Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (50 Votes)

Profitis Ilias

Тропар на пророка, гл. 4:

Во плоти ангел, пророков основaние, вторый предтeча пришeствия Христова, Илия слaвный, свыше послaвый Елисeеви благодaт, недyги отгоняти, и прокаженныя очищaти: темже и почитaющым его точит исцеления.

Ангел в плът, основа на пророците, втори предтеча на Христовото пришествие, славният Илия, който отгоре изпрати благодат на Елисей да прогонва недъзите и да изцерява прокажените – той дава изцеления и на тия, които го почитат.

Слава на „Господи, воззвах“, гл. 6, от вчерната в чест на св. пророк Илия:

Δεῦτε τῶν ὀρθοδόξων τὸ σύστημα, συναθροισθέντες σήμερον, ἐν τῷ πανσέπτῳ ναῷ τῶν θεηγόρων Προφητῶν, ψαλμικῶς ᾄσωμεν ἐναρμόνιον μέλος, τῷ τούτους δοξάσαντι, Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, καὶ ἐν χαρᾷ καὶ ἀγαλλιάσει ἀναβοήσωμεν· Χαίροις ἐπίγειε ἄγγελε, καὶ οὐράνιε ἄνθρωπε, Ἠλία μεγαλώνυμε. Χαίροις ὁ διπλῆν τὴν χάριν παρὰ Θεοῦ κομισάμενος, Ἐλισαῖε πανσεβάσμιε· Χαίρετε ἀντιλήπτορες θερμοί, καὶ προστάται καὶ ἰατροί, τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ, ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίας καὶ περιστάσεως, καὶ παντοίων κινδύνων λυτρώσασθε, τοὺς πιστῶς ἐκτελοῦντας, τὴν πανέορτον μνήμην ὑμῶν.

Дойдете, събор на православните, съберете се днес във всечестнѝя храм на богоречивите пророци да изпеем песни в съзвучни мелодии на прославилия ги Христос, нашия Бог, и с радост и ликуване да извикаме: радвай се, земни ангеле и небесни човече, великоименити Илия; радвай се, всепочитани Елисее, който получи двойна благодат от Бога; радвайте се, горещи застъпници и закрилници, и лечители на душите и телата на христолюбивия народ, като избавяте от всяко нападение на врага, от несгоди и от всякакви опасности ония, които с вяра честват вашата всепразнична памет.

Превод: И. Ж. Д.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9hdk8 

Разпространяване на статията: