Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (171 Votes)

d0b2d181d0b8Втора Неделя след Петдесетница – на всички български светци

Утреня

Бог Господь, Пс. 117, гл. 1:

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни осия, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в нашите очи.

Тропари

Възкресен тропар, глас 1: Кaмени запечaтану

Когато гробът бе запечатан от юдеите и войниците пазеха Твоето пречисто тяло, ти възкръсна на третия ден, Спасителю, като дари живот на света. Затова, Животодателю, небесните сили Ти възпяваха: слава на Твоето възкресение, Христе! Слава на Твоето Царство! Слава на Твоя промисъл, единствен Човеколюбче!

Слава, тропар на българските светии, глас 1: Почитайки вашия честен събор и празнувайки светата ви памет, о светии, сред българите просияли, прилежно ви молим: молете Господа за всички, и най-вече за вашите родственици, да се запази българската земя от всякакви беди и народът да се утвърди навеки в православната вяра, та като поживеем мирен живот, заедно с вас да получим вечното Отечество в блаженото Царство на Христа Бога.

И ныне: Гавриилу вещaвшу…

Когато Гавриил ти каза с глас да се радваш, Дево, тогава се въплъти Владиката на всички в Тебе – светият Кивот, както предсказа праведния Давид. Ти се оказа по-просторна от небесата, носейки твоя Творец. Слава на Вселилият се в Тебе; слава на Този, Който излезе от Тебе; слава на Този, Който чрез твоето раждане ни освободи.

Възкресни седални, глас 1 от Октоиха

Гробът Твой, Спасителю, войниците пазеха, и станаха като мъртви, когато ангелът се яви да проповядва на жените възкресение. Тебе славим – Унищожителят на тлението, пред Тебе падаме – Възкръсналият от гроба, и Единствен Бог наш.

Стих: Стани, Господи Боже (мой), дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. Пс 9:33

 Към Креста доброволно Си прикован, Щедри, в гроба беше положен сякаш си мъртъв, Животодавче, съкрушил си властта на силните със Своята смърт. От Тебе затрепереха вратата адови, Ти възкреси отвека умрелите, като Единствен Човеколюбец.

Слава, и ныне, Богородичен: Ние, които с любов прибягваме към твоята доброта, знаеме, че си Майка Божия и наистина Дева си останала след раждането. Ние, грешните, те имаме за единствена защита, чрез тебе придобихме спасение при изкушенията, единствена Непорочна.

След 2-ро стихословие, седален, глас 1

Подобен: Камени запечатану:

Жените дойдоха подранили на гроба, и като видяха ангела се изплашиха, дивейки се на чудото, че животът е озарил гробът. Затова отидоха при учениците да проповядват възкресението, защото Христос плени ада, като Единствен могъщ и силен, и всички осъдени мъртви съвъзкреси, като разруши страха с Кръста.

Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса! Пс. 9:2

На кръста беше прикован, Животе на всички, и си станал като мъртвите, Безсмъртни Господи, възкръснал си тридневен, Спасителю, като въздигна Адам от тлението. Затова и Силите небесни Те възпяват, Животодателю Христе: Слава на Твоето възкресение, слава на Твоето снизхождение, Единствен Човеколюбецо!

Слава, и ныне, Богородичен: Марио, осветен съд на Владиката, издигни ни, които паднахме в пропастта на лютото отчаяние, прегрешения и скърби. Ти си на грешните спасение, помощ, и крепка защита, и спасяваш твоите раби.

Полиелей. Величание:

Облажаваме ви, наши славни чудотворци, озарили с вашите добродетели българската земя и показали ни светлия път на спасението.

Следват избрани стихове от псалми

1 певец: Добро е да славим Господ и да възпяваме Твоето име, Всевишний, да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – нощем. (Пс. 91). Алилуйя. 2 певец: Велик е Господ и всехвален в града на нашия Бог, на светата Негова планина. (Пс. 47). Алилуйя. 1. Род роду ще възхва̀ля делата Ти и ще разказва за Твоето могъщество. (Пс. 144:4) Алилуйя. 2. Аз пък ще размишлявам за високата слава на Твоето величие и за Твоите дивни дела. (Пс. 144:5) Алилуйя. 1. Ще разгласят паметта на Твоята велика благост и ще възпяват Твоята правда. (Пс. 144:7). Алилуйя. 2. Господ ще даде сила на Своя народ, Господ ще благослови с мир Своя народ. (Пс. 28:11). Алилуйя. 1. Защото Господ благоволи към Своя народ, прославя смирените със спасение. (Пс. 149:4). Алилуйя. 2. И ще се възрадват всички, които се на Тебе уповават, ще ликуват вечно, и Ти ще ги закриляш; и ще се хвалят с Тебе ония, които обичат Твоето име. (Пс. 5:12). Алилуйя. 1. Такъв е родът на ония, които Го търсят, които търсят Твоето лице, Боже Яковов! (Пс. 23:6). Алилуйя. 2. Колко са възвишени за мене Твоите помисли, Боже, и колко е голям техният брой! (Пс. 138:17). Алилуйя. 1. Да ги изброявам ли, – но те са по-многобройни и от пясъка. (Пс. 138:18). Алилуйя. 2. Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал, и ние сме Негови – Негов народ и овци от Неговото паство. (Пс. 99:3). Алилуйя. 1. Милостите Твои, Господи, вечно ще възпявам, от рода в род ще разгласям с уста Твоята истина. (Пс. 88:1). Алилуйя. 2. А милостта на Господа е отвека и довека към ония, които Му се боят. (Пс. 102:17). Алилуйя. 1. Вие, които се боите от Господ, уповавайте се Господу: Той е наша помощ и щит. (Пс. 113:19). Алилуйя. 2. Радостно пейте на Бога, нашата твърдиня; възклицавайте към Бога Яковов. (Пс. 80:1). Алилуйя. 1. Ще се зарадваме за твоето спасение и в името на нашия Бог ще издигнем знаме. (Пс. 19:6). Алилуйя. 2. Господ е крепост на Своя народ и спасителна защита на Своя помазаник. (Пс. 27:8). Алилуйя. 1. С Бога ние ще проявим сила: Той ще повали враговете ни. (Пс. 59:14). Алилуйя. 2. Господи, с Твоята сила царят се весели и за спасението от Тебе безмерно се радва. (Пс. 20). Алилуйя. 1. С Бога ще се хвалим всеки ден и Твоето име ще славим вечно. (Пс. 43:9). Алилуйя. 2. Земята даде своя плод; да ни благослови Бог, нашият Бог. Да ни благослови Бог, и да се убоят от Него всички земни краища. (Пс. 66:7-8). Алилуйя. 1. Спаси ни, Господи, Боже наш, и ни събери измежду народите, за да славим Твоето свето име, да се хвалим с Твоята слава! (Пс. 105:47). Алилуйя. 2. Благословен Господ, Бог Израилев, отвека и довека! И цял народ да каже: Амин! Алилуйя! (Пс. 105:48). Алилуйя.

Благословен еси, Господи, Глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! (Пс. 118:12)

Съборът на ангелите се удиви като Те видя между мъртвите, а като разруши крепостта на смъртта, Спасителю, издигна със Себе Си Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

„Защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички?“ Блестящият в гроба ангел на мироносиците благовестеше: „Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.“

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангела и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а разкажете на апостолите за възкресението.“

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю. Ангелът се обърна към тях казвайки: „Защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.“

Слава...

Да се поклоним на Отца и Неговия Син, и Светия Дух, Троицата в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И сега...

Раждайки Животодателя, Дево, ти си избавила Адам от греха, а на Ева си дала радост в мястото на печал. Вдигна отпадналите от този живот, въплътеният от тебе Бог и Човек.

Алилуия, алилуия, алилуия, слава Тебе Боже! (3 пъти)

Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име, и величествено е Царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Ипакои, гл. 1 от Октоиха

Покаянието на разбойника окраде рая, а плача на мироносиците възвести радостта, защото Ти възкръсна, Христе Боже, като дари на света велика милост.

Седален на светиите, гл. 2, По Милосердия двери.

С милосърдие и благост Ти погледна към нашата Църква и народа ни, поръсвайки нас грешните с благодат и осиявайки ни със Слънцето на Твоята правда; Ти възведе светиите до състояние на мъже съвършени и прие принасянето на духовния плод от нашия род в небесните житници; по техните молитви, Боже, и ние молим да Се смилиш над нас.

Слава, и ныне: Бидейки извор на милосърдието, не ни лишавай от Твоята милост, Богородице, но молейки се непрестанно на Господа заедно с всички светии, просияли сред българите, освободи ни от воюващите против нас врагове, утвърди ни в православното благочестие и ни въведи в тихото пристанище на спасението на нашите души.

Стъпални, гл. 1 от Октоиха

Антифон 1

Чуй моята болка, когато скърбя Тебе призовавам, Господи.

Непрестанно божествено желание има в живеещите в пустинята, бидейки извън суетния свят.

Слава: На Светия Дух чест и слава подобава както на Отца, заедно със Сина. Затова да възпеем единовластието на Троицата.

И ныне, същото.

Антифон 2

Като ме издигна на планините на Твоите закони, просвети ме, Боже, с добродетели, за да Те възпявам.

Приемайки десницата Ти, Слове, съхрани, пази ме, да не ме изгори греховният огън.

Слава: Светия Дух всяка твар обновява, и я връща в първоначалното състояние, защото Той е равносилен по сила на Отца и Словото.

И ныне, същото.

Антифон 3

Като ми казаха: да влезем в Господните дворове, – развесели се духа ми, зарадва се сърцето ми.

Голям страх има в дома Давидов, защото там са поставени престоли за да бъдат съдени всички земни племена и народи.

Слава: На Светия Дух е достойно да се принася чест, поклонение, слава и власт, както на Отца и Сина, защото Троицата е Монада (Единица) по естество, а не по лица.

И ныне, същото.

Прокимен, глас 1:

Ще се дигна сега, казва Господ, ще туря в безопасност оногова, когото искат да уловят. Пс.11:6 Стих: Думите на Господа са думи чисти.

Евангелски чин. Утренно евангелие 2-ро. „Като видяхме Христовото възкресение.“ Псалом 50. „Молитвами апостолов…“, Литийната молитва: Спаси Боже люди Твоя.

Канон на българските светии, гл. 4

Песен 1

Ирмос: Ще отворя устата си и ще се изпълни с Дух и ще изрека слово за Царицата Майка! Ще се явя светло тържествуващ и ще възпея с радост Нейните чудеса.

Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.

Боже, Светий над светиите, дай ми свише благодат, за да възпея достойно светиите, които благоволи да приемеш от българите с обещание на бъдещите блага и които Те възпяват: „Дивен Си, Боже, Творец на славни чудеса!“.

Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.

Бог въздигна цар Борис като втори Мойсей за българския род, за да го изведе от Египет – мрака на идолослужението и през морето на Кръщението да го посели в обетованата земя на благочестието, където да възпява: „Дивен Си, Боже, Творец на славни чудеса!“.

Слава: Уловени в мрежата на Промисъла Божи, Методий и Кирил с учениците им, подобно на Аарон, чрез свещенодействието на словото и тайнствата на благочестието, проповядваха на славяните Синайския закон и най-вече Закона от Сион, възпявайки Господа: „Дивен Си, Боже, Творец на славни чудеса!“.

И ныне: Кой ще разкаже за всички Твои милости, Пречиста? Чрез Своето застъпничество Ти като от морска бездна извеждаш от дълбините на греха мнозина, а те възпяват: „Дивен Си, Боже, Творец на славни чудеса!“.

Песен 3

Ирмос: Богородице, жив и изобилен Изворе, Твоите певци, събрани в хор, духовно укрепи в божествената Твоя слава и ги удостой с венците на славата.

Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.

Първият от българите, който изповяда Бога и духом предрече, че земята българска ще процъфти с благочестие, бе Боян, княз Енравота, който след братовия съд проля кръвта си за Христа и така пръв се сподоби с венеца на славата.

Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.

Христовото лозе на българска земя принесе на Бога узрелия грозд – преподобния Йоан Рилски, който чрез уединен живот в пустинята достигна в пълната възраст на Христовото съвършенство и се сподоби с най-светлия венец на славата.

Слава: Редом с него, нека споменем и Йоаким Осоговски, Гавриил Лесновски и Прохор Пшински, които от същия огън на божествената благодат запалиха своите светилници и се сподобиха с венците на славата.

И ныне: Чрез Твоето безсеменно раждане, Майко и Дево, Ти ни избави от всеобщите беди на грехопадението Адамово, и чрез застъпничеството Си въздигаш достойните и ги удостояваш с венците на славата.

От Октоиха: Кондак, глас 1. Подобен: Егда приидеши:

Ти възкръсна от гроба в слава като Бог, и съвъзкреси света. Естеството човешко Те възпява като Бог, и изчезна смъртта. Адам ликува, Владико, Ева, която сега се избавя от оковите, радвайки се казва: Ти си, Христе, Който даряваш възкресние на всички!

Икос: Да възпеем, като Бог всесилен, Възкръсналия на третия ден и Счупилия вратата на ада, Въздигналия на тези, които от векове са в гробовете, Явилия се на мироносиците, на които реши да каже преди всички „Радвайте се“, и Възвестилия радостта на апостолите, като единствен Животодател. Затова и с вяра жените благовестиха на учениците знаменията на победата, ада стене, и смъртта ридае, а света се весели, и всички хора се радват. Защото Ти, Христе, си Подателя на възкресение за всички.

Седален на светиите, глас 2: С милосърдие и благост Ти погледна към нашата Църква и народа ни, поръсвайки нас грешните с благодат и осиявайки ни със Слънцето на Твоята правда; Ти възведе светиите до състояние на мъже съвършени и прие принасянето на духовния плод от нашия род в небесните житници; по техните молитви, Боже, и ние молим да Се смилиш над нас.

Слава, и ныне: Бидейки извор на милосърдието, не ни лишавай от Твоята милост, Богородице, но молейки се непрестанно на Господа заедно с всички светии, просияли сред българите, освободи ни от воюващите против нас врагове, утвърди ни в православното благочестие и ни въведи в тихото пристанище на спасението на нашите души.

Песен 4

Ирмос: Седящ в славата на божествения престол, на Облак лек дойде Пребожественият Иисус, носен на нетленната Длан – Богородица, и спаси ония, които викат: „Слава на Твоята сила, Христе!”.

Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.

В древност, бягайки от Никея и от Христопротивната злоба на отстъпника Юлиан, епископите Теодор и Тимотей, заедно с Комасий и Евсевий достигнаха в Тивериопол (сега Струмица), където намериха ученици в благочестието и всичките петнадесет за Христа мъченически победиха враговете, пеейки: „Слава на Твоята сила, Христе!”.

Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.

Андрей, юродствайки в Константинопол, се възнесе до трето небе чрез добродетелите си и видя Покрова на Божията Майка над християнския род; и побеждавайки докрай лукавия, зовеше: „Слава на Твоята сила, Христе!“.

Слава: Като трънлив шипков храст израсна някога в нашата земя света Варвара, но нейният безбожен баща, узнавайки, че е приела Христовата вяра, със собствените си ръце я предаде на заколение, превръщайки я в богоприятна жертва, която зове към Господа: „Слава на Твоята сила, Христе!“.

И ныне: Богородице Марийо, Ти си облак лек, чрез който при нас дойде Пребожественият Иисус за нашето спасение; не преставай да се молиш за нас да бъдем помилвани ние, които зовем: „Слава на Твоята сила, Христе!“.

Песен 5

Ирмос: Изуми се всичко от Твоята божествена слава, защото Ти, непознала брак Дево, носи в Твоята утроба Всевишния Бог и роди надвременния Син, Който дарява с мир всички, които Те възпяват.

Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.

Разпалвани от Божията любов в монашеския подвиг, небесна слава получиха Козма Зографски, чието тяло не бе открито в гроба, и Димитър Басарбовски, чиито мощи почиват нетленни и извършват чудеса.

Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.

Украсявайки църквите чрез музиката, Пимен Зографски в душата си извая образа на Господа, а Йоан Кукузел, възпявайки ангелски Господа и Пречистата Богородица, постигна ангелско достойнство.

Слава: Макар и жени по естество, Петка Епиватска и Филотея Търновска чрез подвижничеството удържаха победа над врага, а Злата Мъгленска и света Неделя с мъченичество прославиха Жениха си Христа и влязоха в Чертога на радостта.

И ныне: Изворе на радост, Богородице, зарадвай окаяната ми душа, като ме научиш на Божията правда и сред бурята на страстите ми ме дари с мир; направи ме син и наследник на Божието Царство.

Песен 6

Ирмос: Като честваме този божествен и всепочитан празник на Богомайката елате, богомъдри, да запляскаме с ръце, славейки Родения от Нея Бог.

Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.

Подвизите на светителството, на подвижническия живот и на безкръвното мъченичество понесе патриарх Евтимий и се сподоби с множество венци, а Иларион Мъгленски, надвивайки над еретиците, от нетленните си мощи източва чудеса.

Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.

Като научи от преподобни Григорий Синаит монашеското правило и благочестие, Теодосий Търновски сам научи мнозина други и ги утвърди в Православието, а по време на молитва стана като огнен стълб и преминавайки в горното Отечество, бе възпят от небесните ангели.

Слава: Ангелите се удивиха на дръзновението на преподобните мъченици Игнатий Старозагорски, Дамаскин Габровски, Лука Адрианополски, Сергий Къпински и Никита Серски, които бидейки обесени заради Христа, скоро се удостоиха с възшествие към небесата.

И ныне: Духовни граде, в който Се всели Синът Божи, за да живее сред човеците, бидейки на върха на съвършенството, не се укривай от моите недостойни очи, но ме напътствай към горния Йерусалим.

Кондак на светиите, глас 2: В непрестанни молитви и застъпничества, омилостивявайте Господа към нас, о светии, сред българите просияли, та да празнуваме с радост вашата памет до Второто пришествие на Съдията и всеобщото възкресение.

Икос: Благ Си Ти, Господи, но страшни са Твоите съдби, защото срещу грешниците е Твоята заплаха. И кой ще изтърпи гнева Ти или кой ще устои, ако забелязваш беззаконията? Но милостиво приеми и застъпничеството на Твоите раби, които Си приел сред българите, в насладата от Твоите блага. Затова Те молим: смили се над нас по техните молитви и запази рода ни невредим от нападенията на враговете, дори до Второто Твое пришествие и всеобщото възкресение.

Синаксар: В тоя ден – Неделя втора след Петдесетница, празнуваме паметта на всички преподобни и богоносни отци, просияли на Светата Гора Атонска, както и на всички светии, просияли в българската земя. По техните молитви, Христе Боже, помилуй ни и ни спаси. Амин.

Песен 7

Ирмос: Богомъдрите отроци не почетоха творението повече от Твореца, но като потъпкаха мъжествено застрашаващия ги огън, радостно възпяха: „Благословен Си Ти, преславният Господ и Бог на нашите отци!“.

Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.

Изгорени с огън от римокатолиците за твърдото си православие, двадесет и шестте Зографски мъченици горяха повече в огъня на любовта към благочестието и тъй получиха отплата за своето мъченичество и подвижничество, зовейки: „Превъзнасян Господи и Боже, благословен Си!“.

Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.

С дара на чудотворството преподобният Йаков от Костур хвърли в смут мохамеданите, които люто се разбесняха против него, а той предрече смъртта на царя-мъчител, мъки претърпя, причасти се със Светите дарове и предавайки духа си бе обесен заедно с другия Йаков и с Дионисий, пеейки: „Превъзнасян Господи и Боже, благословен Си!“.

Слава: Както огънят не се докосна до тялото на Георги Нови, който стана прослава на град София, тъй и тлението не се допря до обесения от три дни Георги Най-нови и до Николай, убит с камъни и изгорен, станал богоугодно всесъжение; и тримата възпяват Троицата, зовейки: „Превъзнасян Господи и Боже, благословен Си!“.

И ныне: Възхвалявайки Богородица, Която пророк Даниил предвидя като неразломима Планина, нека се поклоним на отсечения от Нея без човешка ръка Камък – Христос и да пеем: „Превъзнасян Господи и Боже, благословен Си!“.

Песен 8

Ирмос: Благочестивите отроци в пещта бяха спасени от Отрока на Богородица: тогава – предизобразяван, а сега – действителен; Той свиква цялата вселена да Ти пее: „Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!“.

Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.

Правда стори цар Управда – Юстиниан Велики, като възлюби благочестието и въздигна храмове на Бога; благоверният пък Петър умря за земното царство и заживя в монашество, а княз Йоан Владимир невинен претърпя посичане поради роднинска злост; но сега всички заедно зоват: „Възпявайте Господа, твари, и Го превъзнасяйте во веки!“.

Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.

Мохамедански меч посече заради благочестието в различни времена преподобните мъченици: Георги Софийски, Онуфрий Габровски, Акакий Серски, Райко Шуменски, Йоан Търновски, Константин Софийски, Прокопий Варненски, а към тях и Христо мъченик и Йоан Българин, които пеят: „Възпявайте Господа, твари, и Го превъзнасяйте во веки!“.

Припев: Благославяме Отца и Сина и Светия Дух, Господа.

Ромил Бдински и Роман Търновски усвоиха подвижничеството при Григорий Синаит, и обдарени с благодат извършиха велики чудеса и влязоха в небесната радост, пеейки: „Възпявайте Господа, твари, и Го превъзнасяйте во веки!“.

И ныне: Твоите молитви възнеси като тамян благоуханен към Твоя Син, Богородице, та спасявани от робството под врага и възвеждани в небесното Отечество, заедно с Теб и всички светии от нашия род да пеем: „Възпявайте Господа, твари, и Го превъзнасяйте во веки!“.

Пеем Чеcтнейшую:

Песен 9

Ирмос: Нека всеки, роден на земята, да ликува, просвещаван от Духа; да тържествува и естеството на безплътните умове, почитайки свещеното тържество на Богомайката и да зове: „Радвай се, Всеблажена Богородице, чиста Приснодево!“.

Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.

Нека още споменем свещеномъчениците Висарион Смолянски и Симеон Самоковски, преподобните Нектарий Битолски, Софроний Софийски, Дионисий Костурски, Теофил Мироточиви и към тях праведния Михаил воин и мъчениците: Анастасий Струмишки, Лазар Български, Ангел Лерински, Димитър Сливенски, които заедно се молят за нас.

Припев: Светии от българския род, молете Бога за нас.

Нека споменем и Филипополските, Доростолските и Адрианополските (Одринските) мъченици, пострадали в древност по тия земи още преди населването им от българите; и най-вече да си спомним синовете и дъщерите на българския род, чиито множества бяха избити от мохамеданите за Христа в планините Пирин и Родопа, за да се помолят за нас.

Слава: О, светии, които просияхте от българския род и чиято обща памет сега празнуваме, като имате голямо дръзновение пред Господа, не забравяйте сродниците ви по плът, но молейки се непрестанно, избавяйте ни от вражеските мрежи на лукавия и от всякакви падения.

И ныне: Ти си извор на спасението, Богородице, защото чрез Тебе Се роди нашият Спасител, Христос Господ. Затова към Теб обръщаме очи с молитва: моли се заедно с всички светии от нашия род, да получим вечните блага, като живеем в мир и всяко благочестие.

Катавасия: Всякъ земнородный: Святъ Господъ Богъ нaшъ:

Ексапостиларии (Светилни)

Втори възкресен

Виждайки отвален камъка, мироносиците се зарадваха, а като видяха седящия в гроба юноша, той им рече: Ето, Христос възкръсна. Кажете на Петър и апостолите, да идат в Галилея на планината, че там ще се яви пред вас, Неговите приятели, както ви предсказа.

Слава: Събрани днес, братя, да възхвалим светиите от нашия род, защото те, като имат дръзновение да се молят непрестанно за нас на Бога, победиха нападенията на враговете, за да се веселим заедно с тях в Небесното Отечество.

И ныне, глас 2: Ангел донесе „радвай се“ на Девата преди Твоето зачатие, Христе, и ангел отвали камъка от Твоя гроб. Първият, вместо печал, предсказа неизказани радости; вторият, вместо смърт, Те проповядва и величае като Подател на живота и каза за възкресението на жените и посветените в Божията тайна.

Хвалитни стихири на 8:

4 възкресни стихири, глас 1, и 4 стихири на светиите, глас 8.

Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. Пс. 149:9

Възпяваме Твоето спасително страдание, Христе, и славим Твоето възкресение.

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. Пс. 150:1

Като си претърпял кръст, обезсилил си смъртта и си възкръснал от мъртвите. Умири живота ни, Господи, като единствен Всесилен.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. Пс. 150:2

Пленил си ада и възкресил си човека чрез Твоето възкресение, Христе. Сподоби ни с чисти сърца да Те възпяваме и славим!

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. Пс. 150:3

Славим Твоето божествено слизане и Те възпяваме, Христе. Роден си от Девата, без да се разлъчваш от Отца. Пострада като човек и доброволно претърпя кръста. Възкръсна от гроба, сякаш излезе от брачна стая, за да спасиш света. Господи, слава на Тебе!

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). Пс. 150:4

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! Пс. 150:5-6

О, преславно чудо! От камъка на идолослужението Бог издига чеда на Авраама и ги посажда в Неговото лоно; от българите приема светии и ги заселва в Царството Небесно. О, Божествени дарования, чрез които, Христе, спаси нашите души, като единствен Благ и Човеколюбец! (2)

Стих: Към светиите, които са на земята, и към Твоите избраници – към тях е всичкото ми желание. Пс. 15:3

О, преславно чудо! От неплодната планинска пустиня се родиха множество чеда на Господа, които избягаха от суетата на света и се вселиха в нея, спасявайки се така от малодушието и бурята на страстите. О, неизказано Божие добросърдечие, чрез което, Христе, спаси нашите души, като единствен Благ и Човеколюбец!

Стих: Да тържествуват светиите в слава, да се радват върху леглата си. Пс. 149:5

О, преславно чудо! Малкото стадо на българския род не се бои от нападенията и злобата на враговете, защото в Царството влязоха светиите Божи и стоящи пред Небесния Цар, непрестанно се молят за нас! О, неизказано Божие милосърдие, чрез което, Христе, спаси нашите души, като единствен Благ и Човеколюбец!

Слава (утренна ев.стихира), глас 2: Жените с Мария дойдоха с миро при гроба, и докато се чудеха как ще им се изпълни желанието, се оказа камъка отвален, а Божественият юноша, като утоли метежа на душите им, каза: “Господ Иисус възкръсна. Затова проповядвайте на Неговите ученици и проповедници, да бързат към Галилея, за да Го видите възкръснал от мъртвите, като Животодател и Господ“.

И ныне: глас 2: Преблагословена си, Богородице Дево, защото Въплътеният от тебе плени ада, извика Адам, потъпка клетвата, освободи Ева, умъртви смъртта, а ние оживяхме. Затова пеейки възкликваме: благословен е Христос Бог, който така е благоволил, слава на Тебе!

Велико славословие

Възкресен тропар

Днес стана спасението на света. Нека възпеем Възкръсналият от мъртвите, Авторът на нашия живот: защото като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.

(Преводът е на о. Иван Латковски, пълната служба е взета оттук: http://vseh-svjatih.blogspot.com/2015/06/blog-post.html, аз съм съкратил стихирите за светогорските монаси.)


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6uwxf 

Разпространяване на статията: