Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (14 Votes)

Вместо досега съществуващия и добре функциониращ орган на православните юрисдикции в Америка – SCOBA (Standing Conference of the Canonical Orthodox Bishops in the Americas = Постоянна конференция на каноничните православни епископи в Америките, т. е. Северна и Южна), сега се формира нов орган и с променена географска юрисдикция – епископско събрание на тези канонични епископи в Северна и Централна Америка. Това първо (и на практика учредително) епископско събрание на каноничните православни йерарси в Северна и Централна Америка ще се състои след Петдесетница, от 26 до 28 май 2010 г., в гр. Ню Йорк.

Проявата се провежда в изпълнение на решенията на всеправославните предсъборни съвещания, състояли се в Шамбези, Швейцария, през юни и декември 2009 г., които предвиждат в православната диаспора каноничните епископи от различните юрисдикции да образуват епископски събрания, нещо като поместни синоди, според определените от всеправославното съвещание географски региони по света (на миналогодишните съвещания се избегна въвеждането на понятието „синод“ за тези епископски събрания, за да не се тръгнело в посока автономизиране на църковните юрисдикции в диаспора – бел. ред.). Очаква се участие в събранието да вземат тридесет и четирима православни йерарси.

Председателстващ на събранието ще бъде по право представителят на Константинополската Вселенска патриаршия, архиепископът на Гръцката архиепископия в Америка Димитрий. Проектираният дневен ред на първото заседание включва поздравителни адреси на архиеп. Димитрий от името на Константинополския патриарх Вартоломей, на митр. Филип, оглавяващ епархиите на Антиохийската патриаршия – от името на Антиохийския и на целия Изток патр. Игнатий, и на архиеп. Юстиниан – от името на Московския и на цяла Русия патр. Кирил.

Само архиереи ще имат право да участват в събранието. В границите на три минути всеки йерарх ще може да направи изказване. Ще се разгледат следните изисквания по чл. 6 от Правилата на Шамбези:

1. Регистрация на каноничните йерарси;
2. Учредяване на комитет, който ще определи каноничния статут на епископите в района, които нямат пълномощия на съответната поместна православна църква; и
3. Учредяване на комитет по регистрирането на православните клирици и на каноничните решения, отнасящи се за всички клирици.

Събранието ще трансформира агенциите или отделите (например, за образование, мисия, благотворителност и пр.), които съществуваха и действаха досега под егидата на SCOBA. Също така ще се преразгледат границите на района в Северна и Централна Америка, определен от предсъборното съвещание в Шамбези, и при евентуално установяване на необходимост от промени поради голямата територия, ще се уведоми за това Константинополският патриарх, който да предложи на останалите предстоятели на поместните православни църкви при следващо съвещание в Шамбези да се направи нужната промяна.

Всяка юрисдикция трябва да посочи първия си йерарх, ако има повече епископи.

В дневния ред е включен изборът на секретар и касиер на събранието.

Ще се учреди и комитет, който ще събира предложенията и ще предлага за одобрение бъдещата дейност на Епископското събрание.

В работата на събранието ще влезе и учредяването на комитети по богослужебни, пастирски, стопански, просветни, международни и правни въпроси.

Запланувано е създаването на комитет, който от името на събранието ще може да предлага организирането на православни общини в района, съгласно каноническите изисквания. И накрая, разбира се, събранието ще излезе с официално становище по разглежданите въпроси.

Ще се отслужи св. божествена Литургия в гръцката катедрала „Света Троица“ в Ню Йорк.

Първото заседание на епископското събрание за Северна и Централна Америка ще завърши работата си с пресконференция.

Изпросвам св. молитви на всички досточтими читатели за успешната ни работа.

Благодаря ви!

С обич в Господа,

На САЩ, Канада и Австралия митрополит Йосиф


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3aakp 

Разпространяване на статията: