Мобилно меню

4.9724409448819 1 1 1 1 1 Rating 4.97 (254 Votes)

thumb4 Studenica pravlife.org

ВЕЧЕРНА

Господи воззвaхъ – осем самогласни стихири, глас 6, от патриарх Сергий

Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми (Пс. 129:1-2).

Днес Бог, Който почива на разумни престоли, подготви за Себе Си свят престол на земята; Този, Който утвърди небесата с мъдрост, устрои одушевено Небе по Своето човеколюбие, защото от безплодния корен Той ни даде да израсте живоносно растение – Своята Майка. Боже на чудесата и на безнадеждните надежда, Господи, слава Тебе!

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс.129:2)

Това е ден Господен, радвайте се, люде, защото Чертогът на Светлината и Книгата на Живото Слово излезе от утробата и Родилата се е Двер, обърната на Изток, която очаква влизането на Великия Свещеник – единствената, която въвежда във вселената единия Христос за спасение на нашите души.

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3)

Макар и по божествена воля знаменитите безплодни жени да заченаха деца, но Мария богоприлично просия повече от всички родени, защото самата Тя, раждайки се чудно от бездетна майка, роди свръхестествено по плът Бога на всички от безсеменна утроба – единствената Двер на Единородния Син Божи. Минавайки през нея, Той я запази затворена и устройвайки мъдро всичко, както знае Сам, стори спасение за всички човеци.

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. Пс.129:4

Днес безплодните врати се отварят и излиза девствената божествена Двер; днес благодатта започва да принася първи плодове, явявайки на света Божията Майка, чрез Която земното с небесното се свързва за спасението на нашите души.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс. 129:6-7А)

Днес се проповядва всемирната радост, днес задухаха ветрове, предвестници на спасението; прекратява се безплодието на нашето естество, защото безплодната се оказва майка на Тази, Която остава Девица и след раждането на Създателя. От Нея Този, Който е Бог по естество приема чуждото на Себе Си и чрез плътта извършва спасението на заблудените – Христос Човеколюбецът и Изкупителят на нашите души. (2)

СтихЗащото има милост у Господа и изобилно изкупление в Него, Той ще изкупи Израил от всичките му беззакония. (Пс. 129:7Б-8)

Днес неплодната Ана ражда Божията Отроковица, предизбрана от всички родове за обител на Царя на всички и Твореца, Христа Бога, за изпълнение на Божествения промисъл, чрез който ние, родените на земята, бяхме възсъздадени и обновени от тление за безкраен живот.

Слава и ныне: първата стихира

Вход с кадилница. Свете Тихий: 

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.

Прокимен на деня

Четива

Четиво из книга Битие 28:10-17

Иаков излезе от Вирсавия и отиде в Харан, и стигна до едно място, дето остана да пренощува, защото слънцето бе залязло. И взе един от камъните на онова място, подложи си го за възглавница и легна на онова място. И видя сън: ето, стълба изправена на земята, а върхът й стига до небето, и Ангели Божии се качват и слизат по нея. И ето, Господ стои отгоре на нея и говори: Аз съм Господ, Бог на твоя отец Авраама, и Бог на Исаака; (не бой се). Земята, на която лежиш, ще я дам на тебе и на потомството ти; и потомството ти ще бъде като земния пясък; и ще се разпростреш към морето и към изток, към север и към юг; и ще бъдат благословени в тебе и в твоето семе всички земни племена; и ето, Аз съм с тебе, и ще те запазя навред, където и да отидеш; и ще те върна пак в тая земя, защото няма да те оставя, докле не изпълня онова, което съм ти казал. Иаков се събуди от съня си и рече: наистина Господ е на това място, аз пък не знаех! И уплаши се и рече: колко е страшно това място! Това не е нищо друго, освен дом Божий, това са врата небесни.

Четиво из пророчествата на Йезекиил 43:27-44:4

Така казва Господ: След като се свършат тия дни, в осмия ден и по-нататък, свещениците ще принасят върху жертвеника вашите всесъжения и благодарствени жертви; и Аз ще бъда милостив към вас, казва Господ Бог. И доведе ме назад при външните врата на светилището, обърнати към изток, и те бяха затворени. И каза ми Господ: тия врата ще стоят затворени, не ще се отворят, и никой човек не ще влезе през тях, защото Господ, Бог Израилев, влезе през тях, и те ще стоят затворени. Колкото за княза, той, като княз, ще седне в тях, за да яде хляб пред Господа; ще влезе през притвора на тия врата и през там ще излезе. После ме поведе през северните врата пред лицето на храма, и аз видях, и ето, славата Господня изпълняше дома Господен, и паднах ничком.

Четиво из Притчи Соломонови 9:1-11

Премъдростта си съгради дом, издяла седемте му стълба, закла жертва, размеси виното си и приготви трапезата си; проводи слугите си да възвестят от градските височини: „който е неразумен, да свърне тука!“ И на малоумните тя каза: „дойдете, яжте хляба ми и пийте виното, което съм размесила; оставете неразумието, и ще живеете; ходете по пътя на разума.“ Който поучава кощунника, ще си спечели безславие, и който изобличава нечестивеца – петно. Не изобличавай кощунника, за да те не намрази; изобличавай мъдрия, и той ще те обикне, дай съвет на мъдрия, и той ще бъде още по-мъдър; научи праведния, и той повече ще напредне в знание. Начало на мъдростта е страхът Господен, и познаването Светаго е разум; защото чрез мене ще ти се умножат дните, и ще ти се прибавят години живот.

Сугуба ектения

Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Просителна ектения

На литията: стихири глас 1, 

самогласни [от Стефан светоградец]

Днес настана началото на нашето спасение, люде, защото ето – яви се предназначената от древни родове Майка и Дева и вместилище Божие, раждайки се от неплодната; разцъфна цвят от Йесей и клон от корена му. Нека се радва праотецът Адам и Ева да се весели с радост, защото ето – създадената от реброто Адамово ясно облажава своята Дъщеря и Внучка и казва: „Роди се моето избавление, заради което ще се освободя от адските окови!” Нека се радва и Давид, свирейки на гусла и да благославя Бога, защото ето – Девата излиза от неплодната утроба за спасението на нашите души.

Глас 2: Елате, всички любители на девството и ревнители на чистотата, елате и приемете с любов Похвалата на девството, течащия от твърда скала Извор на Живота и от бездетната – Къпината на невеществения Огън, Който очиства и просвещава нашите души.

От патр. Анатолий: Какъв е този празничен шум? Йоаким и Ана тайнствено тържествуват, казвайки: „Радвайте се с нас днес, Адаме и Ево, защото за вас, които в древност затворихте с престъплението си рая, нам се дари най-славен плод – Божията Отроковица Мария, която отваря входа му за всички!“

Днес от неплодната утроба на славната Ана произлезе тази, която бе предназначена да бъде Царица на всички, Божията Обител, божествен съсъд на вечното Същество, от която стъпкан бе безсрамният ад и майката на всички родове Ева се въвежда в неизменния живот; нека достойно да я призовем: „Блажена си Ти между жените и Плодът на Твоята утроба е благословен!“

Слава и ныне, глас 8, от патр. Сергий: В знаменития ден на нашия празник нека засвирим на духовна лира, защото от Давидовото семе днес се ражда Майката на Живота, Която разпръсва тъмнината; Адамово обновление и Евино призоваване към спасение, Извор на нетлението, прекратяване на тлението. Чрез Нея ние се обожихме и сме избавени от смъртта, затова нека заедно с Гавриил да я призовем, верни: „Радвай се, Благодатна, с тебе е Господ, Който чрез тебе ни дава велика милост!“

Ектения на петохлебието

Стиховни стихири, глас 4, самогласни: от патр. Герман:

Всемирна радост от праведните възсия за нас, от Йоаким и Ана – всевъзпяваната Дева, Която заради преголямата си чистота става одушевен Храм Божи и се явява наистина единствена Богородица; по Нейните молитви, Христе Боже, дай мир на света и за душите ни велика милост.

Стих: Чуй, дъще, и виж, наклони ухо и забрави твоя народ и дома на баща си. И силно ще пожелае Царят твоята красота. (Пс.44:11-12А) 

По ангелското предсказание днес от праведните Йоаким и Ана произлезе Плод пречист – Девата, Небе и Престол на Бога, вместилище на чистотата, възвестяваща радост за целия свят, Застъпница за нашия живот, отмяна на проклятието и даруване на благословения. Затова в деня на Твоето рождение, о Дево Богопризована, изпроси мир за света и за душите ни велика милост.

Стих: Най-богатите от народа ще умоляват лицето Ти. (Пс.44:13Б)

Неплодната и бездетна Ана нека днес радостно да пляска с ръце, всичко земно да сияе, царете да ликуват, свещениците да се веселят в благословенията и целият свят да тържествува, защото Царицата и непорочната Невеста на Отца произраства от корена Йесеев. Жените вече няма да раждат децата в мъки, защото радост разцъфтя и Животът на всички човеци се посели в света. Вече не ще връщат даровете на Йоаким, защото риданието на Ана се превърна в радост и тя говори тъй: „Радвай се с мен, цял избран Израилю, защото ето – Господ ми даде одушевения Дворец на Своята божествена слава за общо веселие и радост, и за спасение на нашите души!“

Слава и ныне, глас 8, от патр. Сергий: Елате, всички верни, да се притечем при Девата, защото се ражда Тази, Която още преди зачатието е предвидяна от Бога за наша Майка, Съсъд на девството, Ааронов прораснал жезъл от корена Йесеев, от пророците възвестен и разцъфнал цвят на праведните Йоаким и Ана. Ето, Тя се ражда и с Нея светът се обновява; Тя се ражда и в своето благолепие Църквата се украсява; Тя е свят Храм, вместилище на Божеството, девствен Съсъд, царски Чертог, в който се извърши преславното тайнство на неизказаното съединение на съчеталите се в Христа естества; като Му се покланяме, ние възпяваме раждането на Всенепорочната Дева.

Песен на Симеон Богоприемец

„Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля.“

Трисвятое

Тропар на празника, глас 4:

Твоето рождество, Богородице Дево, радост възвести на цялата вселена, защото от тебе изгря Слънцето на правдата, Христос Бог наш и, като унищожи клетвата, даде благословение, а като обезсили смъртта, дарува ни вечен живот. (3)

------------------

УТРИННА

Бог Господ, тропар, гл.4, 3 пъти

Твоето рождество, Богородице Дево, радост възвести на цялата вселена, защото от тебе изгря Слънцето на правдата, Христос Бог наш и, като унищожи клетвата, даде благословение, а като обезсили смъртта, дарува ни вечен живот.

Малка ектения

Първи седален, гл. 4, по Удивися Иосиф:

Извикай, Давиде, и обяви, с каква клетва ти се закле Бог? На мен се закле като каза и изпълни дори: от плода на утробата ми ще се роди Девица, родителка на Христос, новият Адам, Царят на моят престол: и царува днес имайки неподвижно царство. Неплодната ражда Богородицата, и кърмителката на нашия живот.

Слава, и нине, същия:

Втори седален, гл. 4, по Удивися Иосиф:

От Иесеевият корен, и от чреслата Давидови, Богоотроковицата Мариам днес ни се ражда, всичко живо се радва и се обновява. Радвайте се заедно небе и земя, възхвалявайте я езичници на своя отечески език: Йоаким се весели и Ана тържествува, като казват: неплодната ражда Богородицата и кърмителката на нашия живот.

Слава, и нине, същия:

Полиелей и величания

Величаем те, Пресвета Дево, и почитаме твоите свети родители, и славим всеславното ти рождество.

Малка ектения

Седален след полиелея, гл. 8, по Повеленное тайно:

Да се радва небето и земята да се весели, защото Божието небе на земята се роди, същата Богоневеста от обещанията. Неплодната кърми детенцето Мария, и се радва за раждането Иоаким, като казва: роди ми се жезъл, от който ще произлезе цветът Христос, от Давидов корен. Истинско преславно чудо.

Слава, и нине,

Обнови се Адаме, радвай се Ево, весели се Давиде, наслаждавай се Ано: защото майката на твоя Творец се ражда преславно. Ликува обновяващата се цяла земя, и се радва облечената в дреха. Всеки народ ликувайки да пее на Мария: блажен е домът Давидов, защото храни кърмителката на нашия живот.

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И ныне: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.

Прокимен, гл. 4, Пс. 44: Ще направя да се помни Твоето име от рода в род. (44:18) 2 пъти

Стих: Из сърцето ми се изля блага дума; аз говоря: моята песен е за Царя. (44:1)

Ще направя да се помни Твоето име от рода в род.

Евангелие от Лука (1:39-49, 56)

В ония дни стана Мариам, и отиде набързо в планинската страна, в град Иудин, и влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета. Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата ѝ; и Елисавета се изпълни с Духа Светаго, извика с висок глас и рече: благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба! И откъде ми е това – да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното ѝ от Господа. 

И рече Мариам: душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове; задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му. 

И остана Мариам с нея около три месеца, и се върна у дома си.

50 псалом. Слава: Молитвами Богородици, Милостиве, очисти множества согрешений наших.

И сега: същия; 

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихирата на празника, гл. 6:

Това е Господен ден – радвайте се, люде, защото ето, палатът на Светлината, и книгата на животворящето Слово от утроба се роди, и от изток се роди вратата, като очаква влизането на самия велик Светител, и която единствена въвежда Христа във вселената за спасение на нашите души.

Литийна молитва (дяконът)

Канони 

Два канона – първият от преп. Йоан Дамаскин, глас 2, и вторият – от преп. Андрей Критски, глас 8

Песен 1

Ирмос: Дойдете, люде, да пеем песен на Христа Бога, Който се прослави, като раздели морето и упътваше народа, спасил го от египетското робство.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Елате, верни, радвайки се в Духа Божествен, да почетем с песнопения Тази, която днес произлезе от неплодната за спасение на човеците – Приснодевата Отроковица.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Радвай се, Чиста Майко и Рабиньо на Христа Бога, Ходатайка на древното блаженство за рода човешки; всички по достойнство с песнопения Те славим.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Днес се ражда Мостът на живота, чрез който човеците намериха път, извеждащ ги от адското падение, и Христа – Подателя на живота с песнопения славят.

Ирмос: Този, Който съкрушава в битки с мишцата Си и преведе Израиля през Червено море възпяваме, като Избавител нашия Бог, защото Се прослави.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Да ликува всяка твар и Давид нека да се весели, задето от неговото коляно и от семето му произлезе жезъл, принасящ Цвят – Господа и Твореца на всичко.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Най-святата сред светиите в светото светилище като детенце се въдворява, за да се възпитава и храни от Ангелска ръка; нека всички заедно с вяра да празнуваме рождението й.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Неплодна и неспособна е да ражда Ана, но за Бога тя не е бездетна, защото е определена от всички родове за майка на Чистата Дева; така Създателят на цялото творение произрасна в образ на раб.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Тебе – непорочната Агница, която единствена от Твоята утроба приведе Агнеца Христос в нашето естество и която се роди от Ана, ние всички с песни Те почитаме.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Троичен: Трима Безначални славя, възпявам Трима Святи, Трима равновечни в Едно Същество проповядвам, защото в Отца, Сина и Духа се славослови Единия Бог.

И сега и винаги и во веки веков, амин.

Богородичен: Кой е виждал Дете, произлязло без бащино семе и с мляко кърмено? Или къде е виждана майка – девица? Но и двете са свръхразумна истина, Богородителко Пречиста!

Песен 3

Ирмос: Утвърди ни в Тебе, Господи, Който на Кръстното дърво умъртви греха и Твоя страх всели в сърцата на нас, които Те възпяваме.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Непорочно поживели за Бога, вие заченахте спасението на всички, богомъдри родители на Родилата нашия Създател и Бог.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Господ, Източникът на живот за всички, от неплодната произведе Девата, в Която благоволи да Се всели и след раждането Си Я запази нетленна.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Плодът на Ана – Мария, родила живоносния Грозд Христа, нека днес възпеем като Богородица – Закрила и Помощница за всички.

Ирмос: Утвърди се моето сърце в Господа, въздигна се силата ми в моя Бог, широко се отвори устата ми срещу моите врагове и се възвеселих за спасението от Тебе.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Отгледана в Светая Светих, Дево пречиста, Богородице, Ти се яви по-горна от цялото творение, раждайки по плът Създателя.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Благословена е твоята утроба, Ано целомъдрена, защото от тебе израсна плодът на девството – Тази, която роди безсеменно Хранителя на цялото творение и Изкупителя Иисус.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Цялото творение Те облажава, Приснодево, родена днес от Ана, жезъл непорочен от корена Йесеев, от който израсна Цветът Христос.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Твоят Син, Богородице пречиста, явявайки Те по-висша от цялото творение, възвеличава Твоето рождество от Ана и днес всички весели.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Троичен: На Тебе се покланяме, Отче, безначален по същество; възпяваме Твоя Син, Който е отвъд времето и почитаме Твоя съ-вечен Дух; Тримата – като Един Бог по естество.

И сега и винаги и во веки веков, амин.

Богородичен: Раждайки Подателя на светлината и Началника на човешкия живот, Ти, пречиста Богородице, се яви като съкровище на нашия живот и двер на непристъпната Светлина.

Седален, глас 4:

Дева Мария, истинската Богородица, днес възсия за нас като светъл облак и излиза от праведните си родители за наша слава. Адам вече не е осъден и Ева се освободи от веригите, затова зовем, викайки с дръзновение към единствената Чиста: „Радост възвестява Твоето рождение за цялата вселена!” Слава и ныне, същият.

Песен 4

Ирмос: Чух, Господи вестта за Твоя промисъл и Те прославих, единствен Човеколюбче.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Възпяваме Те, Господи, че дари на всички верни спасително пристанище – Тази, Която Те носеше в утробата си.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Тебе, Богоневесто, Христос яви като похвала и сила за всички, които с вяра възпяват Твоето тайнство.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Непознала брак Владичице, избавяни от съгрешенията чрез Твоите молитви, ние всички благоразумно Те облажаваме.

 

Ирмос: Пророк Аввакум с духовните очи предвидя Твоето пришествие, Господи, затова зовеше: „От юг ще дойде Бог; слава на Твоята сила, слава на Твоето снизхождение!”

Пресвета Богородице, спаси нас.

Патриарх Йаков, ясно предвидя величията на Твоето домостроителство, Спасителю, и зовеше чрез Духа, тайнствено говорейки на Иуда: „От моя клон израсна ти, сине мой!“, възвестявайки за тебе, Родения от Девата Бог.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Сега жезълът Ааронов израсна от корена Давидов, сега Девата чиста от Ана се ражда и тайнствено ликуват заедно небето и земята, всички племена на народите, Ана и Йоаким.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Да се весели сега небето, да се радва и земята, да ликуват Йоаким и Давид: единият – като родител на тебе, наистина Родилата Бога, а другият – като Твой праотец, проповядвайки Твоето величие, Пречиста.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Днес с тебе се радва цялата вселена, богомъдра Ано, защото от тебе разцъфтя Майката на нейния Избавител, жезълът на силата, процъфтял от корена Давидов с истинския Цвят Христос.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Троичен: Славя безначалния Бог – Отца, и Сина, и Светия Дух, единосъщната, несътворена Троица, пред Която серафимите стоят в благоговение, зовейки: „Свят, Свят, Свят Си Ти, Боже!”

И сега и винаги и во веки веков, амин.

Богородичен: Пребезначалното Начало приема начало от тебе, Богородителко, и въплъщавайки Се във времето пребъдва като Слово, съ-безначално на Отца и съвечно на Духа, съхранявайки Божественото достойнство.

Песен 5

Ирмос: Разпръсвайки мрака на загадките, неясни като сянка, и озарявайки с идването на истината сърцата на верните чрез Богоотроковицата, води и нас, Христе, с Твоята светлина.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Да възпеем, люде, Причината за това, че Причинителят на всичко стана съ-образен на нас, Тази, с чиито образ сподобени, пророците се радваха, получили от Нея плод – неизменно спасение.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Процъфтяването на изсъхналия йереев жезъл указа на Израиля избора на свещеника и сега всеславното раждане от безплодната преславно умножава блясъка на родителите.

 

Ирмос: Господи Боже наш, дай ни мир; Господи Боже наш, придобий ни за Себе Си; Господи, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето Име се именуваме.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Пречисто е Твоето рождество, Дево непорочна, неизказано е и зачатието и раждането от тебе, Невесто непознала брак, защото Бог се роди, обличайки се изцяло в мен.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Нека днес се веселят ангелските чинове, да ликуват потомците на Адам, защото се роди Жезълът, от който израсна Цветът – Христос, единственият наш Избавител.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Днес Ева се избави от осъждането, избави се и Адам от древното проклятие при Твоето рождение, защото чрез тебе се избавихме от тлението.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Слава на Тебе, Който днес прослави безплодната, защото тя родила по обещанието вечно цъфтящия Жезъл, от който израсна Христос, Цвета на нашия живот.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Троичен: Слава на Тебе, Отче светий, Боже нероден! Слава на Тебе, Сине надвременен! Слава на Тебе, Душе Божествен и съ-престолен, Който изхождаш от Отца и в Сина пребъдваш!

И сега и винаги и во веки веков, амин.

Богородичен: Твоята утроба понесе Слънцето като на одър; чистотата Ти остана както преди невредима, Дево, защото Слънцето – Христос излезе от тебе, като Жених от чертог.

Песен 6

Ирмос: Йона от кита извика към Господа: „Моля се, изведи ме от адската дълбина, та с хвалебен глас и с дух на истина да Ти принеса жертва, като на Избавител!”

Пресвета Богородице, спаси нас.

В скръбта на безплодието богомъдрите родители на Богомайката викаха към Господа и Я родиха за всички родове, за общо спасение и похвала.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Богомъдрите родители на Богомайката приеха достоен за Бога дар небесен – Колесницата, превъзхождаща самите херувими, Родителката на Създателя и Словото.

Ирмос: Житейските бурни вълни ме носят като морски води, Човеколюбче, но както изведе Иона от кита, така изведи от тлението моя живот, добросърдечни Господи!

Пресвета Богородице, спаси нас.

Твоите целомъдрени родители, Пречиста, въдвориха в храма на Господа, тебе – най-святата от всички светии, за да се възпитаваш в благоговение и да се подготвиш за Негова майка.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Неплодни жени и майки, ликувайте, дерзайте и тържествувайте, бездетни, защото бездетната и неплодната ражда Богородица, Която ще избави Ева от болките на раждането и Адам – от проклятието.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Чувам Давид, който Ти пее: „След тебе ще доведат девици, ще ги доведат в храма на Царя!“ Заедно с тях и аз те възпявам като Царска дъщеря.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Възпяваме святото твое рождество, почитаме и безсеменното зачатие у тебе, Невесто Богоизбрана и Дево; а с нас те славят ангелските чинове и светите души.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Троичен: В тебе, Чиста, тайната на Троицата се възпява и прославя, защото Отец благоволи – и Словото в тебе Се всели, а Божественият Дух те осени.

И сега и винаги и во веки веков, амин.

Богородичен: Ти се превърна в златна кадилница, Богородителко Пречиста, защото Огънят се всели в Твоята утроба – Словото от Духът Свети и стана видимо в човешки образ.

Кондак, глас 4, от Роман Сладкопевец: Иоаким и Анна чрез твоето свето рождество се освободиха от упрека на бездетството, а Адам и Ева от тлението на смъртта. Празнуват го и твоите люде, освободени от вината на прегрешенията, и ти пеят: Неплодната ражда Богородица и кърмачката на живота ни.

Икос: Молитвата и въздишката на Иоаким и Ана за тяхното безплодие се оказаха благоприятни пред Бога, и покара плод живоносен за света. Той на планината молитви редеше, тя в градината срама носеше, но с радост: неплодната ражда Богородицата и кърмителката на нашия живот.

В този месец, в осмия ден празнуваме Рождеството на пресветата владичица наша Богородица и винаги дева Мария. По нейните молитви, Господи, спаси и ни помилвай. Амин.

Песен 7

Ирмос: Неопалимата къпина на планината и покритата с роса халдейска пещ ясно те предизобразиха, Богоневесто, защото Божествения невеществен Огън ти неопалимо прие във веществената си утроба; затова ние пеем на Родения от тебе: „Благословен Си, Боже, на нашите отци!“

Пресвета Богородице, спаси нас.

Някога законодателят Мойсей не бе допуснат до постигане на твоето велико тайнство, Всесвята Дево, чрез веществени явления, но чрез символи бе вразумяван да не мисли по земному; затова, удивен на чудото, той зовеше: „Благословен Си, Боже, на нашите отци!”

Пресвета Богородице, спаси нас.

Като гора и двер небесна и духовна стълба Те предвъзвести божественият хор, защото от Тебе не с човешки ръце се отсече Камък и през тази Двер премина Господ, Бог на чудесата и на нашите отци.

Ирмос: Халдейската пещ, разпалвана от огъня, се оросяваше от Духа по Божи промисъл, а юношите пееха: „Благословен Си, Боже, на нашите отци!“

Пресвета Богородице, спаси нас.

Празнуваме и с вяра се покланяме, Пречиста, на твоето свето рождество и възпяваме твоя Син, чрез Когото се избавихме от древното Адамово осъждане.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Сега Ана се весели и хвалейки се вика: „Аз, неплодната, родих Божията майка, заради Която осъждането на Ева се отменя и се премахва скръбта от раждането с мъки!“

Пресвета Богородице, спаси нас.

Адам е освободен и Ева ликува, и в Духа зоват към тебе, Богородице: „Чрез тебе се избавихме от първородното проклятие с явяването на Христа!“

Пресвета Богородице, спаси нас.

О, утробо, вместила Божието селение! О, утробо, носила по-широката от небесата, Светият Престол, свещения духовен Кивот!

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Троичен: Да прославим Отца, Сина и Духа, ВсесвятатаТроица в единството на Божеството, неразделна, несътворена, и съвечна, и единосъщна.

И сега и винаги и во веки веков, амин.

Богородичен: Ти единствена преславно роди Бога, Дево; ти обнови естеството с твоето рождество, Марийо; ти избави Ева от първородителското проклятие, Богородителко пречиста.

Песен 8

Ирмос: Някога, на юношите в пещта ти предизобрази Своята майка. Господи, и този образ ги спасяваше от огъня, в който те стъпваха, но не изгаряха. Нея – явилата се чрез Тебе до краищата на земята днес възпяваме и превъзнасяме във всички векове.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Сега се явява предопределената Скиния на нашето примирение с Бога, за да ни роди Словото, обличащо се във веществена плът; възпяваме Го, получили чрез Него битие от небитие и Го превъзнасяме във всички векове.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Прекратяването на безплодието прекрати и безплодието на света в доброто и показа явно чудо – дошлия при смъртните Христос. Възпяваме Го, получили чрез Него битие от небитие и Го превъзнасяме във всички векове.

Ирмос: Ти, Който покриваш с води Своите горни чертози, полагаш пясък за граница на морето и всичко държиш! Тебе възпява слънцето, Тебе слави луната, Тебе принася песен цялото творение, като на Творец во веки!

Пресвета Богородице, спаси нас.

Ти стори необикновено нещо с безплодната утроба на Ана, която развърза, за да ѝ дадеш плод! Ти – Боже светий, Ти – Сине на Девата, Ти прие плът от Нея, вечно цъфтящата Дева и Богородица.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Ти, Който затваряш бездната и я отваряш, повдигаш водата в облаци и даваш дъжд, Господи, Ти Същият даде от безплодния корен да разцъфти пречист плод и Ана да роди Богородица.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Създателю на нашите мисли и Насадителю на нашите души, Ти показа безплодната земя доброплодна и направи сухата преди нива раждаща и плодоносна – светата Ана, от която да израсне пречистият плод – Богородица.

Пресвета Богородице, спаси нас.

Елате всички да видим как от малък чертог се ражда сега градът Божий – тази, чиято утробна двер ще познае раждане, но не и брачно общение, защото Сам Създателят ще мине по този чуден път.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Троичен: О, свръх-същностна Троице, събезначална Единице! Тебе възпяват и пред Тебе треперят ангелските множества, небето и земята; бездните се ужасяват, човеците благославят, огънят рабски служи и цялото творение Ти се подчинява със страх, Троице Свята.

И сега и винаги и во веки веков, амин.

Богородичен: О, какво известие: Бог стана Син на жена! И раждането е безсеменно, майката е без мъж и Роденото е Бог! О, видение, хвърлящо в трепет! О, чудно девствено зачатие! О, неизказано рождество! Наистина всичко това надвишава ума и съзерцанието!

Катавасии на св. Кръст: Крест начертав Мойсей, гл.8

  1. 1. Кръст начерта с жезъла си Моисей и пряко пресече Червеното (море) за вървящия пеша израилски народ, а когато го простря обратно над фараоновите колесници и очерта нашир, съедини водата – непобедимото оръжие; затова нека пеем на Христос, нашия Бог, защото се прослави.
  2. 3. Жезълът се възприема като предобраз на тайни, защото чрез разцъфването му се посочвал свещеникът, а за Църквата, безплодна преди, сега разцъфна дървото на Кръста за нейна сила и утвърждаване.
  3. 4. Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах Твоите дела и прославих Твоето божество.
  4. 5. О, преблажено дърво, на което беше разпънат Христос, Царят и Господ, и чрез което онзи, който чрез дървото измами (Адам и Ева), се провали, като се излъга за Тебе, прикования по плът Бог, Който даряваш мир на душите ни.
  5. 6. В утробата на водния звяр Йона разпери ръцете си във вид на кръст и ясно предизобрази спасителните страдания; после, като излезе на третия ден, изобрази свръхестественото възкресение на прикования по плът Христос Бог, Който с тридневното Си възкресение просвети света.
  6. 7. Изпълнената със заплахи и богоомразни хули безумна заповед на злочестивия тиранин разтревожи народите, но нито зверската ярост, ни пояждащият огън уплашиха тримата младежи, които сред огъня, при действието на росоносния дух, пееха: благословен си, Боже, всевъзпяван от отците ни и от нас.
  7. 8Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благословете Създателя Бог Отец, момчета, които по число сте равни с Троицата, хвалете снизходилото Слово, Което преобразува огъня в роса, и превъзнасяйте во веки Всесветия Дух, Който дава живот на всички.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Не пеем Честнейшую, а припева на празника:

Величай, душо моя, преславното рождество на Божията майка.

Песен 9. Ирмос: глас 2

Преди да изгрее слънцето, при нас дойде в плът Бога, като от утробата девическа неизказано се въплъти. Затова тебе, благословената и всечистата, като Богородица величаем.

Пресвета Богородице, спаси ни!

(Бог) На непокорните люде от камъка източи вода, на добропослушните народи дарува от неплодна утроба плод за наше веселие, тебе, Богомайката пречиста, която достойно величаем.

Пресвета Богородице, спаси ни!

Не напразно, Богородице, те величаем, като отнимаща осъждането на древните, към Твореца мост, и изправление на (греха на) прамайката, чиято вина към Бога на всички родове се присвои.

Втори припев, гл. 8: Величай, душо моя, родилата се от неплодната майка Дева Мария.

Ирмос: Чуждо е за майките девството и несвойствено е за девиците раждането на деца, но и двете се изпълниха в тебе, Богородице; затова всички земни племена непрестанно Те величаем.

Пресвета Богородице, спаси ни!

Достойно за Твоята чистота рождение Ти унаследи, Богомайко, чрез обещанието, защото бе дарена на безплодната майка като израснал от Бога плод; затова всички земни племена непрестанно Те величаем.

Пресвета Богородице, спаси ни!

Изпълни се пророчеството на викащия, който казва: „Ще възстановя падналата Давидова скиния”, защото този образ се изпълни в тебе, Пречиста, чрез Която цялата човешка пръст се възсъздаде в тяло Божие.

Пресвета Богородице, спаси ни!

Покланяме се на Твоите пелени, Богородице; славим Този, Който даде плод на безплодната преди жена и отвори по чуден начин нераждащата утроба, защото Той твори каквото поиска, бидейки Бог всемогъщ.

Пресвета Богородице, спаси ни!

На тебе, Богородице, родила се от Ана, ние като дар принасяме с вяра песен, славословейки Майката на майките и единствената Дева сред девиците, покланяме Ти се, възпяваме Те и Те славим.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Троичен: Чуждо е за беззакониците да славят безначалната Троица, Отца, Сина и Светия Дух, несътвореното всевластие, чрез Което се държи целия свят по заповед на Нейното могъщество.

И сега и винаги и во веки веков, амин.

Богородичен: Ти вмести в Твоята утроба, Дево – Майко, Единият от Троицата, Царя Христа, Когото възпява цялото творение и пред Когото треперят горните чинове; моли Го Всечиста, за спасението на нашите души.

9-та песен от катавасиите 

Гл. 8. Тайнствен рай си, Богородице, от която без външна намеса произлезе Христос, Който посади на земята живоносното дърво на Кръста; като се издига то днес, ние му се покланяме и тебе величаем.

Малка ектения

Светилен, гл. 2:

От неплодната днес Ана произлезе цвят Богородица, всичкото Божествено благовоние изпълни краищата на света, и с радост се изпълни всяка твар. А нея пеейки достойно възхваляваме, като наистина превъзхождаща земнородените.

Слава, и нине.

Адаме, обнови се, и Ева, възвеличи се; пророци, с апостолите и праведните ликувайте, защото възсия обща радост за ангелите и човеците: Богородица Мария, от праведните днес Иоаким и Ана

Хвалитни стихири на Всякое дихание, на 4, гл. 1

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

О, дивно чудо! Източника на живота от неплодна се ражда, и благодат на плодородието светло започва. Весели се, Иоакиме, който си родител на Богородица: няма друг като тебе от земнородните родители, благоприятни, защото Боговместимото момиче, Божият дом, пресветата планина, чрез тебе ни се дарува. (2)

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Същата стихира

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

О, дивно чудо! От неплодната Плод изгря – Твореца и Вседържителя на всичко, Който разреши неплодството на добрите родители. Майки, заедно с майката на Богородица ликувайте, казвайки: облагодетелствувана, радвай се! С тебе е Господ, Който подава чрез тебе на света велика милост.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Прославената Ана се яви като одушевен стълб на целомъдрието, и светъл приемник на блестящата благодат, роди началото на истинското девство, божественото процъфтяване, дар на всички девствуващи и девство желаещи, подаваща добродетелите на девството, и на всички верни даруваща велика милост.

Слава, и сега, гл. 6:

Радвайте се люде в този ден Господен, защото ето, произлезе палатът на Светлината и книгата на животворящото Слово, и на изток врата се роди, която очаква влизането на Светителя велик, Единствения, и която единствено въвежда Христа във вселената за спасение на нашите души.

Велико славословие

Тропар, гл.4, веднъж

Твоето рождество, Богородице Дево, радост възвести на цялата вселена, защото от тебе изгря Слънцето на правдата, Христос Бог наш и, като унищожи клетвата, даде благословение, а като обезсили смъртта, дарува ни вечен живот.

——————————

На Литургията

Блаже́нны от канона на 2-ри глас, песен 3, на 4, и на 8-и глас, песен 6-а, на 4. 

След входа, тропар на празника. Слава, и ны́не, кондак. 

Прокимен, песента на Богородица, глас 3: Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой. Стих: Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове; задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му.

Апостол към Филипяни (2:5-11), зача́ло 240. 

Алилуия, глас 8: Чуй, дъще, и виж, наклони ухо и забрави твоя народ и дома на баща си. (Пс. 44:11) Стих: Най-богатите от народа ще умоляват лицето Ти. (Пс. 44:13б) 

Евангелие от Лука (10:38–42; 11:27–28), зача́ло 54. 

Вместо Досто́йно: пеем ирмоса на 9 песен, глас 8:

Величай, душо моя, родилата се от неплодната майка Дева Мария.

Ирмос: Чуждо е за майките девството и несвойствено е за девиците раждането на деца, но и двете се изпълниха в тебе, Богородице; затова всички земни племена непрестанно Те величаем.

(И до отданието, с припева на празника). 

Причастен: Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова. (Пс. 115:4)

Цялата Вечерна и каноните на Утринната са преведени от о. Иван Латковски


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/68333 

Разпространяване на статията: