Мобилно меню

4.9625668449198 1 1 1 1 1 Rating 4.96 (187 Votes)

mitarq i fariseqНачало на Постния триод

Неделя на митаря и фарисея

(както тя се падна на 21 февруари 2021 г., т. е. съчетана с 4 глас от октоиха; в различните години гласът по осмогласника/октоиха е различен, но триодните песнопенията за тази неделя на митаря и фарисея се съчетават по един и същи начин с възкресните)

В събота на вечерната

Господи, воззвах (Пс. 140), глас 4:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме! Послушай ме, Господи! Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи!

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва; чуй ме Господи!

Стихири

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7)

На Твоя животворящ Кръст непрестанно се покланяме, Христе Боже, и славим Твоето тридневно възкресение, защото чрез него Ти обнови покварената човешка природа, Всесилни, и ни показа пътя към небето Ти, Който единствен си благ и човеколюбив.

Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:8)

Спасителю, когато доброволно беше прикован на кръстното дърво, Ти отмени наказанието, дошло заради дървото на непослушанието, Силни, слезе в ада и като Бог разкъса оковите на смъртта, затова се покланяме на Твоето възкресение от мъртвите и с радост казваме: Всесилни Господи, слава на Тебе!

Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1)

Като съкруши вратите на ада, Господи, чрез смъртта Си разруши царството на смъртта и освободи човешкия род от тлението, като дари на света живот и нетление, и велика милост.

Други стихири, от св. патр. Анатолий, глас 4:

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2)

Елате да възпеем, люде, тридневното възкресение на Спасителя, чрез което се избавихме от здравите окови на ада и получихме нетление и живот всички, които казваме: Ти, Който беше разпнат и погребан, и възкръсна, спаси ни чрез Твоето възкресение, единствени Човеколюбче.

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3)

Ангелите и хората, Спасителю, възпяват Твоето тридневно възкресение, което засия до краищата на вселената и се избавихме от робството на врага всички ние, които зовем: Животворче, всесилни Спасителю, спаси ни чрез Твоето възкресение, единствени Човеколюбче.

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:4)

Разбил си медните врати и ключалките си строшил, Христе Боже, и си възкресил падналия човешки род, затова в един глас викаме: Господи, Който възкръсна от мъртвите, слава на Тебе!

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс. 129:6)  

Господи, Твоето раждане от Отец е извън времето и вечно, въплъщението Ти от Девата е неизразимо и необяснимо за хората, а слизането в ада – страшно за дявола и неговите ангели, защото Ти стъпка смъртта и възкръсна на третия ден, като дари нетление на човеците и велика милост.

Стихири от Триода, гл. 1

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс. 129:7Б-8)

Нека не се молим като фарисея, братя, защото онзи, който се превъзнася, ще бъде унижен, но да се смирим пред Бог и в пост да извикаме като митаря: Боже, смили се над нас, грешните!

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Повтаря се същата стихира.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

При Тебе, единствения Владика, дойдоха фарисей, обладан от тщеславие, и митар, приведен ниско в покаяние, но онзи, който се хвалеше, беше лишен от благата, а непродумалият нищо се удостои с даровете; укрепи ме в тези въздишки, Христе Боже, защото си човеколюбив.

Слава, от Триода, гл. 8:

Вседържителю Господи, зная колко могат да помогнат сълзите, защото те изведоха Езекия от вратите на смъртта, грешницата избавиха от многогодишната греховност, а митаря оправдаха за разлика от фарисея; и се моля: причисли ме към онези и ме помилвай!

И сега, първи Богородичен (догматик) на гласа:

Пророк Давид, който чрез тебе стана Божи праотец, в песен извика за тебе към Онзи, Който ти стори велико нещо (срв. Лука 1:49): „Застана царицата от дясната Ти страна“ (Пс. 44:10), защото майка и причинителка на живота те направи Бог, Който благоволи чрез тебе да стане човек без баща, за да възстанови Своя образ, покварен у нас от страстите, и като намери заблудената в планините овца, взе я на раменете Си, донесе я при Отец, по Своята воля я постави сред небесните сили, Богородице, и спаси света Христос, Който има голяма и изобилна милост.

Вход с кадилница. Свете тихий:

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.

Прокимен, гл. 6

Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс. 92:1)

Стих: Облечен е Господ с могъщество (и) препасан.

Господ царува; Той е облечен с величие.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.

Господ царува; Той е облечен с величие.

Ектении

На стиховните стихири, възкресни, глас 4:

Господи, Който се издигна на кръста, унищожи клетвата на праотците и като слезе в ада, освободи окованите от века, като дарува нетеление на хората. За всичко това пеем и славим Твоето животворно и спасително възкресение.

Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс. 92:1А)

Увиснал на дървото, единствен Силни, Ти разтресе цялото творение, а когато беше положен в гроба, възкреси онези, които бяха в гробовете, и дарува живот и нетление на човешкия род. Затова пеем и славим Твоето възкресение на третия ден.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс. 92:1Б)

Беззаконите хора, Христе, които Те предадоха на Пилат, Те осъдиха да бъдеш разпънат и се оказаха неблагодарни към своя Благодетел. Но Ти доброволно претърпя погребение, самовластно възкръсна на третия ден като Бог, дарувайки ни безкраен живот и велика милост.

Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс. 92:5)

Дошлите на гроба жени със сълзи Те търсеха, но като не Те намериха, ридаейки в плач извикаха и казваха: о, Спасителю наш, Царю на всичко, как така Те откраднаха, кое място държи Твоето живоносно тяло? А ангелът им отговори и каза: не плачете, но идете и проповядвайте, че Господ възкръсна и ни дари радост, защото единствен е добър.

Слава, от Триода, глас 5:

От моите беззакония очите ми са натежали и не мога да погледна и да видя небесните висини, но Ти, Спасителю, приеми като митаря и мене, който се разкайвам, и ме помилвай.

И сега, Богородичен:

Всепочитана Дево, ти си храмът и дверите, палата и престол на Царя. Моят Избавител, Христос Господ, чрез тебе се яви на спящите в тъмнината, защото Той, Слънцето на правдата, пожела да просветли онези, които създаде с ръката Си по Свой образ. Затова те умоляваме, Всевъзпявана, която имаш дръзновение към Него като майка, непрестанно Го моли да спаси нашите души.

Песен на св. Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израил.

Трисвятое

Възкресен тропар, глас 4:

Узнали от ангела светлата вест за възкресението и отхвърлили прародителското осъждане, Господните ученички се хвалеха на апостолите и казваха: обезоръжена е смъртта, възкръсна Христос Бог, Който дарява на света велика милост.

Слава, и сега, Богородичен: Еже от века утаенное

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живеещите на земята: Бог се въплъти в неслитно единство и заради нас доброволно прие кръст, чрез който възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни.

*   *   *

В неделя на утринната

След Шестопсалмието, Бог Господь, глас 4.

Възкресен тропар, глас 4:

Узнали от ангела светлата вест за възкресението и отхвърлили прародителското осъждане, Господните ученички се хвалеха на апостолите и казваха: обезоръжена е смъртта, възкръсна Христос Бог, Който дарява на света велика милост. (два пъти)

Слава, и сега, Богородичен: Еже от века утаеное

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живеещите на земята: Бог се въплъти в неслитно единство и заради нас доброволно прие кръст, чрез който възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни.

1-ви седален, глас 4:

Мироносиците погледнаха към входа на гроба и като не можеха да издържат на ангелското сияние, те се разтрепериха и удивени казаха: нима беше откраднат Този, Който отвори на разбойника рая? Или е възкръснал Този, Който още преди страданията Си говореше за възкръсване? Наистина възкръсна Христос Бог и на тези, които са в ада, дари живот и възкресение.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс. 9:33)

Със свободната Си воля, Спасителю, Ти претърпя кръст и смъртни човеци положиха в нов гроб Този, Който със словото Си постави краищата на земята, затова врагът беше вързан и смъртта люто пленена, а всички, които бяха в ада, възклицаваха при Твоето живоносно възкресение: възкръсна жизнодавецът Христос, Който пребъдва вечно!

Слава, и сега, Богородичен:

Удиви се Йосиф при безсеменното ти зачатие, Богородице, щом видя, че е свръхестествено, а като размисли за росата върху руното, за неизгарящата в огъня къпина и за разцъфналия Ааронов жезъл, Твоят обручник и пазител свидетелстваше пред свещениците с думите: Дева ражда и след раждането пак остава Дева!

2-ри възкресни седални, глас 4. Подобен: Скоро предвари

Спасителю, възкръсна от ада като безсмъртен и с възкресението Си съвъзкреси Твоя свят, Христе Боже наш, със силата Си съкруши властта на смъртта, показа възкресението на всички, Милостиви, затова и Те славим, единствен Човеколюбче.

Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс. 9:1)

Гавриил, облечен в бяло, слезе от небесните висини, дойде при камъка, където беше положен Камъкът на живота, и извика към плачещите жени: престанете с воплите и риданията, които винаги милостиво редите, но дерзайте – Този, Когото с плач търсите, наистина възкръсна, затова извикайте на апостолите: Христос възкръсна!

Слава, и сега, Богородичен: Удивиха се, Чиста, всички ангелски чинове на страшното тайнство на твоето раждане: как държиш в обятията си като човек Този, Който само с един знак всичко удържа, и как Предвечният приема начало и е кърмен с мляко Този, Който с неизказана милост храни всичко живо? Те и тебе възхваляват и славят като истинска Божия майка.

Благословен си, Господи, гл. 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! (Пс. 118:12)

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя сред мъртвите, Спасителю, разрушил силата на смъртта и възкресил със Себе Си Адам, и освободил всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

„Защо от съчувствие смесвате мирото със сълзи, ученички?“, заговори на мироносиците блестящият в гроба ангел: „Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба“.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб, ридаейки, но ангелът застана пред тях и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението“.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици, дошли с миро при Твоя гроб, Спасителю ридаеха, когато ангелът ясно се обърна към тях с думите: „Защо смятате Живия за мъртъв? Защото Той като Бог възкръсна от гроба“.

Слава…

Да се поклоним на Отца и на Неговия Син, и на Светия Дух – Светата Троица в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И сега…

Ти избави Адам от греха и на Ева дари радост вместо печал, Дево, когато роди Животодателя; въплътеният от тебе Бог и Човек отведе към живота отпадналите от него. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава Тебе Боже! (3 пъти)

Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име, и е величествено царството Ти, на Отец и Син, и Свети Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Ипакои, глас 4:

Мироносици, отишли рано при Твоето преславно възкресение, проповядваха на апостолите, Христе, че си възкръснал като Бог и даваш на света велика милост.

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат, но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Които ненавиждате Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава, и сега: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица.

Антифон 2:

Топло виках към Тебе, Господи, от дълбината на душата ми, нека Твоите божествени уши ме чуят.

Който има надежда в Господ, е по-възвисен от онези, които Го наскърбяват.

Слава, и сега: От Светия Дух изтичат благодатни потоци, които напояват всяка твар за да се оживи.

Антифон 3:

Сърцето ми да се издигне към Тебе, Слове, и нищо низко от светските красоти да не ме услажда.

Както човек има любов към своята майка, така трябва да имаме към Господ по-пламенна любов.

Слава, и сега: От Светия Дух е богатството на познанието за Бога, съзерцанието и мъдростта, защото чрез Него Словото открива цялото учиние на Отец.

Прокимен, Пс. 43, гл. 4

Дигни се нам на помощ и ни избави поради Твоята милост. (Пс. 43:27) Стих: Боже, с ушите си сме чули, нашите отци са ни разказвали за делото, което си сторил през техни дни, в стародавни дни. (Пс. 43:1-2)

Канон възкресен, от св. Йоан Дамаскин (непреведен)

Кондак от Октоиха, глас 4. Подобен: Явился еси днесь:

Спасителят и мой Избавител като Бог възкреси от гроба окованите човеци, съкруши адовите врата и като Владика възкръсна на третия ден.

Икос: Нека всички родени на земята да възпеем Животодателя Христос, Който от гроба възкръсна на третия ден от мъртвите и със Своята сила съкруши днес вратата на смъртта, умъртви ада и унищожи жилото на смъртта, като освободи Адам и Ева; с готовност да Му изкажем похвала, защото Той като единствен могъщ Бог и Владика възкръсна на третия ден.

Кондак от Триода, гл. 4, подобен „Явися днес…“.

Да избягваме надменните думи на фарисея, но от митаря да се научим на смирение с въздишки, като викаме към Спасителя: смили се над нас, Ти единствен си снизходителен!

Друг кондак, гл. 3, подобен „Дева днес…“:

Да поднесем на Господ митарски въздишки ние, грешните, и да паднем пред Него, Владиката, Който желае спасението на всички хора и дава прошка на всички каещи се, понеже Той, бидейки Бог, съвечен на Отец, се въплъти заради нас.

Икос:

Нека всички смирим себе си, братя, като бием съвестта си с въздишки и ридания, за да се видим после, при вечния съд, невинни и да получим прошка, вярващи! Защото там е истинското прощение, за което нека сега се помолим да го видим; болка, скръб и дълбоки въздишки бягат оттам, от дивния Едем, чийто създател е Христос Бог, събезначален на Отец.

Синаксар: В… ден на месец… празнуваме паметта на… На този ден си спомняме и притчата за митаря и фарисея от светото Евангелие на евангелист Лука (18:10-14).

Стих: Ти, който живееш по фарисейски, стой далече от храма, защото в него е Христос, там се приема смиреният.

От Триода:

Създателю на всичко на небето и на земята, както приемаш трисветата песен от ангелите, така също приеми трипеснеца (триода ) от нас, човеците.

По молитвите на всички Твои свети песнотворци, Христе Боже наш, помилвай ни и ни спаси. Амин.

Катавасии от Триода на 1-ва и 4-та неделя (до 8-ма песен), гл 6:

Песен 1

Яко по суху, пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим, вопияше.

Докато Израил вървеше пеша през морето като по суша, видя по следите си гонителя фараон да потъва в бездната и извика: да изпеем победна песен на Бог.

Песен 3

Несть свят, якоже Ты, Господи Боже мой, вознесый рог верных Твоих, Блаже, и утвердивый нас на камени исповедания Твоего.

Няма свят като Тебе, благи Господи Боже мой, Който укрепи силата на Твоите верни и ни утвърди върху скалата на Твоето изповедание.

Песен 4

Христос моя сила, Бог и Господь, честная Церковь боголепно поет, взывающи, от смысла чиста, о Господе празднующи.

Христос е моя сила, Бог и Господ – пее светата Църква, както  подобава за Бог, възглася Му с чист разум и празнува в Господ.

Песен 5

Божиим светом Твоим, Блаже, утренюющих Ти души любовию озари, молюся, Тя ведети, Слове Божий, истиннаго Бога, от мрака греховнаго взывающа.

Моля те, Благи, с Твоята божествена светлина озари душите на онези, които от ранно утро копнеят за Тебе да Те познаят като Божие Слово, истински Бог, Който ги призовава от греховния мрак.

Песен 6

Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве.

Като видях житейското море да се надига от бушуващите вълни на изкушенията, прибягнах към Твоето тихо пристанище и Ти казвам: изведи живота ми от тлението, Многомилостиви.

Песен 7

Росодательну убо пещь содела Ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющее веление Божие мучителя увеща вопити: благословен еси, Боже отец наших.

Ангелът направи огнената пещ прохладна за благочестивите младежи и изгаряща за халдеите, Божията заповед убеди мъчителя да извика: благословен си, Боже на нашите отци.

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Из пламене преподобным росу источил еси и праведнаго жертву водою попалил еси: вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети. Тя превозносим во вся веки.

От пламъка си излял роса за благочестивите младежи и с вода си изгорил жертвата на праведния, защото всичко правиш, Христе, само както пожелаеш: през всички векове Те превъзнасяме.

Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим!

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Лука.

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Възкресно 4-то евангелие (Лука 24:1-12):

В първия ден на седмицата, много рано, носейки приготвените благовония, те дойдоха при гроба, а заедно с тях и някои други, ала намериха камъка отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Иисуса. И докле недоумяваха за това, ето, изправиха се пред тях двама мъже в бляскави дрехи. И както бяха уплашени и навели лице към земята, – мъжете им рекоха: защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тука, но възкръсна; припомнете си, какво ви бе казал, когато беше още в Галилея, говорейки, че Син Човеческий трябва да бъде предаден в ръце на човеци грешници и да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне. И спомниха си думите Му. И като се върнаха от гроба, обадиха всичко това на единайсетте и на всички други. Те бяха Магдалина Мария и Йоана, и Мария, майка на Яков, и другите с тях, които обадиха на апостолите за това. И техните думи им се показаха празни, и не им повярваха. Но Петър стана, затече се към гроба и, като се наведе, видя вътре само повивките и се върна, чудейки се сам в себе си за станалото.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Възкресна песен, четец:

Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.    

Псалом 50

Слава, гл. 8Покаяния отверзи ми двери…

Отвори ми дверите на покаянието, Животодателю, защото рано сутринта духът ми бърза към Твоя свят храм и носи храма на тялото ми, целия осквернен, но като състрадателен очисти ме с Твоята добросърдечна милост.

И сега: Насочи ме по пътеките на спасението, Богородице, защото окалях душата си със срамни грехове и в леност пропилях целия си живот, но с твоите молитви ме избави от всяка нечистота.

Стих, гл. 6: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира, гл. 6: Когато размислям за множеството ужасни постъпки, които съм направил, аз окаяният треперя за страшния ден на съда, но като се надявам на милостта на Твоето състрадание, като Давид Ти викам: помилвай ме, Боже, по голямата Си милост.

Дяконът: Литийна молитва. И възглас: По милостта и щедростите и човеколюбието…

Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господ и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си, защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо и свето е името Му, и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си, разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени, гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израил, Своя отрок, като си спомни милостта, както говори на нашите отци – към Авраам и семето му до века.

9-та песен от катавасиите, гл. 6 

Бога человеком невозможно видети

За човека е невъзможно да види Бога, Когото дори ангелските войски не смеят да погледнат, но чрез тебе, Всечиста, Словото се яви на човеците въплътен. Него величаем и заедно с небесните войнства те ублажаваме.

Малка ектения: Възглас: Защото всички небесни сили Те хвалят…

Свят Господь Бог наш (3). Ексапостиларии, гл. 2, по 4-то евангелие:

Нека засияем с добродетели, за да видим стоящите в животоносния гроб мъже в бляскави дрехи; от жените мироносици, навели лица към земята, нека научим за възкресението на Този, Който властва над небето, и заедно с Петър да се затичаме към Живота в гроба, та като се удивим на станалото, да останем да видим Христос.

Светилен от Триода, гл. 2

Слава: Да бягаме от отвратителната надменност на фарисея и да се научим на прекрасното смирение на митаря, за да се извисим като него и заедно с него да извикаме към Бога: смили се над Твоите раби, Христе Спасителю, Който по Своя воля се роди от Дева и претърпя кръстна смърт, като със Себе Си възкреси Твоя свят чрез божествената Си власт.

И сега, Богородичен:

Създателят на творението и Бог на всичко прие човешка плът от твоята непорочна утроба, всевъзпявана Богородице, и обнови цялото мое тленно естество, след раждането Той те остави такава, каквато беше преди да Го родиш, затова всички с вяра те величаем и казваме: радвай се, славо за света.

Всякое дихание, глас 4. Хвалитни стихири

Всичко, което диша, да хвали Господ! Хвалете Господ от небесата, хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс. 149:9)

Ти претърпя кръст и смърт и възкръсна от мъртвите,  всесилни Господи, прославяме Твоето възкресение.

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1)

Чрез Твоя кръст, Христе, Ти ни освободи от древното проклятие и чрез смъртта Си ни избави от дявола, който измъчва нашата природа, а с възкресението Си всичко изпълни с радост, затова Ти пеем: Господи, Който възкръсна от мъртвите, слава на Тебе!

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Чрез твоя кръст, Христе Спасителю, Ти ни настави в Твоята истина и ни избави от примките на врага; Ти, Който възкръсна от мъртвите, възкреси и нас, паданалите в грехове, като простреш ръката Си, человеколюбиви Господи, по молитвите на Твоите светии.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Без да се отделиш от недрата на Отец, Единородно Божие Слово, Ти дойде на земята от човеколюбие, стана Човек без да се измениш и като претърпя кръст и смърт по плът, бидейки безстрастен по божество, ти възкръсна от мъртвите и даде безсмъртие на човешкия род, защото единствен си всесилен.

От Триода, гл. 1.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Братя, да не се молим по фарисейски, защото онзи, който се превъзнася, ще бъде доведен до смирение; нека се смирим пред Бога, както направи митарят, и чрез пост извикаме: Боже, очисти нас, грешните.

(Тази и следващата стихира са от вечерната на „Господи, воззвах)

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Фарисей, обхванат от самомнение, и митар, приведен в покаяние, пристъпиха към Тебе, единствения Владика, но единият, понеже се хвалеше, беше лишен от благословия, а другият, без да каже нищо, се удостои с Твоите дарове. Подкрепи ме в такива въздишки, Христе Боже, защото си човеколюбив.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс. 9:33)

Глас 3: Като проумееш разликата между митаря и фарисея, душо моя, намразѝ гордия глас на единия и пожелай покайната молитва на другия, и извикай: Боже, смили се над мене, грешния, и ме помилвай.

Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс. 9:1)

Да възненавидим хвалещия се глас на фарисея, верни, и да пожелаем покайната молитва на митаря, да не бъдем надменни, но да се смирим и с умиление да извикаме: Боже, смили се над нашите грехове.

Слава, от Триода, гл. 8:

Фарисея, който оправдаваше себе си, като се хвалеше с делата си, Ти осъди, Господи, а оправда митаря, който се смири и с въздишки просеше помилване, защото не одобряваш самохвални мисли и съкрушените сърца не презираш; затова и ние в смирение падаме пред Тебе, Който пострада заради нас: дай ни опрощение и голяма милост.

И сега, гл. 2: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си, Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!

Велико славословие

Възкресен тропар:

Днес стана спасението на света – нека възпеем Възкръсналия от гроба и Началника на нашия живот, защото Той, като унищожи смъртта чрез смъртта Си, даде ни победа и велика милост.

Започва св. Литургия.

Редакция на превода: Иван Ж. Димитров


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6y3q6 

Разпространяване на статията: