Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

2020 07 05 2241ОКТОИХ

Глас 3, Утринно Евангелие 4

В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНшщАТА

Господи, воззвах (Пс. 129, 116)гл. 3:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Тебе призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! Пс.141:7

Христе Спасителю наш, господството на смъртта е разбито от кръста Ти и измамата на дявола е унищожена. Човешката раса, която е спасена чрез вяра, винаги Ти предлага песен.

Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. Пс.141:8

Господи, всичко е било просветено от възкресението Ти и рая е бил отново отворен. Цялото творение Те хвали и непрекъснато Ти предлага песен.

Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. Пс.129

Прославям силата на Отца и Сина и възхвалявам властта на Святия Дух; неразделна, нетварна Божественост, единосъщна Троица, която царува во веки.

Други стихири, от дв. патр. Анатолий, глас същия:

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. Пс.129:2

Христе, ние се покланяме пред Твоя скъпоценен кръст. Ние възхваляваме и величаем Твоето възкресение, защото всички сме били изцелени от Твоите рани.

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. Пс.129:3

Възхваляваме Спасителя, въплътен от Дева, защото беше разпнат заради нас, възкръсна на третия ден и ни даде голяма милост.

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. Пс.129:4 

Христос слезе в ада, където прогласи радостната новина и каза: „Дерзайте! Вижте, сега аз триумфирах. Аз съм възкресението; Ще ви изведа, защото разбих портите на смъртта.“

СтихДушата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! Пс.129:6

Христе Боже наш, стоим недостойно в най-чистата Ти къща, предлагаме вечерния си химн и викаме от дълбините: „Ти просветли света чрез възкресението си на третия ден. Човеколюбче, избави хората си от ръката на враговете ти.“

СтихЗащото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. Пс.129:7Б-8

Стоейки недостойно в пречистия Ти дом, Господи, издигаме вечерня песен, викайки от дън душа, Христе Боже: Като си просветил света с Твоето тридневно възкресение, изтръгни Твоите люде от ръцете на Твоите врагове, Човеколюбче!

Още от Минея стихири на светиите. Слава на светията, ако има. Ако ли не,

Слава, и ныне, Богородичен: Как да не се дивим на богочовешкото твое раждане, Всепочитана? Защото без да си изкушена от мъж, Всенепорочна, ти си родила Син в плът без баща. А преди вековете Той е роден от Отец без майка, и не претърпя изменение, смесване или разделение, а запази белезите на всяка природа. Ето защо, Майко Дево Владичице, моли Го да спаси душите на православно изповядващите те като Богородица.

Вход с кадилница. Свете тихий: 

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.

Прокимен, Пс.92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен.

Паримии. Сугуба ектения.

Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Просителна ектения 

На стиховните стихири, възкресни, глас 3:

Твоите страдания, Христе, помрачиха слънцето, а светлината на Твоето възкресение просвети всичко живо. Приеми нашата вечерна песен, Човеколюбче!

Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. Пс. 92:1

Твоето живоносно ставане (от мъртвите), Господи, просвети цяла вселена, и призова Твоето творение, което лежеше в поквара. Затова ние, освободени от проклятието на Адам, викаме: Всемогъщи Господи, слава на Тебе.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. Пс. 92:1 

Бог по природа е неизменен, страдайки по плът се изменил. Творението, неспособно да Го гледа увиснал, със страх се поклони и стенейки възпя Твоето дълготърпение. Ти слезе в ада, възкръсна на третия ден, дарявайки живот на света и велика милост.

Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. Пс. 92:5 

За да избавиш нашия род от смъртта, Христе, си претърпял смърт, а като възкръсна на третия ден, съвъзкреси със Себе си онези, които Те признават за Бог, и Си просветил света. Господи, слава на Тебе! 

Слава, от Минея, гл. 6

Докато бързаме заедно, любители на празника, нека почетем с песни за възхвала красотата на светите отци, славата на аскетите, изворът на чудесата и пламенният ходатайник пред Бога, като казваме: Радвай се, знак и правило, най-точен модел на монашеския живот. Радвай се, най-блестяща факло, която осветява целия свят със своите добродетелите. Радвай се, голямо утешение на потиснати и пламенен покровител на страдащите! И затова, Атанасий, не преставай да ходатайстваш пред Христа, нашия Бог за това твое стадо и за всички верни, които почитат твоето свято успение.

И ныне, Богородичен: Творецът и моят Избавител – Христос Господ, през твоята утроба премина, и като се облече в мене, ме освободи от проклятието на Адам. Затова, най-чиста Дево, ние те възхваляваме непрестанно като Божия майка и Девица с ангелския поздрав: „Радвай се, Владичице, Застъпнице, Защитнице и Спасение на нашите души!“

 

Песен на Симеон Богоприемец:

„Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля.“

Трисвятое

Възкресен тропар, глас 3:

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: стъпка със смърт смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост.

Слава, и сега, Богородичен: Ние те възхваляваме за посредничеството за спасение на нашия род, Богородице Дево. Защото твоят Син и наш Бог прие страдание на кръста с плътта, която той взе от теб. Той ни избави от тлението, защото е Човеколюбец.

————————————————————

ГЛАС 3

В НЕДЕЛЯ НА УТРЕНЯТА.

След Шестопсалмието: Бог Господь на глас 3.

Възкресен тропар, глас 3:

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: стъпка със смърт смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост. [2 пъти]

Слава, и сега, Богородичен: Ние те възхваляваме за посредничеството за спасение на нашия род, Богородице Дево. Защото твоят Син и наш Бог прие страдание на кръста с плътта, която той взе от теб. Той ни избави от тлението, защото е Човеколюбец.

Обичайното стихословие.

1-ви възкресни седални, глас 3:

Христос възкръсна от мъртвите, първият плод на спящите /починалите/, Първородният на цялото творение и Творец на всички създадени неща. Той възстанови покварената природа на нашия род в Себе Си. Затова няма да царуваш вече, смърте, защото Учителят на всичко е унищожил силата ти.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. Пс.9:33

Господи, след като си опитал смъртта в плътта, изпразни смъртта от нейното жило чрез възкресението Ти, укрепи човека срещу смъртта и провъзгласи премахването на древното проклятие. Защитниче на живота ни, Господи, слава на Тебе!

Слава, и ныне, Богородичен: Красоте девства

Виждайки колко красива беше девствеността ти, и как чистотата ти сияеше блестящо, удиви се Гавриил, като ти викаше така, Богородице: „Каква достойна похвала да ти принеса? Как да те нарека? Недоумявам и се страхувам. И затова, както ми е наредено, викам: Радвай се, Благодатна!“

2-ри възкресни седални, глас 3

Подобен: Красоте девства:

От неизменността на Твоята Божественост, и доброволните Ти страдания, изуми се ада, Господи, и така ридаеше в себе си: „Треперя от плътта на нетленната Ипостас. Виждам Невидимия, който води тайна война срещу мен. Затова онези, които аз държа, викат:  Слава на възкресението ти, Христе.“

Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. Пс.9:1

Ние, вярващите, говорим по божествените въпроси, за необяснимата, неразбираема и неизречена тайна на разпятието и възкресението. Защото днес  смъртта и ада са пленени, а човешкият род се облече в нетление. Затова с благодарност Ти викаме: Слава на Твоето възкресение, Христе.

Слава, и ныне, Богородичен: Ти носеше тайно в утробата си Неразбираемия, Неописания и Единосъщния с Отца и Духа, Богородице. Единственият и несмесен в Троица Бог, чрез твоето раждане ние познаваме, за да славим в света. Затова в благодарност викаме към тебе: Радвай се, Благодатна.

„Благословен си Ти, Господи“, глас 5

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс. 118:12

Съборът на ангелите се удиви като Те видя между мъртвите, а като разруши крепостта на смъртта, Спасителю, издигна със Себе Си Адам и освободи всички от ада.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

„Защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички?“ Блестящият в гроба ангел на мироносиците благовестеше: „Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.“

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангела и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а разкажете на апостолите за възкресението.“

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю. Ангелът се обърна към тях казвайки: „Защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.“

Слава

Да се поклоним на Отца и Неговия Син, и Светия Дух, Троицата в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И нине

Раждайки Животодателя, Дево, ти си избавила Адам от греха, а на Ева си дала радост в мястото на печал. Вдигна отпадналите от този живот, въплътеният от тебе Бог и Човек. 

Алилуия, алилуия, алилуия, слава Тебе Боже! (3 пъти)

Малка ектения

С: Защото е благословено Твоето име, и величествено е Царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Ипакои, глас 3:

Сияещият ангел предизвика удивление чрез външния си вид и донесе роса с думите си към мироносиците жени: „Защо търсите Живия в гроба?“ Изпразнилият гроба, е възкръснал и е променил покварата, защото е Господ неизменен. Кажете на Бога: Колко са страшни Твоите дела, защото си спасил човешкия род!

Стъпални, глас 3

Антифон 1:

Слове, ти освободи от плен Сион от Вавилон, затова ме привлечѝ от страстите ми към живота. Пс 125

Тези, които сеят божествени сълзи на юг, ще пожънат вечни снопи с радост.

Слава: И сега:

Всеки добър дар идва от Святия Дух, защото той съблести, заедно с Отца и Сина; всичко живее и се движи в Него.

Антифон 2:

Ако Господ не построи дома на добродетелите, тогава ние ще се трудим напразно; докато Той защитава душата, никой не разрушава града ни. Пс 126

Светиите винаги са като плод на утробата за Теб, Христе, те са осиновени от Отца чрез вдъхновението на Светия Дух.

Слава: И сега:

Всяка мъдрост и святост са от Светия Дух, защото Той е същността на цялото творение. Нека Му се покланяме с Отца и Словото, защото Той е Бог.

Антифон 3:

Блажени са онези, които се боят от Господа и ходят по пътищата Му; защото ядат живителните плодове на заповедите. Пс 127

Пастирюначалниче, радвай се, като виждаш децата Си, които носят клони на добри дела около трапезата Ти.

Слава: И сега:

Всяко богатство на славата е Светият Дух, от Него идва благодатта и животът за цялото творение, защото Той е възхваляван с Отца и Словото.

Пс 95 Прокимен

Кажете сред народите, че Господ се възцари, и така направи вселената, че няма да се помръдне.

Стих: Пейте на Господа нова песен. Възпявайте Господа по цялата земя.

Канон възкресен. Глас 3

Песен 1

Ирмос: Воды древле / манием Божественным / во едино сонмище совокупивый / и разделивый море Израильтеским людем, / Сей Бог наш / препрославлен есть. / Тому Единому поим, яко прославися.

Припев: Слава Господи святому Воскресению Твоему.

Иже землю осудив, / преступльшему потом изнести плода терние, / от терния венец из руки законопреступныя, / Сей Бог наш, плотски приемый, / клятву разрушил есть, яко прославися.

Победитель и Одолетель смерти, / иже смерти убоявся, явися: / страстную бо плоть одушевленную прием, / Сей Бог наш, и брався с мучителем, / вся совоскреси, яко прославися.

Богородичен: Истинную Богородицу вси языцы славят Тя, без семене рождшую: / сошед бо во утробу освященную Твою, / Сей Бог наш, Еже по нам осуществовася, / Бог же и Человек из Тебе родися.

Песен 3

Ирмос: Иже от несущих вся Приведый, / Словом созидаемая, / совершаемая Духом, / Вседержителю Вышний, / в любви Твоей утверди мене.

Крестом Твоим постыдеся нечестивый, / содела бо яму, юже ископа, впаде: / смиренных же вознесеся, Христе, рог, / во Твоем воскресении.

Благочестия проповедание языком, / яко вода покры моря, Человеколюбче: / воскрес бо от гроба, Троический открыл еси свет.

Богородичен: Преславная глаголана быша о Тебе, / Граде Одушевленный присно Царствующаго: / Тобою бо, Владычице, сущим на земли Бог спожил есть.

Песен 4

Ирмос: Положил еси к нам твердую любовь, Господи, / Единороднаго бо Твоего Сына за ны на смерть дал еси. / Темже Ти зовем, благодаряще: / слава силе Твоей, Господи.

Язвы, Христе, и раны милостивно подъял еси, / досаду по ланитома ударений терпя, и долготерпеливне оплевания нося, / имиже соделал еси мне Спасение: / слава силе Твоей, Господи.

Телом смертным, Животе, смерти причастился еси, / страсти ради нищих, и воздыхания убогих Твоих, / и растлив тлеющаго, Препрославленне, / всех совоскресил еси, яко прославися.

Богородичен: Помяни, Христе, еже стяжал еси стадо страстию Твоею: / Препрославленныя Твоея Матере милостивныя мольбы прием, / и посетив озлобленное, / избави силою Твоею, Господи.

Песен 5

Ирмос: К Тебе утреннюю, всех Творцу, / преимущему всяк ум мирови, / зане свет повеления Твоя, / в нихже настави мя.

Судии неправедному, / еврейскою завистию предан быв, Всевидче, / и всей праведне судяй земли, / Адама древняго избавил еси осуждения.

Твой мир церквам Твоим, Христе, / непобедимою силою Креста Твоего, / из мертвых воскресый, подаждь, и спаси души наша.

Богородичен: Скиния Святая, и пространнейши небес, / яко Иже во всей твари Невместимаго Слова Божия приемши, / Едина явилася еси, Приснодево.

Песен 6

Ирмос: Бездна последняя грехов обыде мя, / и исчезает дух мой; / но прострый, Владыко, высокую Твою мышцу, / яко Петра, мя, Управителю, спаси.

Бездна милости и щедрот обыде мя, / благоутробным снитием Твоим: / воплощься бо, Владыко, / и быв в рабии зраце, обожил еси, с Собою сопрославив.

Умерщвление подъят умертвитель, / умерщвленаго оживленно видя: / Твоего воскресения сии суть, Христе, образы, / и страсти Твоея пречистыя победительная.

Богородичен: Пречистая, яже Едина Создателю и человеком, паче ума исходатаившая, / Сына Твоего милостива прегрешшым рабом Твоим, и поборника быти, помолися.

Кондак, глас 3. Подобен: Дева днесь:

От гробницата възкръсна днес, Щедри, също и от портите на смъртта Ти ни изведе. Днес Адам танцува и Ева се радва, а заедно с тях патриарсите и пророците непрестанно възхваляват божествената сила на Твоята власт.

ИкосНебето и земята да танцуват с радост днес и с единен ум да възхваляват Христос – Бога, защото Той възкреси затворниците от гробовете. Цялото творение се радва заедно, принасяйки достойни песни на Създателя на всички и наш Изкупител, тъй като днес като Животодател, изтегли смъртни от ада, Той ги издига със Себе Си към небето и потъпква надменността на врага, и разбива портите на ада, чрез божествената сила на Своята власт.

Песен 7

Ирмос: Якоже древле / благочестивыя три отроки оросил еси / в пламени халдейстем, / светлым Божества огнем / и нас озари, / благословен еси, взывающия, / Боже отец наших.

Раздрася церковная светлая катапетасма, в распятии Содетеля, / сокровенную в Писании являющи верным истину, / благословен еси, зовущим, Боже отец наших.

Прободенным Твоим ребром, / каплями Боготочныя Животворящия Крове, Христе, / смотрительно каплющия на землю, / сущих от земли возсоздал еси, / благословен еси, зовущих, Боже отец наших.

Троичен: Духа Благаго со Отцем прославим, и с Сыном Единородным, / Едино в Триех вернии чтуще Начало, и Едино Божество: / благословен еси, зовуще, Боже отец наших.

Песен 8

Ирмос: Нестерпимому огню соединившеся, / Богочестия предстояще, юноши, / пламенем же невреждени, / Божественную песнь пояху: / благословите, вся дела Господня, Господа / и превозносите во вся веки.

Раздрася церковная светлость, / егда крест Твой водрузися на лобнем, / и тварь преклоняшеся страхом, воспевающи: / благословите вся дела Господня, Господа, / пойте и превозносите Его во веки.

Воскресл еси Христе из гроба, / и падшаго прельщением, древом исправил еси Божественною силою, зовуща и глаголюща: / благословите вся дела Господня, Господа, / пойте и превозносите Его во веки.

Богородичен: Храм Божий явилася еси Вместилище одушевленное, и Ковчег: / Творца бо человеком, Богородительнице Пречистая, примирила еси, / и достойно вся дела поем Тя, / и превозносим во вся веки.

Песен 9

Ирмос: Новое чудо и Боголепное: / девическую бо дверь затворенную / яве проходит Господь, / наг во входе, / и плотоносец явися во исходе Бог, / и пребывает дверь затворена. / Сию неизреченно / яко Богоматерь, величаем.

Страшно есть зрети Тебе, Творца / на древе воздвижена, Слове Божий, / плотски же страждуща Бога за рабы, / и во гробе бездыханна лежаща, / мертвыя же из ада разрешивша: / темже Тя, Христе, яко Всесильна, величаем.

Из тли смертныя спасл еси, Христе, праотцы, / положен быв во гробе мертв, / и живот процвел еси, мертвыя воскресив, / руководив естество человеческое ко свету, / и в Божественное облек нетление. / Темже источника Тя света присно живаго величаем.

Богородичен: Храм и Престол явилася еси Божий, / воньже вселися Иже в вышних сый, / рождейся неискусомужно, Всечистая, / плоти Твоея не отверз всячески врата. / Темже непрестанными, Чистая, молитвами Твоими, / языки варварския скоро до конца покори.

Катавасии Отверзу уста моя, гл. 4 (до 8-ма песен)

  1. Ще отворя устата си и с Дух ще се изпълнят, и слово ще рукне от тях към Царицата и Майката, и ще се явя в светло тържество, и ще възпея с радост чудесата ѝ.
  2. Богородице – жив и несекващ Изворе – утвърди духовно възпяващите те, събрани в хор, и в твоята божествена слава ги удостой с венци на прослава.
  3. Пребожественият Иисус, Който седи в слава на божествения престол, в лек облак дойде от нетленната Длан и спаси викащите: слава на Твоята сила, Господи!
  4. Всички се удивиха със страх пред божествената ти слава, понеже ти, брак непознаваща Дево си поела в утробата си Бога над всички и си родила безвременния Син, и на всички възпяващи те ти даваш мир.
  5. Като извършваме това божествено и всечестно празненство на Богородица, о богомъдри, дойдете с ръце да запляскаме и Родилия се от нея Бог да славословим.
  6. Не послужиха на творението богомъдрите, вместо на Твореца, но като стъпкаха страховития огън мъжествено, с радост пееха: дивно възпяван Господи и Боже, благословен си!

Хвалим, благославяме, покланяме се на Господа, като Го възпяваме и превъзнасяме през всички векове.

  1. Благочестивите момци в пещта бяха спасени от рождеството на Богородица: тогава пророчески изобразено, сега в действителност изпълнено, то вдига цялата вселена да Ти пее: Господа възпявайте, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!

Евангелски чин

Дяконът: На Господа да се помолим. 

Народът: Господи помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господа Бога да помолим!

Народа: Господи помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеника: Ще се чете из светото Евангелие според Лука.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

 4-то възкресно Евангелие

Лука 24:1-12

В първия ден на седмицата, много рано, носейки приготвените благовония, те дойдоха при гроба, а заедно с тях и някои други, ала намериха камъка отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Иисуса. И докле недоумяваха за това, ето, изправиха се пред тях двама мъже в бляскави дрехи. И както бяха уплашени и навели лице към земята, – мъжете им рекоха: защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тука, но възкръсна; припомнете си, какво ви бе казал, когато беше още в Галилея, говорейки, че Син Човеческий трябва да бъде предаден в ръце на човеци грешници и да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне.

И спомниха си думите Му. И като се върнаха от гроба, обадиха всичко това на единайсетте и на всички други. Те бяха Магдалина Мария, и Иоана, и Мария, майка на Иакова, и другите с тях, които обадиха на апостолите за това. И техните думи им се показаха празни, и не им повярваха. Но Петър стана, затече се към гроба и, като се наведе, видя вътре само повивките и се върна, чудейки се сам в себе си за станалото.

Натам по реда. 

Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.

Псалом 50 

Молитвами апостолов… Литийна молитва (дяконът)

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината, с песни да възвеличим!

Честнейшую херувим 

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека. 

9-та песен от катавасийте 

Нека всеки роден на земята човек се възрадва, от Духа просвещаван, нека безплътните по естество духовни същества да тържествуват, почитайки свещения празник на Божията Майка, и да викат: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Вечнодево!

Малка ектения

С: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.

Свят Господь Бог наш. Ексапостиларий възкресен. 4

Гл.2 Добродетельми блиставшеся, / видим предстояща в живоноснем гробе / мужа в блещащихся ризах: / мироносицам преклоньшим лица на землю, / небесы Владычествующаго воскресению да научимся, / и к Живота гробу с Петром притецем, / и содеянному удивльшеся, / пребудем Христа видети.

Богородичен: Радоватися вещавый, претворил еси / печаль прародителей, Господи, / радость внося востания Твоего в мире: / того убо Живодавче, Рождшею Тя, / свет просвещающ сердца, / свет щедрот Твоих низпосли, / еже вопити Тебе: / человеколюбче Богочеловече, / слава Твоему востанию.

 Хвалитни стихири

Глас 3 Всякое дихание

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Теб, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Теб, Боже, подобава песен.

Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. Пс.149:9 

Дойдете всички народи, уразумейте силата на страшната тайна, защото Христос, нашият Спасител, който е Словото отначало, бе разпнат и доброволно претърпя погребение заради нас, и възкръсна от мъртвите за да спаси всичко. Нека да Му се поклоним!

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. Пс.150:1

Господи, Твоите стражи видяха всички чудеса, но суетният им събор изпълни техните десници с мъст, като мислеха, че ще скрият възкресението Ти, което светът прославя. Помилуй нас! 

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие.Пс.150:2

Всички се изпълниха с радост, като получиха доказателство за възкресението. Мария Магдалина дойде при гроба и намери ангел, седящ на камъка в блестящи дрехи. Той рече: „Защо търсите Живият между мъртвите? Няма Го тук, а възкръсна както предрече, изпреварва ви в Галилея.“

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. Пс.150:3 

В Твоята светлина, Владико, виждаме светлина, Човеколюбче. Защото Си възкръснал от мъртвите и дарувал спасение на човешкия род, та всяка твар да Те славослови, единствено Безгрешни. Помилуй нас!

Други стихири от св. патр. Анатолий, глас същия

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). Пс.150:4

Мироносиците жени Ти предложиха утренна песен със сълзи, Господи, достигайки Твоята гробница, носейки благоуханни аромати, бързайки да помажат Твоето пречисто тяло. Седящият на камъка ангел им благовести: „Защо търсите Живия сред мъртвите? Той потъпка смъртта, възкръсна като Бог, дарявайки на всички велика милост.“

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! Пс.150:5-6 

Блистаяся ангел на гробе Твоем животворнем, / мироносицам глаголаше: / истощив гробы Избавитель, плени ада, / и воскресе тридневен, / яко Един Бог и Всесилен.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. Пс.9:33 

Во гробе Тя искаше, / пришедши во едину от суббот Мария Магдалина, / не обретши же рыдаше с плачем вопиющи: / увы мне, Спасе мой! / Украден был еси, всех Царю. / Супруг же живоносных ангел внутрь гроба вопияше: / что плачеши о жено; / плачу, глаголет, яко взяша Господа моего от гроба, / и не вем, где положиша Его. / Сия же обращшися вспять, / яко виде Тя, абие возопи: / Господь мой и Бог мой, слава Тебе.

Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. Пс.9:1

Евреи затвориша во гробе Живот, / разбойник же отверзе языком наслаждение, / зовый и глаголя: / Иже со мною мене ради распныйся: / сообеси ми ся на древе, / и явися мне на престоле со Отцем седя: / Той бо есть Христос Бог наш, / имеяй велию милость.

Слава, утринна Евангелска стихира. глас 4.

Утро бе глубоко, / и жены приидоша на гроб Твой, Христе, / но Тело не обретеся желаемое ими. / Темже недоумевающимся, / иже в ризах блещащихся представшии глаголаху: / что живаго с мертвыми ищете; / воста, якоже предрече, / что не помните глагол Его? / Имже веровавша, виденная проповедаху, / но мняхуся лжа благовещения: / тако быша еще косни ученицы. / Но Петр тече, и видев / прослави Твоя в себе чудеса.

И ныне, глас 2Преблагословена си, Богородице Дево, защото Въплътеният от тебе плени ада, извика Адам, потъпка клетвата, освободи Ева, умъртви смъртта, а ние оживяхме. Затова пеейки възкликваме: благословен е Христос Бог, който така е благоволил, слава на Тебе!

Велико славословие

Възкресен тропар

Днес стана спасението на света. Нека възпеем Възкръсналият от мъртвите, Авторът на нашия живот: защото като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост. 


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6uqk3 

Разпространяване на статията:

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]