Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (10 Votes)

921108 10151549464413114 2002612548 oМладежи на възраст между 14 и 18 г., които живеят в Дома за деца, лишени от родителски грижи в с. Доганово, близо до гр. Елин Пелин, вече се замислят за живота си, след като се наложи да напуснат институцията. Повечето от тези младежи са наясно, че реализацията им в обществото е свързана с повишаване на техните знания и умения. В същото време децата в институциите водят затворен и ограничен откъм контакти и развиващи занимания живот. По тяхно искане и със съдействието на ръководството на дома е направена организация, при която те могат да посещават образователни курсове по чужди езици, рисуване, танци, готварство и др. в София. Преподавателите в столицата ще обучават децата безплатно, а учениците ще се придвижват до града с микробуса на дома. За социалния дом обаче заплащането на горивото е непосилен разход. Цената на транспорта от с. Доганово до гр. София е в размер на 120 лв. седмично или общо 480 лв. за един месец.

Всеки, който иска да подкрепи младежите от ДДЛРГ в с. Доганово в желанието им да развият и повишат своите умения, може да им помогне, като дари средства, които ръководството на дома ще използва за транспортни разходи на децата до столицата.

БАНКОВА СМЕТКА НА ДДЛРГ С. ДОГАНОВО:

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – КЛОН КРЕМИКОВЦИ

ПОЛУЧАТЕЛ: ОБЩИНА – ЕЛИН ПЕЛИН

IBAN: ВG 52 IABG 8428 8400867100

БИК: IABGBGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ: 44-51-00;

ПОЯСНЕНИЕ: ДАРЕНИЕ ЗА ДДЛРГ – ДОГАНОВО (ЗА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ)

За допълнителна информация можете да се свържете с ръководството на ДДЛРГ – с. Доганово на тел. 07158/ 23 20, 0894 678335 или на dd_doganovo@mail.bg


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9xaw6 

Разпространяване на статията: