Мобилно меню

4.9814814814815 1 1 1 1 1 Rating 4.98 (54 Votes)

f 2През изминалата година Русенска митрополия разшири обхвата на своите социални и образователни дейности и планира това да продължи и занапред. От 2015 г. в епархията се провежда Православна програма за подкрепа на онкологично болни и техните близки и през нея вече са преминали над триста души. Тя се осъществява в партньорство с Комплексен онкологичен център – Русе и се провежда в два модула: в първия онкоболните се запознават със социалните услуги, които могат да използват, и втори, в който човекът с онкологично заболяване се приобщава към християнския начин на живот и общение с Бога.

Към Русенска митрополия се осъществява още една социално-образователна инициатива в сътрудничеството с Русенския университет „Ангел Кънчев“. Тя ангажира студентите от ​факултета по Обществено здраве и здравни грижи​​ и тези от специалност Български език и история. Работата на митрополията със студентите започва през 2016 и 2017 г. През 2018 г. църковното ръководство започва да провежда съвместно с Русенския университет ежегоден конкурс за есе на тема „Християнските добродетели в живота на младия човек“.

Русенският митрополит Наум е главният инициатор за разширяване на църковно-образователните дейностите, така че те да обхващат не само децата и младежите в училищна възраст, но и студентите.

DSC 1378Сред приоритетите е работата с младите хора, подготвящи се за учители по български език и литература. От 2017 г. те участат в съвместен проект на митрополията и Русенския университет за работа с образователния модел „Йовков и християнските добродетели“, който запознава учениците от прогимназията и гимназията с християнството чрез творчеството на писателя Йордан Йовков. Моделът е разработен от Огнян Узунов, завършил Българистика и Сравнително религиознание в Нов български университет, а сега е служител към Русенска митрополия.

2018 02 22 09.43.50Първоначално моделът е разработен от г-н Узунов с преподаватели по литература във връзка с проекти, финансирани от община Варна, за превенция на агресията и противообществените прояви сред ученици. По инициатива на митр. Наум проектът е пригоден и включен в социално-образователните дейности на Русенска митрополия. Осъществяването се прави в сътрудничество между Русенска митрополия, Русенския университет и четири училища в дунавския град. Програмата е одобрена от РУО - Русе и се провежда под формата на интерактивни часове по литература, когато учениците изучават разкази на Йордан Йовков, включени в учебната програма:  6. клас – „Серафим“, 7. клас – „По жицата“ и 12. клас – „Песента на колелетата“.

Заниманията преминават през няколко етапа. На учениците се дава за домашна работа задача, която е свързана със съотнасянето между изучаваната литературна творба и текст от Евангелието. Най-често това са евангелски притчи. Например: учениците в 6. клас правят смислови връзки между действията на Йовковия герой от едноименния разказ и тези на добрия самарянин от Христовата притчата. По време на часа учениците провеждат дидактически игри, дискусии, дебати и т. н.

20180509 092529Предвид иновативния характер на програмата и интереса към нея по настояване на митрополит Наум моделът е усъвършенстван и съобразен с държавните образователни изисквания за обучение по литература и с нормативните изисквания към преподаващите. За целта е сключено споразумение за сътрудничество между Русенска митрополия и Нов български университет.

Така към момента Русенска митрополия разполага с цялостна разработка на методически модел „Йовков и християнските добродетели“. Освен споменатите произведения тя включва и модел за изучаването на Библията в 8. клас и модел върху разказа „Албена“, включен в програмата на 10. клас. Методическият модел е осъществен под научното ръководство на доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева от департамент „Нова българистика“ на НБУ.

Програма „Йовков и християнските добродетели“ се осъществява от 2017 г. в партньорство с русенските училища: СУ „Възраждане“, СУ „Васил Левски“, СУПНЕ „Фридрих Шилер“, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“. В нея ежегодно участват около триста ученици.

2020 12 26 1225Работата по образователните дейности на Русенска митрополия продължават и по време на пандемията, като част от заниманията се провеждат в електронна среда. Обучението се осъществява през платформата на съответното училище, като задачите и взаимодействието с учениците се адаптират за онлайн обучение. По същия начин и общуването със студентите не е прекратено въпреки ограниченията, наложени от COVID-19. В навечерието на Рождественските празници студентите от 4. курс в специалност „Български език и история“ към РУ „Ангел Кънчев“ взеха участие в онлайн обучение за Библията.

През следващата година с благословението на митрополит Наум към програмата „Йовков и християнските добродетели“ ще бъдат включени и ученици от 8. и 10. клас, като ще се увеличи и броят на училищата в Русе, в които ще бъде приложен моделът за приобщаване на учениците към християнските ценности.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6qy6q 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]