Си, Боже, и ме помилвай.

Слава, от Триода, гл. 6:

Добри Отче, отдалечих се от Тебе, не ме оставяй, нито ме показвай като непотребен в Твоето царство; вселукавият враг ме разголи и грабна богатството ми, аз разгулно разпилях дарбите на душата си, но сега станах, обърнах се към Тебе и викам: направи ме като един от своите надничари Ти, Който заради мене на кръста простря пречистите Си ръце, за да ме изтръгнеш от страшния звяр и да ме облечеш в предишното одеяние, защото единствен си многомилостив.

И сега, глас 2: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!

Велико славословие

Възкресен тропар

Днес стана спасението на света – нека възпеем Възкръсналия от гроба и Началника на нашия живот, защото Той, като унищожи смъртта чрез смъртта Си, даде ни победа и велика милост.

—————————————

На литургията, Апостол: 1 Кор. 6:12-20

Братя, всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но няма да бъда аз обладан от нещо. Храната е за корема, и коремът за храната; но Бог ще погуби и едното и другото. Ала тялото не е за блудство, а за Господа, а Господ – за тялото. Бог и Господа възкреси, и нас ще възкреси със силата Си. Нима не знаете, че телата ви са Христови членове? И тъй, да взема ли членовете на Христа и да ги направя членове на блудница? Съвсем не! Или не знаете, че, който се съединява с блудница, става едно тяло с нея? Защото казано е: „ще бъдат двамата една плът“. А който се съединява с Господа, един дух е с Него. Избягвайте блудството; всеки грях, що прави човек, е извън тялото, а блудникът против собственото си тяло греши. Или не знаете, че тялото ви е храм на Духа Светаго, Който живее във вас и Когото имате от Бога, и че не принадлежите на себе си? Защото вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божии.

Евангелие: Лука 15:11-32

Иисус им каза следната притча: един човек имаше двама сина; и по-младият от тях рече на баща си: татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата им раздели имота. 

Не след много дни, младият син, като събра всичко, отиде в далечна страна, и там прахоса имота си, като живееше разпътно. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна, и той изпадна в нужда; и отиде та се пристави у едного от жителите на оная страна, а тоя го прати по земите си да пасе свини; и той бе пѐтимен да напълни корема си с рожкове, що свините ядяха, но никой не му даваше. А като дойде в себе си, рече: колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам! Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син; направи ме като един от наемниците си. 

И стана, та отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му, и му домиля; и като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. А синът му рече: татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син. А бащата рече на слугите си: изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете; па докарайте и заколете угоеното теле: нека ядем и се веселим, защото тоя мой син мъртъв беше, и оживя, изгубен беше и се намери. И взеха да се веселят. 

А по-старият му син беше на нива; и на връщане, като наближи до къщи, чу песни и игри; и като повика едного от слугите, попита: що е това? Той му рече: брат ти си дойде, и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав. Той се разсърди, и не искаше да влезе. А баща му излезе и го канеше. Но той отговори на баща си и рече: ето, аз толкова години ти служа, и ни веднъж твоя заповед не престъпих; и мене никога дори козле не си дал, за да се повеселя с приятелите си; а като дойде тоя ти син, който прахоса имота ти с блудници, за него ти закла угоеното теле. А той му рече: чедо, ти си винаги с мене, и всичко мое е твое; а трябваше да се зарадваме и развеселим затова, че тоя ти брат мъртъв беше, и оживя, изгубен беше, и се намери.

Редакция на превода: Иван Ж. Димитров


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6ywar 

Разпространяване на статията:

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]