Мобилно меню

4.9172413793103 1 1 1 1 1 Rating 4.92 (290 Votes)

Entry of Theotokos

Въведение Богородично

На вечерната

Господи, воззвах (Пс. 140), гл. 1, стихири на 6:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме! Послушай ме, Господи! Господи, извиках към Тебе, побързай към мене! Чуй моя глас, когато Те призовавам! Чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва! Чуй ме, Господи!

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията, кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3)

Верни, да ликуваме днес и да пеем на Учителя с псалми и песни, като почетем и осветената Му скиния, одушевеният кивот, вместила в себе си невместимото Слово, защото тя е принесена на Бога, Който свръхестествено стана младенец по плът, и великият първосвещеник Захария я приема с радост като жилище на Бога.

Стих: Надявам се на Господ, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:4)

Днес единствената благословена и чиста сред жените, одушевеният храм на светата слава на Христос, нашия Бог, се донася в законния храм, за да обитава в светилището; и заедно с нея сега духовно се радват Йоаким и Анна, а хорове от девици пеят псалми и песни на Господ, като славят майка Му.

Стих: Душата ми ожида Господ повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господ! (Пс. 129:6-7А)

За тебе, Дево майко Божия, говореха пророците, тебе славеха апостолите, с тебе се гордееха мъчениците и всички човеци се обновяваха, защото чрез тебе се помирихме с Бог; затова почитаме твоето влизане в храма Господен и заедно с ангела всички казваме и пеем: радвай се ти, всепочитана, с чието застъпничество се спасяваме.

Други стихири, гл. 4, подoбен: Я́ко до́бля:

Стих: Защото у Господ е милостта и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израил от всичките му беззакония. (Пс. 129:7Б-8)

Святата и непорочна чрез Светия Дух се въвежда в Святая святих и е хранена от ангел; тя стана най-свят храм на Светия наш Бог, Kойто чрез влизането й (в храма) освети всичко и обожестви падналата човешка природа.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Днес момичетата се радват и носят свещи, вървят пред разумната свещ и свещено я въвеждат в Святая святих, като предизобразяват неизказаното сияние, което щеше да изгрее от нея и чрез Духа да просвети тези, които седят в мрака на невежеството.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

С радост всехвалната Анна извика: приеми, Захария, тази, която Божиите пророци възвестиха чрез Духа, и я въведи в светия храм, за да бъде свещено възпитана и да стане божествен престол и палат, и ложе, и светозарно жилище на Владиката на всичко.

Слава, и сега, глас 8:

След като се роди, Богоневесто Владичице, ти дойде в храма Господен да бъдеш възпитавана в Святая святих като осветена, тогава и Гавриил беше пратен при тебе, Всенепорочна, да ти носи храна; всички небесни сили се удивиха, когато видяха Дух Свети да се вселява в тебе, затова, Пречиста и Неопетнена, славена на небето и земята, Божия майко, спаси нашия род.

Вход с кадилница. Свете тихий: 

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бог – Отец, Син и Свети Дух. Сине Божи, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.

Прокимен на деня.

Четива (паримии), стр. 71

(Изход, глава 40:1-5, 8-10, 16, 34-35)

Говори Господ на Моисея и каза: в първия месец, на първия ден от месеца, сглоби скинията на събранието и тури в нея ковчега на откровението и покрий ковчега със завеса; внеси трапезата и нареди на нея това, що е за нареждане, внеси светилника и постави му кандилцата; постави златния жертвеник за кадене пред ковчега на откровението и окачи завесата при входа на скинията на събранието; огради двор наоколо и окачи на дворните врата завесата. И вземи помазния елей, помажи скинията и всичко, що е в нея, и освети нея и всичките ѝ принадлежности, и ще бъде света; помажи жертвеника на всесъжението и всичките му принадлежности и освети жертвеника, и жертвеникът ще бъде голяма светиня. И Моисей стори всичко: както му бе Господ заповядал, тъй и стори. Тогава облакът покри скинията на събранието, и слава Господня изпълни скинията; и Моисей не можеше да влезе в скинията на събранието, защото облакът я осеняваше, и слава Господня изпълняше скинията.

Из Трета книга Царства (7:51 и 8:1, 3-7, 9-11)

Когато Соломон свърши всичката работа по създаването на дома Господен, тогава свика при себе си в Йерусалим старейшините Израилеви за да пренесат ковчега на завета Господен от Давидовия град, сиреч Сион. Дойдоха всички старейшини Израилеви; и свещениците вдигнаха ковчега, и понесоха ковчега Господен и скинията на събранието, и всички свещени вещи, що бяха в скинията; и носеха ги свещеници и левити. А цар Соломон и с него целият израилски събор, който се бе събрал при него, вървяха пред ковчега. Свещениците внесоха ковчега на завета Господен на мястото му, в давира (прорицалището) на храма, в Святая-Святих, под крилете на херувимите. Защото херувимите простираха криле над мястото на ковчега, и херувимите покриваха отгоре ковчега и върлините му. В ковчега нямаше нищо, освен двете каменни скрижали, които Моисей бе положил вътре на Хорив, когато Господ сключи завет със синовете Израилеви. Когато свещениците излязоха из светилището, облак изпълни дома Господен. И свещениците не можеха да стоят на службата поради облака, понеже славата Господня изпълни храма на Господа Бога Вседържителя.

Из Книга на пророк Йезекиил (43:27 и 44:1-4)

Тъй каза Господ: в осмия ден и по-нататък, свещениците ще принасят върху жертвеника вашите всесъжения и благодарствени жертви; и Аз ще бъда милостив към вас, казва Господ Бог. И доведе ме назад при външните врата на светилището, обърнати към изток, и те бяха затворени. И каза ми Господ: тия врата ще стоят затворени, не ще се отворят, и никой човек не ще влезе през тях, защото Господ, Бог Израилев, влезе през тях, и те ще стоят затворени. Колкото за княза, той, като княз, ще седне в тях, за да яде хляб пред Господа; ще влезе през притвора на тия врата и през там ще излезе. После ме поведе през северните врата пред лицето на храма, и аз видях, и ето, славата Господня изпълняше дома Господен.

Сугуба ектения

Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Просителна ектения

Стиховни стихири, глас 5, подобен: Ра́дуйся...

Небето и земята се радват, като гледат единствената и непорочна Дева, разумното небе, да идва в Божия дом, за да се възпитава свещено; удивен Захария извика към нея: ти си врата на Господ, затова ти отварям дверите на храма, влез с радост в него, защото зная и вярвам, че избавлението на Израил вече явно ще дойде и ще се роди от тебе Бог-Слово, Който дарява на света голяма милост.

Стих: В изпъстрена дреха я довеждат при Царя; след нея водят при Тебе девици, нейни дружки. (Пс. 44:15)

Анна, чието име значи божествена благодат, явно довежда с радост в Божия храм изпълнената с благодат чиста вечна Дева, като покани момичетата да вървят пред нея със свещи и каза: иди, чедо, и бъди принос и благовонен тамян на Този, Който те дари (на мене), влез в недостъпното място и научи тайните, приготви се да бъдеш приятно и красиво обиталище на Иисус, Който дарява на света голяма милост.

Стих: Довеждат ги с веселие и ликуване, влизат в Царевия чертог. (Пс. 44:16)

Вътре в Божия храм се принася вместилият Бога храм – всесвятата Дева, а момичета вървят сега пред нея със свещи; Йоаким и Анна, прекрасната родителската двойка, тръпнат и ликуват, защото са родили тази, която ще роди Създателя, а тя ликува в божествените жилища, хранена от ръката на ангел; всенепорочната стана майка на Христос, Който дарява на света голяма милост.

Слава, и сега, глас 6. От Сергий Цариградски (Агиополит):

Събрани днес множествата вярващи духовно да празнуваме и благочестиво да възхвалим Божията девойка, Дева и Богородица, водена в храма Господен; тя беше избрана предварително от всички поколения за обиталище на Христос, Всецаря и Бог на всичко; вървете със свещи пред нея, девици, и почетете тържественото влизане на Приснодевата; майки, забравете всяка скръб и с радост последвайте тази, която стана майка на Бога и донесе радост за целия свят; нека всички радостно заедно с ангела да извикаме на благодатната: радвай се! Защото тя винаги се моли за нашите души.

Песен на Симеон Богоприемец (Лука 2:29-32)

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, което си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израил.

Трисвятое

Тропар на празника, глас 4 (три пъти)

Днес е предзнаменованието на Божието благоволение и предвестието за човешкото спасение: Девата открито се явява в Божия храм и предизвестява на всички Христос; нека и ние с висок глас извикаме към нея: радвай се ти, която си изпълнение на замисъла на Създателя.

Отпуст

—————————————————————

На утринната

На Бог Господ, тропар, гл. 4, три пъти:

Днес е предзнаменованието на Божието благоволение и предвестието за човешкото спасение: Девата открито се явява в Божия храм и предизвестява на всички Христос; нека и ние с висок глас извикаме към нея: радвай се ти, която си изпълнение на замисъла на Създателя.

Малка ектения

Първи седален, гл. 1, по Лик ангелский:

Плодът на праведните Йоаким и Анна се принася на Бог в светия храм – невръстната по плът кърмилница на нашия живот, която свещеникът Захария благослови; нека всички с вяра да я ублажим като майка на Господ!

Слава…, и сега…, същия.

Втори седален, гл. 4, по Удивися Иосиф:

Преди да бъдеш зачената, Чиста, ти си посветена на Бога и сега, като се роди на земята, си Му принесена в дар, за да изпълниш отеческото обещание; от детинство със свещи на радост чисто предадена в Божия храм, бидейки сама истински божествен храм, ти се показа съсъд на недостъпната и божествена Светлина; наистина е велико твоето въвеждане, единствена Богоневесто и Приснодево.

Слава…, и сега…, същия.

Полиелей и величание

Малка ектения

Седален след полиелея, гл. 8, по Повеленное тайно:

Да се радва песнописецът Давид и да ликува Йоаким с Анна, защото от тях произлезе свята рожба – Мария, светоносната божествена свещ, и с радост влиза в храма; като я видя, Варахиевият син я благослови и радостно извика: радвай се, чудо всемирно!

Слава…, и сега…, същия:

Степенни (стъпални), гл. 4.

Антифон първи, повтаряме стиховете:

От моята младост много страсти ме нападат, но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава…: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И ныне…: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.

Прокимен, гл. 4: Чуй, дъще, и виж, наклони ухо и забрави твоя народ и дома на баща си; защото силно ще пожелае Царят твоята красота. (Пс. 44:11-12А)

Стих: Из сърцето ми се изля блага дума; аз говоря: моята песен е за Царя. (Пс. 44:2)

Евангелски чин (четиво от Лука 1:39-49, 56)

В ония дни стана Мариам и отиде набързо в планинската страна, в град Юдин, и влезе в дома Захариев, и поздрави Елисавета. Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата ѝ; и Елисавета се изпълни с Духа Светаго, извика с висок глас и рече: благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба! И откъде ми е това – да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното ѝ от Господ. И рече Мариам: душата ми величае Господ и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове; задето Силният ми стори велико нещо и свето е името Му. И остана Мариам с нея около три месеца, и се върна у дома си.

След Псалом 50, вместо Молитвами Бого­ро­дици, 

Слава…, гл. 2: Днес одушевеният храм на великия Цар влиза в храма, за да се приготви за Негово божествено жилище: хора, веселете се!

И сега…: същото.

И веднага: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихирата на празника, гл. 4:

Днес боговместимият храм, Богородица, се довежда в храма Господен и Захария я приема; днес Святая святих се радва и ангелският лик тайнствено тържествува; с тях и ние, като празнуваме днес, нека с Гавриил извикаме: радвай се, Благодатна, с тебе е Господ, Който проявява велика милост!

Литийна молитва (дяконът)

Канон 

Кондак, гл. 4: Пречистият храм на Спасителя, драгоценният чертог и Дева, свещеното съкровище на Божията слава днес се въвежда в дома Господен, като въвежда със себе си благодатта, която е от Божествения Дух; нея възпяват Божиите ангели: тази е небесното жилище.

Икос: Като гледам ясно проявената и изпълнила се в Девата благодат на Божиите неизречени и божествени тайни, радвам се и не мога да проумея странното и неизказано явление: как Чистата единствена се оказа избрана от всички твари – видимите и мислените? Затова, като искам да я възхваля, силно се смущават умът и речта ми, но дръзвам да заявя и да я възвелича: тази е небесното жилище!

Синаксар:

В този месец, в двадесет и първия ден, празнуваме Входа в храма на пресветата наша Владичица Богородица и винаги Дева Мария. По нейните свети молитви, Господи, помилвай ни и ни спаси! Амин.

Първи катавасии на Рождество Христово: Христос раждается, гл. 1

От св. Козма Маюмски 

1. Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – посрещнете Го! Христос е на земята – извисете се! Пейте на Господ, всички на земята, радостно Го възпейте, народи, защото се прослави!

3. Да възкликнем към Христос, Бог Син, непостижимо роден от Отец преди всички векове, Който в последните дни се въплъти безсеменно от Дева: свят си, Господи, Който възвиси нашия род!

4. Христе, Ти си израстък от Йесеевия корен и цвят от него, произлязъл от Дева, сенчестата и прохладна планина; Ти, безтелесният Бог, дойде (при нас), като се въплъти от непозналата мъж (Мария); слава на Твоята сила, Господи!

5. Като Бог на мира и Отец на милостта Ти ни изпрати Ангела на Твоя велик съвет, Който ни носи мир, и доведени до светлината на богопознанието, от тъмна нощ ставаме да Те славословим, Човеколюбче.

6. Морското чудовище освободи от утробата си Йона като младенец – невредим, както го беше погълнал; така и Словото, вселило се в Дева и приело плът, излезе от нея, като я запази нетленна; тъй като не се роди по обичаен начин, Той съхрани родилата невредима.

7. Момците, възпитани в благочестие, презряха нечестивата заповед, не се побояха от огнената заплаха, но стояха сред пламъка и пееха: „Благословен си, Боже на отците ни!“.

8. Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Даващата прохлада пещ беше предобраз за свърхестествено чудо, защото не изгори хвърлените в нея младежи, както и огънят на Божеството не изгори утробата на Девата, в която влезе, затова, нека прославим (Бог) и пеем: „Всяко творение да благославя Господ и да Го превъзнася во веки!“.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Не пеем Честнейшую, а 9 песен на канона с припева на празника:

Ирмос: Чудо свръхестествено: пещта се показа росодателна, защото не прие да опали юношите, както и огънят на Божеството не опали Девата, когато влезе в нейната утроба. Затова пеейки казваме: всяка твар да благослови Господа, и да Го превъзнася през всички векове.

Припев: Ангелите, като видяха входа на Пречистата, се удивиха, когато Дева влезе в Святая Святих.

До одушевения Божи кивот никак да не се докосва скверна ръка, но устните на верните непрестанно да възпяват Богородица с гласа на ангела и с радост да извикат: наистина си по-висша от всички, чиста Дево!

Припев: Ангелите, като видяха входа на Пречистата, се удивиха, когато Дева влезе в Святая Святих.

Чиста майко Божия, тъй като имаш красотата на душата си ясна и блестяща и си пълна с Божията благодат от небето, винаги озаряваш с вечна светлина онези, които викат с радостно сърце: наистина си по-висша от всички, чиста Дево!

Припев: Ангелите, като видяха входа на Пречистата, се удивиха, когато Дева влезе в Святая Святих.

Твоето чудо се издига по-високо от силата на речта, чиста Богородице. Защото отвъд всякакъв разум разбирам, че твоето тяло по никакъв начин не е допуснало потока на греха. Затова с благодарност викам: наистина си по-висша от всички, чиста Дево!

Припев: Ангели и човеци, нека всички почитаме входа на Пречистата, когато Девата влезе в Святая Святих.

По чудесен начин Законът те е предопределил, Чиста, като съсъд и скиния, духовен кивот и жезъл на Аарон и завесата, неразрушим храм и Божия врата. Така ни учи всички да викаме: наистина си по-висша от всички, чиста Дево!

Песен 9, ирмос:

Величай, душо моя, по-честитата и по-славната от небесните войнства.

Странно и преславно тайнство виждам: небето като пещера, престола херувимски като Дева, а яслите като легло, в което легна невместимият Христос Бог, Когото възпявайки величаем.

Светилен, по Жени услишите

Да възхвалим вярно Мария, Божието дете; в древност съсловието на пророците нея предвъзвести като стомна и жезъл, и скрижал, и несечена планина, защото днес се въвежда в Святая святих, за да се възпитава в Господ. (три пъти)

Хвалитни стихири на Всякое дихание, на 4, гл. 1, по Небесних чинов

Всичко, което диша, да хвали Господ! Хвалете Господ от небесата, хвалете Го във висините! На Тебе, Боже, подобава песен!

Хвалете Го, всички Негови ангели! Хвалете Го, всичките Му сили! На Тебе, Боже, подобава песен!

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие! (Пс. 150:2)

Свещоносици девици радостно съпровождат Приснодевата и чрез Духа наистина пророчестват бъдещето: защото Богородица, бидейки Божи храм, от детенце с девствена слава се въвежда в храма.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли! (Пс. 150:3)

На светите обети и плодът е славен – наистина Богородица се показа на света по-висша от всичко; водена в Божия дом, тя благочестиво изпълнява молитвата на родилите я, запазвана от Божествения Дух.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и флейти! (Пс. 150:4)

Вярно хранена с небесен хляб в Господния храм, Дево, родила си за света хляба на живота, Словото; като Негов избран и всенепорочен храм ти, венчаната за Бог Отец, преди това тайнствено се сгоди за Духа.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, което диша, да хвали Господ! (Пс. 150:5-6)

Да се отвори вратата на богоприемния храм, защото днес Йоаким взе и славно предава вътре тази, която е храм и престол на Царя на всичко и която той беше посветил на Господ, избраната от Него за Негова майка.

Слава…, и сега…, гл. 2, от Леонтий майстор:

Днес всенепорочната Дева се води в храма, за да бъде обиталище на Всецаря Бог, Който поддържа целия ни живот; днес пречистата светиня като тригодишна телица се въвежда в Святая святих; нека като ангела извикаме към нея: радвай се, единствена благословена сред жените.

Велико славословие

Тропар, гл. 4, веднъж:

Днес е предзнаменованието на Божието благоволение и предвестието за човешкото спасение: Девата открито се явява в Божия храм и предизвестява на всички Христос; нека и ние с висок глас извикаме към нея: радвай се ти, която си изпълнение на замисъла на Създателя.

* Редакция на превода по гръцкия оригинал: Иван Ж. Димитров


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6hdyx 

Разпространяване на статията: