Мобилно меню

4.9432624113475 1 1 1 1 1 Rating 4.94 (141 Votes)

 MG 6308.1Вечерна служба

Блажен муж, 1 антифон

Господи, воззвах (Пс. 140), на 8, глас 1:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.

Стих 8: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2)

Подобен: Небесних чинов

Изгрелият първи сред постниците, възпитаният в пустинята, светилникът от Средец, всички ние да похвалим с песни като кажем: радвай се, велика славо, която се явяваш в наши дни, преблажени!

Стих 7: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2)

Между двата живота си поставил разумно богоугодно мерило, отче, защото си оставил тленното, с разума си винаги си пребивавал с Христос, Бога, и към това правило на твоята душа, усърдно си се придържал, блажени Йоане.

Стих 6: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3)

Зарадва се като видя завършени твоите трудове, които око не е виждало, нито ухо чувало (1 Кор. 2:9), но придобил райски блага, отражение на твоите подвизи, твоят гроб излива благодат и тялото ти е нетленно.

Стих 5: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:4)

Цялата си надежда си възложил на твоя Творец и Бог, като сам отиде при Владиката, а Той ти отвори бездната и те нахрани с млякото на хранещите душата писания, и те направи наследник на Небесното царство, отче, почитан от всички верни.

Други стихири, гл. 4. Подобен: Званный свыше.

Стих 4: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа. (Пс. 129:6-7А)

Когато желанието ти по Бога се разпали, беше просветен със зарите на Духа, и вперил душата си в Него, разгарян от истинска безкрайна любов, тогава си превъзмогнал плътта и кръвтта, излезе извън света, и чрез много въздържания и безмълвие се съедини с Него. 

Стих 3: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс. 129:7Б-8)

Като прекърши лукавите стрели на бесовете с Божествената благодат, на всички показа тяхната злоба и капани чрез божествени поучения, и облят с божествена светлина, на монасите си станал богоозарен светилник и първо украшение на Рилската пустиня, на болните си бил опитен и безвъзмезден лекар, така пръв си начертал образа на добродетелния живот, отче Йоане. 

Стих 2: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Ти си чист по душа и тяло, земен ангел и небесен човек, учител на девството, известно мерило на въздържанието. Като живееш със своя Владика, Йоане, и принасяш Нему немлъкващо славословие, блажени, заедно с ангелите, преподобните и всички мъченици, освободи ни от люти беди и прегрешения, които извършваме твоята свята памет.

Стих 1: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

Със светлите целебни зари ти успешно просвещаваш под слънцето, като гониш дълбоката тъмнина на недъзите. Затова те знаем като второ слънце и опора на иноците, и наставник на спасяващите се чрез Божествения Дух. И сега извършваме твоята светла и спасителна памет, като чрез тебе приемаме прощение на прегрешенията, Йоане.

Слава, глас 8.

Всичко, което „око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало, що Бог е приготвил за ония, които Го обичат“ (1 Кор.2:9), ти си пожелал, Йоане боговдъхновени. Възненавидял си смесването със света, към единствения Бога си прибягнал, и от Неговата благодат вечно се насищаш, моли Го усърдно да се спасят нашите души. 

И сега, Богородичен: Царят небесен поради човеколюбие се яви на земята и живя между човеците, прие плът от Чистата Дева и премина през нея с цел. Той е единствен Син, двоен по природа, но не по ипостас. Затова изповядваме Христа Бога наш, наистина проповядвайки, че Той е един и същ, съвършен Бог и съвършен Човек. Моли Го, Майко безмъжна, да помилва нашите души!

Вход. Прокимен на деня. 

Четения

Из Премъдрост Соломонова (5:15-6:3)

Праведниците живеят довека; наградата им е у Господа и грижата за тях у Вишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа, защото Той ще ги закрили с десницата и ще ги защити с мишцата. Той ще вземе за всеоръжие – Своята ревност, и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете; ще облече за броня правдата, и ще Си наложи за шлем – нелицеприятния съд; ще вземе за непобедим щит – светостта; строгия Си гняв ще изостри като меч, и светът ще се опълчи с Него против безумците. Ще захвъркат правоцелещи светкавични стрели, и от облаците, като от силно опнат лък, ще полетят в целта, и като от каменометно оръдие с ярост ще се изсипе град; ще възнегодува против тях морската вода, и реките свирепо ще ги издавят; ще въстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър. Тъй беззаконието ще опустоши цялата земя, и злодеянието ще катурне престолите на силните. Затова, слушайте, царе, и разберете, научете се, съдии от земните краища! Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите! От Господа ви е дадена властта, и силата – от Вишния, Който изследва делата ви и изпитва намеренията.

Из Премъдрост Соломонова (3:1-9)

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.

Из Премъдрост Соломонова (4:7-15)

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл – за избраниците Му.

Сугуба ектения

Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Просителна ектения

Стихири на литията, глас 1:

Рила планина танцувай, като приканиш и околните планини и хълмове, защото твоя жител те просвети, оставил те от много време, пак дойде. Веселете се и се радвайте, защото отреклия се от света в старо време, оставя града сега и при вас в пустинното място пристигна. Весело да запляскаме с ръце, събралите се наоколо християни, и всички заедно да паднем пред ра̀ката на отеца, с любов да целунем, и да славим прославилия го Христос.

Вярваме, че си чист по душа и тяло, наричаме те земен ангел на въздържанието, небесен човек с непрестанни славословия към Бога, и утвърдил ума си към небесното, където беше насочено твоето желание, откъдето и получи озарение, обогатил си се от Христос – Бога, с наследството на небесното царство, преподобни отче.

Глас 2.

На земята си събрал учението на въздържанието, преподобни отче Йоане, и с потоците на твоите сълзи си удавил всички примки на страстите. Твоето богоприятно житие се показа като божествена и почитана лествица, водеща към небето. Като си показал плодове на благочестието, с тях изцеряваш немощите на страстите на тези, които с вяра ти пеят: радвай се, сияйна звезда на духовния изток, светило на монашествуващите и пастирю; радвай се, преславни, на добрите пустинни овци и на Църквата почитана осново; радвай се, велики наставниче на заблудените; радвай се, наша вечна похвало и светла радост за вселената.

Да почетем земния ангел и небесния човек, на света украсата, сладостта на добродетелите и насладата на благата, гордостта на постниците – Йоан, защото като беше насаден в Божия дом, праведно процъфтя, и като кедър в пустинята, умножи стадото от Христови овци в святост и правда.

Глас 4.

Днес изгря твоята пресветла памет, богомъдри Йоане, призоваваща нас, почитащите те, към похвали и слава на Христос, нашия Бог. Затова като се стичаме при ра̀ката с твоите мощи, приемаме дарове от изцерения и славиме непрестанно Спасителят Христос, Който те прослави навеки.

Глас 5.

Преподобни отче Йоане, от младини прилежно си постигнал добродетелите, бил си съд на Светия Дух и си приел от Него чудодейството, уверил си хората да презират сладостите, а сега просветен с божествената чиста светлина, просвети и нашите мисли, отче Йоане!

Слава, глас 5.

Радвай се, украсо на пустинята, изпълнил с благоухание цялата вселена, огласяващ Рилската планина с песни и поставил венец на Българската църква. Като съжител на ангелите, си разорявал бесовските полкове и тъмнината на ересите, и всяка измама си изтръгнал от корен. Затова като отхвърли плътските угаждания, влезе в небесните жилища, преподобни отче Йоане, моли се на Христос – Бога, да дарува на душите ни мир и велика милост!

И сега, Богородичен, същия глас.

Дево, почитана от всички, ти си храм и врата на палата и престола на Царя, през която моя Избавител, Господ Христос, се яви на спящите в тъмнина (мъртвите), бидейки Слънце на правдата, искаше да просвети създадените по Свой образ със Своя ръка. И така Всевъзпявана, като имаш майчино дръзновение към Него, непрестанно се моли да се спасят нашите души.

На стиховните стихири, глас 8. Подобен: О, преславнаго чудесе

Преподобни отче Йоане, който си оставил земното, последвал си Христос, славни, като не си предпочел тленните, а бъдещите блага; в пустинята си живял като в град, побеждавал си демонските полкове. О, кой ли може да изкаже, вечно славни, истинската топлина на твоята душа към Господа?

Стих: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. (Пс. 115:6)

Преподобни отче Йоане, ти си станал правило и похвала за монашествуващите, наслада за православните и светилник на цяла вселена. От заплахите на лукавия враг не си се ужасил, когато живееше в пещерата. О, дар на Духа, Който е в тебе, чрез който си победил всяко демонско коварство, блажени.

Стих: Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища! (Пс. 127:1)

Преподобни отче Йоане, ти наистина си вперил душата си в Бога и с пости си о чистил сетивата си, и с непрестанни молитви, блажени, си се удостоил с безсмъртен живот, о преславна украсо на постниците! Затова Христос с радост те прие в невещественото жилище. 

Слава, глас 4.

Като възлюби пустинния живот, и прие да служиш като ангел, намразил си света и временната измама, яви се най-светло светило на света, съжител на ангелите и божествена украса на пустинниците, на скърбящите радост и лекар на болните, на верните и покланящите се пред ра̀ката с твоите мощи спасение, преподобни отче. Моли Христос – Бога да дарува мир на вселената и на душите ни велика милост. 

И сега, Богородичен: Погледни на молбите на Твоите слуги, Всенепорочна, прекратявайки неприятностите, които се надигат срещу нас, избавяйки ни от всяка скръб. Тебе единствена имаме като твърда и надеждна опора, и намерихте защита в Тебе. Дано да не се срамуваме, Владичице, които ти се молим! Побързай да изпълниш молитва с вяра към Тебе на онези, които призовават: „Радвай се, Владичице, помощница на всички, радост и защита, и спасение на душите ни!“

Песен на Симеон Богоприемец

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля.

Трисвятое

Тропар, глас 1:

Основа на покаянието, пример на умилението, образец на утешението и духовното съвършенство беше твоят равноангелски живот, преподобни, който пребиваваш в молитва, постничество и сълзи; прочее, отче Йоане, моли Христа Бога за нашите души!

Слава... и нине..., (Гавриилу вещавше...)

Когато Гавриил ти казваше, Дево: радвай се! Заедно с гласа, Владиката на всички се въплъщаваше в тебе, светия ковчег, както каза праведният Давид: ти се оказа по-широка от небесата, защото носи твоя Създател. Слава на Вселилия се в тебе! Слава на Излезлия от тебе! Слава на Освободилия ни чрез твоето раждане!

Отпуст

——————————

Утринна служба

На Бог Господ, тропар, гл. 1, два пъти:

Основа на покаянието, пример на умилението, образец на утешението и духовното съвършенство бе твоят равноангелски живот, Преподобни, който пребиваваш в молитва, постничество и сълзи. Прочее, отче Йоане, моли Христа Бога за нашите души!

Слава... и нине..., (Гавриилу вещавше...)

Когато Гавриил ти казваше, Дево: радвай се! Заедно с гласа, Владиката на всички се въплъщаваше в тебе, светия ковчег, както каза праведният Давид: ти се оказа по-широка от небесата, защото носи твоя Създател. Слава на Вселилия се в тебе! Слава на Излезлия от тебе! Слава на Освободилия ни чрез твоето раждане!

Малка ектения

Първи седален, гл. 4, по Вознесийся на крест:

Последвал си призива на твоя Господ, светът си оставил и всичката свет­ска красота, преблажени отче Иоане. Претърпял си злобата на пустинята, и мъжествено си отблъснал демонските полкове. Затова и ние винаги вярно възхваляваме твоята памет с песни.

Слава, и сега, богородичен:

С твоето божествено раждане, Чиста, си обновила изтляващото от страсти смъртно същество на земнородните, и си възвела всички от смърт към живот нетленен. Затова и всички имаме дълг да те възхваляваме, Дево препрославена, както си предрекла (Лук.1:48).

Малка ектения

Втори седален, гл. 5, по Собезначальное Слово:

На планината си се качил, като си се преселил от твоя роден край, и си оставил всичката земна любов, и до небесата си се извисил като стълб, нас­тав­лявайки човеците на пътя на спасението (Исх.13:21). По същия начин и кротко в земя­та се всели (Мат.5:5, Пс.36:11), Йоане преподобни отче наш.

Слава, и сега, богородичен:

Чрез странно тайнство от Дева се яви спасение на света, от нея се яви Бог безсеменно и имаше плът, освен тление. Господи, Който си радост за всички, слава на Тебе!   

Полиелей: Хвалите имя Господне: 

Величания припев: Ублажаваме те, преподобни отче Йоане, и почитаме светата твоя памет, защото ти се молиш за нас на Христос, нашия Бог.

Седален след полиелея, гл. 8, по Премудрость и Слово:

Възприемайки пастирска способност, разумно си пасал твоето стадо, преподобни, защото от цялата си душа си пожелал Христовото учение, в кое­то си се просветил, и си въздвигнал всички към ревност за ангелски живот, та единомъдрено да прославят Господа. Богоносни Йоане, моли Христа Бога да ни дарува прощение на греховете, почитащите с любов твоята светà памет!

Слава, и сега, богородичен:

Пречиста Дево, Майко Божия, моля се да изцериш лютите страсти на моята душа, и ми дарувай прощаване на моите прегрешения, които безумно извърших, като оскверних душата и тялото си, окаяния! Горко ми, какво ще правя в оня час, когато ангелите ще разлъчат душата от страстното ми тяло? Тогава ми бъди помощница и най-топла застъпница, защото в тебе имам надежда като твой раб!

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.

Прокимен, гл. 4: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии (Пс. 115:6)Стих: Какво ще въздам на Господа за всичките Му благодеяния към мене? (Пс. 115:3) 

Евангелски чин.

Евангелие от Матея, зачало 43.

След 50-ти псалом: Молитвами преподобнаго: И нине: Молитвами Богоро­ди­ци:

Стихира, гл.6:

Възсия днес пресветлото тържество на твоята света памет, богомъдри отче Йоане, който от млади години към Бога си се прилепил, и Неговите стъпки си последвал, мирския метеж, като нужно вълнение си преплувал, и в царството небесно си достигнал. Затова и ние, които се покланяме на твоите мощи, истинно Христа славословим, Който ни даде теб, топлия молител за нас, които почитаме с любов твоята светà памет.

Дяконът: Литийна молитва.

Канон на преподобния, гл.8, с акростих „Радуйся Йоане, светилниче пресветлий“ (при превода акростихът не може да бъде спазен).

Песен 1

Ирмос: Водата преминал като по суша, и избегнал египет­ското зло, израилтянинът викаше: Да възпеем Избавителя и нашия Бог!

Разумната светлина на мъдростта те моля да ми подадеш сега, препо­доб­ни отче, когато започвам да възпявам твоя честен живот, и с божествена благодат изпълни устата ми!

Наистина си се уподобил на ангел, отстранил си се от всичко в света, и бягайки с душа и тяло, в пустинята си се заселил (Пс.54.8), като Мойсей си се наслаждавал на богати боговидения.

Достатъчно си пил от извора на евангелските води, а сега от теб изти­чат реки от чудеса, преподобни Иоане, и напояваш притичващите с вяра при тебе.

Богородичен: Утробата ти обитаваше Бог Слово, Дево чиста, и Той като капка падаща на земята обнови с росата си човешкото естество, което гореше от пламъка на злобата.

Песен 3

Ирмос: Ти си опора на прибягващите към Тебе, Господи, Ти си светлина на помрачените, и Те възпява моя дух.

Изпълнен с Духа и прострял ума си на небето, от тленна храна си се отказал, а с ангелски хляб си се хранил.

Със струи от твоите сълзи си напоил пустинната земя, а тя ти пренесе неоран нахут.

Като птичка, която при Бога желае да полети, преподобни отче, ти си направил гнездо за себе си в дървото, като си се освободил от земното.

Богородичен: Иисуса, твоя Син, направѝ милостив към мене, който прави зло, пречиста, за да не видя Неговото лице да се отвръща от мене!

Кондак, гл.8, по Возбранной воеводе:

Възжелал ангелски живот, преподобни, и оставил всичко земно, дойде при Христа, и като се огради с Неговите заповеди, оказа се непоколебим стълб срещу вражеските нападения. Затова ти викаме: Радвай се, отче Йоане, светило пресветло.

Икос: Просиял на земята с думи и дела, земния ангел и небесен човек, славния Йоан, да се съберем да похвалим всички верни, като му пеем и казва­ме така: Радвай се, фиданка от Средец; радвай се, пустинно възпитание! Рад­вай се, който си възлюбил от младини Бога; радвай се, който не приемаш ни­що от целия свят! Радвай се ти, който с постнически труд си показал висо­ко житие; радвай се, който с копието на търпението си повалил зло­коз­не­ния змей! Радвай се, който над планините като слънце огря; радвай се, който из­пъл­­ни с благоухание планини и хълмове! Радвай се, който просвети с чуде­са градове и села; радвай се, който озари с добродетели всички страни! Рад­вай се, твърда ограда на твоето стадо; радвай се, на благочестивите по­бед­но вен­ча­ние! Радвай се, отче Йоане, светило пресветло!

В този месец, в деветнадесетия ден празнуваме пренасяне на почитаните мощи на светия преподобен наш отец Иван Рилски чудотворец, от Рила в град Средец. По неговите молит­ви, Христе Боже наш, помилвай и спаси нас! Амин.

КатавасииОтвèрзу устà моя, гл. 4

Песен 1

Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Духа Светаго, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, живи и изобилни изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: Слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всичко дойде в ужас от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носила си в твоята утроба Бога, Превъзнесения над всичко и си родила Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен всепочитан празник на Божията Майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но мъжествено като потъпкаха заплашването с огън, радваха се и пееха: „Благословен си Ти, Препрославлени Господи и Боже на нашите отци!“

Песен 8

Стих: Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха запазени в пещта от Богородичното раждане, което тогава беше предобразувано, а сега е действително. То подбужда цялата вселена да Ти пее: „Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове“.

Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Стих: Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Стих: Защото Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Стих: Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Стих: Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Стих: Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите:

Нека се радва всеки земнороден, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове, което почита свещеното тържество на Божията майка, нека тържествува и вика: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.

Малка ектенияВъзглас: Защото всички небесни сили Те хвалят…

Светилен, по Жени услишите:

Радвай се, рилска пустиньо! Весели се, съсловие на иноците! Елате всич­ки верни да обкръжим рàката на преподобния, която излива потоци изцерения, с песненни похвали да извикаме към него: Радвай се, фиданко от Средец и добро възпитание на пустинята!

Слава, и сега, богородичен:

Единствената непроходима врата (Йезек. 44:2), плодовитата маслина (Пс. 51:10), кадилницата всезлатиста (Евр. 9:4, Изх. 30:1-3), носещата божест­вения огън, стомната на небесната мàнна (Евр. 9:4; Изх. 16:33), Богородицата свята, всички да прославим!

Всякое дихание и Хвалитни стихири (Пс. 150), на 4, гл. 4

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стихири по Свыше званный:

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Всеблажени, като си чул думите на Този, Който заради многото Си милости и безмерни благости иска да спаси човешкия род, и като си презрял суетата, скоро си изоставил твоя роден край и съжителството с роднините, и временните наслади, и си последвал стъпките на Христа, нашия Бог, Когото моли да спаси и просвети нашите души!

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Нищо не може да те отлъчи от любовта Христова, всеблажени, нито мирско украшение, нито роден край, нито пристрастие към ближните, нито суетна слава, а всичко това за теб е нищожно; като елен разпален от жажда си тръгнал към извора на живата вода (Пс.41:2) – Христа, нашия Бог, Когото моли да спаси и просвети нашите души!

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Господ те избра като изряден сред светиите и между постниците – най-подобен на Бога, и от верните раби умножителя на таланта (Мат.25:16-17), затова и сега твоят дух се весели в радостта на твоя Господ, а пък твоето честно тяло нам принадлежи, изпускащо благоухания и подаващо изцерения, чрез благодатта на Христа, нашия Бог, Когото моли да спаси и просвети нашите души!

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

С въздържание си покорил на разумната си душа страстите телес­ни, и украсен с крилата на безстрастието, приел си благодат да лекуваш човеш­ки­те немощи, и да изгонваш духовете на лукавството. Затова ублажа­вай­ки те, лико­вете на монашествуващите, и съборът на вярващите, празну­вай­ки твоята памет, възпяваме прославилия те Христос, нашия Бог, Когото моли да спаси и просвети нашите души!

Слава, гл. 8:

Избрано Христово стадо, елате да се стечем към почитаната памет на преблажения Йоан, който просия в Рилската пустиня! Ето, лежи пред нас неговото почитано тяло, потвърждението за нашата вяра, украсата на препо­добните, посрамата на еретичествуващите, на вярващите – възкре­се­ние­то. Защото той и след смъртта си дава на слепите прозрение, на хромите – про­хож­дане, прегърбените изправя, разслабените заякчава, бесовете прогон­ва, и благоверните укрепява срещу противниците. Като предстои духом пред Владичния престол, моли се винаги на Господа за тези, които с любов и вяра празнуват всепочитаната му памет.

И сега: 

Владичице, приеми молитвите на твоите раби и ни избави от всяка нужда и печал!

Велико славословие

Тропар на преподобния – 1 път.

Превел и подредил свещ. Траян Горанов


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/649u8 

Разпространяване на статията: