Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (154 Votes)

146382917424950Утреня

Свещеникът: Слава на Светата единосъщна, животворяща и неразделна Троица…

Той пее веднъж Христос воскресе, и два пъти певците, и веднага:

Шестопсалмие:

Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение (3 пъти).

Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала (2 пъти).

Псалм 3. Псалом на Давида, когато бягаше от сина си Авесалом.

Господи, колко се умножиха враговете ми! Мнозина въстават против мене; мнозина казват за душата ми: за него спасение няма в Бога. Но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава, и Ти въздигаш главата ми. С гласа си викам към Господа, и Той ме чува от светата Си планина. Лягам, спя и ставам, защото Господ ме закриля. Няма да се уплаша от десетки хиляди люде, които отвред са се опълчили против мене. Стани, Господи! спаси ме, Боже мой! защото Ти удряш по лицето всички мои врагове и трошиш зъбите на нечестивите. От Господа е спасението. Върху Твоя народ е Твоето благословение.

Псалм 37. Псалом  Давидов. В спомен за съботата.

Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай, защото Твоите стрели се забиха в мене, и Твоята ръка тежи върху ми. Няма здраво място в плътта ми от Твоя гняв; няма мира в моите кости от греховете ми; защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежко бреме ме притиснаха, смърдят и гноясват моите рани поради безумието ми. Аз се прегърбих и съвсем се наведох, цял ден ходя натъжен; защото чреслата ми са цели възпалени, и няма здраво място в плътта ми. Изнемощях и извънмерно съм съкрушен; викам от мъките на сърцето си.

Господи, пред Тебе са всичките ми желания, и моята въздишка не е скрита от Тебе. Сърцето ми трепери; моите сили ме напуснаха, и светлината на очите ми, – и нея няма у мене. Моите приятели и моите искрени отстъпиха от раните ми, и ближните ми стоят надалеч. А които търсят душата ми, турят мрежи, и които ми желаят зло, говорят за моето загиване и всеки ден козни кроят; аз пък като глух не чувам и съм като ням, който не отваря устата си; и станах като човек, който не чува и няма в устата си отговор, защото на Тебе, Господи, се уповавам; Ти ще чуеш, Господи, Боже мой.

И аз рекох: да не възтържествуват над мене (моите врагове); когато се колебае ногата ми, те се големеят над мене. Близко съм да падна, и скръбта ми е винаги пред мене. Беззаконието си съзнавам, съкрушавам се заради греха си. А моите врагове живеят и крепнат, и ония, които ме ненавиждат без вина, се умножават; и които ми връщат зло за добро, враждуват против мене, задето следвам доброто.

Не ме оставяй, Господи, Боже мой, не се отдалечавай от мене;  побързай ми на помощ, Господи, Спасителю мой!

Псалм 62.

Псалом на Давида, когато беше в Иудейската пустиня.

Боже, Ти си Бог мой, Тебе търся от ранни зори; за Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми в земя пуста, изсъхнала и безводна, за да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището: защото Твоята милост е по-добра от живота. Устата ми ще Те възхвалят. Тъй ще Те благославям в живота си; в Твое име ще дигна ръцете си. Като с тлъстина и с дървено масло се насища душата ми, и с радостен глас Те възхвалят устата ми.

Кога си спомня за Тебе на леглото си, размислям за Тебе през нощните стражи, защото Ти си моя помощ, и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам; към Тебе се привърза душата ми, Твоята десница ме поддържа. А ония, които търсят да погубят душата ми, ще слязат в земната преизподня. Ще бъдат поразени със силата на меча; ще станат плячка на лисиците.  А царят ще се зарадва в Бога, ще бъде възхвален всеки, който се кълне в него, защото ще се затворят устата на ония, които говорят неправда.

Слава на Отца, и Сина и Светия Дух, и сега, и винаги и во веки веков. Амин!

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе Боже (3 пъти)! Господи помилуй (3 пъти).

Слава на Отца, и Сина и Светия Дух, и сега, и винаги и во веки веков. Амин!

Псалм 87.

Господи, Боже на моето спасение! денем и нощем викам пред Тебе: да влезе пред Твоето лице молитвата ми; наклони ухото Си към молбата ми; защото душата ми се насити на нещастия, и животът ми се приближи до преизподнята. Аз се сравнявах с ония, които слизат в гроб; станах като човек без сила, хвърлен между мъртвите, – като убитите, които лежат в гроба, за които Ти вече си не спомняш, и които са отблъснати от Твоята ръка. Ти ме тури в подземен ров, в мрак, в бездна. Натегна върху ми Твоята ярост, и с всичките Си вълни Ти (ме) порази. Ти отдалечи от мене моите познати, направи ме отвратителен за тях; затворен съм, и не мога да изляза.

Окото ми се умори от тъга: цял ден виках към Тебе, Господи, протягах ръце към Тебе. Нима над мъртви ще направиш чудо? Нима мъртвите ще станат и ще Те славят? Или в гроба ще бъде проповядвана Твоята милост, и Твоята истина - в мястото на тлението? Нима в тъмата ще познаят Твоите чудеса, и в земята на забравата – Твоята правда?

Но аз викам към Тебе, Господи, и сутрин рано молитвата ми Те изпреваря. Защо, Господи, отблъсваш душата ми и криеш лицето Си от мене? Аз съм нещастен и от младини се топя; нося Твоите ужаси и изнемогвам. Над мене се пренесе Твоята ярост, Твоите заплахи ме сломиха, всеки ден ме окръжават като вода: всички заедно ме обсаждат. Ти отдалечи от мене приятели и близки: моите познати се не виждат.

Псалм 102. Псалом Давидов.

Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име. Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости; насища с блага твоето желание: подновява се като на орел твоята младост. Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показа Своите пътища Моисею, на Израилевите синове – Своите дела. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив: Той се не гневи докрай, нито се вечно сърди. Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове: защото, колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта (на Господа) към ония, които се боят от Него; колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония; както баща милува синове, тъй и Господ милува ония, които Му се боят. Защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трева; като полски цвят – тъй цъфти той: понесе се над него вятърът, и няма го, и мястото му вече го не познава. А милостта на Господа е отвека и довека към ония, които Му се боят, и правдата Му е върху синовете на синовете, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват. Господ е поставил Своя престол на небесата, и царството Му всичко обладава. Благославяйте Господа, (всички) Ангели Негови, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на словото Му; благославяйте Господа, всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му; благославяйте Господа, всички Негови дела, по всички места на Неговото владичество. Благославяй, душо моя, Господа!

Псалм 142. Псалом от Давид

(когато беше преследван от сина си Авесалом)

Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, – и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми (Господи) пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата.

Слава на Отца, и Сина и Светия Дух, и сега, и винаги и во веки веков. Амин!

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе Боже (3 пъти)! Господи помилуй (3 пъти).

Упование наше, Господи, слава на Тебе!

Велика ектения

Дяконът: С мир Господу да се помолим.

Народът: Господи, помилуй!

Дяконът: За мира от небето и за спасението на нашите души, на Господа да се помолим.

За мира на целия свят, за благопреуспяване на светите Божии църкви и единението им, на Господа да се помолим.

За този свят храм и за онези, които с вяра, благоговение и страх Божи влизат в него, на Господа да се помолим.

За Високопреосвещения наш митрополит (името), за честното свещенство, за дяконството в Христа, за всички църковнослужители и народа на Господа да се помолим.

За нашия български народ, за правителството и за христолюбивото ни войнство на Господа да се помолим.

За да му помага Бог и да покори под нозете му всеки враг и противник на Господа да се помолим.

За този град (село или света обител), за всеки град и страна, и за тези, които с вяра живеят в тях на Господа да се помолим.

За благоразтворение на въздуха, за изобилие на земните плодове и за мирни времена на Господа да се помолим.

За тези, които плават, пътуват, боледуват, страдат, за пленените и за тяхното спасение, на Господа да се помолим.

За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим.

Защити, спаси, помилвай и запази ни, Боже, с Твоята благодат.

Като поменем заедно с всички светии пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и винаги дева Мария, нека сами себе си, един другиго и целия си живот на Христа Бога да отдадем.

Народът: На Тебе, Господи.

Свещеникът: Защото на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин!

Пс. 117 Бог Господ

Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни осия, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

Господ е Бог и ни осия, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

Господ е Бог и ни осия, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Господ е Бог и ни осия, благословен е Идещият в името Господне!

Тропари

Глас 4 Светлую воскресения

Узнали от ангела светлата вест за възкресението
и отхвърлили прародителското осъждане,
Господните ученички се хвалеха на апостолите и казваха:
обезоръжена е смъртта, възкръсна Христос Бог,
Който дарява на света велика милост.

Слава...  гл. 8: По С висоти снизшел

Видял в небето образа на Твоя кръст и приел като Павел призив не от човеци, Твоят апостол сред царете, Господи, предаде в Твоята ръка царстващия град, който Ти завинаги пази в мир по молитвите на Богородица, единствен Човеколюбче!

и сега…Богородичен на 8 гл.

Иже нас ради рождейся от Девы и распятие претерпев, Благий, испровергий смертию смерть, и воскресение явлей, яко Бог, не презри, яже создал еси рукою Твоею; яви человеколюбие Твое, Милостиве, приими рождшую Тя Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, Спасе наш, люди отчаянныя.

Малка ектения

Дяконът: Пак и пак с душевен мир на Господа да се помолим.

Народът: Господи, помилуй!

Дяконът: Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат.

Народът: Господи, помилуй!

Дяконът: Като поменем заедно с всички светии пресвятата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Приснодева Мария, нека сами себе си, един другиго и целия си живот на Христа Бога да предадем.

Народът: Тебе, Господи.

Свещеникът: Защото Твоя е властта и Твое е царството и силата, и славата, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин!

Първи седален, гл. 3, по Божествения вери:

Новият образ на Давид си бил, главата ти прие свише рога на царството, с елея на Духа те помаза свръхестественото Слово и Господ, славни. От Него си приел, премъдри, и царския скиптър, да просиш за нас големи милости.

Слава, 

Божествена скиния на Словото си била, единствена пречиста майко Дево, надминала чистотата на ангелите, аз, който съм повече от пръст, осквернен от плътски прегрешения, с твоите молитви ме очисти с божествени води, като подаваш, чиста, голяма милост.

И сега, на празника, гл. 4

Радвайте се изключително, небе и земя, радвайте се, защото Христос се роди от Дева и Той се разкри като човек, и със собствената Си смърт избави цялото човечество от тление и разрушение. Сияещ с чудеса, Той поиска да пие вода, а даде на Самарянката кладенеца на лечения и изцеления, като единствен Безсмъртен.

Малка ектения

Втори седален, гл. 6, по Ангелския сили:

Раненият на кръста Творец на слънцето и тварите, те привлече като светла звезда сред небе от звезди, и на теб първо царската власт възложи. Затова те възхваляваме, Константине царю най-благочестиви, заедно с Елена, майката богомъдра.

Слава,

Преднаписа Гедеон зачатието, и предсказа Давид твоето рождество Богородице, а Словото се събра като дъжд на рунò в твоята утроба, и поникнала си безсеменно, земьо свята, спасението на света – Христа нашия Бог, благодатна.

И сега, на празника

Господи, когато Ти отвори кладенеца на Своята божественост на верната Самарянка, изля върху нея познанието за Бога, и Ти ѝ даде божествено питие, така че сега изпрати на всички нас прошката на грехове, като човеколюбец.

Полиелей и величания

Малка ектения

С: Защото е благословено Твоето име и прославено Твоето Царство, на Отца и Сина и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Седален след полиелея, гл. 4, по Скоро предвари:

Явявайки се нам твоята знаменита памет, със светлина озарява краищата на благоразумието, Константине боговдъхновени, защото между царете ти се показа по-благочестив, тъй като спази законите на небесния Цар. За това по твоите молитви ни избави от изкушения.

Слава, и сега, Богородичен:

С твоето божествено раждане си обновила, чиста, изтлялото от страсти смъртно естество на земнородените (хората), и си въздигнала всички от смърт към нетленен живот, затова и по дълг те ублажаваме, Дево препрославена, както си предрекла.

 

Степенни/Стъпални, 1 Антифон, 4 глас:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Вие, които ненавиждате Сион, засрамете се от Господа, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и с чистота се възвисява, а чрез единството на Света Троица тайнствено се просветлява.

И сега и винаги и во веки веков. Амин.

От Светия Дух текат благодатни струи, които напояват всяка твар за съживяване.

Прокимен, гл. 8:  Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи – до краищата на вселената. Пс.19:4

Стих: Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. Пс.18:1

Евангелския чин

Дяконът: На Господа да се помолим!

Народът: Господи помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господа Бога да помолим!

Народа: Господи помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеника: Ще се чете из светото Евангелие според Йоан.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Утренно евангелие

Йоан 10:9-16

Иисус им рече: Аз съм вратата: който влезе през Мене, ще се спаси, и ще влезе, и ще излезе, и паша ще намери. Крадецът дохожда, само за да открадне, убие и погуби. Аз дойдох, за да имат живот, и да имат в изобилие. Аз съм добрият пастир: добрият пастир полага душата си за овците; а наемникът, който не е пастир, комуто овците не са негови, вижда вълка, че иде, оставя овците и бяга; а вълкът разграбя и разпръсва овците. Наемникът пък бяга, защото е наемник, и не го е грижа за овците. Аз съм добрият пастир; и познавам Моите Си, и Моите Ме познават. Както Ме познава Отец, тъй и Аз познавам Отца; и душата Си полагам за овците. Имам и други овци, които не са от тая кошара, и тях трябва да приведа; и ще чуят гласа Ми, и ще бъде едно стадо и един Пастир.

 Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе! 

 Възкресна песен (чете се в неделя и в Пасхалния период)

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.

Псалом 50:

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта (Си). Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Слава: Молитвами боговенчанних царей, Милостиве, очисти множества согрешений наших.

И нине: Молитвами Богородици, Милостиве, очисти множества согрешений наших.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира след 50 псалом, гл 2:

Паметта на благочестивия Константин изгря, като миро обилно излято днес, защото като пожела Христа, идолите пренебрегна, храм издигна на Този, Който заради нас бе разпънат, а на небето прие венеца на надеждата.

Литийна молитва (дяконът)

Спаси, Боже, Твоя народ и благослови Твоето наследие, посети Твоя свят с милост и щедрости, утвърди силата на православните християни, изпрати върху нас Твоите богати милости по молитвите на Всепречистата наша Владичица Богородица и всякога Дева Мария, със силата на почитания и животворящ Кръст, по застъпничеството на почитаните безплътни небесни Сили, по молитвите на почитания славен Пророк, Предтеча и Кръстител Иоан, на светите славни и всехвални Апостоли, на светия наш отец Иоан, пустиножител Рилски Чудотворец, на преподобните и Богоносни наши отци, на светите и праведни Богоотци Иоаким и Анна и на светите равноапостоли Константин и Елена, чиято памет честваме, и на всички светии, молим Те, Многомилостиви Господи, чуй нас, грешните, които Ти се молим, и ни помилвай.

Певците: Господи, помилуй. (четири пъти по три)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.

Певците: Амин.

Канон на празника и на светиите, гл. 8.

Кондак на Самарянката, глас 8: 

Дошлата с вяра на кладенеца самарянка видя Теб – Водата на пре-мъдростта и като се напои обилно с Нея, тя навеки наследи небесното Царство и придоби вечната слава.

Кондак гл. 3: Днес Константин с майка си Елена издига кръста, всепочитаното дърво, което е за всички юдеи посрама, на верните царе оръжие срещу противниците, дървото което за нас се яви велико знамение, и на война страшно.

Икос: Верният Константин с майка му да ги почетем, защото както Давид, така и те чуха думите, та в кедрите, хвойните и кипарисите, трисложния кръст познаха, неговото спасително страдание последваха да видят юдеите, та да се подготвят да покажат на хората великото оправдание, скрито заради тяхната завист и ненавист, а като го намериха им го показаха. Затова и те (светиите) се явиха победители над всички, защото носеха необоримо оръжие, велико знамение и на война страшно.

В този месец, в двадесет и първия ден празнуваме паметта на светите равноапостоли, цар Константин и майка му – царица Елена. По техните молитви, Христе Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин!

Катавасии на Пасха

Глас 1

Воскресения день, просветимся людие: Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к Небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющия.

Приидите, пиво пием новое, не от камене неплодна чудодеемое, но нетления источник, из гроба одождивша Христа, в Немже утверждаемся.

На божественней стражи, богоглаголивый Аввакум да станет с нами, и покажет светоносна ангела, ясно глаголюща: днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен.

Утренюем утреннюю глубоку, и вместо мира песнь принесем Владыце, и Христа узрим, Правды Солнце, всем жизнь возсияюща.

Снизшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси вереи вечныя, содержащия связанныя, Христе, и тридневен, яко от кита Иона, воскресл еси от гроба.

Отроки от пещи избавивый, быв человек, страждет яко смертен, и страстию смертное в нетления облачит благолепие, Един благословен отцев Бог, и препрославлен.

Хвалим, благословим и се покланяме на Господа

Сей нареченный и святый день, един суббот царь и господь, праздников праздник, и торжество есть торжеств: в оньже благословим Христа во веки.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината, с песни да възвеличим!

Честнейшую 

Народът: (речитатив) 1. Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

  9-та песен от катавасийте

Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дева, радуйся, и паки реку, радуйся: Твой Сын воскресе тридневен от гроба, и мертвыя воздвигнувый, людие, веселитеся.

Светися, светися, новый Иерусалиме: слава бо Господня на тебе возсия, ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.

Малка ектения

С: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.

Свят Господ Бог наш

Светилен, по Жени услишите:

Вие се явихте наистина светилници, като просветихте цяла вселена с благочестието на вярата, боговенчани Константине и Елено славна. Възвеличеният от вас Христос с песни славословим, Дивният между светиите.

Слава, по Учеником:

Не от човек прие царската власт, Константин Велики с майка си, но от Божествената благодат, защото на небето осветен видя кръста – Божествената победа, с него погуби враговете, идолската измама разруши, в света укрепи Православната вяра.

И сега, на празника.

Спасителю мой и Всемогъщи Боже, Който от скала направи воден поток в пустинята за евреите, Ти дойде до Самария, разговаря с една жена, и ѝ поиска вода да пиеш. Така Ти я привлече към вярата в Тебе; и сега на небето тя завинаги се радва на живот вечен.

Хвалитни стихири 

на Всякое дихание: гл. 8, по О, преславнаго чудесе!

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. Пс.150:2

Радвай се, Константине премъдри, изворе на Православието, който напояваш винаги със сладки води всичко под слънцето. Радвай се корене, от който израстна плод – хранещ Църквата Христова. Радвай се, преславна похвало до краищата на света, най-първи между християнските царе. Радвай се, радост на верните!

Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. Пс.150:3

Царуващият над тварите (Христос) благопокорно предвиди твоето сърце, премъдри, със слава те плени, въпреки че си бил държан от безсловесието, и като озари твоя ум за разбиране на благочестието, показа те на света светозарен като слънце, и спускащ лъчи от Божествени дела, преславна.

Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). Пс.150:4

Като избрана земя си приела, всехвална, Господните учения. С добродетелни дела добри плодове си дала, с които нашите помисли храниш, да се уподобяваме на тебе, Елено премъдра. Затова днес радостно празнуваме твоята тържествуваща памет.

Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! Пс.150:5-6 

С елей на радост преславно си помазал Твоите съучастници, Христе, Константин и Елена, които възненавидяха лъжата и Твоите добродетели пожелаха, а тях си сподобил с Твоето небесно Царство, първи на земята благочестиво царуващи, Слове, по Твоята заповед.

Слава, гл. 8, от патр. Методий:

Царят на царете и Бог, Който с богати дарове украсява достойните, Сам от небето, както и преславния Павел, чрез кръстното знамение теб улови, Константине, като каза: с него побеждавай твоите врагове! Като го потърси с богомъдрата си майка и го намери, тях властно си ги обърнал в бягство. С нея се моли на единствения Човеколюбец за преславните царе и христолюбивото войнство, и за всички, които верно извършват твоята свята памет, да се избавим от всеки гняв.

и сега, на Самарянката

Докато Ти, Христе Боже, беше на земята, с неизказан план за нашето спасение, самарянката слушаше това, което каза, в любовта си към човечеството; и тя остави своята стомна с вода при кладенеца, и хукна обратно към града и каза на хората там: „Елате, вижте Човек, Който знае какво е в сърцето. Може ли това да бъде Христос, Който ще дойде, Който е многомилостив?“

Велико славословие

Слава на Теб, Който ни показа светлината! Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците добра воля! Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин!

Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме! Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби (3 пъти)! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: „Господи, помилуй ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе“. Господи, към тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи Твоята милост към тия, които Те познават.

  Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас! (3 пъти)

  Слава на Отца и Сина и на Светия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин.

  Светий Безсмъртни, помилуй нас!

  Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас!

 Тропар, гл. 8: По С висоти снизшел

Като видя на небето образа на Твоя кръст, и както Павел не от човеци бе призован, Твоят апостол между царете, Господи, положи в Твоята ръка царствуващия град, който по молитвите на Богородица запазвай в мир, единствен Човеколюбче.

 Ако няма света Литургия:

 Сугуба ектения

Дяконът: Помилуй нас, Боже, по великата си милост, молим Ти се, чуй ни и помилуй!

Певците: Господи, помилуй (3)

Д: Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит (името) и за всички наши братя в Христа.

Певците: Господи, помилуй (3)

Д: Още се молим за президента, правителството, началниците, градо-началниците и христолюбивото наше войнство.

Певците: Господи, помилуй (3)

Д: Още се молим за мир, живот, здраве, прощение и освобождение на всички благочестиви и православни християни, които живеят в тази страна и по целия свят.

Певците: Господи, помилуй (3)

Д: Още се молим на Господа Бога и на Неговата Пречиста Майка, на свети цар Борис, на Свети Йоан Рилски, на светите равноапостоли Констатин и майка му Елена, и на всички светии, за да избавят своите раби от всякакви скърби, гняв, беди и нужди и от всякакви телесни и душевни болести, от смъртоносни рани и да им се простят всички волни и неволни съгрешения.

Певците: Господи, помилуй (3)

Свещеникът: Защото си милостив и човеколюбив Бог и затова Ти въздаваме слава – на Отец и Син, и Свети Дух, сега и всякога, и във всички векове.

Певците: Амин.

Отпуст

Дяконът: Премъдрост.

Четецът: Благослови!

Свещеникът: Благословен Си, Христе Боже наш, всякога, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин. Утвърди, Господи Боже наш, светата и чиста вяра на благочестивите православни християни, заедно със светата Църква и този град во век века.

Дяконът: Пресвета Богородице, спаси нас!

Народът: По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе, истинската Богородица, величаем. 

Христос възкръсна от мъртвите, със смъртта Си смъртта победи и на тия, които са в гробовете, живот дарува! Господи, помилуй ! (3) Отче, благослови!

Свещеникът: Възкръсналият от мъртвите Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и преблагословена света Майка, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите равноапостолни славянобългарски просветители Методий и Кирил, на светия благоверен цар Борис-Михаил, на светия отец наш Климент архиепископ, Охридски чудотворец, на преподобния наш отец Йоан, пустинножител Рилски, чудотворец, на светите и праведни богоотци Йоаким и Анна, на светите равноапостоли император Константин и майка му Елена, чиято памет честваме днес, и на всички светии  да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец.

Народът: Амин.

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Народът: Амин.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6wqp3 

Разпространяване на статията:

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]