Мобилно меню

4.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.67 (12 Votes)
Регионалният инспекторат по образованието в София публикува правила за провеждане на седмия национален конкурс „Бог е любов” на тема: „Нашите небесни покровители”.

В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас. Участниците са разделени по възрастови групи както следва:

1. възрастова група – І и ІІ клас;

2. възрастова група – ІІІ и ІV клас;

3. възрастова група – V и VІ клас;

4. възрастова група – VІІ и VІІІ клас;

5. възрастова група – ІХ и Х клас;

6. възрастова група – ХІ и ХІІ клас.

Конкурсните творби са разделени на следните жанрове:

  • стихотворение;
  • разказ или есе;
  • рисунка;
  • приложно изкуство.

Конкурсът се провежда на два етапа:

І етап – регионален. Жури от съответния Регионален инспекторат по образованието в срок до 20.03.2008 г. определя и награждава първите три произведения от отделните жанрове по възрастови групи.

ІІ етап – национален. Изпращат се само творбите, класирани на първо място на І етап (регионален)  в съответния жанр и възрастова група.

Изпратените творби не се връщат на участниците. Всяка от тях трябва да има коректно изписана информация за името, класа, училището и района.

За участие в І етап творбите на ученици от училища на територията на София трябва да бъдат изпратени в РИО, София – град,  най-късно до 15. 03. 2008 г. 

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/336q8 

Разпространяване на статията: