Мобилно меню

4.8333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.83 (120 Votes)

279344.xВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО

Утринната по минея

На утринната, на Бог Господ, тропар, гл. 4, три пъти:

Днес е предзнаменованието на Божието благоволение и предвестието за човешкото спасение: Девата открито се явява в Божия храм и предизвестява на всички Христос. Нека и ние с висок глас извикаме към нея: радвай се ти, която си изпълнение на замисъла на Създателя.

Малка ектения

Първи седален, гл. 1, по Лик ангелский:

Плодът на праведните Йоаким и Анна се принася на Бог в светия храм – невръстната по плът кърмилница на нашия живот, която свещеникът Захария благослови, нека всички с вяра да я ублажим като майка на Господ!

Слава..., и сега..., същия.

Втори седален, гл. 4, по Удивися Иосиф:

Преди да бъдеш зачената, Чиста, ти си посветена на Бога и сега, след като си родена на земята, си Му принесена в дар, изпълнявайки отеческото обещание. Чисто предадена в божествения храм от детинство със свещи на радост, бидейки сама истински божествен храм, ти се показа съсъд на недостъпната и божествена Светлина. Наистина е велико твоето въвеждане, единствена Богоневесто и Приснодево.

Слава..., и сега..., същия.

Полиелей и величания

Малка ектения

Седален след полиелея, гл. 8, по Повеленное тайно:

Да се радва песнописецът Давид и да ликува Йоаким с Анна, защото от тях произлезе свята рожба – Мария, светоносната божествена свещ, и с радост влиза в храма; като я видя, Варахиевият син я благослови и радостно извика: Радвай се, чудо всемирно!

Слава, и сега, същия:

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моята младост много страсти ме нападат, но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава...: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И ныне...: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.

Прокимен, гл. 3: Душата ми величае Господ и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой. (Лука 1:46-47)

Стих: Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове. (ст. 48)

Евангелски чин (четиво от Лука 1:39-49, 56)

В ония дни стана Мариам и отиде набързо в планинската страна, в град Юдин, и влезе в дома Захариев, и поздрави Елисавета. Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата ѝ; и Елисавета се изпълни с Духа Светаго, извика с висок глас и рече: благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба! И откъде ми е това – да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното ѝ от Господа. И рече Мариам: душата ми величае Господа и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове; задето Силният ми стори велико нещо и свето е името Му. И остана Мариам с нея около три месеца, и се върна у дома си.

След 50-ти псалом, вместо Молитвами Бого­ро­дици, 

Слава..., гл. 2: Днес одушевеният храм на великия Цар влиза в храма, за да Му се приготви за божествено жилище: хора, веселете се!

И сега...: същото.

И веднага: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. 

Стихирата на празника, гл. 4:

Днес боговместимия храм, Богородица, се довежда в храма Господен и Захария я приема; днес Святая Святих се радват и ангелският лик тайнствено тържествува; с тях и ние, празнувайки днес, с Гавриил да извикаме: Радвай се, Благодатна, Господ е с тебе, Който проявява велика милост!

Литийна молитва (дяконът)

Канон 

Кондак, гл. 4: Пречистият храм на Спасителя, драгоценният чертог и Дева, свещеното съкровище на Божията слава, днес се въвежда в дома Господен, като въвежда със себе си благодатта, която е в Божествения Дух; нея възпяват Божиите ангели: тази е небесното жилище.

Икос: Като гледам ясно проявената и изпълнила се в Девата благодат на Божиите неизречени и божествени тайни, радвам се и не мога да проумея странното и неизказано явление: как Чистата единствена се оказа избрана от всички твари – видимите и мислените? Затова, като искам да я възхваля, силно се смущават умът и речта ми, но дръзвам да заявя и да я възвелича: тази е небесното жилище!

Синаксар:

В този месец, в двадесет и първия ден, празнуваме Входа в храма на пресветата наша Владичица Богородица и винаги Дева Мария. По нейните свети молитви, Господи, помилвай ни и ни спаси! Амин.

Първи катавасии на Рождество Христово: Христос раждается, гл. 1

От св. Козма Маюмски 

Текстът на катавасиите е взет от сайта на храм „Св. Троица“ – Пловдив.

1. Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – посрещнете Го! Христос е на земята – възвисете се! Пейте на Господ, цяла земьо, хора, радостно Го възпейте, защото се прослави!

3. Да възкликнем към Христос Бог – Родения преди всички векове непостижимо от Отца Син, Който в последните дни се въплъти безсеменно от Дева: свят си, Господи, Който възвиси нашия род!

4. Христе, Който си израстък от Йесеевия корен и цвят от него, произлязъл си от Дева, сенчестата и прохладна планина. Ти, безтелесният Бог, си дошъл при нас, въплъщавайки се от непозналата мъж (Мария). Слава на Твоята сила, Господи!

5. Като Бог на мира и Отец на щедрости, Ти си ни изпратил Ангела (Вестител) на Твоя велик съвет, Който ни носи мир. И наставени със светлината на богопознанието, бодърстващи от дълбините на нощта, Те славословим, Човеколюбче.

6. Морското чудовище освободи Йона като младенец от утробата си - невредим, какъвто го беше погълнал. Така и Бог Слово, вселил се в Дева и приел плът, излезе от нея, запазвайки девството ѝ неповредено.

7. Момците, възпитани в почитане на истинския Бог, презряха нечестивата царска заповед и като не се уплашиха от огнената стихия, стояха сред пламъка и пееха: „Благословен си, Боже, на отците ни!”

8. Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Свърхестествено чудо изобразява даващата прохлада пещ: както не изгори хвърлените в нея юноши, така и огънят на Божеството не изгори утробата на Дева, когато слезе в нея. Затова, прославяйки Бога, да възкликнем: „Всяка твар да благославя Господ и да Го прославя во веки!“

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Не пеем Честнейшую, а припева на празника:

Ирмос: Чудо свръхестествено: пещта се показа росодателна, защото не прие да опали юношите, както и огънят на Божеството не опали Девата, когато влезе в нейната утроба. Затова пеейки казваме: всяка твар да благослови Господ, и да Го превъзнася през всички векове.

Припев: Ангелите, като видяха входа на Пречистата, се удивиха, когато Дева влезе в Святая Святих.

Ирмос: До одушевения Божи кивот никак да не се докосва скверна ръка, но устните на верните непрестанно да възпяват Богородица с гласа на ангела и с радост да извикат: наистина си по-висша от всички, чиста Дево!

Припев: Ангелите, като видяха входа на Пречистата, се удивиха, когато Дева влезе в Святая Святих.

Ирмос: Чиста майко Божия, тъй като имаш красотата на душата си ясна и блестяща и си пълна с Божията благодат от небето, винаги озаряваш с вечна светлина онези, които викат с радостно сърце: наистина си по-висша от всички, чиста Дево!

Припев:Ангелите, като видяха входа на Пречистата, се удивиха, когато Дева влезе в Святая Святих.

Ирмос: Твоето чудо се издига по-високо от силата на речта, чиста Богородице. Защото отвъд всякакъв разум разбирам, че твоето тяло по никакъв начин не е допуснало потока на греха. Затова с благодарност викам: наистина си по-висша от всички, чиста Дево!

Припев: Ангели и човеци, нека всички почитаме входа на пречистата, когато Девата влезе в Святая Святих.

Ирмос: По чудесен начин Законът те е предопределил, Чиста, като съсъд и скиния, духовен кивот и жезъл на Аарон и завесата, неразрушим храм и Божия врата. Така ни учи всички да викаме: наистина си по-висша от всички, чиста Дево!

Песен 9

Величай, душо моя, по-честитата и по-славната от небесните войнства.

Странно и преславно тайнство виждам: небето като пещера, престола херувимски като Дева, а яслите като легло, в което легна невместимият Христос Бог, Когото възпявайки величаем.

Светилен, по Жени услишите

Да възхвалим верно Мария, Божието дете; нея в древността предвъзвести съсловието на пророците като стомна и жезъл, и скрижал, и несечена планина, защото днес се въвежда в Святая Святих, за да се възпитава в Господа. (три пъти)

Хвалитни стихири на Всякое дихание, на 4, гл. 1, по Небесних чинов

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Свещоносици девици радостно съпровождат Приснодевата и чрез Духа наистина пророчестват бъдещето: защото Богородица, бидейки Божи храм, от детенце с девствена слава се въвежда в храма.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

На светите обети и плодът е славен – наистина Богородица се показа на света по-висша от всичко; водена в Божия дом, тя благочестиво изпълнява молитвата на родилите я, запазвана от божествения Дух.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Вярно хранена с небесен хляб в Господния храм, Дево, родила си за света хляба на живота, Словото; като Негов избран и всенепорочен храм ти, венчаната за Бог Отец, преди това тайнствено си се сгодила за Духа.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господ! (Пс. 150:5-6)

Да се отвори вратата на богоприемния храм, защото днес Йоаким, като я взе, със слава предава вътре тази, която е храм и престол на Царя на всичко и която той беше посветил на Господ, избраната от Него за Негова майка.

Слава, и сега, гл. 2, от Леонтий майстора:

Днес всенепорочната Дева се води в храма, за да бъде обиталище на Всецаря Бог, Който поддържа целия ни живот; днес пречистата светиня като тригодишна телица се въвежда в Святая святих; нека като ангела извикаме към нея: радвай се, единствена благословена сред жените.

Велико славословие

Тропар, гл. 4, веднъж

Днес е предзнаменованието на Божието благоволение и предвестието за човешкото спасение: Девата открито се явява в Божия храм и предизвестява на всички Христос. Нека и ние с висок глас извикаме към нея: радвай се ти, която си изпълнение на замисъла на Създателя.

Превод И. Ж. Димитров


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6hdyx 

Разпространяване на статията:

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]